ZV OSŽ žst.Praha Vršovice
Vršovický zpravodaj
Prosinec 2012 (č.7)
Archiv Zpravodajů:
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


Oficiální uzávěrka proběhla dne 9.12.2012 ve 12 hod
(a bylo spuštěno počitadlo návštěv)

Aktualizace:

10.12. Do přílohy 3 - Chystané akce - byl dodán přehled divadel na leden 2013
11.12. Přidány fotografie z Mikulášského vlaku
Dne 13.12. byla podepsána PKS pro ČD na rok 2013.
Dohodnutý nárůst do tarifních tříd je 1,8%. Objem výkonové odměny 4 % a rozpětí 3 – 9%.
Další drobné změny v PKS jsou, ale zásadní změny ne. Dovolená ve stejném rozsahu
jakož i všechny příplatky.

15.12. Dodána tisková verze Zpravodaje v pdf
16.12. Dodán obsah jednání při KCOD Praha - ČD (ze 13.11.)
Dne 18.12. byla podepsána 8.změna PKS pro SŽDC na rok 2013.
Novější, přesnější informace (aktualizace 19.12.):

- zvýšení tarifního stupně A o 0,5 %
- zvýšení tarifního stupně B o 1,8 % (tj.kdo má přes 20 let praxe)
- snížení výkonové odměny z 3,95 % na 3,70 %
- příspěvek za udržení kvalifikace bude poskytovánměsíčně
- úhrada zaměstnavatele na stravování z 50 % na 55%
- kompenzace KOP za rok 2012 :
ve výši 10 000,- Kč(hrubého) + 3 dny náhrada mzdy pro zaměstnance,
kteří předloží potvrzení o zajištění pobytu relaxačního, rehabilitačního,
fitnes nebo lázeňského
- KOP v roce 2013 budou ve stejném rozsahu jako v roce2012 s úhradou 100,- Kč za pobytový den .


8.změna PKS SŽDC - soubor pdf
   ZV OSŽ žst. Praha Vršovice projednal na svém mimořádném jednání návrh na odvolání kolektivních vyjednavačů, tajemníků Miloše Palečka, Evy Kuchařové, Petra Štěpánka a především předsedy Adolfa Hradílka, kteří jako zástupci zaměstnanců a jako kolektivní vyjednavači naprosto selhali. Nesou plnou odpovědnost za uzavřenou PKS SŽDC a jsou odpovědni za zhoršující se pracovní podmínky zaměstnanců SŽDC.

celý text prohlášení - soubor pdf
24.12. 2012 Dodán obsah jednání ZV z 8.11.
5.1.2013 Dodán obsah jednání Výboru OŘ Praha z 30.11.
7.1.2013 Dodán obsah jednání v PO Benešov z 5.11.

Zkratky používané ve Zpravodaji:Informace (nejen) pro 393 členů základní organizace OSŽ Praha Vršovice.
( počet členů k 9.12.2012 )


Pozn.: Nepodepsané příspěvky jsou od členů Závodního výboru, pouze příspěvky od jiných, nebo příspěvky, jejichž charakter to vyžaduje, jsou podepsány jménem.
   Slovo předsedkyně        Vážení členové naší organizace a ostatní příznivci našeho Zpravodaje, dnes jsem tradiční úvodní slovo předsedkyně pojala vzhledem k událostem posledních dní poněkud obsáhleji a představím i své nové pracoviště.


Moje maličkost, za mnou hradlový přístroj odbočky Záběhlice
          Něco málo o mě.
      Je mi 58 let, jsem po třetí vdaná (svého druhého muže jsem si vzala i jako třetího) a jsem šťastná. Jsem rodilá Pražačka, bydlím ve Vršovicích. Do naší rodiny patří fenka Peggy, která prožívá první milostné vzplanutí, a když se zadaří, nastanou za 9 týdnů starosti. Na koníčky nemám mnoho času, čím jsem starší, tím jsem pohodlnější. Jako holka jsem milovala motorky, pocit volnosti z jízdy a hlavně za totality určitý pocit svobody, dneska už jsem vyměnila motorku za auto, abych měla revmatická kolena v teple . Ale stále zůstává pár koníčků, miluji hudbu, sluníčko, přírodu, cestování a dobré lidi. Ráda se bavím a směju, ve skutečnosti jsem veselá, což mnohé překvapí.

          Moje kariéra na železnici.
      Začínala jsem v roce 1982 jako výhybkářka, poté signalista a staniční dozorce, prošla jsem několik pracovišť ve Vršovicích od harfy v seřaďovacím nádraží, hradla ve Strašnicích, odbočku Železný most po odbočku v Záběhlicích. V roce 1997 jsem odešla z ČD a za 15 měsíců opět vrátila. A to na komando, kde jsem začala pracovat za působení Ing. Krátkého, který byl v té době přednostou žst.Praha Vršovice. Pro mě to bylo to lepší období práce komandující. Po vzniku UŽST jsem přešla na hlavní nádraží a vzniku PO jsem přešla do Libně, po čtyřech letech v Libni jsem se rozhodla skončit na komandě a od 1. 12. 2012 jsem se vrátila do provozu na odbočku v Záběhlicích.


Starodávný strážní domek číslo 133a, dnes odbočka Záběhlice


          Proč jsem se rozhodla odejít ze svého dosavadního místa - z komanda.
      Dneska už není co řešit, nikdo mě nevyhnal, bylo to mé rozhodnutí, jsou věci, které nebudu akceptovat v žádném případě.

          Moje nové místo - odbočka Záběhlice
      Odbočka je umístěna v bývalém strážním domku (číslo 133a), navozujícím atmosféru starých časů. Výhybky odbočky umožňují vlakům odbočit v případě potřeby z hlavní dvojkolejné trati Benešov - Praha do Vršovic Vjezdu. Odbočka slouží současně jako hradlo. Je kryto světelným návěstidlem Lo od Prahy Hostivaře a mechanickým návěstidlem So od Prahy Vršovic (osobního nádraží). Odbočka je "zastíněna" obrovským dálničním lanovým mostem. Díky házení pák od mechanického návěstidla (a od výhybek) se určitě brzo dostanu do lepší fyzické kondice, než jakou jsem měla v kanceláři na komandě .


Odbočka Záběhlice umožňuje vlakům odbočit z hlavní tratě mezi Hostivaří a Vršovicemi osobním do Vršovic seřaďovacího nádraží


          Moje práce v odborech.
      V ZV pracuji od roku 2007, předsedkyní jsem byla zvolena po odchodu Ivy Tekáčové, téhož roku. Naše ZO má téměř 300 aktivních členů a 100 důchodců. Máme rozdělené zastoupení pro všechny složky a myslím, že odvádíme dobrou práci, ale to mohou posoudit naši členové, snažíme se je informovat, řešíme jejich stížnosti a připomínky.
      V posledních letech nemá naše ZO důvod ke spokojenosti, naši členové, zaměstnanci u SŽDC a Carga nejsou spokojeni a mají k tomu pádné důvody, výplata, která chodí na účet, se nepohnula směrem nahoru po tři roky, mnohdy se naopak snížila. Začínám být alergická, na větu "buďme rádi, že máme práci". Já neznám nikoho, kdo by práci nechtěl, ale to neznamená, že budeme čekat, až budeme mít hlad, abychom se ozvali o navýšení mzdy. Že nejsou peníze není pravda, jsou jen špatně rozděleny. Všichni určitě dovedete ukázat příklady, kde by naše firmy mohly lépe hospodařit.
      Vždyť proto jsme v odborech, chceme jistotu, že roky nebudeme doplácet za neschopnost druhých, že naše platy zajistí slušný život nám i našim rodinám. Jako předsedkyně ZO nemohu respektovat porušování PKS u SŽDC. Je mou povinností upozornit na pochybení zaměstnavatele. A povinností odborových funkcionářů je zajistit nápravu. Spekulování, ústupky a přílišné propojení se zaměstnavatelem jsou důvodem, že za jedním porušením kolektivní smlouvy, následuje druhé, třetí a odbory ztratí vážnost. Je třeba hlídat si, co nám náleží, jestli si to necháme vzít, nazpět to dostaneme jen těžko. Stačí připomenout výpravčí v Kolíně, kolik negativních reakcí, zastrašování výpravčích bylo. Honza Zazvonil byl zašlápnut, vyšel pokyn č. 4. Přesto právě Kolínští dokázali, že neustoupit ze svých oprávněných požadavků je ta správná cesta, kterou mají odbory jít. Pokyn č. 4 byl zrušen a ti co nahradili Zazvonila - pí Kuchařovou, by se měli poučit jak si představujeme práci v odborech.

          Jak vidím vývoj na železnici v posledních letech.
      Stejně jako většina zaměstnanců, rozkouskování železnice nepřineslo nic dobrého, my jsme rozdělení nechtěli ani nezavinili nynější stav, ti co to zavinili, jsou beztrestní, odvolaní si s vysokým odstupným hledají další výnosné místo. Nejsem ekonom, ale stačí mi selský rozum, že když budu například stavět barák, nenajmu si jednoho zedníka a pět stavbyvedoucích. Ale doufejme, že bude lépe, zůstane práce, budou zakázky, bude se jezdit a hlavně Cargu se podaří přežít těžké chvíle. Upřimně si myslím, že není čas na výčitky, kdo co zavinil, to nám nic nepřinese, jestli to jen trochu jde, pomoc kolegům je na místě. Deprimující je, že skoro každý ví, co je špatně, ale není síla to změnit.


      Pohled na odbočku z koleje od Vršovic seřaďovacího nádraží směrem k Hostivaři, vlevo trať od Vršovic osobního nádraží


          Jak vidím vývoj v odborech.
      Jestli se nic nezmění v podstatě stejně.

          Má dneska vůbec cenu být v odborech?
      Ale samozřejmě, vždyť máme PKS, která je slušná, příspěvek na penzijní připojištění musí ocenit každý, lepší pojištění pro členy odborů také neznám.Jenže, zaměstnance zajímá, kolik mu příjde na účet, v dnešní době platí za nákup, bydlení a ostatní služby jiné peníze než před třemi lety a to už nemá důvod být nadšen. Hlavní problém vidím, že někteří funkcionáři začali politikařit, nepřijmou kritiku, nebo ji ignorují a nereagují dostatečně rychle na upozornění porušení KS, které dostávají od předsedů ZO. Určitě nechci aby byl zaměstnavatel náš nepřítel a také to v minulosti nebylo, vždy to byl v jednání partner a výsledkem byla většinou dohoda přijatelná pro obě strany.Věřím, že je mnohdy těžké odolat lákavým nabídkám, vždy to ale je "něco za něco" a tady si musí každý uvědomit na které je straně!


          Nakonec, protože se blíží konec roku, všem přeji krasné vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší, ať vše vychází tak jak má, to vše a ještě víc přeje....

         Alena Novobilská
Máte zájem o členství v ZO OSŽ Praha Vršovice? Informace získáte u předsedkyně paní Aleny Novobilské.
Tel.:
Pozor změna telefonu do zaměstnání: drážní 281 73, od jiných operátorů 972 2 281 73,
mobil 773 452 596


Přihláška ke stažení


   Závodní výbor OSŽ Praha Vršovice   Členové závodního výboru - kontakty

(příloha 1)


   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Datum: Poznámka:
Smíchovkonference - Smíchov
4.12.2012 termín byl přesunut z 13.12.
Termíny v roce 2013:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:
  10.1.2013 Vršovice
  14.2.2013 Smíchov
  14.3.2013 Vršovice
  28.3.2013 Konference
  11.4.2013 Vršovice
  9.5.2013 Smíchov
  13.6.2013 Vršovice
  11.7.2013 jen v případě potřeby
  8.8.2013 jen v případě potřeby
  12.9.2013 Vršovice
  10.10.2013 Smíchov
  14.11.2013 Vršovice
  29.11.2013 Konference
  12.12.2013 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Jasenčák Miroslav
(náměstek ředitele pro provoz)
Ing.Pech Petr
(náměstek ředitele organizační jednotky)
Novobilská Alena
Bartoněk Tomáš18.12.2012PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Novobilská Alena
případně další
v listopadu se
nekonalo

4.12.2012

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Novobilská Alena
Sekyra Lukáš
7.11.2012
?

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej


3.12.2012

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra6.12.2012

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Toman Vladimír
v listopadu
se nekonala
13.12.2012

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Hálová Ivana
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
27.11.2012 13.12.2012


   Akce pro členy ZO   Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 2)Akce chystané - stručně co se chystá v dohledné době

(příloha 3)


   Ohlédnutí za proběhlými akcemi   Důchodci v perníkové chaloupce (7.11.2012)V Perníkové chaloupce se nachází i tato malá perníková chaloupka


    Na schůzi klubu vršovických důchodců padl návrh zúčastnit se výletu do Perníkové chaloupky, nedaleko Pardubic. Je to muzeum perníku. Při zajišťování výletu jsme zjistili, že Perníková chaloupka je v období, kdy jsme ji chtěli navštívit uzavřena. Díky ochotě personálu nám byla prohlídka umožněna.
   Část naší výpravy navštívila navíc Kunětickou horu, kopec s gotickým hradem, dominantu Pardubicka. Právě nedaleko Kunětické hory, zhruba něco přes kilometr, se nachází Perníková chaloupka. Od 13 hodin proběhla prohlídka Perníkové chaloupky. Kdysi lovecký zámeček, který byl zdevastován a současní majitelé zrekonstruovali exteriéry a interiéry a přebudovali ho na muzeum výroby perníku a pohádek. Je to netradiční muzeum, kde Ježibaba peče staročeské perníčky z dřevěných vyřezávaných forem. Výklad je veden zábavnou formou
   Návštěva muzea se nám líbila, i díky perfektní práci průvodce muzea. V Pardubicích jsme ještě stihli navštívit pivovar a navečer jsme se vrátili do Prahy.

           Petr Polák

Konference ZO OSŽ Vršovice (29.11.2012)

    Dne 29.11.2012 proběhla konference naší základní organizace OSŽ Praha Vršovice. Konference se konala v kulturním sále na Smíchovském nádraží. Více o konferenci se dozvíte ze zápisu.

Mikulášské jízdy Prahou (1.a 2.12.2012)


autorkou fotografií je Jana Běhounková


    Tak jako již tradičně, i letos České Dráhy, a.s. ve spolupráci se SŽDC státní organizací, společností ČD Cargo a Domu dětí a mládeže Prahy 5 připravily pro malé i velké zájemce tradiční jízdy parního vlaku s Mikulášem, které se v roce 2012 uskutečnily v sobotu a v neděli 1. a 2. prosince. Parní vlak po oba dny vyjížděl z nádraží Praha Braník a projel postupně několik tras po pražských tratích. V parních vlacích bude procházet MIKULÁŠ se svoji družinou. Všechny hodné děti dostanou od Mikuláše malý dárek. Pro ty zlobivé má čert připraveno uhlí z lokomotivy. Vlak byl veden parní lokomotivou řady 475.179 (Šlechtičnou), která vezla historickou soupravu sestavenou z  vozů 2. a 3. třídy.

    Pro nás je zajímavé, že pan Petr Polák, člen ZV naší organizace, zajistil rezervaci celého vozu (konkrétně vozu č.7) extra speciálně pro naše členy na poslední jízdě parního vlaku, a to v neděli dne 2.12., s odjezdem ve dvě hodiny odpoledne ze stanice Praha Braník. Fotky z tohoto "našeho" vagónu jsou níže (autorem těchto fotografií je Lukáš Růžička).
Aktiv předsedů ZO OSŽ v Praze (5.12.2012)

(proběhl v Kulturním sále na Hlavním nádraží)

   Aktivu se zúčastnila slabá polovina zástupců základních organizací, asi 60. Aktiv moderoval tajemník PV OSŽ Miloš Paleček, za svaz byl přítomen předseda Bc.Jaroslav Pejša, předseda PV Adolf Hradílek, tajemník Šěpánek, Kuchařová, Šebrle a JUDr.Večeř.

   Aktiv předsedů ZO OSŽ,  se konal od 9:15 hod. V Kulturním sále na Hlavním nádraží. Předseda svazu Bc. Jaroslav Pejša nás informoval o vážné situaci v Cargu. Propad 600.000 000,- Kč se může vyšplhat na dvojnásobek. Stále se hledají možnosti, jak z této situace ven, aby se odvrátilo nebezpečí privatizace Carga. 12000 zaměstnanců je stále v napětí. Propad Carga se nepochybně negativně odrazí na ČD ale také na SŽDC. Pokyn č. 4 je zrušen.

   Pan Štěpánek nás informoval o vyjednávání PKS, zaměstnavatel nechce dát nic, jeho maximum je velká nula, ohrožen je příplatek na udržení způsobilosti. Dovolená zůstává a 36 hod. týden také, vyrovnávací období 3x do roka a bude zachované svátkové právo, střežení na pracovišti max. 36 hod. týdně na pracoviště. KOP beze změn. Je snaha ze strany vyjednavačů zvýšení odstupného, při ztrátě zdravotní způsobilosti. Navýšení TS o požadovaných 10% je nereálné a v diskuzi se otevřela debata o ochotě zaměstnanců jít do nátlakových akcí. Vzrůstající nespokojenost zaměstnanců byla zjevná, zazněly hlasy podporující stávku ale také názory, že stávka není připravená a v letošním roce reálná. Pan Šimůnek sdělil výsledek průzkumu mezi zaměstnanci, zda jsou ochotni nátlaková akce, že pro bylo asi 30% zaměstnanců. Podle mě průzkum nedělala většina ZO včetně Vršovic.

   Miloš Paleček navrhl možnost obnovení republikové rady předsedů ZO v omezeném počtu a jako protinávrh současné zachování aktivu předsedů všech ZO OSŽ , přítomní se převážnou většinou rozhodli o zachování současných aktivů, dvakrát do roka. Na tištěnou podobu (bez desek) nového předpisu D-01 a D-02 má nárok každý zaměstnanec, který si o něj požádá. Na pracovišti bude tištěný předpis v deskách.


     Alena Novobilská
   Fejeton   Žst.Praha Zbraslav aneb co mi život vzal roku 2012

Autor fejetonu
ve dveřích dopravní kanceláře
žst.Praha Zbraslav
   Poslední čtvrtletí tohoto roku bylo pro mě poněkud smutnějším obdobím mého života a to hned z několika důvodů. Nejdřív nám zemřel pes Míša (14 let), pak babička (98 let) a nakonec jsem se musel rozloučit s žst.Praha Zbraslav. Výpravčí zde totiž končí výkon služby a dále bude tato stanice dálkově řízena z Vraného nad Vltavou. Dovolte mi tedy pár nostalgických vzpomínek.

   Do Zbraslavi jsem přišel krátce po "vojně", na jaře roku 1988, místo Lenky Gillichové. Stanice bez odjezdových návěstidel a se spoustou nákladní přepravy - uhlí, dřevo, obilí, brambory, ovoce, stavebniny atd. Přivítal mě náčelník pan Kašný a výpravčí paní Škrábalková (známá spíše jako Žvejkačka). Prožil jsem tu revoluční rok 1989, kdy jsem byl zvolen předsedou místní ZO OSŽ (samozřejmě, že o pár let později jsem byl zase sesazen). Postupně se měnila skladba přepravovaného zboží. Přes žst.Praha-Modřany se pašovala nafta, coby lehké topné oleje, naše stanice se proslavila vykládkou pašovaných cigaret a falešnými celníky. Pak jsme nevěřili ani pravým policistům. Přišlo nové tisíciletí a nákladní doprava upadala, až upadla úplně. Roku 2002 přišly povodně. Stanici jsem opouštěl posledním vlakem, který jsem si sám vypravil. Snad jen díky povodni dostala výpravní budova ve Zbraslavi nový kabát a opravilo se kolejiště. Před několika lety se vybudovalo nové zabezpečovací zařízení - JOPka. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se Zbraslav bude dálkově ovládat z jiné stanice. A čas nastal.

   Prožil jsem v žst.Praha Zbraslav podstatný kus života - téměř 25 let. Během tohoto období jsem se oženil a od čápa obdržel dvě děti. V souvislosti s žst.Praha Zbraslav budu ale nejvíce vzpomínat na spolupracovníky, kteří se mnou tuto stanici v dobrém i ve zlém sdíleli. Určitě na spoustu výpravčích a dozorců výhybek zapomenu, ale budu jmenovat alespoň některé - Marie Škrábalková, Jirka Mikula, Petra Nickmanová, Bohouš Petřík, Přemek Kuklík, Paprčková, Janda, Naďa Dvořáková, Zdeňka Dvořáková, Jana Vaštová, Pepa Kott, Pepa Klejzar, Pepa Hájek, Jirka Gürtner, Renata Urbanová, Dan Adamka, Tomáš Bejček, Karel Borák, Láďa Böhm, Pavel Čáp, Honza Daňo, Ondra Lev, David Lysák, Martin Matys, Jakub Mládek, René Nedvěd, Pepa Radil, Pavel Bělka, Mirek Sýkora, Jana Tichánková, Štěpán Tušjak, Tonda Vaňha, Zuzana Benáková a spousta dalších.

   Takže už z Prahy Krče mi za všechny dovolte tichou vzpomínku na železniční stanici Praha Zbraslav.

      Pavel Čermoch


   Narozeniny                     Nezapomeňte popřát s námi, v prosinci narozeniny slaví...                      Holakovská Věra - Somogyi Robert -

                            Kubart Ondřej - Zeman Lubomír -

             Stepková Ivana -  Pavlišta Radek -

                            Kaňka Tomáš - Boráková Jarmila -           ...Zpravodaj Vám přeje všechno nejlepší
   Od neděle 9.prosince 2012 máme nový jízdní řád   Novinky v jízdním řádu 2012/2013

   Rád bych Vás, naše čtenáře, seznámil s novinkami, které nás čekají již od neděle 9. prosince na síti SŽDC v osobní přepravě.   Co se týče jízdních řádů jako takových, dochází letos (tak trochu kupodivu) jen k malým změnám v grafikonu, neruší se provoz na žádné trati (i když někde se omezuje pouze na víkendy, jinde zase naopak pouze na pracovní dny), někde se zavádí taktová doprava – třeba na trati 210 Praha – Vrané nad Vltavou. Celkem v celorepublikovém rozsahu stoupne rozsah vlakové dopravy asi o jedno procento.

   Zajímavější je z celkového pohledu především postupné nasazování zcela nových vozidel – pokračují dodávky lehkých motorových vozů řady 841, takzvané RegioShuttle, dvoudílných motorových jednotek RegioShark řady 844 z polské společnosti Pesa, dvou- a třívozové elektrické jednotky RegioPanter řad 440/640/650, další řídicí vozy řady 961 přezdívané Sysel, a již třetí (a doufejme, že již poslední) série v posledních letech tolik rozšířených Regionov ze šumperského PARSu. Všechna tato vozidla, i když se na první pohled může zdát, že jde jen o série maximálně v desítkách kusů, jednoznačně posunou vnímání regionální dopravy na novou úroveň po celé republice, zpravidla jsou nízkopodlažní, vybavená klimatizací, zásuvkami pro dobíjení notebooků, Regiopantery a Regiosharky mají i oddíly první vozové třídy s polohovatelnými sedačkami. A kde se s nimi můžete svézt? Panteři již brousí koleje mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, Děčínem a Mostem, další se chystají vyjet na koleje v jihočeském kraji… Žraloci brázdí koleje na trati Domažlice – Plzeň – Plasy, Mariánské Lázně – Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most. Na těchto tratích postupně nahrazují dnes již krajně nevyhovující soupravy s klasickými el. lokomotivami řad 163, 242, 363 se zastaralými vozy řad Bt, B(Ds). Především maminky s kočárky a hůře pohybliví ocení i snadný nástup a výstup díky nízkopodlažnosti.
   Tímto se tedy konečně dostalo také na ostatní kraje, zatímco v Praze a okolí toho letos moc nového neuvidíme, snad jen jedny z posledních dodávaných CityElefantů (inv. č. 76-79, které však mohou být nasazovány jen na trať Praha - Benešov), k menší změně dojde na trati 120 Praha – Rakovník, kde na rychlíky budou nasazeny soupravy vedené řídícím vozem 954.2, kterému bude hnacím vozidlem modernizovaná lokomotiva 750.7 (Brejlovec, Katrovec) a celou soupravu budou doplňovat dva vložené vozy řady Bdtn.

   Když nakoukneme pod pokličku dálkové dopravy, zde se můžeme těšit na nově rekonstruované víceúčelové vozy řady Bbdgmee236 s kompletně novým interiérem, klimatizací a speciálními prostory jak pro přepravu kol, tak kočárků a velkých skupin. Dále musíme zmínit rekonstruované jídelní vozy WRmee816. Tyto dvě řady vozů vhodně doplní již jezdící soupravy expresů na Ostravsko a dále do Polska či Slovenska, na jižní větvi pak vlaky do Budapešti a Vídně, čímž se významně rozšíří (případně zcela nově zavedou – dálkové vlaky do Polska) možnosti přepravy kol. A to stále není všechno, v příštích letech se začnou rozbíhat rekonstrukce starších vozů Bmee a Bdt, tak abychom „neusnuli na vavřínech“ a dálkovou dopravu i nadále modernizovali a omlazovali. A konečně v roce 2014 se na našich kolejích objeví první ze sedmi zbrusu nových jednotek Siemens Viaggio Comfort, tažené rakouskými lokomotivami řady 1216, přezdívané Taurus. Tyto budou nasazeny na trati Praha – Vídeň – Štýrský Hradec (Graz), kde s dalšími dvěma rakouskými jednotkami zajistí plně dvouhodinový takt po celý den. Vybaveny budou oproti našim zvyklostem i Business třídou, a například dětským kinem! Ale to je ještě hudba „relativně vzdálené budoucnosti“, takže se vraťme k letošním novinkám v JŘ.

   A co „vlajková loď“ Českých Drah – a sice Pendolino? To stále brázdí především trať na Ostravu, kde se mu postaví již druhý konkurent – společnost Leo Express se svými jednotkami Stadler Flirt. Nejen v návaznosti na to se chystají úpravy palubního portálu pendolina, kde si majitelé tabletů, notebooků a dalších elektronických zařízení budou moci přehrávat hudbu, číst e-knihy, hrát hry (chystají se i varianty „proti sobě“ a sice, že bude možno hrát hru proti cestujícímu naproti Vám), zajímavou novinkou jistě bude možnost online objednávání z jídelního lístku z modrého baru, jehož sortiment prochází také pravidelnou obměnou, ale klasické chuťovky jako svíčková na smetaně či řízek s bramborovým salátem zůstávají. Což však kvituju, a Vám, případným cestujícím pendolinem obzvlášť tu svíčkovou vřele doporučuji. Dále se v zájmu zvýšení atraktivity cestování rodin s dětmi ve voze č. 4 u všech stolečků mění jejich parametr na „cestující s dětmi“, aby tyto měly více prostoru pro hraní, k tomu účelu budou na stoly nalepeny hrací pole hry Člověče nezlob se a palubní personál zapůjčí na vyžádání figurky a kostku.

   Jistě jsem tímto článkem nevystihnul všechny změny, které nový grafikon přinese, ale to by asi ani nebylo v možnostech našeho periodika.

   Rozhodně ani nebylo úmyslem něco kritizovat a proto se tomu v článku vyhýbám, ale to by vydalo jistě na celý – nejméně jeden - další článek. Tak třeba někdy příště.

   Přeji Vám tímto, abyste byli s novým jízdním řádem pokud možno spokojeni, a vězte, že je někdy opravdu těžké sladit požadavky krajů a ministerstva dopravy na straně jedné, a možnosti dopravce a správce infrastruktury na straně druhé.

   A ještě poslední větičku – blíží se Vánoce a nový rok, tímto Vám všem, našim zaměstnancům a členům, přeji na Vánoce rodinnou pohodu a do nového roku 2013 hodně pracovních i soukromých úspěchů a především pevné zdraví.

      Jaroslav Kučera


   Nakouknem ke konkurenci   


Provoz vlaků TRILEX (Vogtlandbahn)
( trať Liberec - Zittau - Rybniště/Seifhennersdorf )


Vogtland
je
kraj v Sasku


Vogtlandbahn
je
"německá"
dopravní firma


Trilex
je
organizační jednotka
Vogtlandbahnu


Netinera,
je
nový majitel
Vogtlandbahnu


Netinera
v Německu
    Inženýr Jaroslav Šulc z firmy Vogtlandbahn se dostavil do budovy Fakulty dopravní v Konviktské ulici na pozvání Drážní společnosti, aby před členy společnosti, studenty školy a dalšími zájemci z řad veřejnosti pohovořil o provozování vlaků Vogtlandbahn pod značkou TRILEX mezi Libercem a Rybništěm a Seifhennesdorfem). Trilex jezdí od 12.12.2010 na vysoutěžené trati (desetiletý kontrakt). Začal hovořit o překážkách, které musejí překonávat soukromí dopravci při podnikání v železniční dopravě u nás. Jsou to různé byrokratické požadavky, často na hraně splnitelnosti. (Útěchou nám může být, že daleko větší překážky než české úřady kladou ty polské. Například není možné domluvit se s polským vlastníkem infrastruktury opravu peážní tratě, která se od sedmdesátých let pořádně neudržovala a jezdí se zde 30 km/h. Přestože jdou do Polska velké peníze za tranzit, do trati se neinvestuje.) Ročně je pak třeba zkontrolovat asi tisíc faktur. Na všechno se dnes musejí uzavírat smlouvy (nutno překládat do němčiny a vysvětlovat vedení v Německu). Podle pana Šulce se SŽDC k Trilexu chová korektně, a o vztahu ČD řekl, že si na Trilex "zvykly".

    TRILEX je obchodní značka společnosti Vogtlandbahn pro provozování vlaků na trati 089. (Vogtland má například obchodní značku pro vlaky v bavorsku ALEX, známé i u nás). TRI - znamená, že se jezdí na území tří států, L - znamená Liberec, EX - znamená expresy.
    Na přednášku jsem přicházel s tím, že jsem matně tušil, že majitelem Vogtlandu (tedy i Trilexu) je Arriva, ale vše je jinak. Stručně data z historie Vogtlandbahnu: Německá železniční společnost vznikla v roce 1998 v kraji Vogtland - odtud tedy název - ve spolkové zemi Sasko. V roce 2004 koupil firmu Vogtland (a jiné německé dopravní firmy) nadnárodní koncern Arriva, sídlící ve Velké Británii. A v roce 2010 koupily Arrivu německé DB (Deutsche Bahn). To však narazilo u Evropské komise, neboť DB se stalo vlastníkem firem, které předtím vyhrály v soutěži proti DB provoz na některých tratích. V rámci zachování rovné hospodářské soutěže proto DB prodaly v roce 2011 firmy v Německu patřící do té doby pod Arrivu firmě Netinera. Ta je z 51% vlastněna firmou Ferrovie dello stato Italiane (FS), zbytek Netinery vlastní investiční společnosti.

    Co jsme se ještě dozvěděli? Trilex jezdí se šesti jednotkami Desiro a dvěmi staršími Regiosprinter. Denně vypravuje 54 vlaků. Před odjezdem odešle strojvedoucí hlášenku na SŽDC z mobilního telefonu. Vlaky lze v Česku provozovat ve třech režimech - zaprvé na podnikatelské riziko (např.Regiojet, pendolino ČD), zadruhé - plně za dotace - tak dnes jezdí Trilex - veškeré tržby odevzdává kraji a od něj dostává peníze. Pak je další možnost (a v tomto režimu začne právě Trilex fungovat zhruba za rok), dopravce si nechá veškeré tržby a od kraje dostane jenom menší dotaci.

    A co Trilex a odbory? Hned od počátku jsou zaměstnanci odborově organizováni v základní organizaci Federace strojvůdců (jak strojvedoucí tak i průvodčí). Pro firmu to má jednu výhodu, neboť i na vypořádání vztahu se zaměstnanci se hledí při výběrových řízeních. A firma, která má uzavřenu kolektivní smlouvu se zaměstnanci má výhodu.

    Tímto článkem vás chci opět nalákat na další přednášky Drážní společnosti. Máte-li zájem dozvědět se některé zajímavosti ze železnice, přijďte. Vstup je zcela volný.

    Více o spolku a o tématech dalších přednášek se dozvíte na stránkách Drážní společnosti http://drahy.fd.cvut.cz/.

Dvořák Pavel
   Rozhovory   seznámíme vás se zajímavými kolegy z jiných organizací:
Rozhovor s Blankou Lomnačíkovou, místopředsedkyní ZO OSŽ Ostrava


(příloha 4)mapujeme pro vás náš závodní výbor:
Rozhovor s Janou Grimovou, členkou závodního výboru naší ZO

(příloha 5)mapujeme pro vás náše zaměstnavatele:
Rozhovor s Ing.Jakubem Goliášem, manažerem KCOD Praha

(příloha 6)
   Koalice spolupracujících organizací   


Pár slov o koalici


    Dne 15. 11. 2012 se vydali zástupci KSO na společné jednání ZV OSŽ Ostrava. Na jednání ZV přivítala hosty místopředsedkyně pí. Blanka Lomančíková a tajemnice PV OSŽ ČDC, Bc. Marta Urbancová. V úvodu byly zajištěny nezbytné procedurální úkony, následně pokračovalo jednání ZV dle schváleného harmonogramu. Diskuse se vedla především o potížích v SŽDC, které přetrvávají již delší dobu. Jedná se o neplnění PKS za strany zaměstnavatele, chyby v zúčtování mezd, kontroverzní pokyn GŘ č. 4/2012, vznik CSS, CDP Praha atd. Všichni zúčastnění se shodli, že vedení PV OSŽ SŽDC umožňuje zaměstnavateli aplikaci nepřiměřených, mnohdy neuvážených a nelogických postupů bez dostatečného dialogu se zástupci zaměstnanců. Na základě jednotlivých příspěvků vznikl společný text Usnesení Koalice spolupracujících organizací (KSO), který byl po signování předán vedení PV OSŽ SŽDC. Mezi nosné myšlenky patří především dostatečná obhajoba zájmů zaměstnanců a nové uspořádání PV v roce 2013. Reakce na společné Usnesení byla ze strany funkcionářů OSŽ negativní, viz Obzor č. 47 a 48. Bylo by zapotřebí také zmínit, že celý text přijatého Usnesení byl schválen na konferencích v Děčíně, Praze Vršovicích a v Kolíně.
    Koalice spolupracujících organizací není žádný spolek na hraně Stanov OSŽ či ostatních zákonných norem. Jedná se o dobrovolné uskupení ZO OSŽ, které prosazuje společné zájmy členské základny, bez nutnosti sloučení ZO. Mezi základní cíle patří zvýšení informačních toků shora dolů včetně kontroly zpětné vazby. Společné návrhy na personální obsazení v PV OSŽ i ve vedení svazu v nadcházejícím období patří také do cílů KSO. Po aktivu, který se konal v Praze na hlavním nádraží dne 5. 12. 2012 bude nutné napnout veškeré síly k prosazení změn, neboť nelze akceptovat vystoupení představitelů svazu. V dnešní době, zmítané ekonomickou recesí není již možné ustupovat zvůli jednotlivců, kteří mají v pracovní náplni hájit zájmy platících členů!
Výzva pro základní organizace zní: Není-li Vám lhostejný osud členů, zaměstnanců, bude třeba přijmout změny, proto se přidejte i Vy!
        (JZ)společné jednání ZV OSŽ Ostrava a dalších zástupců z KSO dne 15.11.2012

   Motto KSO: Rozhodli jsme se překročit vlastní stín a spolupracovat s dalšími ZO, které mají o spolupráci zájem.
Věříme, že spolupráce bude ku prospěchu všem zapojeným.
Další setkání
zástupců z koalice spolupracujících organizací se uskuteční
dne 8.1. 2013
v Praze

pozvánka - soubor pdf

   Nakonec   


Všichni kdo se na Zpravodaji podílejí,
přejí čtenářům příjmené prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce.verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

Prosinec 2012


TOPlist