ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE


Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Prosinec 2013 (č.12)Číslo bylo umístěno na web dne 30.12.2013 ve 13.00 hod


Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice
Ukrajinská 304
101 04 Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/
Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html
Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:1.1.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha hlavní n.(ze 6.11.2013) - přístupný pod heslem
1.1.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Benešov (ze 7.11.2013) - přístupný pod heslem
8.1.2014 vložena další nabídka divadel na měsíc únor
9.1.2014 vložen odkaz na tiskovou verzi Zpravodaje ve formátu pdf
14.1.2014 vložen odkaz na jednání při ČD KCOD Praha (ze 4.12.2013) - přístupný pod heslem
14.1.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (ze 17.12.2013) - přístupný pod heslem
14.1.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha hlavní n.(ze 4.12.2013) - přístupný pod heslem
20.1.2014 vložen odkaz na jednání při ČD Cargo PJ Praha (z 18.12.2013) - přístupný pod heslem
23.1.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha Libeň (z 28.11.2013) - přístupný pod heslem
31.1.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Benešov u Prahy (z 5.12.2013) - přístupný pod heslem


   Slovo na začátek          Vážené členky, vážení členové,

                     blíží se nám konec roku a tak bych vám všem rád popřál v roce 2014 hlavně pevné zdraví, mnoho úspěchů v životě osobním i pracovním. Doufám, že Vánoce jste strávili v klidu domova, v kruhu rodinném – byť někdo v práci. I to nám dráha a její nepřetržitý provoz přináší. Já sám jsem měl o Štědrý den denní směnu, a to dobrovolně za kolegyni, která by se večer nedostala za svou rodinou. Udělal jsem to rád a nezištně, však co – já děti nemám, tak mě to tolik nebolí a Štědrovečerní večeři jsem stihl, byť byla trochu pozdější.

       Ale teď k tomu, co nás trápí. Nebudu se totiž v tomto svátečním čase přetvařovat, a říkat, jak je vše ideální. Začnu mizivou účastí na podzimní konferenci a následné zábavě. S účastí to na konferencích nebylo nikdy moc slavné, ale to co jsem viděl v listopadu, mě opravdu zklamalo. Já vím, že čas je drahý, máte rodiny, práci, své starosti. Ale to tak bylo, je, a bude. Mrzí mne, že si nikdo nenašel čas alespoň dvě tři hodinky odpoledne a nepřišel mezi nás. Ať už si vyslechnout tehdy nejaktuálnější informace z kolektivního vyjednávání od pánů Leitgeba, Nekoly či slečny Urbancové… Rovněž mě mrzí, že nikdo z „problémového Carga“ nepřišel osobně říct třeba i tomu Nekolovi do očí, jak špatně svou práci dělá. Ale ono se lépe nadává anonymně na webových fórech, že? Jen pro informaci našich členů – zaměstnanců ČD Cargo – díky vypětí všech sil vašich zástupců v ZV pánů Kácovského a Skrečky bylo dosaženo troufám si říci velkého vítězství – co se týče naší ZO Vršovice, tak NIKDO z ČD Carga nebude propuštěn pro nadbytečnost, což v těch stovkách propouštěných si troufám říct, že by se mělo ocenit a uznat za úspěch. „Odvrácenou stranou mince“ pak je, že v rámci reorganizace nebudou mít pracoviště např. v Uhříněvsi, ale naopak v Libni. Ale, a co je podstatné – práci mají…

       Po velkých diskuzích a mém naléhání jsme se dohodli, že objednáme opravdu kvalitní hudební kapelu, za kterou se nebudeme muset ani trochu stydět, která umí zahrát vše od dechovek přes pop až po rockové pecky. Ta kapela sem jela až od Turnova – aby ne, měla to dobře zaplacené. Ale bylo mi smutno, když za mnou kapelník přišel, a říká mi – „Kde máš lidi? To tady budeme hrát pro těch pár lidí?“ Inu, měli zaplaceno, tak hráli. Já sám, leč „kapitán“, jsem z rodinných důvodů musel kulturní sál na Smíchově opustit poměrně brzo, ale jak jsem se dozvěděl, potom už stejně nikdo další nepřišel. To mě tedy mrzí, že účast na konferencích a následných zábavách je čímdál menší, a v roce 2014 budeme nuceni provést podstatné změny v organizaci, o kterých se však ještě bude jednat. Co mě dále mrzí, byl v první polovině roku hromadný úprk zaměstnanců SŽDC k nově vzniklé ADP – organizaci, kterou založil rovněž jeden z našich bývalých spolupracovníků a kolegů – Honza Zazvonil. Nedá mi to na situaci nereagovat. Oni založili nový odborářský svaz s tím, že OSŽ dostatečně nehájí své členy a nebojuje za ně tak, jak by mělo. Slyšeli jsme mnoho o tom, jak klidně nepodepíšou kolektivní smlouvu, pokud nebude vyhověno jejich požadavkům… Jak půjdou a zastaví provoz ve velkých stanicích, tak aby se nehlo ani kolo…Ale skutek utek… Kolektivní smlouva je podepsaná, s nárůstem mezd o 0,9 % a je ticho po pěšině. Jistě to není zvýšení mezd, jaké by si zaměstnanci přáli. A co dělá ADP? PKS podepsalo bez řečí, bez protestů. Nějak mi tedy není jasné, co svým členům přinese navíc. Ale třeba nás v příštím roce něčím překvapí…

Již vás více nebudu zatěžovat pro někoho nesmyslnými plky a nářkem, a přeji vám příjemné počtení posledního čísla roku 2013.

       Ještě jednou vám všem přeji především pevné zdraví v roce 2014!
Jaroslav Kučera, předseda ZV OSŽ žst. Praha Vršovice

   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Termíny v roce 2013:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:VršoviceKonferenceVršovice


Plán schůzí na rok 2014 :

9.1. Smíchov
13.2. Vršovice
13.3. Smíchov
10.4. Vršovice
15.5. Smíchov
12.6. Vršovice
11.9. Smíchov
9.10. Vršovice
13.11. Smíchov
11.12. Vršovice
   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Bc.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
Rouš Jan


28.1.2014PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán


8.1.2014

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukášv prosinci
se nekonalo

6.1.2014

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej

5.1.2014

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra


16.1.2014

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
27.11.2013


29.1.2014
   Proběhla konference naší ZO (29.11.2013)   Dne 29.11.2013 proběhla v kulturním sále železniční stanice Praha Smíchov konference naší základní organizace. Konferenci moderoval p.Polák. Jako hosté dorazili pánové Šimůnek (za odbory OSŽ SŽDC), Leitgeb (za odbory OSŽ ČD), Nekola (za odbory OSŽ ČD Cargo), Krátký (za zaměstnavatele ČD Cargo) a Marek (za zaměstnavatele SŽDC).Nejprve zazněl projev předsedy ZO p.Kučery:

Vážené členky, vážení členové,
srdečně vás vítám na podzimní konferenci. Úvodem bych řekl pár slov o naší organizaci, jelikož o OSŽ jako celku zde bude řečeno hodně od našich hostů.

Základní organizaci žst. Praha Vršovice jsme převzali, jak jistě víte, dost narychlo v březnu tohoto roku, pouhých pár týdnů před volbami do ZV. I přesto si však myslím, že jsme to zvládli docela hladce, a během tohoto roku se nám povedlo hned několik věcí. K jedné z nich nám však v uvozovkách pomohla matka příroda, a tou byly červnové povodně. V důsledku toho došlo k zatopení i našich dvou členů, pro které jsme zprostředkovali peněžité dary z podpůrného fondu ústředí OSŽ, do něhož pravidelně každoročně i my jakožto organizace přispíváme. Druhou věcí pak bylo věnování peněžitého daru z prostředků naší organizace z důvodu těžké nemoci a zajištění dalšího finančního daru z podpůrného fondu pro paní Krohovou (zaměstnaná u ČD Cargo). Nadále pokračujeme v zajišťování akcí pro vás, ať už velmi oblíbené lístky do divadel, bowlingové turnaje několikrát ročně, tak letos nově i turnaj v airsoftu a mnoho dalších věcí. Pravidelně se také důsledně zúčastňujeme i prověrek BOZP na jednotlivých pracovištích a všechny naše členy pojišťujeme tzv. „na blbost“, všechny tyto pojistky za vás platíme, rovněž pokračujeme a budeme pokračovat i v příštím roce nemalým příspěvkem na zaplacení režijních jízdenek.

Co se nám naopak nepodařilo, to je zastavení úbytku členské základny, kdy zaměstnanci odcházejí od silného OSŽ k letos nově vzniklé Alianci drážního provozu. Ke svazu, který v začátcích svého působení hrozil i stávkou v případě špatné KS u SŽDC, ale dnes ho, zdá se, nezajímá nic jiného, než pracovní podmínky na v budoucnu vzniklém CDP Praha (což nijak nechci shazovat a zjednodušovat, ale od původních plánů a záměrů diametrálně odbočili). Další věcí, která trápí i mě osobně, je neochota nových zaměstnanců vůbec vstoupit do odborů, dnes nikdo (obzvlášť těch mladých) neslyší na právní pomoc, na podpůrnej fond („k čemu mi to bude, já to nepotřebuju“… Ani užší komunikace mezi členy a ZV se nám příliš nedaří, i přesto, že byla zřízena speciální e-mailová adresa a diskuzní forum na webových stránkách. A v neposlední řadě se nám nepodařilo obnovit důvěru v OSŽ jako takové, kdy je patrná hlavně nedůvěra v ústředí OSŽ, ale samozřejmě pro řadové členy jsme první na ráně my v ZV…

Přeji vám tedy, abyste odsud odešli s dobrým pocitem, že jsme tu opravdu pro vás, a ne sami pro sebe. Ještě bych si dovolil připomenout následnou mikulášskou zábavu, která bude od 17. hodiny a těšit se můžete mimo jiné na skvělou hudební skupinu."

Poté vystoupili hosté:

Nekola :
Na Cargu není jednoduchá situace, ministr v demisi Žák nečiní důležitá rozhodnutí, čeká se na novou vládu, nadále se provozují neziskové činnosti. Propouštění není řešením, byla by to likvidace firmy. Kolektivní vyjednávání je celkem známo, je medializováno, zaměstnavatel přišel s návrhem kolektivní smlouvy bez benefitů, s delší pracovní dobou, omezením KOP. To nemůžeme akceptovat, navrhujeme prodloužit stávající KS.

Leitgeb :
Dnes jsem sem přišel z kolektivního vyjednávání, má dobré zprávy, text kolektivní smlouvy je nyní skoro celý odsouhlasen všemi stranami, mimo výše odměn a KOP. K otázce předlužení firmy ČD (důvod odvolání ředitele ČD Žaludy) poukázal na srovnání dle koeficientu zadluženosti: doporučuje se do hodnoty 5,5; ČD jsou zadluženy 5,3 a dceřinná spol.Cargo 5,7. Pro zajímavost ÖBB mají koeficient zadlužení 8,6 a DB dokonce 16,5. Po roce 2014 začne zadlužení ČD klesat - budou splacena pendolina. Díky investicím došlo k částečné obnově vozového parku. Pro další srovnání - osobní vozy mají půměrnou návratnost 30 let, výhodně nakoupené Railjety 10 let. Co se týká řečí týkajících se ohrožení míst pokladních z důvodu nových prodejních automatů, zatím to nehrotí, nové automaty nebudou tak dva až tři roky, více zaměstnanost ohrožuje e-shop, prodej má ročně stoprocentní nárůst.

Šimůnek :
Dobrá zpráva pro pracovníky SŽDC - do konce roku bude nárust mezd - jsou finanční prostředky na vyšší odměny. Ke kolektivnímu vyjednávání: Zatím vyjednány KOP, pracovní doba, FKSP - nově se bude vztahovat i na důchodce, bude jednání Rady řízení provozu, kde budou chtít vyjednávači projednat, jak mají posunout mantinely vůči zaměstnavateli.

Marek (dozorčí PO Praha hl.n.)
Měla skončit v březnu dopravna Vyšehrad, ale neskončí, nepřihlásil se totiž nikdo do soutěže na přestavbu zab.zař., dále se odkládá přestavba Hostivaře (měla být r.2014). Do roku 2015 bude trať do Berouna přes Rudnou zapojena do dálkové obsluhy.

Krátký (ředitel PJ Praha):
K místní situaci ve Vršovicích, ve stanici zůstal za Cargo už jen vedoucí posunu, pro obsluhu Mn na dobříšskou trať, v příštím grafikonu to bude stejné. Mn vlak bude jezdit v úterý a ve čtvrtek. Největší přepravci na lokálce, dřevaři na Dobříši mají nepravdelné požadavky na nakládku vozů.

Z diskuze a otázek na hosty:

Jaké jsou perspektivy spojení českého a slovenského Carga?
(Nekola) Není aktuální, nyní se plánuje slovenské Cargo rozdělit na několik samostatných firem.

Jaké budou mezinárodní režijní jízdní výhody?
(Leitgeb) Příští rok platí stejná dohoda FIP jako letos.Se Slovenskem vyjednána reciproční platnost průkazek,

Jak jste mohl hlasovat v dozorčí radě pro plán s masivním propouštěním zaměstnanců Carga?
(Nekola) Měli jsme na Cargu dvě varianty podnikatelského plánu, jeden krizový A - pokud je stát nechá na holičkách, s větším propouštěním, druhý B pokud dostanou peníze. Peníze za slevu za JVZ zatím nemusejí vracet (zatím nevyřešená stížnost AWT), prodali nějaký zbytný majetek a lokomotivy, tak jedou podle B - tedy menší propouštění.

Zpráva o hospodaření:

p.Čermoch - hospodář: Zásady hospodaření v roce 2014 budou stejné jako v roce 2013. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2014 pod heslem.

Ještě dodám, že mandátová komise pracovala ve složení - pánové Sekyra, Kubart a Hříbal.


zaznamenal Pavel Dvořák

   Klub důchodců 12.12.2013            Dne 12.12.2013 jsme měli poslední schůzi Klubu důchodců a konala se v kulturním sále Praha Hlavní nádraží. Schůze na území ČD (respektive RSM) byla poslední, kvůli tomu, že za pronájem sálu si železnice účtuje peníze od železničářů, důchodců a ještě nezaručuje pevný termín, abychom mohli připravit plán setkání na celý příští rok. Přesto, že jsem jako předseda informoval dopisem ústředí OSŽ pana Bc.Pejšu, kromě sekretářky se nikdo z ústředí naší situací nezabýval. Na základě těchto skutečností jsem zařídil pravidelné schůze v restauraci U Kozla, Praha 3, Želivského 6.Budeme se tam scházet každé třetí úterý v měsíci,kromě července a srpna. Nejbližší setkání bude 21.ledna od 14.hodin se slavnostním obědem. Pro informaci spojení je tramvaji č.9, 10, 11 a 16 výstupní stanice Nákladové nádraží Žižkov nebo autobusem č.133 z Florence výstupní stanice Basilejské náměstí. Na tomto setkání bude projednán plán naších akcí a také vybírány příspěvky na rok 2014. Dne 11.12.2013 jsme uskutečnili výlet do polského Kladska (polsky Kłodzko), nejen na nákup vánočních dárků, ale i za účelem prohlídky tohoto historického města.

zaznamenal Petr Polák, předseda Klubu

   Kolektivní podnikové smlouvy podepsány   

U SŽDC.........podepsáno 9.12.2013
nová PKS ...a pro srovnání stará PKS

U ČD............podepsáno 10.12.2013
nová PKS ...a pro srovnání stará PKS

U ČD Cargo..........podepsáno 17.12.2013
nová PKS ...a pro srovnání stará PKS


   Akce pro členy ZO   


Akce chystané :


   Ohlédnutí za proběhlými akcemi   1.12.2013 Mikulášský vlak       V sobotu 30. 11. a v neděli 1. 12. 2013 pořádaly České dráhy, a.s. ve spolupráci se SŽDC, s.o. , ČD Cargo a DDM Prahy 5 tradiční jízdy parního vlaku po Praze. V čele každého vlaku byla parní lokomotiva řady 475.179 (Děčínská Šlechtična). Těchto jízd bylo připraveno celkem za oba dny (myslím) sedm, a ikdyž vlak vždy vyjížděl z Prahy Braníka a sem se zase vracel, trasy byly zvoleny různě a v podstatě vlak zavítal (či projížděl) na každé pražské nádraží. Nejzajímavější byla asi poslední sobotní jízda po „Pražském semmeringu“, zakončená pak v Braníku ohňostrojem.       Naše základní organizace měla v nedělní jízdě s odjezdem ve 14:01 vyhrazen vůz číslo 9 a byl víc než plně obsazen a to od malých dětí po naše důchodce. Trasa naší jízdy vedla z Braníka přes Krč, Vršovice, Hlavní nádraží, Vysočany do Čakovic a zpět přes Libeň, Vršovice čekací koleje, Krč do Braníka. Cestou procházel vlakem Mikuláš a dětem rozdával za básničku sladkou odměnu a pro zlobivé měl čert připraveno uhlí z lokomotivy. V našem voze bylo velmi veselo, a to nejen protože ten den bylo poměrně pěkné počasí, ale během cesty vyhrávala harmonika. Po skončení jízdy byl pak v nádražní restauraci v Braníku zamluven sál pro naše členy.       Myslím, že všem se akce líbila a tak poděkování zaslouží pan Petr Polák, který měl za naši ZO akci na starosti, a hlavní dík pak patří za přípravu a organizaci celé akce panu Petru Pavlíkovi a Pepovi Lemberkovi. Akce se tedy vydařila a nepochybně se všichni těší na další rok.zaznamenal a fotografie dodal Jiří Vrážel
11.12.2013 Výlet do Kladska v Polsku       Prohlédněte si pár fotek z plánovaného výletu důchodců do Polska, kde byla minimální účast asi z důvodu předvánočního času, bylo mála času na zajištění volné mezinárodní jízdenky FIP, jeden člen zase těsně před výletem utrpěl úraz....No, cesta byla vlakem ve směru Praha / Ústí nad Orlicí / Kłodzko Miasto. V Kladsku jsme navštívili místní trh (Centralne trgovisko), kde jsme nakoupili (džíny, salámy, klobásy atd) a poté následovala individuální procházka po starém městě pod pevností velmi připomínající zákoutí našeho pražského (Karlova mostu, Čertovky atd viz foto). Zajímavostí je že právě pod tímto starým mostem (vedle stánku s točenými českými pivy) je uměle chlazené kluziště.... Poté jsme se občerstvili v prázdné luxusní restauraci (v Praze by ceny byly neskutečné - kdežto tam stejné jako jinde ve městě) a stejnou cestou přes Ústí nad Orlicí jsme jeli domů.
zaznamenal a fotografie dodal Josef ŠtěchAkce trvalé :

Vstupenky na hokej HC Slavia

Tak jako každý rok mají naši členové možnost navštívit hokejová utkání našich předních klubů. Tento rok jsme se vrátili k HC Slavia Praha.

Můžete podívat na stránky na program domácích zápasů Slávie:

"http://www.hc-slavia.cz/zapas.asp?stats=&sezona=2014&kde=doma&druzstvo=&souper="

Vstupenky si můžete objednat u Štěpána Formana (výpravčí žst. Praha-Braník) na tel. 9722 28855 nebo na mail - formanstepan@seznam.cz

Volné zápasy můžete sledovat přehledně i na stránkách ZO OSŽ:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Botanická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144Zoologická zahrada v Praze Troji


permanentky - max. 4 vstupy na jedno zapůjčení.
Vstupenky jsou k vyzvednutí proti podpisu v

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
denně v době od 6:30 – 11:30, 12:30 – 17:30, 18:30 – 23:00

drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144
případně p.Hahn: 606 655 831

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
denně od 5:00 – 11:30 a 12:30 – 23:00 hod

drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144
případně p.Hahn: 606 655 831       Plavání v bazénu v Praze Podolí

Plavenky

Plavenky jsou určeny výlučně pro aktivní členy ZO
(rozuměj ti, kteří přispívají plným příspěvkem (1% z platu) a také pro ženy (a muže) na rodičovské dovolené.)
Nárok u plavenek je 2 plavenky na čtvrtletí.

Informace:

mezinárodní pokladna Praha Smíchov: drážní tel. 261 44
nebo pan Hahn Josef: mobil 606 655 831Již brzy:        Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově        zhruba od února 2014Kultura

lístky na představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail

Od 8.ledna v nabídce další nabídka divadel na únor 2014:


Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.cz

   Z médií   České dráhy chtějí zjednodušit tarifní jízdné, prý je nepřehledné


zdroj: www.financninoviny.cz, vydáno: 24.11.2013
celý text najdete na webu:
http://www.financninoviny.cz/tema/zpravy/ceske-drahy-chteji-zjednodusit-tarifni-jizdne-pry-je-neprehledne/1011784&id_seznam=1205
Cituji:

České dráhy plánují zjednodušit svou tarifní nabídku. Generální ředitel dopravní společnosti Dalibor Zelený v dnešním pořadu ČT Otázky Václava Moravce připustil, že nynější systém jízdného je pro cestující nepřehledný. Termín, kdy by tarify měly být zjednodušeny, Zelený neřekl. "Tarifní struktura je zbytečně komplikovaná a pro cestující poměrně nepřehledná," prohlásil Zelený a dodal, že kromě cestujících s nepřehlednou nabídkou bojují také zaměstnanci ČD, které společnost musí podle Zeleného často pravidelně školit.Poznámka Zpravodaje:přehled z letáčku ČD k 1.2.2012


přehled z letáčku ČD k 9.12.2012
...se stejnými slevami, ale s jiným pojmenováním


Zmatením cestujících a prodejců ve složitém systému jízdného byla navíc změna názvů slev na konci roku 2012, jak jsme psali
v listopadovém Zpravodaji (2012):


Cituji:

Změna názvů slev u ČD

Na školení pokladníků jsme se dozvěděli, že od nového grafikonu se nebudou příliš měnit podmínky u komerčních slev. Ale změní se jejich názvy. Proč? To nedokázali školaři zodpovědět. Klasika. Kdo se moc ptá ... stejně se nic nedozví. Tak asi proto, aby pokladníci a cestující nezpohodlněli. Tak například SporoTiket Česko bude Včasná jízdenka Česko, Promo bude Akční jízdenka, SONE+ bude Skupinová víkendová jízdenka, Skupinová sleva bude Skupinová jízdenka, ČD Net bude Celodenní jízdenka, Zpáteční sleva bude Zpáteční jízdenka.


zaznamenal Pavel Dvořák


   Z historie   Nynější prezident Miloš Zeman těsně před listopadovým převratem 1989 zveřejnil v srpnovém vydání Technickém magazínu odvážný článek "Prognostika a přestavba", ve kterém geniálně charakterizoval příčiny zaostávání tehdejšího Československa oproti vyspělým zemím. Přes dnešní, často kontraverzní, vystupování Miloše Zemana v politice musíme ocenit jeho tehdejší statečnost, neboť článek ho tehdy stál vyhazov ze zaměstnání:

Miloš Zeman: Prognostika a přestavba
Technický magazín, srpen 1989zdroj: http://milos.chytrak.cz
celý text najdete na webu:
http://milos.chytrak.cz/1989/zeman-tm.php
nebo zde:
http://www.evropsky-rozhled.eu/prognostika-a-prestavba-1989-t-magazin/

Ukázky z textu:

Československo, kdysi jedna z vyspělých evropských zemí, se v posledních desetiletích stále rychleji přetváří na zemi v evropských měřítcích zaostalou. Do čela Evropy jsme se propracovali pouze v úmrtnosti obyvatel a ve znečištění životního prostředí, každým rokem se však v evropském i světovém měřítku propadáme v oblasti produktivity práce, životní úrovně, kvalifikace, objemu a struktury volného času, sociální struktury a kultur. Naše zaostávání v některých směrech vědeckotechnického rozvoje je už tak výrazné, že si je přestáváme uvědomovat. Podobáme se maratónskému běžci, jemuž soupeři už zmizeli za horizontem, takže se může optimisticky domnívat, že je v čele závodu. Není dobré gratulovat si, že jsme o něco popoběhli, zvláště když si nejsme jisti, zda jsme ještě na trati. Důležitější je, o kolik a kam popoběhli ti druzí.

Tyto skutečnosti jsou dnes už uznávány dokonce i v oficiálních prognózách. Téměř každá z nich začíná takzvanými analytickými východisky, kde na desítkách stran chmurně popisuje zrychlující se tempo našeho zaostávání. Popis však ještě není analýzou, analýza je hledání příčin. A zde je třeba překročit dosud tabuizované hranice, což vyžaduje nejen profesionální, ale i občanskou odvahu. Místo trapného mlčení, zakládajícího prognostickou prostituci, musíme konstatovat, že centrální příčinou našeho dlouhodobého a zrychlujícího se zaostávání je selhání rozhodovací a řídící sféry společnosti, tedy nevýkonnost společenské decize (= rozhodování).

Alternativním vysvětlením, která se alibisticky odvolávají na zhoršující se vnější podmínky, například na náročnější situaci na světových trzích, zvýšení cen ropy apod., dnes už nevěří ani jejich autoři. Jiní se změněným vnějším podmínkám pružně přizpůsobili a přání, aby nás zlá konkurence nevytlačovala ze světového trhu, je jen ilustrací myšlenkové úrovně těch, kdo je vyslovují.

Za hlavní příčinu úpadku systému řízení lze přitom považovat postupné odumření kontrolních mechanismů, ztrátu zpětných vazeb. Byla tak téměř zlikvidována přirozená autoregulace společenského systému, opírající se o zásadu, že kontrolující musí být nezávislý na kontrolovaném. Zmizely nebo byly vážně narušeny zpětnovazební okruhy od spotřebitele k výrobci, od veřejnosti k institucím, od sdělovacích prostředků k moci, od nezávislých soudů ke společenské exekutivě. Byla zapomenuta klasická kybernetická poučka o zákonité degeneraci systémů s vyřazenými zpětnými vazbami.
co udělá vyřazení zpětné vazby a kontrolních mechanismů v politickém systému s ekonomikou země
- srovnání vývoje hrubého domácího produktu dvou zemí se stejnou startovní čárou
(modrá čára) severní Korea - země, kde vedoucí klan Kimů nestrpí žádnou kritiku
(červená čára) jižní Korea - země s parlamentní demokraciízdroj obrázku:
http://www.whaleoil.co.nz/2011/12/the-difference-between-north-korea-and-south-korea-ctd/

zaznamenal Pavel Dvořák   Narozeniny          ilustrační fotoV prosinci se narodili:


Rohlíčková Jaroslava, Rozboudová Marie, Gebel Miloslav, Bradová Jana, Gaubeová Marie,
Hanousková Jaroslava, Horná Anna, Pištělák Miloslav, Budiš Pavel, Foltynová Šárka, Kubart Ondřej,
Mattis Jiří, Novotný Lubomír, Pavlišta Radek, Tináková Marcela, Racek Jaroslav, Jablonovský Peter,
Holakovská Věra, Míchková Iveta, Kačírek Jan, Ratajová Silvie a Janko Jindřich.V lednu se narodili:


Markvartová Jana, Poláčková Jana, Schächter Ivan, Vosecká Věra, Nickmann Petr, Volšička Zdeněk,
Černoušková Helena, Hejnová Danuše, Nováková Emilie, Štěpán Václav, Cichá Irena, Černý Karel,
Honsa Jaromír, Jansa Tomáš, Kodýtek Jiří, König Zdeněk, Nováková Romana, Poupa Zdeněk, Sládková Anna,
Záň Dušan, Zeman Robert, Jaroš Marek, Nedvěd René, Pacholík Zdeněk, Procházka Petr, Hálová Ivana,
Rotrekl Oldřich, Řezáč Jaroslav, Šindelář Pavel, Baxantová Danuta a Čermák Roman.


                   Přejeme Vám vše nejlepší!
   Na závěr   


Zdravím čtenáře!
Technicky - v tomto čísle jsem nahradil rámečky kolem obrázků stínováním, vzniká tak plastičtější dojem ze Zpravodaje. Obsahově - zdánlivě odvisle od odborové a železniční tematiky jsem zde (mimo jiné) uvedl ukázky ze článku Miloše Zemana z roku 1989, který ukázal v čem byla hlavní brzda rozvoje ekonomiky tehdejšího Československa.


vše nej v roce 2014 přeje Dvořák Pavel
verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): odkaz vložen 9.1.2014

Prosinec 2013


TOPlist