ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE


Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Červen 2013 (č.6)Číslo bylo umístěno na web dne 28.6.2013 ve 14.00 hod


Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice
Ukrajinská 304
101 04 Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/
Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html
Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:


1.7.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (z 28.5.2013) - pod heslem
5.7.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha hlavní nádraží (z 9.5.2013) - pod heslem
5.7.2013 vložen odkaz na jednání při ČD KCOD Praha (ze 7.5.2013) - pod heslem
5.7.2013 vložen odkaz na jednání při ČD Cargo PJ Praha (z 28.-29.5.2013) - pod heslem
5.7.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha Libeň (z 15.5.2013) - pod heslem
7.7.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Benešov u Prahy (z 16.5.2013) - pod heslem
   Slovo na začátek   

      Vážené kolegyně, vážení kolegové,

       Vítám vás nad dalšími stranami Vršovického Zpravodaje. Jelikož zajímavý úvodník napsal Pavel Čermoch (najdete ho níže), já vás již nebudu příliš zdržovat. Jelikož se neúprosně blíží doba letních prázdnin, a s tím spojených ve větší míře dovolených, přeji vám šťastnou cestu, hezké počasí, pohodu – ať už se budete „jen válet“ na pláži, či dovolenou strávíte aktivně kdesi v horách, a šťastný návrat zpátky domů. A pokud jste někdo smutný, že se nedostanete k moři, či jinam k vysněnému cíli, pak vězte, že naše zem je také krásná a plná tajemství a pamětihodností k objevování. I jeden den v čisté přírodě dokážet odbourat stres ať už z města, či z práce. A na kratší výlety máme ve Středních Čechách také spoustu míst, kam se vydat. Ať už to je pro někoho hezké údolí Berounky, či okolí Posázavského Pacifiku, pro jiného Labská nížina tak ideální na nenáročné cyklo či in-line výlety. Prostě vám přeji pohodové letní měsíce a prožijte čas s těmi, které máte rádi. Nejen o Vánocích si to vaši blízcí zaslouží. Ale teď už k tomu, co se dozvíte v tomto čísle zajímavého? Přečtete si článek o účasti čtyř členů ZO OSŽ Praha Vršovice na 2. železničářských hrách, které organizovala ZO OSŽ Mladá Boleslav v Herlíkovicích, a jsou zde tradiční krátké reportáže doprovázené fotografiemi z akcí, které jsme pořádali pro vás, naše členy – bowlingový turnaj, výlet do Železničního muzea v Lužné, Futsalový turnaj, rafty na Vltavě, prohlídka přehrady Orlík a návštěva zahrad pražského hradu.

             Hezké léto vám všem přeje předseda ZV Jaroslav Kučera.Kolektivní vyjednávání

       Jak jistě všichni na „dráze“ vědí, na podzim se rozběhne kolektivní vyjednávání. Proto se o této problematice rozepíši trochu podrobněji.

       Kolektivní vyjednávání v jednotlivých „drážních“ společnostech (ČD, ČD CARGO, SŽDC atd.) totiž ve výsledku určí pracovní podmínky a mzdy na další rok (ČD, ČD CARGO) nebo i na několik dalších let (SŽDC má kolektivní smlouvu platnou 5 let). Na konci kolektivního vyjednávání (optimálně v průběhu prosince) tedy bude známa platná kolektivní smlouva, podepsaná všemi zúčastněnými stranami. To znamená na jedné straně zaměstnavatelem a na druhé straně jednotlivými odborovými svazy. Tady je nutno dodat, že příslušná Podniková kolektivní smlouva musí být podepsaná všemi odborovými svazy, které se na jejím vyjednávání podílí. Jak velkými (např. OSŽ, FS), tak menšími (např. SoSAD, ADP), ale i těmi nejmenšími. Demokratická většina tu na straně odborových svazů podle zákona nefunguje. Proto je tu nutná spolupráce všech odborových svazů a dopředu by se měly dohodnout na společném postupu a požadavcích vůči zaměstnavateli.

V několika případech uvedu nejpravděpodobnější výsledky, které z těchto jednání může (opakuji, může) vyústit.

1. Nejoptimálnější je situace, kdy se obě zúčastněné strany dohodnou. Příslušná společnost ustojí mzdové navýšení zaměstnancům a ještě jí zůstane na investice. Tady jsou obě strany spokojené (nebo nespokojené). Prostě nikdo nevyhrál.

2. Situace méně oblíbená. V tlačícím čase se na konci roku obě strany nemohou shodnout na některé důležité otázce (většinou o nárůstu mezd). Protože případné provizorium je velkým strašákem, tak nakonec podepíší. Výsledkem je, že jedna strana je spokojená (většinou zaměstnavatel) a jedna nespokojená (odbory a zaměstnanci).

3. Situace u zaměstnanců nejméně oblíbená – nepodepsání kolektivní smlouvy. Tady si některá strana (většinou některý odborový svaz) postaví hlavu a nepodepíše. Pak následuje opatření zaměstnavatele vycházející ze Zákoníku práce. Mzdy zůstanou na stejné úrovni (většinou, ale rozhodně se nezvýší) a zvýší se fond pracovní doby (např. z 36 hodin na 40). Pokud pak v průběhu ledna dojde k dohodě, prakticky o nic ještě nejde. „Pouze“ komandující se zhroutí nad předěláváním turnusů. Pokud, ale toto provizorium bude trvat déle, už to taková sranda nebude. Bude následovat propad ve mzdách a propouštění. Samozřejmě, že na koni je opět zaměstavatel.

       A teď k možnostem odborových svazů působit na zaměstnavatele. Velký odborový svaz má v záloze jakýkoli možný nátlak – nepodepsání kolektivní smlouvy, stávku. Malé odborové svazy naproti tomu disponují prakticky pouze možností nepodepsat kolektivní smlouvu. Protože několik desítek postů může zaměstnavatel hravě nahradit. Zvláště při takových zákonných průtazích s vyhlášením stávky, jako je tomu v současnosti. Co říci závěrem? Podepsání kolektivní smlouvy je určitě v zájmu obou stran. Nikdo rozumný asi nedoufá v nárůst mezd 10% a přejeme si, aby tentokrát došlo k 1. Případu, aby nedošlo k takovému rozčarování z postupu kolektivních vyjednavačů jako minule, kdy došlo k poklesu reálných mezd zaměstnanců na železnici, především o SŽDC.


                     Pavel Čermoch

   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Termíny v roce 2013:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:SmíchovVršovice
  11.7.2013 jen v případě potřeby
  8.8.2013 jen v případě potřeby
  12.9.2013 Vršovice
  10.10.2013 Smíchov
  14.11.2013 Vršovice
  29.11.2013 Konference
  12.12.2013 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Bc.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
Rouš Jan25.6.2013PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Kučera Jaroslav
Čermoch Pavel5.6.2013

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš13.6.2013

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej


6.6.2013

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra18.6.2013

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
19.6.2013


   Vršovický klub důchodců 18.6.2013   

Vždy třetí úterý v měsíci, kromě prázdnin, se koná setkání klubu důchodců z Vršovic, vždy v kulturním sále na Masarykově nádraží, vždy ve 14 hodin. Aktuálně poslední setkání bylo tedy 18.června. Pod vedením předsedy klubu Petra Poláka se zhodnotily uplynulé akce a řešily se organizační věci na akce chystané.

Velice dobře byl hodnocen výlet do muzea v Lužné (15.6.), který měl hojnou účast. Hlavním bodem jednání o věcech budoucích byl srpnový zájezd na Ukrajinu, na kdysi československou Podkarpadskou Rus.

Tedy stručně k výletu:
Neděle 11.8. odjezd v 17.39 Praha hl.n. do Bratislavy,
pondělí - v Michalovcích na autobus do Užhorodu, nocleh hotel Zakarpatia,
úterý - autobus do Mižhirje, dále do Koločavy,
středa - návštěva trhu, muzea Ivana Olbrachta, skanzenu,
čtvrtek - pro zájemce mikrobusem na Siniverská jezera,
pátek - bus do Chustu + nocleh,
sobota - Chust - Čop - Čierna n.Tisou - Košice,
neděle - v 7.36 hod příjezd do Prahy


Další akce: 29.6. parním vlakem v 10 hod z Braníka do Ledečka, v září lanovka Bohosudov - Komáří vížka, dále padl návrh na exkurzi na pražské letiště - organizovány pro skupiny 40 lidí, autobusem po zařízeních letiště, bylo by asi v říjnu.

Další setkání klubu bude po prázdninách 17.9.2013.

zaznamenal Pavel Dvořák


   Podpůrný fond a povodně   

Během letošních červnových záplav došlo i k poškození majetku (domovů) tří našich členů (ZO Praha-Vršovice), a proto jsme využili možnost čerpání finančních prostředků pro naše postižené členy z PODPŮRNÉHO FONDU OSŽ. Tento fond je zřízen pro podporu členů OSŽ při tíživých sociálních situacích. Do tohoto fondu pravidelně přispívá i naše ZO.

V současné době již obdrželi postižení členové jednorázovou finanční pomoc přímo od naší ZO. A finanční prostředky z PODPŮRNÉHO FONDU obdrží do konce měsíce června. Tímto bych chtěl apelovat na členy naší ZO – pokud ještě někdo byl postižen povodní v červnu, kontaktujte členy ZV!!!

Dále máme v řešení finanční pomoc pro našeho člena, který je dlouhodobě vážně nemocný – také přes Podpůrný fond OSŽ.


Josef Hahn
   Akce pro členy ZO   

Akce trvalé :Botanická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144Zoologická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144

3) žst.Vrané nad Vltavou, osobní pokladna
mobil: 725 859 276Plavání v bazénu v Praze Podolí

Plavenky do Podolí za 50,- Kč.

Plavenky jsou určeny výlučně pro členy ZO, kteří přispívají plným příspěvkem (1% z platu) a také pro ženy (a muže) na rodičovské dovolené.
Nárok u plavenek je 2 plavenky na čtvrtletí.

Informace:

paní Charvátová
drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn.mezinárodní pokladna Praha Smíchov)

pan Hahn
tel.: 606 651 831Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově

plavenky Aquacentrum Barrandov za 75 Kč,-

Jeden člen má nárok na 2 vstupenky na čtvrtletí
Plavenky jsou určeny výlučně pro členy ZO, kteří přispívají plným příspěvkem (1% z platu) a také pro ženy (a muže) na rodičovské dovolené.
Nárok u plavenek je 2 plavenky na čtvrtletí.

Informace:

paní Charvátová
drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn.mezinárodní pokladna Praha Smíchov)

Kultura

lístky na představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail


Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.czAkce chystané :

29.června - Parním vlakem do Ledečka (vlak tzv."Posázavské linky")
má na starost: Petr Polák, tel.: 732 827 385, mail: mtrasako@seznam.cz
pozn.:Petr Polák zajistil rezervaci jednoho vozu pro členy ZO
- vlak je veden v rámci nostalgických jízd "Posázavských linek"
       - viz odkaz na nostalgické jízdy ze žst.Praha Braník: "http://www.parnijizdy.ic.cz/akce/akce.htm

Cyklovýlet Slovácko přesunut na podzim

Pobytový cyklovýlet na Slovácko. Tento výlet se měl uskutečnit na začátku června, ale povodně náš úmysl překazily. Přihlášení na původní podzimní výlet (který se ruší) do jižních Čech se znovu přihlašovat nemusí.

Pavel Čermoch


18. - 21.září - Cyklistický výlet na Slovácko
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:
   Ohlédnutí za proběhlými akcemi   
Zahrady pražského hradu      23.5.

V podmračený čtvrtek dne 23.5.2013 podnikli důchodci žst Praha Vršovice pod vedením pana Petra Poláka plánovaný výlet po zahradách Pražského hradu. Sraz byl v 11 hodin u zastávky tramvaje Pražský hrad a ač bohužel zrovna jen v tento jeden den byla uzavřena z důvodu instalace jakési výstavy Královská zahrada s jelením příkopem, přes nádvoří a po Býčím schodišti jsme se dostali do prostoru zahrad a prošli je, stejně jako Staré zámecké schody až dolů k parlamentu do Valdštějnské zahrady kde bylo ukončení. Přikládám několik fotografií z akce.

zaznamenal Josef Štěch

nepohybující se fotografie naleznete v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/zahrady_foto.html"

Rafty      23.5.
Tak dlouho jsem přemýšlel,kam letos pojedeme na rafty.Vymyslel jsem Vltavu Vyšší Brod-Český Krumlov s firmou Kanak.Tak nakonec jsme seděli 23.5.2013 ve vlaku do Českých Budějovic s přestupem a pak do Vyššího Brodu. Jelikož byla zima celkem jen 15ºC, tak mě Pavel říkal, že moc lidi z celkem 24 nepojede. Ale jelo a to v silném počtu 23 osob.

Dojeli jsme na místo určení, dali oběd a nalodili jsem se na 5 raftů po 4-5 lidech. Já jsem si vůbec nestěžoval, pač jsem měl pěknou a silnou posádku. Dvě nádherné ženy, silný Petr Jelínek a silná posila slivovice z Moravy . Den ubíhal velice pěkně, ač bylo chladno, tak nepršelo a dojeli jsme na místo určení - kemp Branná. Cesta měla trvat cca 4 hodiny a mi to zvládli za 3 . Zde jsem měl zamluvený chatky. Ubytovali jsme se, dali večeři a šli připravit večerní táborák. Petr koupil buřty, všem chutnali, jen stinná stránka je, že se mu peníze nedostali zpět. Hold český národ rád bere a nejlépe zadarmo!!! Tímto chci říci, aby lidé co tam byli, nerejpali a byli radi, že takové akce vůbec jsou...

Druhý den jsme vypluli hned po ránu, přivítal nás malý deštík. Ale to nám nemohlo zkazit doboru náladu na našem raftu. Dopluli jsme do Krumlova v kratším časovém úseku, než jsme byli očekáváni. Chvíli jsme počkali na odvoz raftů a šli do pivovaru na oběd. Zde jsme zhodnotili akci za velice vydařenou a doufáme že další akce budou přibývat.

Moc děkuji všem účastníkům, že dorazili a užili si to.

zaznamenal Štěpán Forman

fotografie které vám neutečou naleznete v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/rafty_foto.html"

Bowling      5.6.
Aby členové neřekli, že děláme málo akcí, uskutečnil se i v červnu turnaj v bowlingu ZO Praha Vršovice. Jako již obvykle jsme vybrali Restauraci Amigos v pražském Radotíně. Účast tentokráte byla mnohem menší než jindy, sešla se nás sotva polovina, ale to nám náladu nezkazilo, chtěli jsme si prostě užít a odreagovat se. První tři místa byla jako obvykle oceněna sladkým dárkem – zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže a ti nejlepší z obou kategorií dostali ještě diplomy. Absolutně nejlepšími nakonec byli tito:

Kategorie mužů:

1. místo pan Jaroslav Kučera, mezinárodní pokladní žst. Praha hl. n.
2. místo pan Petr Skrečka, dispečer ČD Cargo žst. Praha Uhříněves
3. místo pan Jaroslav Lacman


Kategorie žen:

1. místo paní Pavlína Tyrolová, t.č. na mateřské dovolené
2. místo slečna Nicoll Ruhlandová, informátorka žst. Praha hl n.
3. místo paní Jana Grimová, signalistka ve výhybně Praha Vyšehrad


Gratuluji všem výhercům, děkuji za účast všem zúčastněným, slečně Ruhlandové pak za pomoc s organizací a tvorbou diplomů a dodatečně jí přeji vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pracovních úspěchů k jejím dvacátýmčtvrtým narozeninám, které jsme si zde připomněli.

zaznamenal Jaroslav Kučera

fotografie si můžete v klidu prohlédnout v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/bowling_foto.html"

Orlík      11.6.
Před několika léty jsme se rozhodli,že bychom mohli navštívit jiné zařízení,než české dráhy a tím vznikl nápad "Vltavské kaskády". Postupně jsme navštívili různé přehrady a elektrárny,a nedávno mně oslovil kamarád,že nám chybí Orlík a zda bych s tím nemohl něco udělat.Řekl jsem Ano a zařídil návštěvu a exkurzi tohoto vodního díla. Chci upozornit,že tyto akce nejsou jenom pro důchodce z Prahy Vršovic nebo Smíchova,ale také pro aktivní zaměstnance z jiných stanic,jsme především kamarádi. Vyjednal jsem prohlídku na 11.června od 12.00 hod. netušíc, že za několik dní dojde k povodním. Nevěděli jsme, jak se zachovat, ale vzhledem k tomu, že nikdo z přehrady naši akci nezrušil, vyrazili jsme ten den do Příbrami a odtud autobusem na Orlík. Opravdu to stálo za to. Průvodce nás v naprostém klidu uvítal, bez jakýchkoliv komplikací nás provedl po celé přehradě a elektrárně a seznámil nás se všemi technickými parametry a zajímavostmi, jako je například to, že celá Vltavská kaskáda je řízena ze Štěchovické přehrady. Závěrem jsme si prohlédli obec Solenice, která byla důležitou a několikanásobně obývanější při stavbě tohoto vodního díla. Přálo nám i počasí, a tak jsme se z návštěvy tohoto Středního povltaví vrátili spokojeni autobusem zpět do Příbrami a vlakem do Prahy.

zaznamenal Petr Polák

fotografie si můžete v klidu prohlédnout v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/orlik_foto.html"

Lužná      15.6.
...od Jardy Kučery
V sobotu 15. června náš závodní výbor uskutečnil další z výletů, tentokráte jednodenní návštěvu podnikového železničního muzea – mimochodem největšího u nás – na kraji křivoklátských lesů v Lužné. Muzeum se nachází v bývalém depu, a tak zde nalezneme vše co je k údržbě a malým i větším opravám parních lokomotiv, k čemuž je dnes využívána i moderní hala ze sedmdesátých let 20. století, která tehdy byla vystavěna pro potřeby oprav moderních lokomotiv T679.1 (sergejů) a T466.0 (pylštyků). V programu prohlídky jsme měli právě tuto halu, dále prohlídku expozice zabezpečovacího zařízení, modelové kolejiště, starou rotundu, stanoviště strojvedoucího a strojovnu lokomotivy T679.1600 a projížďku úzkorozchodnou mašinkou původem z kladenské Poldovky. Poté již následoval oběd v jídelním voze řady WR, a dále byl volný program již bez průvodce, tak aby si každý mohl projít co chtěl, vyfotit mašinky atd. Já tímto děkuji všem co se výletu zúčastnili, jelikož účast byla pro mě velmi (v dobrém) překvapující a bylo nás více než třicet. Dále děkuji především Pavlovi Čermochovi, že jsme mohli tento výlet uskutečnit, i on na tom má nezanedbatelný podíl. A poslední dík patří Frantu Kaplanovi, pracovníkovi DHV Lužná, díky kterému jsme se mohli podívat i tam, kam oko běžného návštěvníka nedohlédne. Více než má slova vám snad řeknou fotografie v galerii níže. A jelikož se výletu s námi zúčastnili i důchodci, níže ještě přikládám článek předsedy klubu důchodců, pana Petra Poláka.

zaznamenal Jaroslav Kučera


Spokojená cestující

Celá naše výprava

Prvorepublikové Mikádo

Právě dokončovaný čtyřkolák-dvojka

Předseda vypráví o muzeu

Expozice zabezpečovacího zařízení

Od malých mašinek k velkým

Spící Komarek, Kafemlejnek a Ušatá

Pojezd Němky

Němka s Buštěhradkou

Detail Všudybylky

Od páry k moderně

Kafemlejnek, Matylda a Velký Bejček

Všudybylka, pan Šilhavý, topič a náš předseda

Pohled pomocníka strojvedoucího ze Sergeje

Náprava vítající návštěvníky u vstupu do muzea

Současný provoz v Lužné

fotografie od Jardy Kučery naleznete také v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/luzna_jedna_foto.html"


...od Petra Poláka
Na našem plánu akcí Klubu důchodců žst. Praha Vršovice jsme měli kromě jiného návštěvu železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Při spojení naší ZO OSŽ s Prahou Smíchovem jsem zjistlil,že i Smíchov tuto návštěvu plánuje pro celou ZO. Dohodli jsme se, že tuto exkurzi uděláme společně 15.června. V slunečnou sobotu jsme měli sraz v 8.40 hod. na nádraží Praha střed, odkud jsme v 9.02 hod. vyjeli rychlíkem do Lužné. Očekával nás tam předseda ZO OSŽ pan Jaroslav Kučera,který nás seznámil s programem a také s tím,že se podíváme i do míst, která jsou obyčejným návštěvníkům nepřístupná. Bylo obdivuhodné s jakou láskou a profesionálním zájmem nám pan Kučera ukazoval ty nádherné lokomotivy a vše co k tomu patří, včetně svezení na úzkorozchodné trati majjitelem dieselové lokomotivy s otevřenými vagonky. Potom jsme byli pozvaní na oběd do jidelního vozu s možností výběru jídla dle jídelního lístku a po obědě se individuelně každý mohl rozhodnout jak naložit s volným časem. I na této akci nám přálo počasí a vše bylo perfektně zajištěno, všemi kteří se na této akci podíleli. My jsme ještě po výstupu z rychlíku v Hostivicích použili tzv. pražský Semmering a motoráčkem s krásným výhledem na Prahu dorazili na Smíchov-Knížecí.

zaznamenal Petr Polák

fotografie viděné úhlem Petra Poláka/Josefa Štěcha naleznete také v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/luzna_dva_foto.html"
statické fotografie z akce od dalších účastníků (Pavel Dvořák, Josef Hahn) naleznete v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/luzna_foto.html"

Fotbal - Zahradní město      18.6.
Tak v úterý 18.6 jsme naplánovali a účastnili se fotbalového turnaje tří mužstev.

Původně jsme měli mít 4 týmy, ale z mužstvo z ONJ se naposlední chvíli omluvilo.Takže zbylo torzo 3 týmů - Masarykovo nádraží, Libně a Vršovic. Jelikož jsem měl práci s organizováním, tak složení našeho týmu udělal kapitán mužstva Petr Jelínek.A dal dohromady velice slušné mužstvo.

Celkem jsme dali 28 branek a jen 1 dostali, což je úctyhodné skore 28-1.Hráli jsme jako Španělský národní tým, jen palič Torres chyběl a proto skore hodně narůstalo. V brance nás podržel malý velký golman David Řehák a goly jsme se dělili.

Tímto bych chtěl apelovat a Pavel Čermoch to ví, že by byla věčná škoda tento tým dále nepodporovat. Myslím že má na mnohem více než vyhrát jen 1 turnaj . Jinak děkuji všem zúčasněným, že dorazili, hráli v horku 33ºC a nikomu se nic nestalo.

zaznamenal Štěpán Forman

statické fotografie z akce naleznete v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/fotbal_foto.html"

Herlíkovice      18.6.-20.6.
Druhé železničářské hry, Herlíkovice 2013

Letošní rok se konaly tyto báječné hry podruhé a myslím, že většina účastníků doufá, že to nebylo naposledy. Byly to tři dny plné adrenalinu a potu, ale i zábavy. Ze soukromých zdrojů jsem se dozvěděla, že vloni to bylo svým způsobem zkušební, a proto samozřejmě byli organizátoři rádi, že se nás tam letos několik hrdinů odvážilo .

Na startu se sešlo 5 týmů po 4 členech (Vršováci, Spermíci, Bíli tygři, Rychlá rota a Zelené krávy). První co jsme absolvovali byl výborný oběd a hned po té jsme se šli ubytovat a už jsme se psychicky připravovali na aktivní odpoledne..

První bylo v plánu projet si trasu pro závod na koloběžkách. Hromadně jsme se vyškrábali k lanovce, kde jsme si v rámci možností vybrali stroj (koloběžku) a chránič hlavy (helmu) pro kaskadéry nebo šikulky . Bezpečnost nad vše . Sedačkovou lanovkou jsme se nechali vyvézt až na horu Žalý (1008 m) i s koloběžkami.. Někteří z nás dělali akrobatické kousky už při první jízdě a na další se jim už vážně nechtělo. Upřímně, když jsem viděla ty modřiny a odřeniny tak se ani nedivím.. Ale všichni byli hrdinové a dali to ten den ještě jednou a tentokrát prvně na čas. Ještě mezi tím jsme však stihli střílet vodu do kyblíku malým otvorem, lovit „zlaté“ balvany v ledovém Labi, procházeli se na chůdách, poloplazili se jako pavouk pod pavučinou, běželi překážkovou dráhu s vemínky (chirurgické rukavice naplněné vodou) a nebo dlabali banán ve dvojici bez pomoci rukou..

Po večeři jsme měli ještě soutěžní posezení, kde jsme měli kvíz typu „V jakém filmu zazněla „ta“ hláška?“, módní přehlídka ze sekáče nebo hra ala „Partička“ kdy ostatní hádali, co představujeme za postavu. Večer byl opravdu náročný, jelikož jsme končili kolem jedné hodiny ráno a protože byla zábava a většina lidí se náramně bavila. Několik účastníků mi prozradilo, že už se dlouho tak nenasmáli a ano - i mě bolely od smíchu tváře a břicho .

Po probuzení jsme se dva odvážlivci šli koupat do ledového Labe. A pak na výbornou snídani. Po snídani nám opět začala sportovní aktivita do oběda jsme stihli: kutálet se v pneumatice od traktoru, sjíždět kopec na lyžích a pěkně v kulichu a šále, zamotat si hlavu a pak se trefovat do míčku, plnit kýbl štěrkem polévkovou lžící, házet oštěpem, střílet z luku, z věcí co jsme měli na sobě nebo u sebe udělat co nejdelšího hada (odvážlivci sundali i spodní prádlo) .

Vzduch se nám horkem vlnil před očima, ale šli jsme do toho všeho srdcem. Po obědě jsme si chvilku odpočali a zchladili se v řece a pak jsme vyrazili na kopec, abychom si ho na čas sjeli na koloběžkách. První pokus byl takový rozjezdový, tak jsme si to nakonec vylepšili druhou jízdou..

Po příchodu do areálu nás čekala ještě jedna disciplína, která byla celý den utajovaná. Úkol byl jednoduchý. Sníst co nejrychleji půlku melounu a napočítat 50 pecek. Náročné a upřímně - meloun nechci dlouho vidět. Jen obdivuji ty, co to pak zapíjeli zlatavým mokem .

Po večeři (někomu stačil ten meloun) nastal večerní program. Předávání cen. Dostali jsme osobní i týmové zhodnocení v jednotlivých disciplínách a samozřejmě i kompletní. Dále to rozjel super DJ a nastala volná zábava v disco stylu. Kolem jedenácté tedy třiadvacáté se šlo k ohništi kde se opékaly buřty. Na parketě zůstali jen nějací tři Vršováci .

Pak se většina lidí vrátila dovnitř a postupně se začali trousit na pokoje.. Šlo se spát celkem pozdě - a nebo vlastně brzo? Ale ještě nesvítalo .

Poslední den ráno jsme něco málo zabalili a na snídani se rozloučili s většinou lidiček. Pak už zbývalo jen dobalit a vyrazit..

Závěrem: bylo to úžasné a zábavné, poznala jsem nové lidi a i když jsme měla pocit že jsem objevila nové svalstvo na svém těle, tak i přesto jsem byla nabuzená energií.. jednoduše „Příští rok v září nashledanou“ .

zaznamenala Nicoll Ruhlandová


Výstup k lanovce na Žalý

Vybrat tu správnou helmu a koloběžku a jdeme na to

Před startem

Pepa dojíždí

Další soutěžní disciplína

Právě viděl mašinku

Pořadatelé při módní přehlídce

Tohle všechno jsme na Pepu navlékli

A tady je výsledek

Hádáme seriály

Další den-Pepa v pneumatice

Není nad to si v třicetistupňových vedrech zalyžovat

Nicoll dojíždí do cíle

Plnění kyblíku polévkovou lžící

To bych nebyl já, aby mě nenapadla nějaká bejkárna

Postoj profesionála, výsledek profesionála

Postoj profesionála, výsledek tragický

Polovina týmu Spermíků, takhle se na Žalý vozí koloběžky

Chvilka odpočinku na lanovce

To jsou panoramata

Rozhledna Žalý, na jejímž vrcholu nás čekal vědomostní test

Vršováci nezaháleli s tréninkem v žádné volné chvíli

Večerní překvapení

A jdeme na to

Nicoll dostala diplom za nejčistčí lyžařský styl

A tady diplom za účast pro celé družstvo

Ještě pohled na areál hotelu Eden

Večerní opékání buřtů

Jede, jede mašinka

A na závěr romantický taneček

fotografie z Herlíkovic naleznete také v tomto odkazu:
"http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/cerven_material/herlikovice_foto.html"   Narozeniny v červnu   Přejeme vše nejlepší našim členům narozeným v červnu, jsou to:


Bartová Jaroslava, Zvonařová Marta, Zvěřina Václav, Aubrecht Karel,
Borák Karel, Dula Stanislav, Grimová Jana, Holický Zdeněk,
Orlová Gabriela, Pavlík Petr, Průša Jří, Vaštová Jan,
Kosinová Šárka, Lemberk Josef, Ruhlandová Nicoll, Tlustý Pavel,
Huňa Jan, Šichman Martin a Špitz Tomáš

   Slovo na konec   

       Milí čtenáři,

       toto číslo je dáváno dohromady na poslední chvíli, protože nemám čas (určitě to znáte). Tento měsíc jsem měl zkouškové období, tak aby mě nevyhodili ze školy, musel jsem se učit a udělat zkoušky. Tento měsíc jsem měl přezkoušky z nového předpisu D1, tak aby mě nevyhodili z práce, musel jsem se učit a udělat je (díky pane Skleničko za Vaše webové testíky). Již několik měsíců probíhá přestavba mého pracoviště, železniční stanice Praha Holešovice, tento měsíc zde probíhá přepínání (a vypínání) zabezpečovacího zařízení, ze stanice nám na pár měsíců pro vlaky zbyl pouze jeden peron se dvěmi kolejemi, se stejnou hustotou provozu jako před přestavbou. Tak abych něco nezvoral musím celou směnu dávat pozor. Po takové směně pak potřebujete ještě spoustu hodin na uvedení se do normálního a použitelného duševního stavu. A taky se musím trochu věnovat své rodině (aby mě taky třeba manželka nevyměnila ).

             Tak jsem se se zpožděním pustil do kompletace červnového čísla Zpravodaje. Jedině díky lidem, kteří se nadchli pro vršovickou organizaci a pro Zpravodaj a dodali mi příspěvky, se to povedlo. Nemůžu jmenovat všechny, ale děkuji třeba Jardovi Kučerovi, Pavlovi Čermochovi, Štěpánovi Formanovi, Petrovi Polákovi, Josefu Štěchovi, Josefu Hahnovi, Nicoll Ruhlandové.

        Vy, kdož znáte heslo, sledujte aktualizace, budu postupně doplňovat zprávy z jednání se zaměstnavateli.

             Jinak pořád řeším technický problém, jak se svými skromnými znalostmi programování stránek naložit rozumně se spoustou obrázků. V tomto čísle jsem použil v programu programovací slůvko marquee, které způsobuje pohyb textů a i obrázků určitým směrem na obrazovce. Je to primitivní a dětinské, dnes moc nepoužívané, ale myslím, že bude tímto grafickým řešením červnové číslo trochu zajímavé a vymykající se ostatním číslům.

             Zpravodaj bude vycházet i o prázdninách, mějte se, užívejte léto, Pavel Dvořák, redaktor.verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

Červen 2013


TOPlist