ZV OSŽ žst.Praha Vršovice
Vršovický zpravodaj
Červen 2012 (č.1)
Archiv Zpravodajů:
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


Oficiální uzávěrka proběhla dne 10.6.2012 ve 20.30 hod
(a bylo spuštěno počitadlo návštěv)

Aktualizace:
12.6. dodány tiskové verze ve formátu pdf ,
13.6. dodán obsah jednání při OŘ Praha (z 28.5.) ,Informace (nejen) pro 379 členů základní organizace OSŽ Praha Vršovice.
( počet členů k 10.6.2012 )


Pozn.: Nepodepsané příspěvky jsou od členů Závodního výboru, pouze příspěvky od jiných, nebo příspěvky, jejichž charakter to vyžaduje, jsou podepsány jménem.


Hlavní strana k vytisknutí

   Slovo předsedkyně      Vážení kolegové, předně vám chci poděkovat za vaše kladné ohlasy na nulté vydání našeho zpravodaje, zdá se, že jsme se trefili do toho, po čem je poptávka - co možná nejvíce informovat zaměstnance o dění v jejich odborové organizaci, o dění ve vrcholových orgánech odborů a o krocích zaměstnavatele.

   Dne 5.6.2012 jsem se sešla s předsedou PV OSŽ při SŽDC p.Hradílkem, který reagoval na můj dopis, kde jsem ho žádala o jasné vyjádření OSŽ k našim výhradám uvedených v minulém čísle zpravodaje.
   Byla jsem ujištěna, že učiní kroky potřebné k vyjasnění těchto připomínek. Například změna v proplácení svátků je novinka s kterou ho žádný z tajemníků PV neseznámil, ve spolupráci s právním oddělením prověří mnou uvedené skutečnosti a o výsledku mě bude informovat. Věřím, že v budoucnu budeme informováni o postoji PV OSŽ a nebude mám tlumočen postoj některých zástupců zaměstnavatele. V příštím čísle vás budu informovat o výsledku jednání s předsedou PV OSŽ p.A.Hradílkem.

   V červnovém čísle si se mimo jiné dozvíte v rozhovoru s L.Kácovským o současném stavu na Cargu. Další rozhovor je s P.Lorencem, kde se dozvíte o jejich názorech. Zde jenom poznámka - oni chtějí jít cestou zastupování provozních zaměstnanců v odborech členěním základních organizací podle profesí. Na strukturu zastupování, mám odlišný pohled. Jsem pro zachování a zastupování všech zaměstnanců bez rozdílu, zda se jedná o výpravčího, pokladní, traťmistra či posunovače. To je samozřejmě můj názor a názor mé ZO, volba je na každém zaměstnanci. Ale to je jen jeden rozdílný názor, jinak je daleko více věcí ve kterých se shodneme a hodláme vzájemně spolupracovat s kolínskými i s dalšími k užitku zaměstnanců.

Máte zájem o členství v ZO OSŽ Praha Vršovice? Informace získáte u předsedkyně paní Aleny Novobilské.
Tel.: drážní 419 32, jinak 972 2 419 32, mobil 773 452 596


Přihláška ke stažení


   Závodní výbor OSŽ Praha Vršovice   Členové závodního výboru - Váš námět pro jednání se zaměstnavatelem sdělte buď přímo předsedkyni ZO, nebo kterémukoliv členu ZV, váš problém pak bude projednán na schůzi ZV a pověřený kompetentní člen ZV ho projedná na jednání se zaměstnavatelem. Vše bude zdokumentováno a zajímavé věci budou publikovány na stránkách nejbližšího Zpravodaje.

(příloha 1)

Závodní výbor - verze pro tisk
   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Již proběhlo: Poznámka:-

Další termíny: Poznámka:
  14.6.2012 Vršovice - ( Pozvánka )
  12.7.2012 Jen v případě potřeby
    9.8.2012 Jen v případě potřeby
  13.9.2012 Smíchov
11.10.2012 Vršovice
  8.11.2012 Smíchov
29.11.2012 konference - Smíchov
13.12.2012 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Nachtman Tomáš
(náměstek ředitele pro řízení provozu)
Ing.Pech Petr
(náměstek ředitele organizační jednotky)
Novobilská Alena
Bartoněk Tomáš
26.6.2012

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Novobilská Alena
případně další
14.6.2012

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Novobilská Alena
Sekyra Lukáš
28.6.2012

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej 6.6.2012

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra
12.6.2012

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)
dříve
Jelenová Květa (ZO Praha hl.n.)
nyní bude
Toman Vladimír (ZO Praha Vršovice)
? Na další jednání
bude vyslána
Gillichová Lenka

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Hálová Ivana
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
?


   Další jednání, která by vás mohla zajímat   Již proběhlo:
10.4.2012 ČD Cargo PJ Praha x odbory Konec přeprav vápenců Nučice - Kadaň
28.5.2012 ČD Cargo provozní ředitel x odbory K provozní problematice v ČD Cargo


Chystá se:
15.6.2012 SŽDC Aktiv předsedů ZO
Pozvánka


Plán jednání výboru OSŽ při OŘ Praha (SŽDC)
Termíny jednání
   Akce pro členy   Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 2)

Akce trvalé - verze pro tiskOhlédnutí za akcemi proběhlými - jak jsme si užili návštěvu pivovaru

(příloha 3)

Akce proběhlé - verze pro tiskAkce chystané - stručně co se chystá v dohledné době

(příloha 4)

Akce chystané - verze pro tisk
   Co se nám nelíbí   

SŽDC:

Zpracování výplat za měsíc květen opět není bez chyb. Problém je v tom, že je používán nový systém, který se zkouší za ostrého provozu "na lidech". Do systému se zadají správné údaje z komanda a vypadnou výpočty výplat s chybami. Programátoři pak hledají chyby, proto chybných výplat postupně ubývá. Je ale opravdu normální dovyvíjet a dolaďovat programy v tak citlivé oblasti jako jsou výplaty v ostrém provozu? Asi se takové věci stanou normou chování vůči zaměstnancům, nedozvěděli jsme se kdo je za to zodpovědný. Zaměstnanci byli upozorněni, že výplaty se budou opravovat pouze těm, kteří si sami najdou ve výplatnici chybu. Ale jak to máte spočítat, když máte nové, nepřehledné výplatnice? Neexistuje žádný srozumitelný návod pro přepočítání výplatnic. Chcete utěšit? Tak tedy vězte, že na Cargu jsou na tom ještě hůře. A nepřehledné výplatnice na SŽDC budou nahrazeny novými (bohužel až od ledna).

Nerovné jednání se zaměstnanci. U zvýšení TS u provozních zaměstnanců se vedou dlouhá jednání a jsou téměř vždy zamítnuty, zatímco u administrativy stačí změnit název funkce (dříve ekonom - nyní inženýr železniční dopravy), a se stejnou náplní práce se TS 8 zvýší na TS 12. Na tyto funkce ozdobené inženýrským titulem nemusí být ani vzdělání ani odborná dopravní zkouška.

Postihy - platí pouze u provozních zaměstnanců, někteří vedoucí zaměstnanci a jejich oblíbenci se těší imunitě. Nyní se rozmáhá u některých vedoucích zaměstnanců při připomínkách ke ztíženým pracovním podmínkám odpovídat formulkou "Kdo není schopen zvládat svou práci, může mě požádat o umístnění do jiné stanice s ohledem na své schopnosti", svědčící o bezohledném jednání, pramenícím z pocitu (opráněného?) absolutní moci. (Stalo se např. v žst.Praha Malešice).

Operátorka - v žst.Holešovice byla odmítnuta žádost dlouholeté pracovnice žst. paní Zummerové. Zmínili jsme se už minule. Přestože se vše děje skrytě, můžeme se pouze domnívat jak to bylo. Podle nových informací se nynější nová operátoka neúspěšně ucházela o práci v žst.Vršovice. Po uvolnění místa v Holešovicích se o ní zmínil přednosta PO P.hl.n. náměstkovi ředitele OŘ, ten toto sdělil přednostovi PO Libeň. Ten omylem předpokládal, že se jedná o pokyn (přání?) a po úspěšném výběrovém řízení ji zaměstnal. Je-li to pravda, jedná se o tragickokomickou příhodu, které se ovšem nemůže smát paní Zummerová.

   Co nás těší   


Jsme rádi, že naše kritika probudila PV OSŽ u SŽDC k jednání a řešení problémů zaměstnanců.

Jsme rádi, že jsou pracoviště, kde se problémy a požadavky, řeší v souladu s PKS zaměstnavatel a odbory vedou sociální dialog, který je veden k prospěchu zaměstnanců ale i podniku.

Stížnost na bezdomovce, kteří ohrožují bezpečnost výpravčích v Vršovice odj.nádr. a signalistů na st.2, byla přednostou PO Praha h.n. řešena okamžitě s policií ČR, o nápravě vás budem informovat.
   Jak jsem si přepočítal výplatu   Kontroloval jsem si výplatnici za měsíc duben - může se vám hodit

(příloha 5)

Kontrola výplatnice 1 - verze pro tisk
Kontrola výplatnice 2 - verze pro tisk
Kontrola výplatnice 3 - verze pro tisk


   Vaše otázky   Dotaz:
Proč má zaměstnanec nyní bloček stravenek na jméno od dodavatele, jakou to přináší výhodu. Je to bonus od dodavatele, nebo se tato služba platí?

Žádnou výhodu to nepřináší!
Dříve se objednal počet stravenek za celé PO, tedy byla jedna objednávka. Po dodání se stravenky rozdělily podle jména a pracoviště, kde je dozorčí provozu předal zaměstnanci.

Nyní je několik objednávek, vypracuje se seznam zaměstnanců s počtem kusů a objednávka se zasílá za každé pracoviště zvlášť. Při chybějící stravence, z nějakého důvodu (např….změny obsazení, onemocnění zaměstnance na konci měsíce), se zasílá nová objednávka. Není možné případný rozdíl dorovnat s rezervy. Tato objednávka tedy musí být zaslána po uzávěrce a ne ke konci měsíce.

Zda se jedná o bonus, ze strany dodavatele, to tedy nevím. Ale rozhodně to není žádné zjednodušení, práce s rozdělením stravenek není po dodání stravenek ale nově před objednávkou. Další problém je se zaměstnanci, kteří vystřídají během měsíce několik pracovišť, na kterých mají seznání poměrů, podle nového způsobu by si pro své stravenky oběhl několik pracovišť.

Jestliže se jedná o placenou službu, jsou to vyhozené finanční prostředky.Dotaz:
Co je to odchylka v normě a jak si jí spočítám?

Příklad:

Takže máme turnusového zaměstnance v režimu práce 36 hod. Jeho turnus je buď nadvýkonový nebo podvýkonový.

Tento rozdíl hodin od měsíční kalendářní normy, je dorovnám vloženou směnou (u podvýkonového turnusu), nebo vypadávkou (u nadvýkonového turnusu, případně proplacením vzniklého přesčasu). Vyrovnání se provádí do konce vyrovnávacího období (vyrovnávací období - termíny uvádí článek 2.4.2 PKS SŽDC).

Rozdíl kalendářní normy nesmí být větší než 26 hod, v žádném případě, tedy ani v zúčtovaném měsíci. Zaměstnanec si jednoduše spočítá rozdíl podle skutečně odpracovaných hodin a měsíční normou (měsíční normu podle dní uvádí tabulka v příloze č.2 PKS -"Pracovní doba v kalendářních měsících").

Konkrétněji:

Pracovník s nerovnoměrnou pracovní dobou (výpravčí, signalista, apod.) má délku směny v délce 12:15 hod v denních i nočních směnách. Začíná po vyrovnávacím období s nulovou odchylkou.

Duben - kalendářní norma pro tento měsíc je 154 hod 17 min
Zaměstnanec odpracoval 12 směn:
12 směn x 12:15 hod. = 147:00 hod.
výpočet rozdílu: 147:00 - 154:17 = - 7: 17
odchylka je -7:17hod.

Květen - kalendářní norma pro tento měsíc je 159 hod 26 min
Zaměstnanec odpracoval 12 směn:
12 směn x 12:15 hod. = 147:00 hod.
výpočet rozdílu: 147:00 - 159:26hod = - 12:26hod
připočteme rozdíl -7:17 z dubna a odchylka zaměstnanci narostla na -19:43hod.

Červen - kalendářní norma pro tento měsíc je 154 hod 17 min
12 směn x 12:15 hod. = 147:00 hod.
výpočet rozdílu: 147:00 - 154:17 = - 7: 17
připočteme rozdíl - 19:43 z května tak odchylka by zaměstnanci narostla na 27 hodin.
! Zaměstnanec musí dostat v červnu další směnu, jinak by odchylka překročila o hodinu povolený limit 26 hod (článek 2.4.4 PKS).

Obecně pro tento podvýkonový turnus platí, že během 3 měsíců je potřeba dvě směny do plánu. U nadvýkonového turnusu je to stejné, rozdíl se řeší vypadávkou, nebo proplacením v přesčase.
   Rozhovory   Rozhovor s Ladislavem Kácovským, členem ZV Vršovice, zástupcem pro ČD Cargo

(příloha 6)

Rozhovor s p.Kácovským - verze pro tiskRozhovor s Petrem Lorencem, předsedou ZO Řízení železničního provozu Kolín

(příloha 7)

Rozhovor s p.Lorencem - verze pro tisk


   A na konec   


   Česká železnice skýtá nepřeberné množství materiálu vhodného k zdokumentování, a i když Zpravodaj se dotýká jen malé části železničního světa, především se chce zabývat životem jedné základní odborové organizace a hlavně vztahům zaměstnavatel - zaměstnanec, je toho také velmi mnoho, co by se dalo hodit na papír (na web).

   Protože jsme se rozhodli posunout uzávěrku blíže k začátku měsíce, museli jsme si nechat spoustu rozpracovaného materiálu až do příštího čísla. Věřte, naleznete tam další zajímavé věci. Ale pokud by došlo po oficiální uzávěrce k nějaké mimořádně závažné události, bude již vydané číslo Zpravodaje aktualizováno a aktualizace bude uvedena v záhlaví Zpravodaje.

   A poznámka na konec. Jak jste si možná všimli, hodláme (kromě jiného) evidovat neférové jednání vůči zaměstnancům. Nejde jen o to, že se někomu stala křivda, věc je trošku složitější. Jde o to, že nečistá hra se zaměstnanci je jen projevem toho, že ve firmě není všechno v pořádku (tedy budeme-li předpokládat, že už nežijeme v totalitě, ale v právním státě). My vaše podněty archivujeme, některé zajímavé věci zveřejníme.

   Naším prvořadým úkolem je hlavně hájit zaměstnance, ale současně se snažíme zjistit, kde jsou ty systémové chyby, které brání tomu, aby železniční firmy se státní účastí více prosperovaly. Úloha efektivního řízení státních firem, to sice není naše věc, to je věc politických lídrů a přizvaných odborníků a manažerů, přesto druhotným výsledkem naší odborářské práce bude obsáhlý archiv života železnice, a ten bude případným zájemcům k dispozici.

Dvořák Pavel, redaktor


TOPlist