ZV OSŽ žst.Praha Vršovice
Vršovický zpravodaj
Listopad 2012 (č.6)
Archiv Zpravodajů:
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


Oficiální uzávěrka proběhla dne 6.11.2012 ve 21.00 hod
(a bylo spuštěno počitadlo návštěv)

Aktualizace:
15.11. dodáno usnesení z jednání KSO v Ostravě

17.11. dodán obsah jednání při KCOD Praha - ČD (z 9.až 10.10.)
27.11. dodán obsah jednání při PO Benešov - SŽDC (z 15.10.)
27.11. dodán obsah jednání při OŘ Praha - SŽDC (z 30.10.)
1.12. dodán obsah jednání při PJ Praha - ČD Cargo (z 25.10.)
6.1. aktualizován odkaz v "Radikální změně v předpisech SŽDC"


Zkratky používané ve Zpravodaji:Informace (nejen) pro 392 členů základní organizace OSŽ Praha Vršovice.
( počet členů k 6.11.2012 )


Pozn.: Nepodepsané příspěvky jsou od členů Závodního výboru, pouze příspěvky od jiných, nebo příspěvky, jejichž charakter to vyžaduje, jsou podepsány jménem.
   Slovo předsedkyně        Vážení členové naší organizace a ostatní příznivci našeho Zpravodaje,

          vítám Vás u listopadového vydání. Jsem potěšena, že jsme našli čtenáře i mimo naší ZO. Dnes jsme pro vás připravili ohlédnutí za uskutečněnými akcemi, radikální změnou v předpisech SŽDC, podívala jsem se na skok na Čekačky ve Vršovickém Vjezdu, představímeVám přednostu PO Benešov, rozhovor s  členem našeho ZV a také s kolegou spolupracujících ZO, informace z aktivu OSŽ a další zajímavé příspěvky.

    Přesto, že je již 23 let po pádu totality, v "oficiálním" tisku můžeme číst jen o prosperujících firmách a spokojených zaměstnancích. Kritika, motor pokroku, je vykázána do anonymních diskuzních fór a do hospod. Vzhledem k okolnostem, bude rubrika "Co se nám nelíbí" pod heslem, které dostanou členové naší ZO od členů ZV, předsedům spolupracujících ZO, heslo sdělím. Všichni budeme rádi, když bude kritiky méně a ve Zpravodaji budou veselé příběhy od spokojených zaměstnanců. Co by mě ale hlavně potěšilo, kdyby odboroví předáci přestali slibovat a začali konat a to bych chtěla zdůraznit! Ve prospěch svých členů, kteří jim dali důvěru!

    Nezapomeňte přijít na konferenci dne 29. 11. 2012 ve 14:00 hod. do Kulturního sálu na Smíchovské nádraží.

    Přeji zajímavé čtení
         Alena Novobilská
Máte zájem o členství v ZO OSŽ Praha Vršovice? Informace získáte u předsedkyně paní Aleny Novobilské.
Tel.: drážní 419 32, jinak 972 2 419 32, mobil 773 452 596


Přihláška ke stažení


   Závodní výbor OSŽ Praha Vršovice   Členové závodního výboru - Váš námět pro jednání se zaměstnavatelem sdělte buď přímo předsedkyni ZO, nebo kterémukoliv členu ZV, váš problém pak bude projednán na schůzi ZV a pověřený kompetentní člen ZV ho projedná na jednání se zaměstnavatelem. Vše bude zdokumentováno a zajímavé věci budou publikovány na stránkách nejbližšího Zpravodaje.

(příloha 1)


   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Datum: Poznámka:Vršovice
  8.11.2012 Smíchov
29.11.2012 konference - Smíchov
4.12.2012 ! Pozor změna - Zbraslav restaurace "U Chladů" !


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Jasenčák Miroslav
(náměstek ředitele pro provoz)
Ing.Pech Petr
(náměstek ředitele organizační jednotky)
Novobilská Alena
Bartoněk Tomáš30.11.2012

Plán jednání výboru OSŽ při OŘ Praha (SŽDC)
Termíny jednáníPO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Novobilská Alena
případně další
v říjnu
nebyla

v listopadu
se nekoná

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Novobilská Alena
Sekyra Lukáš
v říjnu
nebyla

7.11.2012

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej


6.11.2012

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra13.11.2012

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Toman Vladimír
24.10.2012 v listopadu
nebude

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Hálová Ivana
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr27.11.2012


   Akce pro členy ZO   Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 2)Akce chystané - stručně co se chystá v dohledné době

(příloha 3)


   Ohlédnutí za proběhlými akcemi   Den železničářů pro důchodce (11.10.2012)úvodní slovo měla paní Charvátová, místopředsedkyně ZO OSŽ


    Ve čtvrtek 11. 10. 2012 se v 15 hod se sešli smíchovští důchodci v kulturním sále na Smíchovském nádraží. Celkem nás bylo 38 účastníků, což je velmi hezký počet, který svědčí o zájmu o tyto společenské akce.
   Úvodní slovo měla místopředsedkyně paní Charvátová, která důchodce seznámila s aktuální situací na české železnici, situací v OSŽ, pozvala je na listopadovou konferenci OSŽ žst.Praha-Vršovice a popřála jim mnoho zdraví a radosti v životě. Zároveň byli důchodci pozváni na další setkání, tentokrát „Vršovických“ důchodců koncem října.
   Mezi účastníky byli i dva bývalí přednostové a zastoupeny byly vlastně všechny profese. O zábavu se staral náš dlouholetý předseda klubu důchodců – pan Karel Šilhavý. Po celou dobu akce vládla dobrá nálada, je vidět, že se důchodci rádi scházejí a vzpomínají na "svojí" železnici.
důchodci si v kulturním sále na Smíchově zavzpomínali


    Připravili jsme pro ně občerstvení, a děkuji všem, kteří se na organizaci této pěkné akce podíleli.

    Všichni doufáme, že v příštím roce budeme v těchto akcích pokračovat.

           Anna Charvátová

Bowling v Radotíně (26.10.2012)hráčka se snaží hozenou koulí srazit co možná nejvyšší počet kuželek na konci dráhy


    Tak jako již tradičně, i letos na podzim se uskutečnil turnaj v bowlingu ZO Praha Vršovice. A aby cesta pro všechny byla tak nějak zhruba stejná, rozhodli jsme se (a rovněž ne poprvé) pro Restauraci Amigos v pražském Radotíně. Účast jako již tradičně byla velká, zamluvené jsme měli všechny čtyři dráhy, a byly využity na 100%. Nálada byla výborná, všichni se snažili být nejlepšími i přesto, že cenami byly jen sladkosti pro první tři místa – zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže – to aby nebyla ta diskriminace , nicméně některé z dam předváděly výsledky více než dobré, a i nejlepším mužům se příliš nevzdálily. Absolutně nejlepšími nakonec byli tito:

Kategorie mužů:
1. místo pan Tomáš Bartoněk, výpravčí žst. Praha Smíchov
2. místo pan Jiří Vrážel, výpravčí žst. Praha Bubny
3. místo pan Michal Zálešák

Kategorie žen:
1. místo paní Pavlína Tyrolová, t.č. na mateřské dovolené
2. místo paní Markéta Zazvonilová, manželka Jana Zazvonila
3. místo paní Jarmila Boráková, signalistka žst. Vrané n. Vltavou

    Gratuluji všem výhercům, děkuji za účast a doufám, že tato bude i na příštím mini-turnaji (předpoklad březen či duben 2013) minimálně stejně tak velká jako teď. A pokud čtyři dráhy stačit nebudou, nevadí, seženeme větší bowlingové centrum .


koule odvaleny, kuželky povaleny, účastníci spokojeni


    Všichni bez ohledu na dosažené výsledky dostali ještě na památku čestná uznání, zvláštní výhru – velikou čokoládu Milka dostala teprve čtyřletá Vendulka Tyrolová, která statečně bojovala s velkými, často i těžkými koulemi velmi statečně a patří jí zvláštní poděkování.


malá Vendulka


         Jaroslav Kučera, člen ZO OSŽ Praha-Vršovice a zároveň organizátor bowlingu


Aktiv předsedů ZO OSŽ v Praze (1.11.2012)

(proběhl v Kulturním sále na Hlavním nádraží)


   Za vedení OSŽ byli přítomni: předseda J. Pejša,Bc., místopředsedové L. Vokoun, R. Nekola, výkonný tajemník M. Vavrečka, předseda nedrážních organizací M. Novotný, předseda PV OSŽ SŽDC A.Hradílek a tajemníci M. Paleček a Eva Kuchařová. Aktiv moderoval tajemník PV OSŽ ČD A. Laitgeb.

   Předseda J.Pejša nás seznámil s harmonogramem voleb VI. sjezdu OSŽ s přijatým klíčem pro počet delegátů, který je pro ZO s počtem 199 – 399 členů = 1 delegát. Takže naše ZO možná dosáhne na druhého delegáta, blížíme se pozvolna k hranici 400 lidí (důchodci se budou počítat). Termín voleb do ZV je od 1.1.2012 do 31.3.2012. Termín voleb naší ZO bude včas zveřejněn.

Zajímavé jsou věci týkající se SŽDC:

Kolektivní vyjednavači předloží návrh na přijetí nové mzdové tabulky pro zaměstnance, kteří jsou na železnici nad 30 let.

   V.Vokoun nás informoval o postupu kolektivního vyjednávání a ocenil společnou shodu všech deseti odborových centrál v postupu jednání ve všech bodech, kromě mzdového nárůstu, kde SOSaD měl podle ostatních, nereálné požadavky. Dále krátce pohovořil o vzájemné pomoci, podpoře a spolupráci železničářů ve všech odvětvích. Směřování k holdingu má pozitivní ohlasy. Zásady FKSP jsou stejné, vyjimkou je čl.9.

   Podnikový výbor nesouhlasí se sloučením agendy personální a mzdové do jedné a vznik centralizovaných pracovišť v Praze. Týká se to žen a několika hodinové dojíždění do Prahy je zbytečné, když mohou pracovat ve své oblasti.
   Jaký smysl má sloučení agendy personální a mzdové do jedné a vznik centralizovaných pracovišť v Praze a Olomouci, když tyto činnosti vykonávají pracovnice na dřívějších Správách dopravní cesty? Proč je vůbec nutné, aby zaměstnanci (a týká se to jen žen!) dojížděli i několik hodin, když jsou dokonalé počítačové sítě na pracovištích Oblastních ředitelství? Jak už bylo konstatováno na minulém jednání, Podnikový výbor s tímto krokem zásadně nesouhlasí a nevidí adekvátní úsporu v počtu 16 pracovních míst a ekonomický přínos této organizační změny. Ing. Koucký znovu obhajoval tento krok s tím, že dosud probíhají jednání na všech organizačních složkách a oficiální návrh Opatření ke vzniku Centra sdílených služeb dostane PV 15. 11. 2012 k projednání.

   Dále jsme byli informováni o výsledku výběrového řízení na KOP. Vítězem je rekreační zařízení - Teplice nad Bečvou, výběr byl podle nejnižší ceny poukazu - 7 200.-Kč. Žádná velká radost se nekoná, rekreační zařízení sice není v konkurzu, ale jeho většinový vlastník ano. Takto nízká cena se zřejmě projeví v nižší kvalitě poskytovaných služeb. Opět je podáno odvolání a tak doufejme, že zaměstnanci začnou konečně jezdit na KOP a kvalita pobytu a procedur nebude na nižší úrovni.

Závěrem JUDr. Petr Večeř přednesl užitečné informace, jak by měl zaměstnanec postupovat, když se stane účastníkem při mimořádné události.
   Prostor ke zlepšení   Ztížený přístup k vlakům v žst.Praha Radotín

   Železniční stanice Praha Radotín se nachází na III. TŽK a z hlediska průměrných přeprav cestujících patří do první pětice nejfrekventovanějších stanic v rámci pražského IDS. Bohužel optimalizace trati č. 171 je stále ve fázi příprav a s tím souvisí i problémy, které mají cestující, především s kočárky nebo s handicapem. Ve stanice Praha Radotín se nachází pouze jedno ostrovní nástupiště mezi staniční kolejí č. 2 a č. 4., kde zastavují ve většině případů vlaky od Prahy a některé vlaky na Prahu jsou přistavovány pro nástup také tam. Kámen úrazu nastává, když vlaky chtějí využít maminky s kočárky nebo lidé na vozíčku. Výtahy ve stanici nejsou a přechod přes koleje je zakázán! Co s tím? Když jsme na ZV tuto záležitost mnohokrát urgovali, byl to tehdy problém SŽDC. Dnes, když patříme do této společnosti a Správa mostů a tunelů (SMT) je součástí organizační struktury, je situace stále stejná. Důvodem je ten fakt, že v současnosti nechce nikdo investovat do akcí tohoto typu. Dle závazných norem je nutné vybudovat pro tyto případy i vzhledem k handicapovaným občanům určené technické zařízení (výtah) nebo nájezdovou rampu s předepsanými sklonovými poměry. Maminky by zajisté uvítaly jako prozatímní řešení alespoň šikmé nájezdové rampy z betonu či perforovaných ocelových ližin. Toto řešení se uplatnilo a velmi osvědčilo u všech zastávek a stanic na trati kromě Prahy Radotína a Smíchova (zde je alespoň nákladní výtah). Zástupci SMT argumentovali tím, že schodiště má nebezpečný sklon a vysokou výšku jednotlivých stupňů schodů.překonávání kolejí v Radotíně

   Existuje tedy nějaké řešení, aby nedocházelo jak k diskriminaci určité skupiny cestujících, a také k omezení nebezpečného přecházení po přechodovém můstku mezi hlavními kolejemi, kde projíždějící vlaky jezdí rychlostí 100 km/h a je navíc zakázané?!
      (JZ).
   Zaznamenali jsme   Nekomunikujte s médii

   U SŽDC, pokud nejste ředitel či náměstek, nehovořte s médii, komunikaci zajišťuje odbor komunikace GŘ. Ten vytváří příznivý obraz společnosti. Vás by mohli vyhodit z práce, protože vám by se třeba nemusel podařit ten příznivý obraz vytvořit. Zaměstnancům to připomněl nový pokyn ředitele. Takže uvidíte-li někoho z médií, raději rychle pryč.
Změna názvů slev u ČD

   Na školení pokladníků jsme se dozvěděli, že od nového grafikonu se nebudou příliš měnit podmínky u komerčních slev. Ale změní se jejich názvy. Proč? To nedokázali školaři zodpovědět. Klasika. Kdo se moc ptá ... stejně se nic nedozví. Tak asi proto, aby pokladníci a cestující nezpohodlněli. Tak například SporoTiketČesko bude Včasná jízdenka Česko, Promo bude Akční jízdenka, SONE+ bude Skupinová víkendová jízdenka, Skupinová sleva bude Skupinová jízdenka, ČD Net bude Celodenní jízdenka, Zpáteční sleva bude Zpáteční jízdenka.

          


Radikální změna v předpisech SŽDC


od nás pro vás
   Ani zaměstnanci SŽDC nebudou zahálet. D1 Návěstní předpis a D2 Dopravní předpis, odjakživa (relativní časový pojem) dva oddělené předpisy se od 1.7.2013 spojí v jediný - Návěstní a dopravní předpis. Důvod? Nevíme. Důsledek? Přezkoušení provozních zaměstnanců z této nové D1. Takže doporučujeme ...se učit, se učit, se učit.

Po uzávěrce: Přezkoušení z nového předpisu bude údajně v rámci pravidelného školení jakýmsi rozdílovým testem. Tedy budou prý otázky jen na věci, které se v novém předpise změnily.

             Co se nám nelíbí   Kritika tak zdrcující, že se musela schovat do trezoru


pod heslem


   Na skok na pracovišti   Čekačky, neboli Praha Vršovice Vjezd - Řídící stavědlo

     Dnes jsem se šla podívat na řídící stavědlo ve vjezdovém nádraží. Když jsem tam byla naposledy, nebylo to pracoviště důstojné pro zaměstnance, bylo nevlídné, fučelo okny tak, že se výpravčí klepal zimou, kotelna byla věčně zatopená a nechat svačinu bez dohledu znamenalo mít hlad, protože se v takovém prostředí dařilo potkanům. Na přístupové cestě ve starých polozbořených garážích, byla hora odpadu, zaměstnanci si stěžovali na bezdomovce a jejich psy, kteří je ohrožovali. Odpad se likvidoval několikrát a bezdomovci se vyhnali. Přednosta PO Praha Hl. n. zajistil výměnu oken, nový elektrický kotel a tak jsem se šla podívat, jak to vypadá dnes.
     Musím říct, že jsem byla opravdu mile překvapena, je to jiné pracoviště, pěkná plastová okna, prosvětlená místnost, nový stůl a všude čisto. V kotelně je nový elektrický kotel, přidané čerpadlo, voda z podlahy zmizela, hodně se tu změnilo k lepšímu.

     Dnes má službu výpravčí Vojtěch Novotný, toho ještě neznám, je na čase, seznámit se .

     Zdravím vás pane Novotný, můžete mě povědět, kolik je vám let a jak jste začínal na dráze?

     Dobrý den, je mě 24 let, jsem svobodný. Na dráhu jsem nastoupil v roce 2007, po ukončení střední školy. Začínal jsem na hradle Rybník, pokračoval jako staniční dozorce v Uhříněvsi a ve Vršovicích. Po kurzu výpravčích jsem autorizoval ve Vraném na Vltavou, poté jsem přešel na Hlavní nádraží, na perony a nyní jsem zde a v odjezdu.

     Můžete mě představit pracoviště?

     Řídící stavědlo je součástí ŽST Praha Vršovice - seřaďovací nádraží a leží na pražské spojovací trati 525G z Prahy Běchovic na Vyšehrad. Dále pak na trati 521A Vršovice Vjezdové nádraží - Praha Radotín. Z Hostivaře je sem ještě napojená kolej přes odbočku Záběhlice. Do obvodu ŘS patří ještě dvě stavědla a jedno vyhybkářské stanoviště. Stanice byla původně stavěna především pro účely řazení a tvorbu nákladních vlaků a Vršovické seřadiště patřilo k největším nádražím v zemi, byly zde i na svou dobu nepříliš časté kolejové brzdy. S postupným útlumem nákladní dopravy začaly koleje zarůstat a dnes je větší část původních vjezdových kolejí plná vzrostlých bříz a jiné vegetace. Na řídícím stavědle je elektromechanické zabezpečovací zařízení a ústředně přestavované výhybky pomocí pák, takže si tu občas člověk docela zacvičí. Co se týká provozu, tak je to hodně rozdílné den ode dne. Za normálního provozu je to kolem třiceti vlaků za směnu, ale v případě, že se např. na hlavní trati na Kolín vyskytne překážka tak je to pak hodně zajímavé a člověk se nezastaví.

     Mě se ta změna líbí (nová okna), přesto se zeptám, máte ještě nějaké připomínky ke zlepšení pracoviště?

     K vybavení ŘS nemám žádné vážné připomínky, topení je ústřední a v nedávné době zde udělali nová plastová okna, což je oproti těm rozvrzaným předešlým oknům opravdu příjemná změna. Co ale vidím jako velký problém jsou bezdomovci a různá individua, která se v okolí ŘS pohybují. Nedávno se v rozbořených garážích u stavědla ubytovali noví "nájemníci" kteří si topí odpadky takže zápach je opravdu výrazný. O zlodějích kabelů ani nemluvě, ale to samozřejmě zdaleka není jen problém Vršovic.

     Děkuji za rozhovor a ráda jsem vás poznala.

ptala se Alena Novobilskápoloha Řídícího stavědla - Vjezd ve Vršovicích seřaďovacím nádraží
   Zpravodaj přeje k narozeninám                     Nezapomeňte také popřát, v listopadu narozeniny slaví...                      Burda Pavel - Čejka Martin - Feltlová Renata -

                            Fišerová Lenka - Grosmann Václav -

             Herko Robert - Hudečková Libuše - Chýla Karel -

                            Jelínek Petr - Květ Petr (jubileum) -

                   Lehota Ivan - Mařík Karel -

                            Molčíková Zdena - Novák František -

             Sysel Jiří - Sárazová Jitka - Sekyra Lukáš -

                            Skořepa Miroslav - Kolář Adam -

             Šindelář Ivan - Trnečková Ivana -

                            Zálešák Michal - Vašta Bohdan

   I cesta může být cíl   


Orient expres v Praze


Expres krátce před odjezdem ze smíchovského nádraží 27.října 2012


    Je pár vlaků, které dokáží z přemisťování osob po železnici udělat romantický zážitek. Například luxusní "Venice - Simplon - Orient - Express"(dále VSOE) s historickými, leč modernizovanými vozy (nyní jsou vybaveny i klimatizací a podvozky na 160 km/h), který se na své cestě z Benátek do Londýna zastavil na dva dny v Praze (od čtvrtka 25.října do soboty 27.října). Vlak se hlásí k tradici slavného vlaku Orient expres, který spojoval západní Evropu s Balkánem v měnících se trasách mezi Paříží (případně Londýnem) a Istanbulem od roku 1883 do roku 1977 pod společností CIWL - Compagnie Internationale des Wagons-Lits - česky Mezinárodní společnosti lůžkových vozů. Vlak tohoto jména jezdil sice dále, ale v kratších trasách a jen jako obyčejný rychlík.

    Na myšlence, že by si lidé rádi vyzkoušeli pohodlné cestování vlakem, tak jako za starých dobrých časů, kdy automobily a letadla byly ještě v plenkách, a vlaky používala i společenská smetánka zvyklá na luxus, založil svůj podnikatelský záměr americko-britský podnikatel James Sherwood. Po roce 1977 začal shromažďovat vyřazené lůžkové a restaurační vozy společnosti CIWL a nákladně je restauroval. (Mimochodem, znak společnosti CIWL - dva lvy, můžete dobře vidět na vozech VSOE.) A v roce 1982 začal Venice-Simplon-Orient-Express jezdit na trase Londýn - Benátky.

    A proč se Orient expres jmenuje nyní Venice Simplon Orient Express? Poté, co byl v roce 1906 prokopán 20 km dlouhý Simplonský tunel pod Alpami, a cesta do Istanbulu se díky němu vlaku velmi zkrátila, se vlak začal nazýval Simplon Orient Expres. A soukromá společnost, která začala jezdit s novým "Orient Expresem" má nejdůležitější trasu z Londýna do Benátek (anglicky Venice). Dnes má ještě další tři důležité trasy: Paříž - Istanbul, Benátky - Krakov - Paříž a Benátky - Praha - Londýn. A pro úplnost - co ta dvě písmena s na konci slova express? Slovo expres totiž pochází z latinského expressus, znamenající "výrazný". Významné západoevropské jazyky (angličtina, francouština a němčina) přejaly toto slovo i se dvěma s a začaly je používat ve významu "rychlé služby". Češi si toto slovo malinko zkrátili.

    Budete chtít vidět zase v Praze Orient expres? Tak v roce 2013 bude: 2.-4.května, 6.-8.června a 3.-5.října. Budete se s ním chtít snad i svézt? Tak na jízdenku například z Prahy do Paříže si připravte 1 850 EUR. A do kufru si přibalte oblek a kravatu, není přípustné jít třeba v jeansech a tričku do restauračního vozu na oběd.

    Více o vlaku se dozvíte na stránkách http://www.orientexpress.cz/.


Dvořák Pavel


   Přednáška Drážní společnosti při Fakultě dopravní ČVUT   


Moderní lokomotivy Siemens pro Evropu


    Inženýr Pohl z firmy Siemens se dostavil do budovy Fakulty dopravní v Konviktské ulici na pozvání Drážní společnosti, aby před členy společnosti, studenty školy a dalšími zájemci z řad veřejnosti pohovořil o moderních lokomotivách Siemens. Začal obecně o elektrické trakci na železnici, pak hovořil o požadavcích jaké jsou dnes kladeny na elektrické lokomotivy v Evropě a zakončil představením siemensáckých interoperabilních lokomotiv první a druhé generace.

Eurorunner ER 20
Eurosprinter ES 64
    Dnešní elektrické lokomotivy stojí okolo 4 milionů eur a mají hmotnost kolem 80 tun.Tyto lokomotivy se dnes používají pouze při nasazení u nákladních vlaků a u osobních vlaků od kategorie rychlíků EC/IC. U ostatní osobní dopravy - znamenající neustálé zastavování a rozjíždění na zastávkách - je vytlačily lehčí ucelené jednotky. Nasazení lokomotiv je hospodárné při jízdách nad 300 km. To znamená ekonomická nutnost je jezdit napříč Evropou. V Evropě jsou ale čtyři odlišné napájecí soustavy a 24 vlakových zabezpečovačů. Což je velký problém - v USA např.tyto překážky nemají - v nákladní dopravě je tam trojnásobný podíl železnice oproti podílu v EU. Firma Siemens vyvinula interoperabilní (tedy schopné jezdit v několika zemích s různými napájecími a zabezpečovacími systémy) lokomotivy první generace - Eurosprinter ES 64 (elektrické) a Eurorunner ER 20 (dieselelektrické). Tyto lokomotivy byly vyvinuty v různých variantách vždy pro několik evropských zemí (tzv.národní balíčky). Jezdí jich dnes asi 1600 kusů.

něco o dieselelektrických lokomotivách ER 20
ER = Eurorunner
20 = 2 000 kW výkon
v Rakousku ř.2016 "Herkules"


něco o elektrických lokomotivách ES 64
ES = Eurosprinter
64 = 6 400 kW výkon
U = univerzální
F = pro nákladní vlaky
2 = může pod 2 systémy: 15 a 25kV stříd.
4 = možné kombinace 4 systémů: 15 a 25kV stříd.+ 3 a 1,5kV stejnosm.
typ ES 64 U 2
v Rakousku ř.1016 a 1116 "Taurus"
v Německu ř.182
typ ES 64 U 4
v Rakousku ř.1216 "Taurus"
ve Slovinsku ř.541
typ ES 64 F 4
v Německu ř.189
ve Švýcarsku ř.Re474


Vectron
    U druhé generace, u lokomotivy Vectron, zvolil Siemens chytřejší cestu. Zkonstruoval stavebnicovou lokomotivu obsazenou všemi typy evropských zabezpečovačů a se čtyřmi sběrači schopnými jezdit na všech evropských napájecích soustavách. Nechává si jí schválit v celé Evropě a pak podle požadavků kupujících je bude obsazovat jen požadovanými prvky. Tato modulová lokomotiva je vícesystémová, odebereme-li se část zařízení, může být i jen stejnosměrná, či jen střídavá. Existuje i Vectron s dieselovým motorem.

    Na konec jsme dávali přednášejícímu různé otázky a dozvěděli jsme se některé další zajímavosti. Například, že SŽDC jako distributor elektřiny bude do lokomotiv dodávat měřiče pro měření spotřeby. Když si koupíte lokomotivu Siemens, můžete si za příplatek zajistit i její servis v různých úrovních. V Evropě se v některých zemích opouští stejnosměrný napájecí systém, který se dnes považuje za zastaralý, a nahrazuje se střídavým 25kV (Slovensko, Belgie, Španělsko).

    Tímto článkem vás chci nalákat na další přednášky Drážní společnosti. Máte-li zájem dozvědět se některé zajímavosti ze železnice, přijďte. Vstup je zcela volný, nikdo vás nebude nijak kontrolovat. Příští přednáška bude 12.11. o provozu vlaků TRILEX mezi Libercem a Varnsdorfem s Ing.Šulcem ze společnosti Vogtlandbahn.

    Více o spolku a o tématech dalších přednášek se dozvíte na stránkách Drážní společnosti http://drahy.fd.cvut.cz/.Dvořák Pavel   Rozhovory   seznámíme vás se zajímavými kolegy z jiných organizací:
Rozhovor s Pavlem Hankou, místopředsedou ZO OSŽ Řízení železničního provozu Kolín

(příloha 4)mapujeme pro vás náš závodní výbor:
Rozhovor s Jaroslavem Kučerou, členem závodního výboru naší ZO

(příloha 5)mapujeme pro vás náše zaměstnavatele:
Rozhovor s Ing.Janem Blechou, přednostou PO Benešov

(příloha 6)
   Koalice spolupracujících organizací   


Reportáž z jednání zástupců spolupracujících organizací


    Ve čtvrtek dne 25. 10. 2012 se uskutečnilo plánované setkání „Koalice spolupracujících organizací“ v Praze. Pozvání přijal i člen PV OSŽ při SŽDC a člen ZV OSŽ Ostrava pan Roman Polok, který pracuje jako provozní dispečer pro oblast Moravy a Slezska na pracovišti CDP v Přerově. O připojení ostravské organizace jsme Vás informovali v minulém čísle Zpravodaje. Mezi dalšími účastníky jednání byl Pavel Krhounek, Alena Novobilská, Daniel Linc a Jan Zazvonil. Jednání mělo několik bodů. Výchozím bodem bylo projednání návrhu pozvání k návštěvě ZV OSŽ v Ostravě, kam se zástupci vydají dne 15. 11. 2012. Výsledkem má být rozvoj vztahů a koordinace společného úsilí. Diskuse se vedla o připravovaných volbách do ZV a také do jednotlivých orgánů svazu. Byla diskutována problematika připravovaných organizačních změn u SŽDC a kolektivního vyjednávání. V měsíci listopadu budou probíhat v jednotlivých oblastech aktivy, které ovšem nevyřeší palčivé problémy, které trápí členskou základnu. Naší snahou je být důvěryhodným partnerem členům, kteří nechtějí zamlžené nebo neúplné informace od vedení svazu a současně hledat řešení jejich problémů.
    V prosincovém čísle Vás budeme informovat o jednání v Ostravě.
        (JZ)členové "koalice spolupracujících"

   Motto KSO: Rozhodli jsme se překročit vlastní stín a spolupracovat s dalšími ZO, které mají o spolupráci zájem.
Věříme, že spolupráce bude ku prospěchu všem zapojeným.
Další setkání
zástupců z koalice spolupracujících organizací se uskuteční
dne 15.11. 2012
v Ostravě

Aktuálně: Na jednání 15.11.2012 v Ostravě bylo přijato usnesení zástupců KSO

Usnesení (formát pdf)
verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

Listopad 2012


TOPlist