ZV OSŽ žst.Praha Vršovice
Vršovický zpravodaj
Srpen 2012 (č.3)
Archiv Zpravodajů:
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


Oficiální uzávěrka proběhla dne 5.8.2012 v 22.00 hod
(a bylo spuštěno počitadlo návštěv)

Aktualizace:
7.8. byly dodány na konec hlavní stránky tiskové verze Zpravodaje v pdf
8.8. byly dodány kompletní změny ve vedení SŽDC (k 1.8.2012) v pdf


Zkratky používané ve Zpravodaji:Informace (nejen) pro 381 členů základní organizace OSŽ Praha Vršovice.
( počet členů k 5.8.2012 )


Pozn.: Nepodepsané příspěvky jsou od členů Závodního výboru, pouze příspěvky od jiných, nebo příspěvky, jejichž charakter to vyžaduje, jsou podepsány jménem.
   Slovo předsedkyně        Vážení členové naší organizace,
   jsem ráda, že Vás mohu opět po měsíci plném sluníčka, letních bouřek, ale také personálních změn v SŽDC oslovit. Návštěvnost našeho Zpravodaje je velice solidní a doufám, že bude nadále vzrůstat. Nechceme konkurovat jiným periodikům, ale chceme nabídnout jiný formát, jinou alternativu, jiné informace. Doufám, že si každý čtenář přijde na své.
   V tomto čísle přinášíme několik rozhovorů se zajímavými lidmi, ohlédneme se za připomínkami k plnění PKS za I. pololetí 2012, přineseme několik personálních změn ve vedení organizace SŽDC, podíváme se také do Prahy Libně, kde náš kolega zmapoval jeden dopravní problém, který nastal po přestavbě stanice. Jedním z cílů tohoto čísla je oslovení širší skupiny předsedů a jimi vedených závodních výborů, aby eventuálně začali uvažovat o budoucí spolupráci mezi s sebou.
   Blíží se volby do ZV a také sjezd v Nymburce, kde bude zapotřebí napnout veškeré síly, aby bylo dosaženo opět důvěry v odborovou činnost, která u některých podniků pokulhává, i když vzhledem k předvolební kampani se možná výpravčí v Děčíně dočkají funkční klimatizace, která byla zdánlivě v nedohlednu. Stále doufám, že železnice v České republice se dočká renesance a k plánovanému holdingu přeci jenom dojde. Chápu, že je potřeba mnoha legislativních úprav, které ovšem bez pomoci Vládi Vokouna budou nerealizovatelné. Proto jsem ráda, že má svaz takovou oporu, která je všem potřebným k dispozici.

Všem příznivcům přeje příjemné počtení Alena Novobilská - předsedkyně

Máte zájem o členství v ZO OSŽ Praha Vršovice? Informace získáte u předsedkyně paní Aleny Novobilské.
Tel.: drážní 419 32, jinak 972 2 419 32, mobil 773 452 596


Přihláška ke stažení


   Závodní výbor OSŽ Praha Vršovice   Členové závodního výboru - Váš námět pro jednání se zaměstnavatelem sdělte buď přímo předsedkyni ZO, nebo kterémukoliv členu ZV, váš problém pak bude projednán na schůzi ZV a pověřený kompetentní člen ZV ho projedná na jednání se zaměstnavatelem. Vše bude zdokumentováno a zajímavé věci budou publikovány na stránkách nejbližšího Zpravodaje.

(příloha 1)


   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Datum: Poznámka:
  12.7.2012 nekonala se
    9.8.2012 nebude se konat
  18.9.2012 pozor! přesun z původního termínu 13.9., Smíchov
11.10.2012 Vršovice
  8.11.2012 Smíchov
29.11.2012 konference - Smíchov
13.12.2012 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Nachtman Tomáš
(náměstek ředitele pro řízení provozu)
Ing.Pech Petr
(náměstek ředitele organizační jednotky)
Novobilská Alena
Bartoněk Tomáš
o prázdninách
se nekonají
25.-26.9.2012

Plán jednání výboru OSŽ při OŘ Praha (SŽDC)
Termíny jednáníPO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Novobilská Alena
případně další
o prázdninách
se nekonají
18.9.2012

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Novobilská Alena
Sekyra Lukáš
o prázdninách
se nekonají
13.9.2012

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej 10.9.2012

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra
o prázdninách
se nekonají
13.9.2012

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Toman Vladimír
o prázdninách
se nekonají
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Hálová Ivana
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
o prázdninách
se nekonají
?


   Prohlášení o spolupráci      Rozhodli jsme se překročit vlastní stín a spolupracovat s dalšími ZO, které mají o spolupráci zájem. Nechceme jen pasivně čekat, co nám vyjednají podnikové výbory u zaměstnavatele, s pocitem, že na to nemáme žádný vliv. Nyní si například můžeme vzájemně rychle ověřit, zda problémy, které řešíme v našich organizačních jednotkách, jsou jen našimi lokálními záležitostmi, či zda se jedná o problémy týkající se celých firem. Věříme, že spolupráce bude ku prospěchu všem zapojeným a že budeme moci přinášet konkrétní výsledky spolupráce na stránkách Zpravodaje.         Prohlášení o spolupráci

   Protože věříme, že společně dosáhneme více než jen jako jednotlivé základní organizace OSŽ, rozhodli jsme se vzájemně spolupracovat. Chceme překonat vzájemnou izolovanost, což nám umožní pracovat i na věcech, které přesahují rámec ZO a tím zvýšit naši sílu něco ovlivňovat. Budeme si pravidelně vyměňovat informace, diskutovat nad společnými problémy a vzájemně se podporovat.Konkrétně to bude:

   - pravidelná vzájemná setkávání (osobní setkání, konzultace, tel.,mail...) předsedů a dalších členů našich ZO

   - společný návrh kandidátů na sjezd OSŽ

   - formulace společných požadavků a jejich společné předávání na podnikové výbory

   - propagace společné práce např. na webových stránkáchSpolupracují :
ZO OSŽ žst.Praha Vršovice, předsedkyně Novobilská Alena
ZO OSŽ žst.Děčín, předseda Linc Daniel
ZO OSŽ Plzeň, předseda Krhounek Pavel
ZO OSŽ Řízení železničního provozu Kolín, předs.Lorenc Petr


5.8.2012


Nejedná se o uzavřený spolek, každý další zájemce o spolupráci se může přidat.


   Akce pro členy ZO   Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 2)

Ohlédnutí za akcemi proběhlými - cyklovýlet na jižní Moravu (květen 2012)

(příloha 3)

Akce chystané - stručně co se chystá v dohledné době

(příloha 4)


   Vzpomínka na povodně 2002   Velká voda

   Pomocí fotografií se společně vrátíme, do srpnových dnů 2002. Je to již deset let od katastrofálních povodní, které pro železnici i její zaměstnance znamenaly citelný zásah do života a ovlivnily tak tisíce lidí. Ve fotogalerii přinášíme autentické fotografie z Prahy, konkrétně Velké Chuchle. Na snímcích je patrné zatopené dostihové závodiště i prostory pro cestující železniční zastávky směrem od Radotínské ulice.

Bc.Jan Zazvonil

Fotografie zde

   Co se nám nelíbí   Výplatnice

   Druhové znaky. Přestože bylo slibováno (již od února), že se ve výplatnicích objeví druhové znaky, stále v nich chybí. Druhové znaky by pomohly zaměstnancům lépe si kontrolovat výplatnice.


   Co jsme zaznamenali   Personalistika

   V PO Praha Libeň se redukovalo - paní, která dělala skladnici, přestože nechtěla do důchodu, byla její funkce skladnice zrušena a odešla na doprovodný sociální program. Po pár měsících byla obnovena funkce skladnice a přijata zaměstnankyně z ulice. Když se zjistilo, že je v cizině, zrušila se opět funkce. Opět se obnovila po pár měsících a byla přijata jako skladnice paní, která po pár měsících přešla na OŘ, do funkce IŽD. Ve stejnou dobu bylo zrušeno místo dozorčího ve směně a dozorčí (člověk pracující 17 let u podniku) přešel do funkce výpravčího. Nebyl by lepším adeptem na IŽD tento člověk s delší praxí?
   Co by vás mohlo zajímat   Personální rošáda na SŽDC

   Od organizační změny, které byla účinná od 1. 4. 2012 a jmenování generálního ředitele SŽDC, státní organizace Ing. Jiřího Koláře, PhD., došlo v top managementu k výrazné personální výměně. Poslední jmenování bylo, k 1. 8. 2012. V příspěvku uvádíme jen některé funkce a osoby, které většinou znají členové OSŽ z různých jednání či příspěvků v tisku.

Ing. Tomáš Nachtman

ředitel odboru základního řízení (v současnosti)
náměstek ředitele pro provoz, OŘ Praha (1. 4. – 31. 7. 2012)
ředitel RCP Praha (do 31. 3. 2012)


Ing. Miroslav Jasenčák

náměstek ředitele pro provoz, OŘ Praha (v současnosti)
ředitel pro řízení RCP


Ing. Mojmír Bakalář

ředitel odboru správního (v současnosti)
ředitel odboru personálního


Ing. Pavel Koucký

ředitel odboru personálního (v současnosti)
vedoucí oddělení mzdového


Ing. Oldřich Mazánek

náměstek GŘ pro řízení provozu (v současnosti, pověřen řízením)
náměstek ředitele pro provoz, OŘ Brno


Ing. Vítězslav Lössel

ředitel odboru mimořádných událostí (OMU)
ředitel O 18 GŘ ČD


   Po uzávěrce:

Kompletní přehled změn ve vedení SŽDC k 1.8.2012

Vedení GŘ SŽDC - stav k 1.8.2012

Vedení organizačních jednotek SŽDC - stav k 1.8.2012


   Vaše otázky   Proč jsou zápisy z jednání se zaměstnavatelem uloženy pod heslem?

   Tak především ve Zpravodaji nebyly nikdy zveřejněny zápisy z jednání. Zápisy jsou uloženy u předsedkyně. Ve Zpravodaji jsou zveřejněny výpisy ze zápisů, očištěné o některé citlivé věci. Zákoník práce v části dvanácté (...působnost odborové organizace...), v §276 řeší pojem "důvěrná informace". Je to informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele nebo porušit oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Pojem "důvěrná informace" je tedy stanoven dosti obecně a každý si ho může vysvětlovat po svém. Někdo zveřejňuje přímo zápisy z jednání, někdo nezveřejňuje nic. Abychom předešli případným sporům, rozhodli jsme se věc řešit tak, že výpisy, které jsou podle nás již bez důvěrných informací, jsou ještě navíc uloženy ve Zpravodaji pod heslem. Heslo je známo členům závodního výboru a ti ho sdělí členům naší základní organizace.   Omluva   Nepřesné údaje

   Omlouváme se za nepřesné údaje, v červnovém Zpravodaji jsme uvedli, že došlo při změně názvu funkce z ekonoma na IŽD k růstu z TS 8 na TS 12, ve skutečnosti došlo pouze k růstu z TS 11 na TS 12.   Rozhovory   Rozhovor s Bc.Jaroslavem Pejšou, předsedou OSŽ

(příloha 5)Rozhovor s Pavlem Krhounkem, předsedou ZO OSŽ Plzeň, členem PV SŽDC

(příloha 6)Rozhovor s Lenkou Gillichovou, místopředsedkyní naší ZO

(příloha 7)   Příběh téměř detektivní   


Kam zmizelo návěstidlo?

     A na konec   


Letní slovo čtenářům od Honzy Zazvonila

   Rád bych pozdravil všechny členy naší organizace i příznivce Zpravodaje. Léto je v polovině a mnoho z Vás tráví čas nejen v zaměstnání, ale také na zasloužené dovolené. Tento příspěvek by měl posloužit především k zamyšlení, jak dál postupovat v nadcházejícím období.
   Po několika měsíční odmlce jsem se rozhodl, že se pokusím nějakým vhodným způsobem opět zapojit do dění na železnici. Absolvoval jsem odbornou zkoušku D 07 a vrátil jsem se do ostrého provozu jako výpravčí. Některé věci vyhlížejí v kancelářích na uzavřených jednáních zcela jinak než v reálu. Byl jsem z provozu pryč pouhých 14 měsíců a stále jsem byl přesvědčen o tom jak je člověk „in“, protože dělal práci výpravčího tak dlouho. To je ale omyl většiny funkcionářů, ale i vedení organizace na různých stupních podnikové struktury. Z perspektivy vypadá vše jinak, proto dochází k neshodám a někdy oprávněné kritice.
   Přemýšlel jsem, jak bych mohl být užitečných své organizaci a po dohodě jsem se zapojil do redakčního týmu Vršovického zpravodaje, který si již našel své pravidelné čtenáře. V srpnovém čísle jsem realizoval rozhovor s plzeňským předsedou a hodlám pomoci kolegům i s příštími čísly.
   Myslím si, že nejdůležitější myšlenkou tohoto čísla je oslovení základních organizací o spolupráci mezi s sebou. Spolupráce nikoho nezavazuje, ani neomezuje. Má jen pomoci lepší koordinaci, sdílení informací a rozvíjet interpersonální vztahy. Členové OSŽ by měli reálně uvažovat o tom, jak bude jejich organizace jako základní stavební buňka fungovat v budoucích letech, a také jak by si představovali fungování a složení vrcholového vedení svazu.
   Letošní závěr roku a jaro 2013 bude patřit konferencím, na kterých se budou volit závodní výbory na další čtyřleté období. To bude ten okamžik pro členskou základnu, aby rozhodli ve volbách, jak jsou spokojeni se současným vedením organizace a jestli se chtějí zapojit aktivní členové a zkusit pomoci ostatním. Ne vždy platí, že je „staré“ špatné a je zapotřebí to měnit, ale otázkou zůstává, jestli není v některých organizacích čas na změny.
   Situace ve společnosti se neustále vyvíjí a také potřeby členů se mění. V dnešní době již nemůže stačit, aby dobře prosperující „cestovní kanceláře“ některých organizací, pokrývaly potřeby pracovníků v dopravě nebo, že „nadstandardní vztahy“ funkcionářů s hospodářským vedením zajistí ty nejlepší podmínky pro všechny členy. Nadávat doma, v práci nebo u piva je snadné, ale kdo chce změny, musí pro to něco udělat. Pevně doufám, že se členové i samotné organizace probudí z letargie a započne nová etapa, která přinese odpovídající uspokojení potřeb členské základny.

Bc.Jan Zazvonil
TOPlist


tiskové verze (formát pdf):

hlavní strana

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

Kam zmizelo návěstidlo?

Druhové znaky