Konference ZO (29.11.2013)   Dne 29.11.2013 proběhla v kulturním sále železniční stanice Praha Smíchov konference naší záklaní organizace. Konferenci moderoval p.Polák. Jako hosté dorazili pánové Šimůnek (za odbory OSŽ SŽDC), Leitgeb (za odbory OSŽ ČD), Nekola (za odbory OSŽ ČD Cargo), Krátký (za zaměstnavatele ČD Cargo) a Marek (za zaměstnavatele SŽDC).Nejprve zazněl projev předsedy ZO p.Kučery:

Vážené členky, vážení členové,
srdečně vás vítám na podzimní konferenci. Úvodem bych řekl pár slov o naší organizaci, jelikož o OSŽ jako celku zde bude řečeno hodně od našich hostů.

Základní organizaci žst. Praha Vršovice jsme převzali, jak jistě víte, dost narychlo v březnu tohoto roku, pouhých pár týdnů před volbami do ZV. I přesto si však myslím, že jsme to zvládli docela hladce, a během tohoto roku se nám povedlo hned několik věcí. K jedné z nich nám však v uvozovkách pomohla matka příroda, a tou byly červnové povodně. V důsledku toho došlo k zatopení i našich dvou členů, pro které jsme zprostředkovali peněžité dary z podpůrného fondu ústředí OSŽ, do něhož pravidelně každoročně i my jakožto organizace přispíváme. Druhou věcí pak bylo věnování peněžitého daru z prostředků naší organizace z důvodu těžké nemoci a zajištění dalšího finančního daru z podpůrného fondu pro paní Krohovou (zaměstnaná u ČD Cargo). Nadále pokračujeme v zajišťování akcí pro vás, ať už velmi oblíbené lístky do divadel, bowlingové turnaje několikrát ročně, tak letos nově i turnaj v airsoftu a mnoho dalších věcí. Pravidelně se také důsledně zúčastňujeme i prověrek BOZP na jednotlivých pracovištích a všechny naše členy pojišťujeme tzv. „na blbost“, všechny tyto pojistky za vás platíme, rovněž pokračujeme a budeme pokračovat i v příštím roce nemalým příspěvkem na zaplacení režijních jízdenek.

Co se nám naopak nepodařilo, to je zastavení úbytku členské základny, kdy zaměstnanci odcházejí od silného OSŽ k letos nově vzniklé Alianci drážního provozu. Ke svazu, který v začátcích svého působení hrozil i stávkou v případě špatné KS u SŽDC, ale dnes ho, zdá se, nezajímá nic jiného, než pracovní podmínky na v budoucnu vzniklém CDP Praha (což nijak nechci shazovat a zjednodušovat, ale od původních plánů a záměrů diametrálně odbočili). Další věcí, která trápí i mě osobně, je neochota nových zaměstnanců vůbec vstoupit do odborů, dnes nikdo (obzvlášť těch mladých) neslyší na právní pomoc, na podpůrnej fond („k čemu mi to bude, já to nepotřebuju“… Ani užší komunikace mezi členy a ZV se nám příliš nedaří, i přesto, že byla zřízena speciální e-mailová adresa a diskuzní forum na webových stránkách. A v neposlední řadě se nám nepodařilo obnovit důvěru v OSŽ jako takové, kdy je patrná hlavně nedůvěra v ústředí OSŽ, ale samozřejmě pro řadové členy jsme první na ráně my v ZV…

Přeji vám tedy, abyste odsud odešli s dobrým pocitem, že jsme tu opravdu pro vás, a ne sami pro sebe. Ještě bych si dovolil připomenout následnou mikulášskou zábavu, která bude od 17. hodiny a těšit se můžete mimo jiné na skvělou hudební skupinu."

Poté vystoupili hosté:

Nekola :
Na Cargu není jednoduchá situace, ministr v demisi Žák nečiní důležitá rozhodnutí, čeká se na novou vládu, nadále se provozují neziskové činnosti. Propouštění není řešením, byla by to likvidace firmy. Kolektivní vyjednávání je celkem známo, je medializováno, zaměstnavatel přišel s návrhem kolektivní smlouvy bez benefitů, s delší pracovní dobou, omezením KOP. To nemůžeme akceptovat, navrhujeme prodloužit stávající KS.

Leitgeb :
Dnes jsem sem přišel z kolektivního vyjednávání, má dobré zprávy, text kolektivní smlouvy je nyní skoro celý odsouhlasen všemi stranami, mimo výše odměn a KOP. K otázce předlužení firmy ČD (důvod odvolání ředitele ČD Žaludy) poukázal na srovnání dle koeficientu zadluženosti: doporučuje se do hodnoty 5,5; ČD jsou zadluženy 5,3 a dceřinná spol.Cargo 5,7. Pro zajímavost ÖBB mají koeficient zadlužení 8,6 a DB dokonce 16,5. Po roce 2014 začne zadlužení ČD klesat - budou splacena pendolina. Díky investicím došlo k částečné obnově vozového parku. Pro další srovnání - osobní vozy mají půměrnou návratnost 30 let, výhodně nakoupené Railjety 10 let. Co se týká řečí týkajících se ohrožení míst pokladních z důvodu nových prodejních automatů, zatím to nehrotí, nové automaty nebudou tak dva až tři roky, více zaměstnanost ohrožuje e-shop, prodej má ročně stoprocentní nárůst.

Šimůnek :
Dobrá zpráva pro pracovníky SŽDC - do konce roku bude nárust mezd - jsou finanční prostředky na vyšší odměny. Ke kolektivnímu vyjednávání: Zatím vyjednány KOP, pracovní doba, FKSP - nově se bude vztahovat i na důchodce, bude jednání Rady řízení provozu, kde budou chtít vyjednávači projednat, jak mají posunout mantinely vůči zaměstnavateli.

Marek (dozorčí PO Praha hl.n.)
Měla skončit v březnu dopravna Vyšehrad, ale neskončí, nepřihlásil se totiž nikdo do soutěže na přestavbu zab.zař., dále se odkládá přestavba Hostivaře (měla být r.2014). Do roku 2015 bude trať do Berouna přes Rudnou zapojena do dálkové obsluhy.

Krátký (ředitel PJ Praha):
K místní situaci ve Vršovicích, ve stanici zůstal za Cargo už jen vedoucí posunu, pro obsluhu Mn na dobříšskou trať, v příštím grafikonu to bude stejné. Mn vlak bude jezdit v úterý a ve čtvrtek. Největší přepravci na lokálce, dřevaři na Dobříši mají nepravdelné požadavky na nakládku vozů.

Diskuze a otázky na hosty:

Jaké jsou perspektivy spojení českého a sloveského Carga?
(Nekola) Není aktuální, nyní se plánuje slovenské Cargo rozdělit na několik samostatných firem.

Jaké budou mezinárodní režijní jízdní výhody?
(Leitgeb) Příští rok platí stejná dohoda FIP jako letos.Se Slovenskem vyjednána reciproční platnost průkazek,

Jak jste mohl hlasovat v dozorčí radě pro plán s masivním propouštěním zaměstnanců Carga?
(Nekola) Měli jsme na Cargu dvě varianty podnikatelského plánu, jeden krizový A - pokud je stát nechá na holičkách, s větším propouštěním, druhý B pokud dostanou peníze. Peníze za slevu za JVZ zatím nemusejí vracet (zatím nevyřešená stížnost AWT), prodali nějaký zbytný majetek a lokomotivy, tak jedou podle B - tedy menší propouštění.

Zpráva o hospodaření:

p.Čermoch - hospodář: Zásady hospodaření v roce 2014 budou stejné jako v roce 2013. Podrobný návrh rozpočtu na rok 2014 pod heslem.

Ještě dodám, že mandátová komise pracovala ve složení - pánové Sekyra, Kubart a Hříbal.


zaznamenal Pavel Dvořák