Rozhovor s Ing.Jakubem Goliášem, manažerem KCOD Praha


Představte se nám a řekněte něco o svém soukromí, jak jste se dostal na dráhu?

   Jsem absolventem Střední průmyslové školy dopravní v Praze v Masné ulici. Na České dráhy jsem nastoupil v roce1996 v době studií na fakultě dopravní ČVUT Praha. Nastoupil jsem nejdříve jako pokladník, potom výhybkář a po autorizaci v žst. Měchenice jsem sloužil jako výpravčí vlaků. Prošel jsem stanicemi Praha -Braník, Davle, Vrané nad Vltavou, Praha - Krč, Praha -Vršovice vjezdové nádraží a Praha- Malešice. V roce 2002 jsem nastoupil do funkce dozorčího provozu pro traťový úsek Vrané nad Vltavou – Dobříš. V roce 2004 jsem se ujal funkce přednosty stanice Praha- Uhříněves. Odsud jsem v roce 2008 nastoupil do nově vznikajícího Krajského centra osobní dopravy v Praze, kde stále působím jako manažer – zástupce ředitele .

Můžete nás stručně informovat o působnosti KCOD, o budoucím směrování i třeba ve vztahu k již existující a nadcházející konkurenci?

   KCOD Praha působí jako regionální organizační jednotka na území Středočeského kraje a hl.m. Praha. Ve zkratce zajišťuje obchodní činnost v regionální osobní dopravě a servis ve stanicích jak pro regionální, tak dálkovou dopravu. Budoucnost si neodvažuji odhadovat, ale pevně věřím, že budoucnost máme a děláme vše proto, abychom svojí práci dělali co možná nejlépe a s maximálním nasazením. Konkurenci samozřejmě vnímáme. Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím se snažíme naši práci ještě více zkvalitnit a být lepší. Samozřejmě bedlivě sledujeme počínání konkurence jak existující, tak vnímáme a sledujeme přípravy dalších konkurentů. V této souvislosti jsme v nejvyšší pohotovosti a bdělosti.

Jaké změny můžeme očekávat od GVD 12/13?

   Od nového grafikonu stoupne objem vlakových kilometrů cca o 1%, což se podařilo hlavně díky objednavateli hlavnímu městu Praze, který navýšil objednávku vlaků v příměstské dopravě, především na trati na Benešov a z části i na Beroun. Dále na trati 210 do Vraného a Dobříše bude zavedena taktová doprava, všechny vlaky nyní budou vedeny motorovými jednotkami Regionova – řada 814(.2), na trati z Kolína do Kutné Hory se objeví moderní jednotky řady 471, takzvané City Elefant. Co se personálního obsazení týče, zatím žádné redukce nejsou „na pořadu dne“, spíše se jen budou lehce posouvat provozní doby v osobních pokladnách, příp. informacích.

Některé členy by zajímalo, jak to bude s nasazením jednotek řady 471? Prý jich není ani nyní dostatek pro pokrytí vozby všech vlaků?

   Dnes je turnusová potřeba 63 ks vozidel řady 471, k dispozici je 70 ks inventárně. Pro příští JŘ se nasazení 471 prakticky nemění, tzn. tratě 011, 171 komplet, na 231 doplněno motory v okrajových částech dne (ale pokud se týká EMJ, tak 100%), na 221 - 471 na 88% v prac. dny - 100% o víkendech, na 090/1 cca 80% v prac dny, 90% o víkendech. Pak se ještě v našem obvodu objeví na trati 060 (13% v prac. dny) a pak zajedou na 2 párech z Kolína do Kutné Hory (prodloužená linka S2). Takže vozidly řady 471 je pokryto téměř 90 % výkonů. Ve starých jednotkách 451 zůstalo v novém GVD několik párů vlaků na trati 221 a stejně tak na trati 091. Jinak vše již v nových 471.

Jak se Vám spolupracuje s odbory?

   Spolupráci s odbory hodnotím z mé pozice jako velmi dobrou. Jsem ochoten jakémukoliv jednání, ale požadavky musí vždy odpovídat možnostem naší jednotky a firmy jako celku. V našem obvodu jsou na vedoucích místech odborů rozumní lidé, se kterými velice rád pracuji a jednám.

A závěrem, blíží se konec roku, Vánoce, můžeme vyřídit vzkaz našim zaměstnancům?

   Všem zaměstnancům KCOD Praha, ale i dalším našim partnerům a kolegům děkuji za dobře odvedenou práci v letošním roce. Zároveň bych chtěl všem popřát krásné a pohodové prožití vánočních svátků a především hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v roce novém.

Děkuji Vám za odpovědi.


ptal se Kučera Jaroslav