ZV OSŽ žst.Praha Vršovice
Vršovický zpravodaj
Červenec 2012 (č.2)
Archiv Zpravodajů:
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


Oficiální uzávěrka proběhla dne 5.7.2012 v 18.30 hod
(a bylo spuštěno počitadlo návštěv)

Aktualizace:
Zápisy ze schůzí jsou uloženy u předsedkyně ZO,
výpisy z těchto zápisů jsou uloženy ve Zpravodaji pod heslem,
heslo znají členové ZV - členům ZO OSŽ Vršovice bude sděleno na požádání
21.7. dodán obsah jednání při PO Benešov SŽDC (z 6.6.)
24.7. dodán obsah jednání při PJ Praha ČD Cargo (z 27.6.)
24.7. dodán obsah jednání při OŘ Praha SŽDC (z 26.6.)
26.8. dodán obsah jednání při KCOD Praha ČD (z 12.6.)

Zkratky používané ve Zpravodaji:Informace (nejen) pro 380 členů základní organizace OSŽ Praha Vršovice.
( počet členů k 5.7.2012 )


Pozn.: Nepodepsané příspěvky jsou od členů Závodního výboru, pouze příspěvky od jiných, nebo příspěvky, jejichž charakter to vyžaduje, jsou podepsány jménem.
   Slovo předsedkyně      Vážení kolegové a kolegyně v dnešním zpravodaji vás chci informovat o výsledku jednání s předsedou PV OSŽ při SŽDC p. Hradílkem, kde jsem vznesla požadavky naší ZO, výsledkem jednání je snaha o zlepšení komunikace mezi PV a ZO a vůle řešit problémy, jde to pomalu, žádná sláva, ale je to přeci jen posun v řešení stávajících problémů.

   Na aktivu předsedů dne 15.6.2012., se ukázal nezájem větší poloviny ZO, které se nezajímají o informace, nejsou aktivní, nebo nemají potřebu své členy informovat. Nynější situace je vážná, na CARGU, ČD, SŽDC a nejednotné odbory, zaměstnancům rozhodně nepomohou, ale nahrávají zaměstnavateli. Měli bychom se podpořit navzájem a nehledat jen vlastní výhody. Naši činnost může zaměstnanec hodnotit pouze v případě, že se k němu od nás dostanou informace - to je cíl Zpravodaje.

   V červencovém (neboli druhém čísle) se můžete dozvědět tradičně o termínech schůzí naší ZO, o termínech našich jednání se zaměstnavatelem, co nás zaujalo (potěšilo a nepotěšilo), reportáž z návštěvy železničního muzea v Lužné, zajímavé rozhovory a nakonec úvaha o řízení železničních podniků. V době, kdy vyšlo červnové číslo, vidělo květnové číslo (takzvané nulté číslo) asi 500 lidí, nyní kdy vychází červencové číslo vidělo červnové (takzvané první číslo) číslo přes 1000 lidí. Je vidět rostoucí popularita Zpravodaje.

Máte zájem o členství v ZO OSŽ Praha Vršovice? Informace získáte u předsedkyně paní Aleny Novobilské.
Tel.: drážní 419 32, jinak 972 2 419 32, mobil 773 452 596


Přihláška ke stažení


   Závodní výbor OSŽ Praha Vršovice   Členové závodního výboru - Váš námět pro jednání se zaměstnavatelem sdělte buď přímo předsedkyni ZO, nebo kterémukoliv členu ZV, váš problém pak bude projednán na schůzi ZV a pověřený kompetentní člen ZV ho projedná na jednání se zaměstnavatelem. Vše bude zdokumentováno a zajímavé věci budou publikovány na stránkách nejbližšího Zpravodaje.

(příloha 1)


   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Již proběhlo: Poznámka:-

Další termíny: Poznámka:
  12.7.2012 Jen v případě potřeby
    9.8.2012 Jen v případě potřeby
  13.9.2012 Smíchov
11.10.2012 Vršovice
  8.11.2012 Smíchov
29.11.2012 konference - Smíchov
13.12.2012 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Nachtman Tomáš
(náměstek ředitele pro řízení provozu)
Ing.Pech Petr
(náměstek ředitele organizační jednotky)
Novobilská Alena
Bartoněk Tomáš
po
prázdninách

Plán jednání výboru OSŽ při OŘ Praha (SŽDC)
Termíny jednáníPO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Novobilská Alena
případně další
po
prázdninách

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Novobilská Alena
Sekyra Lukáš
po
prázdninách

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej 24.7.2012

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra
po
prázdninách

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Toman Vladimír
po
prázdninách

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Hálová Ivana
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
po
prázdninách


   Další jednání, která by vás mohla zajímat   Již proběhlo:Aktiv předsedů ZO OSŽ kteří mají členy v řízení provozu SŽDC
Již proběhlo:


   Vize základní organizace Praha Vršovice   Dali jsme hlavy dohromady a řekli jsme si jak dál s naší základní organizací. Vycházíme z toho, že dokud se budeme řídit tím, co je podstatou odborů, tedy sdružování zaměstnanců za účelem hájení jejich zájmů, nemůžeme dělat nic špatně.

...tak tedy chceme, aby organizace byla:

silná - aktivní - vaše...

Silná organizace - jen organizace s velkým počtem členů může být rovnocenným partnerem pro jednání se zaměstnavatelem...
více...

Aktivní organizace - nebudeme jen pasivně čekat na vaše podněty, ale sami budeme zjišťovat situaci na pracovištích a v odborech a formulovat naše požadavky...
více...

Vaše organizace - jsme tu pro vás, abychom s vámi mluvili, abychom za vás bojovali, chceme vám nabídnout i kvalitní kulturní a sportovní odpočinek, zúčastníte-li se akcí námi organizovaných, dále vám přispějeme na řežijky, na pojištění škody způsobené v zaměstnání...
více...
   Akce pro členy   Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 2)

Ohlédnutí za akcemi proběhlými - návštěva muzea v Lužné (23.6.2012)

(příloha 3)

Akce chystané - stručně co se chystá v dohledné době

(příloha 4)


   Co se nám nelíbí   Jednání odborů se zaměstnavatelem - Nemohou fungovat výbory, které spolu nejednají před příchodem zástupců zaměstnavatele, aby vzájemně projednali své požadavky, předložené materiály či problémy na svých pracovištích. Potom se ale nemůžeme divit, že někteří zástupci zaměstnavatele se ani nenamáhájí posílat nějaké materiály k projednání v termínu, prostě proto, že to někteří zástupci odborů tolerují, což je zásadní chyba. Každý člen si musí uvědomit, že hlavním úkolem odborů je ochrana jejich práv a zaměstnaneckých výhod vzniklých z PKS a dodržování ZP. K tomu jsou ale zapotřebí fungující odborové organizace.

Pokyny, směrnice - Je tu další nepochopitelný pokyn. Výpravčí po úspěšně složené zkoušce D-07 je podle pokynu až do autorizace placen jako signalista v TS 6 A NE jako výpravčí ve výcviku v TS 8 podle katalogu prací, do zkoušky D-08(autorizace).Na můj dotaz k pokynu jsem dostala několik výkladů, jeden, že do autorizace bude pracovat na 8 hodin, což je nesmysl. Nevím jak by chodil na noční, druhý výklad byl, že bude pracovat v celých směnách, ale za 6 TS v průměru, což je prý finančně výhodnější. Můžeme se jen zeptat, PROČ TY KOMPLIKACE? Vždyť nepřináší podniku úsporu, která by stála za řeč, po proplácení svátků, jsou to další chybné pokyny. Už se ani nedivím, že výplatní program EVYDO nechce schroustat chybné zadání pro naše výplaty.

Personální otázky - Přestože je v PO Libeň přednosta s tituly před i za jménem, za doby jeho přednostování se na uvolněná místa dostanou z uchazečů vždy ti, kteří mají nižší vzdělání. Pokud mají stejné vzdělání, pak ti, kteří mají kratší praxi. Tipněte si kdo byl vybrán. Dozorčí provozu - výpravčí s vysokou školou, fakultou dopravní, déle sloužící ve stanici s dálkovou obsluhou x pohotovostní výpravčí. Redukce dozorčích provozu - déle sloužící dozorčí x krátkou dobu sloužící dozorčí. Operátorka - uchazečka s maturitou x uchazečka bez maturity. Napovíme, vzdělání a praxe jsou handicap. Náhoda? Prospěje to SŽDC?

Kritika Zpravodaje - Hlavním bodem jednání v PO Libeň byl (ač nebyl v programu jednání) Vršovický zpravodaj, přednosta PO požadoval stažení zápisu z jednání dne 30. 5. 2012, pro nepravdivé údaje a zveřejnění osobních údajů. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány zápisy z jednání, ale informace, očištěné o údaje, které by mohly ekonomicky poškodit zaměstnavatele. Informace jsou pravdivé a jsou to údaje z obecně dostupných materiálů, uvedená jména v tomto zápisu jsou se souhlasem zaměstnanců a vyhrožování přednosty trestním stíháním, není na místě. Naopak nepravdivé informace, které sdělil odborům, jsou prokázány.


   Co nám dělá radost   PV při SŽDC - Přesto, že na Aktivu předsedů padala kritika na práci PV, tentokrát padala na úrodnou půdu a je třeba ocenit lepší komunikaci , informovanost a projevená snaha, řešit skutečné problémy a stížnosti v náš prospěch. Po upozornění na změnu v  proplácení výpravčích ve výcviku, bylo ze strany PV okamžitě reagováno a tajemnice PV pí Kuchařová, dostala pokyn prověřit tuto stížnost. O výsledku vás budeme informovat. Bude nás zajímat, jakou formou nám budou uhrazeny chybně proplacené svátky za duben a květen. Jak budou placeny svátky v červenci, vás budeme také informovat. Doufám, že na chyby zaměstnavatele, nebude doplácet zaměstnanec. Chybný program, je ohraná píseň, kterou už nechceme poslouchat.

   Co nás pobavilo   Nemáte pro svoji pracovní pozici předepsánu uniformu, přesto po ní toužíte? Nevadí, zajděte si třeba ke krejčímu a nechte si ji ušít, nebo si ji sežeňte jiným způsobem. Můžete ji pak v zaměstnání používat. Zaznamenáno u operátoky v žst.Holešovice.

Hospodář ZO Čermoch Pavel odmítal poslat svoji fotografii k doplnění rozhovoru. Zarputile se odmítal nechat vyfotografovat. Místo toho poslal fotografii svého psa, jenž se mu údajně podobá vzhledem i povahovými rysy. Pejskovi je šest měsíců a jmenuje se Endy.


   Vaše otázky   Bude vycházet zpravodaj i v létě?

Ano, bude vycházet každý měsíc, nyní s uzávěrkou vždy kolem pátého.


Můžu čerpat náhradní volno za přesčas v dalším měsíci?

Ano, ale musíte si o náhradní volno prokazatelně zažádat. Hodiny, které odpracujete v přesčase, budete mít zaplaceny v normě v měsíci, kdy jste je skutečně odpracoval.To znamená, že při čerpání NV jste doma za 33%, 25%, mzdy, (podle zařazení) tedy za příplatek za přesčas.


   Rozhovory   Rozhovor s Josefem Hahnem, členem ZV Vršovice, zástupcem pro ČD KCOD

(příloha 5)Rozhovor s Pavlem Čermochem, členem ZV Vršovice, naším hospodářem

(příloha 6)Rozhovor s Danielem Lincem, zastupujícím předsedou ZO OSŽ Děčín

(příloha 7)   A na konec   


Kde to drhne?

   Od té doby co pracuji na železnici (je to již 22 let), mne vždy zajímalo, kde jsou příčiny toho, že to na dráze občas drhne, kdy železnice nefunguje plynule, kde se berou věci, které ztěžují železničářům práci a v důsledku vyvolávají nespokojenost cestujících. Budete-li stopovat jednotlivé případy, najdete spoustu příčin, ale jedna je podle mne dost významná a ostatním nadřazená.

Otevřete-li si učebnici nebo webové stránky pojednávající o řízení podniku, najdete tam nejčastěji tři až čtyři základní styly řízení. Já zde vyjmenuji čtyři:

Autoritativní styl - Je založen na disciplíně, pořádku a poslouchání na slovo. Dočasně může přinášet výsledky i tam, kde pracovníci nemají dostatečnou kvalifikaci, nebo kde je uvolněná kázeň. V běžné nekrizové situaci takovou autoritu pociťujeme jako omezování svobody. Je to vedení lidí pouhým přikazováním, kdy vedoucí z velké části ukládá pracovníkům úkoly s podrobnými návody postupu. Při plnění svých příkazů vymáhá ukázněné, přesné a včasné plnění úkolů tak, jak je uložil. Vychází z předpokladu, že většina lidí se vyhýbá úkolům, odpovědnosti a nerada pracuje. Iniciativa podřízených je velmi omezena, hlavními motivačními faktory jsou odměny a tresty.

Byrokratický styl - Je od jiných stylů rozeznatelný podle toho, že je potlačován tvůrčí způsob řízení, je zde vysoká úroveň použití moci a naopak nízká úroveň spolupráce. V tomto duchu jsou často zmiňovány úřední systémy. Manažer svou činnost opírá o směrnice a nařízení z hora a sleduje jak byly dodrženy. Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených.

Demokratický styl - Je založen na úctě a respektu k druhým, na toleranci, diskuzi a vědomí, že svět není černo-bílý. Charakterizuje jej zájem o spolupracovníky, jejich nápady. Není v něm přítomen syndrom „vševědoucího“šéfa, který jediný ví vše nejlépe a má vždy pravdu. Lidé nejsou jen poslušnými podřízenými a vykonavateli příkazů manažera, ale jeho iniciativními spolupracovníky. Vedení pak chápou jako organizující sílu, která jim pomáhá a usnadňuje dosahování jejich cílů a zájmů. Vedoucí spolupracuje s podřízenými, má přirozenou autoritu a existuje vzájemná komunikace mezi pracovníky a manažery

Liberální styl - Tento styl je pravým opakem stylu autoritativního. Je zde vysoká fluktuace pracovníků. Manažer nerozhoduje o ničem a vyhýbá se i těm rozhodnutím, pro která má jedině on sám kompetence. Jeho podřízení rozhodují samostatně o všem a musí plnit úkoly za svého nadřízeného. Kolektiv je málo výkonný, často se v něm odehrává vzájemný boj o moc. Je použitelný v případě, že vede maximálně motivovaný tým špičkových specialistů, kteří jsou silně orientováni na dosahování výsledků, například na vysokých školách a ve výzkumných pracovištích.

Existují také přechodné formy mezi jednotlivými styly.

A nyní vyslovím hypotézu:

Chcete-li velké železniční firmy zbavit mnoha neduhů, změňte jejich styl řízení. Nepružnost velkých železničních firem (Českých drah, ČD Cargo, SŽDC), potomků původně jednoho národního železničního dopravce je částečně způsobena lpěním na tradičním autoritativně-byrokratickém stylu řízení. Tyto firmy už dávno měly přejít na modernější styl, na demokratický styl řízení, který umožňuje využití potenciálu všech zaměstnanců k rozvoji firem.

Autoritativní styl řízení je vhodný pro malé nově vznikající firmy, řízené podnikatelem s vizí, řídící začínající, nezkušené zaměstnance. Velké firmy mohou s autoritativním stylem řízení přežívat jen jako firmy monopolní a firmy napojené na peníze nepocházející z jejich podnikání, tedy ty, které nemusí soupeřit na trhu s jinými firmami inovacemi a efektivitou.

Monopolům a přísunu peněz ze státních rozpočtů dopravcům udělala konec Evropská komise. Při otevírání hranic mezi státy EU byla Evropa zaplavena kamiony. Evropa hledala řešení v renesanci železnic. Věděla, že železniční monopoly jsou brzdou, proto nařídila rozdělit tyto podniky, zastavit dotace dopravcům a otevřít koleje všem zájemcům.

Proč firmy lpějí na autoritativním stylu řízení?

1) Firmy pokračují setrvačností v autoritativním stylu, na nějž jsou zvyklé z komunismu, kdy ani jiný styl nemohl existovat. Dodnes jsou ve firmách lidé, kteří se dostali k řízení za totality.

Malý příklad: Např. Jedna organizační jednotka v pražské oblasti vznikla zcela proti tehdejší tendenci slučování jednotek s účelem úspory administrativy. Jako vejminek pro zasloužilého bývalého člena KSČ, náměstka mu dělal člověk, který byl za socialismu placeným, poměrně vysoko postaveným funkcionářem KSČ ve struktuře ČSD. Je to jen pár měsíců, co oba odešli do důchodu.

2) Autoritativní styl řízení přináší velice pohodlný život vedoucím pracovníkům, neboť jejich jakékoliv příkazy jsou plněny, pokud ne následuje postih zaměstnance. Jakmile se zaháčkujete v tomto stylu řízení, ztratíte jakoukoliv chuť něco na tomto stylu měnit. Protože existuje pouze komunikace shora dolů, nikoliv nahoru či ven, takový podnik může vypadat, že je v něm vše v nejlepším pořádku.

Malý příklad: Vršovický zpravodaj začal kritizovat některé věci a je vyzýván některými složkami k omezení publikování informací.

Prosím, zamyslete se a případně rozvíjejte myšlenku na změnu stylu řízení velkých firem se státní účastí – tyto firmy mají zkušené zaměstnance s praxí v provozu, oni vědí, co může zlepšit fungování firem, oni jsou v první linii. Jejich potenciál není v autoritativně řízených firmám využíván, a „státní“ dopravci jsou tím oslabeni v boji o trh. Je mi jasné, že odpůrci změny budou zaměňovat demokratický způsob s liberálním. U ČD Cargo je pět minut po dvanácté, u ČD za pět minut dvanáct. SŽDC má výhodu monopolu, ale pokud se má více rozvíjet, je třeba také změnit styl řízení. Ačkoliv samotné firmy procházejí neustálými reorganizacemi, podstata jejich řízení zůstává stejná.

Toto je hypotéza a na její potvrzení je tedy třeba sbírat důkazy.

Dvořák Pavel
poznámka: Vidím určitou paralelu se stavem v naší republice, kdy je otázka nakolik se transformovala z autoritativního (komunistického) režimu v demokracii (skutečnou). Dále, určitě by nám více prospíval kapitalismus založený na volném férovém trhu, inovacích a tvořivých lidech (např. jako v Německu), než kapitalismus čínského typu, založený na levné (a v poslušnosti držené) pracovní síle.

TOPlist


tiskové verze:

hlavní strana

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7