Volební konference ZO dne 28.3.2013      Dne 28.3.2013 proběhla v kulturním sále Smíchovského nádraží volební konference vršovické organizace OSŽ. Již bez zastánců revolučního procesu v odborech, ti vystoupili z naší ZO a utvořili si nový svaz - Alianci drážního provozu - speciálně pro pracovníky řízení provozu. Ti co věří v evoluční proces - postupné zlepšovní fungování OSŽ jako velkého svazu, který pod svá křídla pojme všechny profese, se tedy sešli ve dvě hodiny odpoledne na Smíchově.
      Na konferenci se dostavili také hosté jak z OSŽ - předseda svazu pan Pejša, tajemnice PV SŽDC paní Kuchařová, tak i zástupci zaměstnavatele - za SŽDC přednosta PO Praha hlavní nádraží pan Cibulka, nový dozorčí provozu na Smíchově pan Marek, jeho předchůdce pan Minařík, který ze Smíchova přestoupí do Vršovic za bývalého dozorčího pana Pavlíka, za ČD přednosta osobního nádraží Praha Smíchov pan Šmejkal, a za Cargo pan Kašpar z Provozní jednotky Praha.

Jako první se mikrofonu ujal prozatímní předseda ZO Jaroslav Kučera, který přestavil hosty a vysvětlil nynější situaci v naší ZO po odchodu některých členů do nové organizace:

Projev předsedy ZO:

Dobré odpoledne vážené kolegyně, vážení kolegové!

Vítám vás na tradiční jarní konferenci základní organizace OSŽ Praha Vršovice, která tentokráte bude tzv. volební, budete si volit nové složení ZV.
Předem bych se vám měl představit, jelikož pravděpodobně ne každý z vás mě zná. Jmenuji se Jaroslav Kučera, a nyní zastávám do dnešního dne dočasně funkci předsedy závodního výboru z důvodu, který vysvětlím za malou chvíli.
Zároveň bych rád přivítal zástupce zaměstnavatelů a představitele OSŽ.

Nejprve je mojí povinností vás seznámit se situací v našem závodním výboru, která má vliv na celé OSŽ. Jak jistě většina z vás již ví, nebo se něco doslechla, musím vás informovat o tom, že na březnové schůzi 14. března odstoupila předsedkyně paní Novobilská z funkce předsedkyně ZV a zároveň zcela vystoupila z řad OSŽ. Spolu s ní ZV opustili následující členové: místopředsedkyně Lenka Gillichová, dále Tomáš Bartoněk, Jan Flandera a Petr Fučík. Proč vystoupili? ....celý projev zdeHosté z OSŽ

      Jako další promluvil předseda OSŽ pan Pejša. Řekl, že nevidí jako dobrou cestu k řešení problémů v založení nového malého svazu. To navíc může zkomplikovat kolektivní vyjednávání. Všechny odborové svazy působící v podniku se musí nejprve vzájemně dohodnout a pak teprve předkládají zaměstnavateli společný návrh. Bohužel parlamentem není průchozí úprava Zákoníku práce, která by patové situace při kolektivním vyjednávání řešila.
Jistě je zajímavé, že OSŽ řeší kolektivní vyjednávání ve 30! podnicích - kromě ČD, ČD Cargo a SŽDC existuje dalších 27 firem s OSŽ - např.JLV, Pars Šumperk a další. OSŽ jako velký svaz sice nemá tak jednoduchou pozici jako profesní svaz hájící jen úzkou skupinu zaměstnanců, ale na rozdíl od malé organizace si může dovolit i řešit otázky legislativy tak, aby vyhovovala železničnímu provozu. Má své právní složky, může si dovolit dělat právní expertízy. Valí se na nás čtvrtý železniční balíček, další liberalizace železnice - a firmy se státní účastí jsou znevýhodněny Zákonem o veřejných zakázkách (znamená to pro ně povinost vypsat výběrové řízení, po jeho proběhnutí se neúspěšní odvolají), jímž se musí řídit a který soukromé firmy nemusejí brát na zřetel.

      Paní Kuchařová z PV SŽDC (byla zvolena tajemnicí za Zazvonila). Připomněla, že jak výzva z Všetat, tak později výzva z Vršovic kritizovala PV za malý nárust mezd. Dále uvedla, že není nakloněna otevření sborníku prací, který by určitě znamenal nárust mezd pro výpravčí z CDP a velkých stanic, v malých stanicích by vedl k propadu mezd. Možné řešení vidí v navýšení měsíčních prémií vytíženějších výpravčích. Problém také vidí v neochotě lidí jít do stávky. Příčinu vidí v tom, že lidé mají půjčky a nemohou si dovolit být dlouho bez příjmu.Hosté ze SŽDC

      Pan Cibulka řekl, že v obvodu Hlavního nádraží se zatím nechystají žádné reorganizace, někdy v budoucnu bude přestavba výhybny Vyšehrad, z Berouna se má řídit Rudná, Řeporyje, bude CDP, ale to je vše hudba budoucnosti.

Pan Marek se představil, od 1.dubna nastupuje na Smíchově, přichází z Masarykova nádraží.

Pan Minařík jde do Vršovic za pana Pavlíka, který bude dělat přednostu osobního nádraží v Berouně.Host z ČD

Pan Šmejkal řekl, že byl ukončen prodej jízdenek v žst.Praha Zbraslav, v žst.Vrané se budou prodávat jídenky pouze přes den zaměstnanci KCOD, jinak žádné změny.Host z ČD Cargo

Pan Kašpar uvedl, že situace na Cargu není jednoduchá, ruší se komerční pracoviště - ve Vršovicích nákladní pokladna, vozový disponent, lidé přecházejí na nová pracoviště, do předčasného důchodu. U posunu ve Vršovicích zatím žádná změna, ale to se může v budoucnu změnit.
      Po vystoupení hostů přednesl hospodář ZO Pavel Čermoch zprávu o hospodaření. ....zpráva o hospodaření zde

      Po dotazech a krátké diskuzi následoval volný program. Bezprostředně na konferenci navázala zábava s živou hudbou. Po celou dobu konference i v průběhu zábavy se mohli dostavit členové a mohli odvolit.      Po 20. hodině byly hlasy sečteny a sestaven nový Závodní výbor. Bylo rozhodnuto, že detaily fungování organizace a další záležitosti budou domluveny na následující schůzi ZV dne 11.4.2013.

Dvořák Pavel