ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE


Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Duben 2013 (č.4)Číslo bylo umístěno na web dne 21.4.2013 ve 21.30 hod


Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice
Ukrajinská 304
101 04 Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/
Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html
Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:


28.4.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Benešov (z 5.3.2013)
28.4.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (z 26.3.2013)
   Slovo předsedy          Vážené členky, vážení členové, kolegyně a kolegové.

              Rád bych vás přivítal u dubnového čísla zpravodaje. Jak už jistě víte, stal jsem se novým předsedou základní organizace OSŽ Praha Vršovice po volbách, které proběhly na Smíchově 28. března 2013. Volby do ZV jsou velmi důležité, ovlivní chod organizace na celé čtyři další roky. Úmyslně jsme volby uspořádali od 14. až do 20. hodiny, tak aby se mohli zúčastnit i ti z vás, kteří měli denní směnu. Trochu mě mrzí, že nebyla větší účast. A výsledek? Nakonec vás bylo dostatek aby volby mohly být uznány. Závodní výbor byl tedy ustanoven. Prvním místopředsedou byl zvolen Láďa Kácovský (ČD Cargo), druhým pak Pavel Dvořák (SŽDC). Hospodářem zůstává Pavel Čermoch, pojistky vyřizuje Pepa Hahn (dozorčí přepravy žst. Praha Smíchov). Za oblast BOZP nás zastupuje Ondra Kubart a já. Proto neváhejte, a pokud budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku či námět, napište nám. Kontakty najdete na hlavní webové stránce naší organizace a byl zároveň zřízen jednotný e-mail:

                       zovrsovice@seznam.cz

           Na Váš mail vám vždy odpoví někdo z nás (já, Láďa Kácovský, Pavel Dvořák i Pavel Čermoch, Pepa Hahn). Nebojte se napsat cokoliv, však jsme tu pro vás - naše členy, naše kolegy-zaměstnance!

                   V nejbližší době nás čeká výlet na rafty, do pivovaru v Nové Pace. Z chystaných akcí, které náš závodní výbor pořádá, bych vás chtěl upozornit především na cyklistický výlet na Slovácko. My necyklisté se vydáme do železničního muzea v Lužné u Rakovníka, kde vás provedu železničním muzeem plným parních mašinek i na místa, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Ještě v červnu proběhne i turnaj v bowlingu – jako obvykle v pražském Radotíně.

                   Závěrem bych vám ještě řekl pár slov k naší práci. Všechnu odborovou práci děláme prakticky zdarma a zpravidla ve svém volném čase! Děláme to z přesvědčení a děláme to proto, abychom hájili VAŠE zájmy a hlídali dodržování povinností, které k nám zaměstnavatelé mají. To co se dnes děje – vznik nové odborové organizace – a sice ADP, kterou založil Honza Zazvonil, mi vůbec nedělá radost. Jak už jsem uvedl v rozhovoru pro Obzor, myslím, že odbory by naopak měly zůstat jednotné, a ne se tříštit. Samozřejmě každý má právo dělat to, co uzná za vhodné. Ale každý by si měl uvědomit, jestli v dobré víře odborovou věc svými kroky spíše nepoškodí. Pro ty z vás, kteří také uvažujete, zda máte zůstat v OSŽ, nebo přejít do ADP, bych rád upozornil především na větší pojistné krytí v případě mimořádné události, lepší právnickou pomoc a celkově lepší servis v takto velké organizaci, jakou bezesporu OSŽ je. A kolegy z Carga a ČD musím upozornit, že vaše zájmy by ADP nehájilo vůbec, netají se tím, že chtějí být profesní organizací, která se zaměří jen na pracovníky řízení provozu. Ještě jedna věc mě trápí, a týká se rovněž březnové konference (ale nejen jí). Vezměte prosím v potaz, že odbory jako takové tady nejsou primárně od toho, aby vám servírovaly jeden výlet za druhým, spoustu večírků apod. Odbory jsou zde proto, aby především hájily vaše zájmy! Od členů bychom uvítali, kdyby se závodním výborem více komunikovali (jsme na to připraveni!) a jednou-dvakrát ročně přišli na konferenci. Na každé konferenci se setkáte se zástupci zaměstnavatelů a můžete i vyjádřit nespokojenost! Naše akce děláme jen jako jakousi třešničku na dortu, kterou – stejně jako vše v odborech, pro vás děláme zdarma a abyste s námi něco poznali – ať už technické památky, či jiné kraje.

             Jaroslav Kučera
   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Termíny v roce 2013:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:VršoviceSmíchovVršoviceKonferenceVršovice
  9.5.2013 Smíchov
  13.6.2013 Vršovice
  11.7.2013 jen v případě potřeby
  8.8.2013 jen v případě potřeby
  12.9.2013 Vršovice
  10.10.2013 Smíchov
  14.11.2013 Vršovice
  29.11.2013 Konference
  12.12.2013 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Bc.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Ing.Pech Petr
(náměstek ředitele organizační jednotky)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
Rouš Jan30.4.2013PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Kučera Jaroslav
případně další11.4.2013

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš15.4.2013

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej


3.4.2013

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra9.4.2013

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr24.4.2013


   Představujeme dva nové členy Závodního výboru   Vlasta Macková


- Ahoj Vlasto, budeš nyní zastupovat v Závodním výboru pracovníky řízení provozu ze Smíchova a okolí, smíchovským se asi představovat nemusíš, ale pro ostatní, prozraď nám něco o sobě.

  - Jsem vdaná, mám dvě děti, starší je syn, obě děti jsou doposud studující. Pocházím z Berouna, vystudovala jsem tam gymnázium. Ačkoliv jsem původně zamýšlela nastoupit do místních železáren jako administrativní pracovnice, byla jsem známými - pochopitelně zaměsnanci drah - přesvědčena, že práce výpravčí bude pro mne zajímavější. A tak jsem začala pracovat na železnici nejprve jeden a půl roku jako operátorka v žst.Beroun a pak jsem nastoupila do kurzu na výpravčí (do kurzu se může po minimálně jednou roce praxe v provozu).

- Jaká byla tvoje další kariéra na železnici?

  - Začínala jsem ve stanici Praha Řeporyje (2 roky), pak jsem se přesunula kousek vedle na nádraží Smíchov, kde s přestávkami (7 let doma s dětmi, 5 let odbočka Skály, pár měsíců Praha Bubeneč) pracuji 12 let jako perónní výpravčí. Nyní je na Smíchově pro turnus takový, že perónní výpravčí chodí také sloužit směny na Společném nádraží.

- Jak jsi se dostala k práci v odborech?

  - Když já jsem přišla na dráhu, tak členství v odborech bylo jaksi automatické, nikdo se moc neptal jestli tam chceš nebo ne. Byla prostě taková doba. Dnes je to jiné, dnes mohou být odbory pro lidi ve spoustě věcí užitečné. Na Smíchově mě lidé za ty roky znají, když jsem tedy byla oslovena, zda bych šla do ZV, tak jsem souhlasila.

- Pryč od dráhy a od odborů, máš nějaké koníčky?

  - Sbírání kamenů. Jsem členkou Společnosti národního muzea - mineralogické sekce. Z každého výletu si domů přinesu nějaký zajímavý kámen. A pravidelně chodím na minearologické burzy, kde se kameny prodávají, mění. A tak jako Karel IV měl vystaveny své minerály a polodrahokamy v kapli svatého Kříže na Karlštejně, tak já je má vystaveny v obýváku .

Děkuji ti za rozhovor.
Pavel Dvořák


Jan Rouš


- Ahoj Honzo, na tvých bedrech bude nyní ležet zastupování zaměstnanců infrastruktury, představíš se stručně našim členům?

   - Je mi 28 let, narodil jsem se v malé obci Dobrá Voda (má asi 300 obyvatel) na Vysočině, nedaleko Křižanova. Po základní škole jsem nastoupil na Střední školu informatiky a spojů v Brně, kde jsem vystudoval obor mechanik sdělovacích a zabezpečovacích systémů. Po maturitě jsem na téže škole začal pracovat jako mistr odborného výcviku, zároveň jsem dálkově studoval na Masarykově univerzitě, pedagogické fakultě obor učitelství praktického vyučování. V roce 2010 jsem studium zakončil jako bakalář. V témže roce jsem se přestěhoval za svou přítelkyní do Prahy. Našel jsem si zde zaměstnání na SŽDC jako návěstní dozorce v NSO Vršovice. Po roce jsem si udělal zkoušky na návěstního technika a v této funci nyní pracuji.

- Proč jsi v odborech?

   - Jsem rád, že hájí zájmy zaměstnanců, bez tlaku odborů by asi těžko byly na dráze vymoženosti jako režijní výhody, více dovolené apod. A vršovická organizace organizuje řadu zajímavých kulturních a sportovních akcí. Proto bych se rád podílel na zastupování členů infrastruktury ve vršovické organizaci.

- Tvoje koníčky?

   - Rád sportuji, jezdím na kole, hraji squash, chodím na tůry do přírody a jezdím na vyjížďky s kamarády na motorce.

- Tvoje plány do budoucna?

   - Rád bych se seznamoval s novými věcmi z mého oboru, technika na železnici totiž prochází a bude procházet neustálým vývojem a modernizací, s tím souvisí i to, že bych rád pokračoval v odborném růstu.
   V soukromém životě bych si rád zajistil dobré bydlení a založil rodinu.

- A co nám řekneš nakonec?

   - Přeji vršovické organizaci, aby se po odchodu některých lidí ke svazu ADP rychle zkonsolidovala a opět dobře fungovala pro své členy.

Děkuji ti za rozhovor.
Pavel Dvořák
   Akce pro členy ZO   

Akce trvalé - permanentky do zoo, do botanické zahrady, lístky na plavání, masáže, kultura apod.

(příloha 1)

Akce chystané :

23. dubna - Turnaj v nohejbalu Skocho Cup 2013 ve Vraném nad Vltavou
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz
leták ke stažení:
26. dubna - Exkurze do pivovaru Nová Paka
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:
23. - 24.května - Rafty na Vltavě
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz
leták ke stažení:


3. - 6 června - Cyklistický výlet na Slovácko
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:
15. června - Výlet do železničního muzea v Lužné u Rakovníka
má na starost: Jaroslav Kučera, tel.: 773 452 596, mail: jaroslavkucera@email.cz
leták ke stažení:
18.června - Turnaj v malé kopané v Záběhlicích
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz
pozn.:pořádáme společně se ZO Masarykovo n.


29.června - Parním vlakem do Ledečka (vlak tzv."Posázavské linky")
má na starost: Petr Polák, tel.: 732 827 385, mail: mtrasako@seznam.cz
pozn.:Petr Polák zajistil rezervaci jednoho vozu pro členy ZO
- vlak je veden v rámci nostalgických jízd "Posázavských linek"
       - viz odkaz na nostalgické jízdy ze žst.Praha Braník: "http://www.parnijizdy.ic.cz/akce/akce.htm
   Jak funguje klub vršovických důchodců?   
Dne 16.4. se konalo pravidelné setkání důchodců ZO OSŽ Vršovice a my jsme byli u tohoVršovická organizace má kromě (pracovně) aktivních členů i důchodce, kteří jsou sdruženi ve dvou klubech - vršovickém a smíchovském. Smíchovští se scházejí nepravidelně, většinou při konání nějaké akce, vršovičtí se scházejí se železnou pravidelností vždy třetí úterý v měsíci. Na setkáních si plánují výlety a další společné akce pod vedením svého vedoucího a současně i člena ZV Petra Poláka. Na poslední schůzi ZV bylo domluveno, že se na setkání jak vršovických, tak smíchovských důchodců vždy přijde podívat někdo ze ZV a důchodce bude informovat o dění v ZO. Tentokrát přišli na setkání předseda Jaroslav Kučera, první místopředseda Ladislav Kácovský a druhý místopředseda Pavel Dvořák. Poté co zástupci ZV informovali vršovické důchodce o posledním vývoji, zodpověděli nějaké dotazy a slíbili zlepšit distribuci Obzoru a Zpravodaje, mohli vidět, jak klub dobře funguje. Zaznamenal jsem jejich plány na výlety. Zde uvádím jejich stručný přehled:

výlety vlakem, podrobnější informace podá pí.Zvonařová, tel.: 603 471 633
sraz vždy u informační tabule s odjezdy vlaků
22.5. Křivoklát vlakem z Masarykova n. odjezd 7.02 R 1284 směr Rakovník
19.6. Třebenice vlakem z Hlavního n. odjezd 8.48 R 772 směr Lovosice
10.7. Sušice vlakem z Hlavního n. odjezd 7.15 R 828 směr Klatovy
7.8. Blatná vlakem z Hlavního n. odjezd 7.45 R 1244 směr Březnice
11.9. Ledeč n.Sáz. vlakem z Hlavního n. odjezd 7.59 R 677 směr Světlá n.Sáz.


výlety za dechovkou, podrobnější informace podá pan Schächter
15.,16.5. Kmochův Kolín
22.6. Česká Kamenice mažoretky, Dasha, F.Slováček, big bandy, spoj: z Hlavního n. odjezd 6.30 R 178 směr Děčín
28.,29.9. Vejvodova Zbraslav


společné akce s aktivními členy ZO
15.6. Železniční muzeum v Lužné
29.6. Parní vlak do Ledečka


! Velká akce - 5 dní na Ukrajině !
Užhorod, Koločava v polovině srpna, bude upřesněno

zaznamenal Pavel Dvořák   Elektrifikace české železnice   
První vlaštovky

Trať Tábor - Bechyně: 1903

Průkopníkem v oboru elektřiny byl u nás František Křižík(*1847 - +1941). Byl synem ševce z pošumavské vesnice. Vystudoval pražskou techniku. Na světové výstavě v Paříži v roce 1891 dosáhl uznání za obloukovou lampu. Úspěch mu přinesl peníze a Křižík začal podnikat ve všem, co se týkalo elektřiny.
Uplatnil se i při budování lokální trati z Tábora do Bechyně. Ta byla dobudována v polovině roku 1903. V Táboře vznikla elektrárna pro napájení troleje. Pro pohon elektrických motorů zvolil Křižík stejnosměrnou soustavu 2 x 700 Voltů.


nádraží Bechyně
zdroj obrázku: "http://bechynka.wz.cz/z.htm"Trať Rybník - Lipno: 1911

Na Vyšebrodské místní elektrické dráze vedoucí z Rybníka (tehdy Certlov) do Lipna nad Vltavou byla použita stejnosměrná soustava 1200 Voltů. Dodavatelem elektrického zařízení byla firma Siemens Schuckert, mechanickou část tří motorových vozů vyrobila vagónka Ringhoffer.


el.motorový vůz u Čertovy stěny
zdroj obrázku: "http://drahy.wz.cz/lipenka/stena.htm"
Další...

Na našem území ještě existovala elektrická místní dráha z Ostravy do Karviné (od r. 1909) a trať z Hrušova do Polské Ostravy (původně parostrojní, elektrifikována r.1911). Někdy se tyto dráhy zařazují mezi dráhy tramvajové.1500 voltů stejnosměrného napětí

mezi léty 1928 až 1962

Po vzniku Československa se diskutovalo o elektrifikaci sítě Československých státních drah. Nebyl zde však ekonomický tlak, nebot země disponovala rozsáhlými ložisky kvalitního uhlí pro dostatečné zásobování tehdy kralujících parních lokomotiv. V roce 1924, zřejmě podle francouzského vzoru, byla stanovena stejnosměrná síť o napětí 1500V jako jednotná pro tratě ČSD.
Jako první byla vybrána trať Praha - Plzeň. Tomu měla předcházet elektrifikace pražských nádraží. Dne 23.dubna 1928 převzala posunovací práce na Hlavním - tehdy Wilsonově nádraží elektrická lokomotiva.
Po elektrifikací pražského uzlu však práce až do druhé světové války ustaly. K plánovanému zatrolejování trati do Plzně již nedošlo. Příčinou byla hospodářská krize a odpor majitelů uhelných dolů.
V roce 1962 byl systém 1500 voltů v pražském uzlu opuštěn a byl přizpůsoben nové soustavě 3000 voltů.


pražská měnírna Křenovka
zdroj obrázku: "http://spz.logout.cz/infra/50let-pha-ct.html"
3000 voltů stejnosměrného napětí

od roku 1957

K pokračování elektrifikace u nás došlo až po válce. Tentokrát, s využitím zahraničních zkušeností, za použití stejnosměrné proudové soustavy 3000 voltů. Začalo se na provozně náročné trati Žilina - Spišská Nová Ves (výstavba 1949-1956), tedy na Slovensku, tehdy součásti společného státu. Na našem území byla zahájena elektrifikace 3000 V v roce 1951 na trati Praha - Česká Třebová. V roce 1957 došlo k zahajovací jízdě na této trati. V roce 1962 došlo ke sjednocení napětí na 3000 voltů i v pražském uzlu.
Systém 3000 voltů je u nás provozován na hlavních tratích v severní a východní části území.


stejnosměrná lokomotiva E499.001
zdroj obrázku: "http://spz.logout.cz/infra/50let-pha-ct.html"25 kilovoltů střídavého napětí

od roku 1966

Aby situace u nás nebyla tak jednoduchá, existuje u nás ještě jedna rozšířená elektrická trakční soustava. Na přelomu 50. a 60.let minulého století se začalo uvažovat o francouzské novince - jednofázovém proudovém systému o průmyslovém kmitočtu 50 hertzů a trolejovém napětí 25 kilovoltů. Tento systém, oproti systémům stejnosměrným, totiž vyžaduje nižší náklady na pevná trakční zařízení.
Vládní nařízení z roku 1959 uložilo zavést tuto druhou soustavu. První tratí, kde byla roku 1966 uplatněna, byla trať z Kutné Hory přes Havlíčkův Brod do Jihlavy.
Tato soustava se rozšířila na jihu a západě našeho státu.


střídavá lokomotiva S489.041
zdroj obrázku: "http://www.atlaslokomotiv.net/loko-230.html#fotogalerie"

Existence dvou proudových soustav znamenala komplikace v místě jejich styku - například na nádraží v Kutné Hoře. Zřizování stykových stanic bylo nákladnou záležitostí a z hlediska provozu znamenaly zdržování vlaků. Na vlacích přejíždějících pod jinou napěťovou soustavu se totiž musely měnit lokomotivy. Výměna lokomotiv odpadla po zavedení dvousystémových lokomotiv, které začal vyrábět od roku 1973 podnik Škoda Plzeň.


dvousystémová lokomotiva 363 170
zdroj obrázku: "http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Locomotive-cz-363180-2.jpg"

podle různých zdrojů sestavil Pavel Dvořák   Narozeniny v dubnu   Přejeme vše nejlepší našim členům narozeným v dubnu, jsou to:

Špuláková Květoslava Pokluda Rostislav Bejček Tomáš Dlouhý Michal
Dlouhá Eliška Forman Štěpán Hanesová Drahuše Hasmanová Václava
Hacker Jan Hrozek Jaroslav Hubínek Jan Jindra Jan
Kovařík Tomáš Kraus Bohumil Martínek Pavel Mikešková Kateřina
Macková Vlasta Pecháčová Hana Pšenička František Skočdopolová Jarmila
Šmejkal Zdeněk Vanc Lukáš Vaňha Antonín Žaloudková Romana
Boudová Romana Dvorská Věra Filipáková Eva Folbrecht Jiří
Holík Miroslav Jarešová Marie Klenovcová Miroslava Lukášová Markéta
Novák Martin Toboříková Františka Vedralová Marcela Zeman Radoslav
Soukupová Miroslava Hromádko Antonín Plachý Pavel Crkva František
Černý Jiří Havlová Jana Rouš Jan Soukup Petr   Jak se k vám dostanou informace ze ZV   Informační nástěnky
verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): - dodána 21.4.2013

Duben 2013


TOPlist