ZV OSŽ žst.Praha Vršovice
Vršovický zpravodaj
Září 2012 (č.4)
Archiv Zpravodajů:
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html


Oficiální uzávěrka proběhla dne 7.9.2012 v 20.30 hod
(a bylo spuštěno počitadlo návštěv)

Aktualizace:

12.9. dodána verze Zpravodaje pro tisk - formát pdf
30.9. dodáno jednání na Cargo PJ Praha z 30.8.2012


Zkratky používané ve Zpravodaji:Informace (nejen) pro 381 členů základní organizace OSŽ Praha Vršovice.
( počet členů k 7.9.2012 )


Pozn.: Nepodepsané příspěvky jsou od členů Závodního výboru, pouze příspěvky od jiných, nebo příspěvky, jejichž charakter to vyžaduje, jsou podepsány jménem.
   Slovo předsedkyně        Vážení členové naší organizace,

   zdravím vás u zářijového čísla Zpravodaje, kde jak doufám, naleznete užitečné informace. Nabídneme vám rozhovor s ředitelem pražské PJ Cargo Ing. Milošem Krátkým, s naším členem ZV Janem Flanderou a webové stránky naší ZO vám přiblíží jejich webmáster Lukáš Sekyra. Najdete také odkaz na informace z výroční zprávy BIS, Knihovničku s příručkami OSŽ a další zajímavé čtení.

   Momentálně čerpám dovolenou ve slunném Řecku, v Leptokárii, pod bájným Olympem u nádherného a teplého Egejského moře. Je zde nádherně, Řekové jsou velice příjemní lidé, je zde spousta zajímavých míst, moře je čisté a teplé, jako kafe. Po nějaké krizi, tady není ani památky, je tu klid, lidi jsou usměvaví a v pohodě.

   Je zde spousta nádherných míst, které stojí za to vidět. Byla jsem se podívat v klášterním centru Řecka METEORA, je to pozoruhodný komplex skalních útvarů o výšce 300 metrů, na vrcholcích byly vystavěny kláštery, kterým dala jméno poloha, neboť ta METEORA znamená ´´ve výšce se vznášející´´. Původně zde bylo 24 klášterů, které zbudovali mniši k modlitbám, rozjímání a meditacím. Dnes je v provozu 6 klášterů, před kterými zůstáváte stát v tichém úžasu, pro jejich polohu, uměleckou architekturu a církevní malířství.

   Před sebou mám tradiční řecký večer, na kterém jsem už jednou byla a moc se mi líbil. Zde jsem poznala, jak se baví Řekové, jejich folklór a tradiční řeckou kuchyni s dobrým vínem. Hraje zde živá hudba, vystupuje profesionální taneční soubor a tančí se tradiční řecké tance. Je to krásný večer a jsem ráda, že si ho zopakuji.

   Každý večer chodíme po zdejší hlavní třídě METAXE, kde se potěší oko každé ženy:)), množstvím, triček, šatiček a jiných nezbytností pro každou ženu, které jsou za přijatelné ceny? …a spousta jiných suvenýrů, oko mého muže samozřejmě těší Taverny na každém kroku, kde je výborná kuchyně a mají celkem dobré pivo:))

   No prostě dovolená...:-) …paráda, tady se dá načerpat nová energie do všedních a nevlídných pracovních dnů.

   Ještě jednou vás zdravím a přeji zajímavé čtení, které jak doufám, najdete v našem Zpravodaji.

   Alena N.

Máte zájem o členství v ZO OSŽ Praha Vršovice? Informace získáte u předsedkyně paní Aleny Novobilské.
Tel.: drážní 419 32, jinak 972 2 419 32, mobil 773 452 596


Přihláška ke stažení


   Závodní výbor OSŽ Praha Vršovice   Členové závodního výboru - Váš námět pro jednání se zaměstnavatelem sdělte buď přímo předsedkyni ZO, nebo kterémukoliv členu ZV, váš problém pak bude projednán na schůzi ZV a pověřený kompetentní člen ZV ho projedná na jednání se zaměstnavatelem. Vše bude zdokumentováno a zajímavé věci budou publikovány na stránkách nejbližšího Zpravodaje.

(příloha 1)


   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Datum: Poznámka:
  12.7.2012 nekonala se
    9.8.2012 nekonala se
  18.9.2012 pozor! přesun z původního termínu 13.9., Smíchov
11.10.2012 Vršovice
  8.11.2012 Smíchov
29.11.2012 konference - Smíchov
13.12.2012 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Jasenčák Miroslav
(náměstek ředitele pro provoz)
Ing.Pech Petr
(náměstek ředitele organizační jednotky)
Novobilská Alena
Bartoněk Tomáš
o prázdninách
se nekonají
25.-26.9.2012

Plán jednání výboru OSŽ při OŘ Praha (SŽDC)
Termíny jednáníPO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Novobilská Alena
případně další
o prázdninách
se nekonají
18.9.2012

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Novobilská Alena
Sekyra Lukáš
o prázdninách
se nekonají
13.9.2012

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej 10.9.2012

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra
o prázdninách
se nekonají
13.9.2012

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Toman Vladimír
o prázdninách
se nekonají
21.9.2012

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Hálová Ivana
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
26.9.2012


   Akce pro členy ZO   Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 2)

Ohlédnutí za akcemi proběhlými - hokejové utkání HC Lev Praha a Dinamo Riga v lize KHL

(příloha 3)

Akce chystané - stručně co se chystá v dohledné době

(příloha 4)


   Knihovnička OSŽ   Příručky pro členy OSŽ
1)

Zpráva ústředí
2)

Stanovy
3)

Organizační řád
4a)
Řád právní
pomoci
5)
Právní
minimum
6)
Zásady
hospodaření
7)

BOZP

   Rozšiřte si obzory   
Bezpečnostní informační služba

   Bezpečnostní informační služba (BIS) je česká státní zpravodajská služba s vnitřním polem působnosti (civilní kontrarozvědka). BIS získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů ČR. Za činnost BIS odpovídá Vláda ČR, jmenuje a odvolává ředitele. BIS nespadá pod žádné ministerstvo, je samostatným státním úřadem. Rozpočet BIS je přímou součástí státního rozpočtu.

   BIS vydává jednou ročně veřejnou výroční zprávu. Letos předložila veřejnosti BIS veřejnosti výroční zprávu za rok 2011 dne 22.8.2012. Ve zprávě je zmínka i o společnostech SŽDC, ČD a ČD Cargo. Najdete je v odstavcích - Správa státního majetku, Hospodaření významných společností se státní účastí. Prezident a ministři dostávají tajnou výroční zprávu, která je mnohem obsáhlejší než ta veřejná.


Výroční zpráva BIS za rok 2011
Zpráva BIS v pdfLatina

   Ex post - český význam: po skončení, opožděně, pozdě

   Například v minulém čísle jsme informovali o skladnici, která skočila do funkce inženýrky železniční dopravy na OŘ. Nyní byla přihlášena do výcviku D 03 (signalista). Dalo by se říci, že jde o případ doplňování dopravního vzdělání a praxe ex post (dodatečně - nejprve funkce, pak vzdělání).


   Ex ante - český význam: očekávaný děj, zamýšlený stav

   Jedná se tedy o opak latinského výrazu ex post.pár latinských citátů od samotného Cesara:

   ALEA IACTA EST. - Kostky jsou vrženy.

   VENI, VIDI, VICI. - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

   ET TU, BRUTE? - I ty, Brute?

pozdrav gladiátorů císaři:

   AVE CAESAR, MORITURI TE SALUTANT - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví.Latinský nápis na Via Appia, Via Appia je cesta, která tak jako všechny cesty, pochopitelně vede do Říma


Právní okénko

   Zákoník práce - je to zákon č.262/2006 Sb., který upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.
   Odborové organizace řeší část XII : Informování a projednání, působnost odborové organizace...
   Zde, v Hlavě I, § 276, odstavec 2, se praví:

   " Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti znevýhodněni nebo zvýhodněni ve svých nárocích, ani diskriminováni."

A nyní příklad z praxe, uvádí předsedkyně ZO Alena Novobilská:

   Přednostovi PO Libeň se nelíbí mé námitky v hodnocení PKS, a oprávněná kritika ve Zpravodaji.

A nyní uvedu mé postihy za poslední tři měsíce:

Květen: mínus 500,-Kč ..........za doobjednání 2ks stravenek- chyba předčasného objednání, ne moje -Důsledek chyby žádný.
Červen: mínus 100% prémií a žlutá karta ......za obsazení směny výpravčím bez přezkoušení z místních poměrů. Chyba vedení, že nezajistili přezkoušení. Paradoxně v dalším měsíci byla obsazena směna signalistou bez seznání pracoviště dozorce výhybek se souhlasem vedení. Jen díky zaměstnanci, který měl pohotovost a informoval mě, jsem zajistila do doby přezkoušení, zaměstnance s platným seznáním. Dodatečně se o profesi upravila pracovní smlouva. Vše proběhlo v tichosti a klidu.
Červenec: mínus 100% prémií a opět protokol.....výplata výpravčímu ve výcviku zpracovaná podle platné PKS, proti pokynu, který je v rozporu a neprojednaný s odbory. Protokol – Opuštění pracoviště od 10:38 do 12:15 - V 10:48 hod jsem jela vlakem z Libně v pracovní záležitosti za přednostou PO Praha hl. n., za hodinu vlakem zpět. To se povedlo, dělám minimálně 10 hod. měsíčně navíc, bez nároku na mzdu. Podniku nevznikla žádná škoda.

   Tak nevím nevím, není to náhodou šikanování? Nebo, že bych najednou začala kašlat na práci (pracuji jako komandující v PO Libeň)? Udělejte si názor sami.Zákoník práce
   Co se nám nelíbí         Líbí se nám práce vedení PV SŽDC? Nelíbí!

   Ráda bych popsala na následujících řádcích, jaké jsem zažila jednání a přístup odborových funkcionářů. Je politováníhodné, že byla hodnocena PKS SŽDC, státní organizace a podněty, které jsem podávala za naši organizaci, nepřinesly žádné ovoce ani po dvou měsících ba naopak. Když nevadí vedení PV SŽDC porušování PKS, jak asi bude vypadat vyjednávání 8. změny? Bohužel vedení PV SŽDC činí kroky naprosto odlišné než bychom očekávali.

   Nejdříve se jedná o mě beze mě u přednosty PO Praha Libeň, kde se diskutovala pracovněprávní problematika na základě mých podnětů. Dva dny poté jsem byla pozvána k přednostovi, zřejmě ujištěnému o pasivitě podnikového výboru, na projednání Vytýkacího dopisu (žluté karty). Viděl přednosta, že nebudu mít zastání u zástupců podnikového výboru? Tato činnost funkcionářů je pro mě i naší organizaci naprosto nepřijatelná.

   Můžeme se spolehnout na tajemníky, předsedu PV nebo zástupce za Prahu? Nemůžeme, výsledkem jsou postihy, jen kvůli mé odborové činnosti. Lepší by zřejmě bylo držet pusu a krok, tu a tam se poklonit vedení, nebo společně oslavit třeba narozeniny. Kvůli tomu, ale v odborech nejsem předsedkyní! Rozhodně nehodlám dělat ze svých členů zákazníky pro zlepšení své finanční situace, jako to dělají někteří z „bafuňářů“ PV SŽDC.

   Závěr - současné vedení PV OSŽ při SŽDC není oporou odborářům, ale, bohužel, zaměstnavateli.

                         Alena N.


Nelíbí se nám práce vedení PV OSŽ SŽDC

   Odbory k situaci ve firmě ČD Cargo   Podnikový výbor OSŽ při ČD Cargo vydal dne 30.8. 2012 usnesení:

   V něm vzhledem k vážné situaci ve firmě požaduje mj.:

   - okamžité odstoupení předsedy představenstva Ing.Gustava Slamečky, MBA
   - provedení razantní restrukturalizace celého úseku obchodu
   - urychlené jmenování nového vedení společnosti


text usnesení

PV OSŽ ČD Cargo bude jednat o situaci ve firmě na svém dalším jednání dne 12.9. 2012.

   Oslava narozenin      Dne 30. 8. 2012 se konala v Braníku oslava 60. narozenin našeho kamaráda Jirky Kobližky, který je našim dlouholetým členem. Pracuje jako staniční dozorce v Braníku. Na železnici pracuje od roku 1995. Bylo mě ctí být mezi pozvanými, kolegové z tratě jsou zárukou dobré zábavy, Jirka Kobližka patří mezi oblíbené parťáky a pro ženy, je ve společnosti, dokonalým gentlemanem. Je radostným zjištěním, že přátelství a vzájemná setkání mezi kolegy trvají i v dnešních nevlídných dobách.

Za závodní výbor,
   přeji Jiřímu do dalších let, zdraví, štěstí, pohodu a lásku, hodně úspěchu v práci i v osobním životě.

Alena Novobilská   Webové stránky ZO OSŽ Praha Vršovice   


Vršovický web- vznik
- popis
- novinky

   Práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě   


Brusel nařizuje, Praha (dočasně) odolává- odškodnění cestujících při zpoždění
- zajištění občerstvení a nápojů při zpoždění
- aj.
   Rozhovory   Rozhovor s Ing.Milošem Krátkým, ředitelem Provozní jednotky Praha, ČD Cargo a.s.

(příloha 5)Rozhovor s Honzou Flanderou, členem závodního výboru naší ZO

(příloha 6)Rozhovor s Lukášem Sekyrou, členem závodního výboru a webmasterem naší ZO

(příloha 7)
   A na konec   


První setkání zástupců spolupracujících organizací

   Motto: Rozhodli jsme se překročit vlastní stín a spolupracovat s dalšími ZO, které mají o spolupráci zájem. Věříme, že spolupráce bude ku prospěchu všem zapojeným.

První setkání zástupců ze spolupracujících organizací se uskuteční dne 19.9.2012. Na první setkání jsme pozvali zástupce k nám do Prahy.
verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

Září 2012


TOPlist