ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE


Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Říjen 2013 (č.10)Číslo bylo umístěno na web dne 23.10.2013 v 04.00 hod


Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice
Ukrajinská 304
101 04 Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/
Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html
Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:


23.10.2013 vložen odkaz na tiskovou verzi Zpravodaje ve formátu pdf
23.10.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (z 23.-24.9.2013) - přístupný pod heslem
   Slovo na začátek   

       Milé členky, milí členové,

       Vítáme vás u dalšího čísla Vršovického Zpravodaje! V tomto čísle se mimo jiné dočtete o sjezdu OSŽ, jak probíhal Den železnice v Nymburce a další.

       Přejděme rovnou ke sjezdu. Letos se uskutečnil již šestý sjezd OSŽ, který se tentokráte konal ve Sportovním centru v Nymburce ve dnech 11.-12. října. Za naši vršovickou organizaci jsem byl zvolen delegátem sjezdu já, a leč nálada zpočátku nebyla zrovna ideální, nakonec vše proběhlo relativně hladce. Tajnou volbou byl se sedmdesáti procenty potvrzen staronovým předsedou OSŽ pan Jaroslav Pejša (nebyl protikandidát), dále pak předsedové PV OSŽ: za ČD pan Vokoun, za SŽDC pan Malý. Co mě trochu překvapilo, bylo málo diskusních příspěvků, takže to vypadalo, jako kdyby delegáti neměli nic na srdci.

              Já sám jsem vystoupil s jedním příspěvkem (avšak celkový počet příspěvků byste spočítali na prstech jedné ruky!), a sice zda-li by nebylo možno na stránkách OSŽ (www.osz.org) lépe informovat o kolektivním vyjednávání. Dozvěděli jsme se toto: Předseda PV OSŽ SŽDC pan Malý mi odpověděl, že informovanost o kolektivním vyjednávání na SŽDC vyplývá z dohody se zaměstnavatelem a dalšími odborovými centrálami a bude podávána jednotně, aby nedocházelo k odlišnému výkladu. Předseda PV OSŽ ČD pan Vokoun řekl, že kolektivním vyjednavačům vždy jde o co nejlepší výsledek kolektivního vyjednávání a rovněž informovat o některých nereálných požadavcích v průběhu kolektivního vyjednávání není podle jeho názoru vhodné. Předseda PV OSŽ ČD Cargo pan Nekola řekl, že souhlasí s tím, že někdy méně je více a že nelze uveřejňovat vše, co během kolektivního vyjednávání zazní. Dále dodal, že kolektivní vyjednávání u ČD Cargo bude zahájeno 16. října předáním návrhu zaměstnavatele odborovým centrálám (my už dnes víme, že toto se nepodařilo z důvodu pokračování prací na Návrhu PKS a předseda představenstva ČD-C pan Mazánek na prvním zasedání podnikového výboru ČD-C uvedl, že Návrh PKS bude předložen odborovým centrálám dne 29. října). Nicméně, nevím, zda se fukncionáři z ústředí OSŽ „chytli za nos“, ale na webu OSŽ můžeme v záhlaví stránky pravidelně vidět aktualizované informace.

              Dále byl odsouhlasen program OSŽ do roku 2017, kdy půjde především o to, zastavit úbytek členů OSŽ, především pak získáváním nových členů. Zaměřit se budeme muset i na nové dopravce na české železnici, jelikož především u soukromých dopravců může docházet k porušováním Zákoníku práce atd., nemluvě o neexistenci kolektivních smluv. Závěrem bylo ještě odsouhlaseno společné „Prohlášení delegátů VI. Sjezdu OSŽ ke 4. železničního balíčku“ a „Prohlášení delegátů VI. Sjezdu OSŽ k politikům v ČR“, které bude rozesláno všem politikům v zemi, tak aby si uvědomili, jak vážná situace na české železnici dnes panuje, a že ji bude nutno neprodleně po volbách řešit. Tato prohlášení naleznete v přílohách níže.

              K politickým reprezentantům bych podotkl jen toto: Na sjezd byli pozváni zástupci všech politických stran, které mají možnost dostat se do sněmovny, ale dorazil pouze stínový ministr dopravy za ČSSD pan Chovanec, který svolil ke krátkému rozhovoru speciálně pro náš Zpravodaj, i toto tedy je obsahem tohoto čísla.

              Závěrem bych vás ještě rád pozval na bowlingový turnaj, který se uskuteční 6. listopadu v Radotíně (nutno se přihlásit do konce října u mě), a dále pak 29. listopadu (pátek) se uskuteční podzimní konference v kulturním sále na Smíchově s následnou zábavou a živou hudbou (pozor – po zkušenostech z let minulých jsme sehnali skupinu úplně jinou, a těšit se můžete na živou hudbu napříč všemi žánry). Asi nejdůležitější na konferenci bude schvalování rozpočtu ZO na příští rok. Ale konference je i o tom s vámi posedět a popovídat si s vámi.

              Přeji příjemné počtení a budu se těšit na shledání s vámi!
                     Jaroslav Kučera, Předseda závodního výboru ZO OSŽ žst. Praha Vršovice

             

   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Termíny v roce 2013:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:VršoviceSmíchov
  14.11.2013 Vršovice
  29.11.2013 Konference
  12.12.2013 Vršovice


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Bc.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
Rouš Jan29.10.2013 26.11.2013PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Kučera Jaroslav
Čermoch Pavel
Forman Štěpán2.10.2013 6.11.2013

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš21.10.2013
28.11.2013

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej


2.10.2013 7.11.2013

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra8.-9.10.2013 6.11.2013

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr23.10.2013 27.11.2013
   Setkání klubu důchodců (15.10.2013)   Po ukončení možnosti konání klubu na Masarykově n.(kulturní sál převzalo od KCOD RSM), bylo vyjednáno pro důchodce to, že se schůze klubu vršovických důchodců budou konat následovně: dne 15.10. v kulturním sále žst.Praha Smíchov, 12.11. kulturní sál žst.Praha hl.n. a 12.12. kulturní sál žst.Praha hl.n. Další setkání se budou konat (již v roce 2014) v sále restaurace U Kozla, Praha Žižkov, sál U Kozla domluví Polák. Polák chce na setkávání klubu vidět i smíchovské důchodce, pozval je na setkání 15.10. (pochopitelně i na další schůzky).

Na setkání se dostavil i hospodář Čermoch, který zodpovídal na dotazy a připomínky přítomných. Jeho účast učitě přispěla ke zvýšení informovanosti vršovických i smíchovských důchodců.   Střípky ze sjezdu - Návrhy prohlášení ze VI.sjezdu OSŽ (12.10.2013)   ...vnitřní politická témata České republiky
...proti překotné liberalizaci evropských železnic


   ČD Cargo by rádo propustilo 372 zaměstnanců do konce tohoto roku   17.10.2013:

Na základě provedené analýzy bylo navrženo k organizační změně k 31.12.2013 ukončit pracovní poměr 372 nadbytečným zaměstnancům (výpovědi by se rozdávaly od listopadu 2013 do ledna 2014).
...sděluje zástupcům odborů Ing.Mojmír Bakalář, Ředitel odboru lidských zdrojů22.10.2013:

Odboráři z OSŽ při ČD Cargo vyjadřují dopisem nesouhlas předsedovi dozorčí rady ing.Zelenému...
...a předsedovi představenstva ing.Mazánkovi   Střípky ze sjezdu - otázky na stínového ministra dopravy ČSSD   

1) Dobrý den, můžete se na úvod stručně představit?

Jmenuji se Milan Chovanec, je mi 43 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Od roku 2010 jsem hejtmanem Plzeňského kraje a o rok později jsem se stal i stínovým ministrem dopravy ČSSD. Do této strany jsem vstoupil v roce 1997 a letos jsem lídrem kandidátky v západních Čechách. V podstatě tak navazuji na rodinnou tradici, protože můj dědeček byl předním prvorepublikovým politikem plzeňské sociální demokracie a krátce i poslancem Národního shromáždění.

Rád ve volných chvilkách rybařím, baví mne historie a překvapivě i politika . Poslední rok jsem si oblíbil také posilovnu (díky ní a krabičkové dietě jsem shodil 7kg ) .

2) V jakém stavu se nyní nachází žel. doprava u nás?

V ČR chybí jasná státní koncepce rozvoje nákladní, ale i osobní dopravy. Na železnici probíhá živelná liberalizace bez transparentních pravidel a mantinelů. Chybí nám nezávislý regulátor a to komplikuje život všem dopravcům i státní správě. Železniční doprava je tak oproti silniční dlouhodobě znevýhodněna.

3) Jaké byste prosazoval kroky v žel. dopravě?

V prvé řadě je nutné stabilizovat situaci jak v ČD, tak v nákladním dopravci ČD - Cargo. To bude úkol pro prvních 100 dnů příští vlády. Řešit je nutné i zpoplatnění regionálních tratí, které navíc nákladní vlaky oproti kamiónům výrazně prodražuje. Aby se přeprava po kolejích vyplatila je nutné buď zpoplatnit silnice I. a II. tříd pro kamióny, nebo poplatek za dopravu po železničních tratích snížit, či úplně zrušit.

4) Jsme součástí EU - omezuje nás to, či nám to na železnici prospívá?

Problémem je, že pravidla EU vlastně nedodržujeme, případně porušujeme. Již v roce 2010 jsme se například zavázali, že před liberalizací zavedeme institut nezávislého regulátora. To je standardní mechanismus vyspělých států, k zajištění rovných podmínek pro všechny provozovatele železniční dopravy. Regulátor přiděluje kapacitu dopravní cesty, kontroluje dodržování pravidel a funguje i jako rozhodčí a odvolací orgán. Dosud ho nemáme a nepočítala s ním ani vládní novela zákona o drahách. Nikomu tady zdá se nevadilo, že používáme vadný systém zpoplatnění, že chybí dohled a prakticky nejde vymáhat jakoukoli nápravu. Teď hrozí, že zaplatíme nemalou pokutu. Na vině však není EU, ale neuvěřitelná liknavost bývalého koaličního kabinetu, který dráhy odstavil na vedlejší kolej.

5) Kde vidíte příčiny špatného stavu společnosti ČD Cargo, jaké je podle vás řešení?

Vina za špatné hospodaření ČD Cargo leží bezesporu na managementu. V tomto případě se však nejedná jen o prosté manažerské chyby a neprofesionalitu. Je to v podstatě selhání celého systému, včetně neexistence státní strategie pro nákladní železniční dopravu. To vše navíc znásobila a umocnila ekonomická krize. Již vloni jsme navrhovali 3 varianty řešení. Bohužel se k nim nikdo za celých 12 měsíců dosud nevyjádřil. Aktuálně je to tak, že pokud stát Cargu nepomůže, bude podnik muset dramaticky snížit své náklady. To znamená, že většinu zboží by odvozily kamióny. To by přineslo ohromné problémy na silnicích i v řadě měst, nemluvě o dopadu na ekologii. Neméně velkým problémem by bylo i hromadné propouštění, které by zřejmě znamenalo i konec pro některé regionální tratě.

6) Je reálné budovat v ČR vysokorychlostní tratě?

Reálné to je. Jen musí stát věnovat železniční dopravě mnohem více pozornosti. Tvrdíme, že je možné zprovoznit vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem, tedy 200 km, do 11ti let. Za stejnou dobu dokázali ve Španělsku postavit necelých 500 kilometrů vysokorychlostních tratí. V Itálii podobná stavba trvala 9 roků a ve Francii jen 5. Navíc je prokazatelné, že právě takováto výstavba zvyšuje ekonomický růst, má kladné dopady na zaměstnanost, mobilitu občanů i na životní prostředí.Děkujeme za opovědi.
   Den železnice v Nymburce (12.10.2013)   Jeřáb Čenda
a nový měřící vůz pro SŽDC


Malý Hektor

Zubačka sjíždí z točny       Když už jsem byl v Nymburce na šestém sjezdu OSŽ (o čemž si můžete přečíst na jiném místě tohoto Zpravodaje), napadlo mě navštívit i zdejší oslavy (trochu opožděné) dne železnice. Ty se konaly v dílnách DPOV Nymburk, a mimo jiné jsme si připomenuli i výročí tratě Nymburk – Praha Vysočany, která letos oslavila již 140 let provozu. Při této příležitosti byl vypraven dopolední zvláštní vlak do Prahy Vysočan a zpět v čele s velkým Hektorem – T458.1190, která v minulých letech byla právě zaměstnanci DPOV Nymburk vzorně opravena a byl jí navrácen vzhled po vyrobení. Ta táhla soupravu vozů Bix (nyní Btx) v původním provedení, většina z nich byla také čerstvě po renovaci, v soupravě byl rovněž řazen vůz Bix bistro (ten však byl pro tyto účely upraven až nyní v muzejním provozu, v pravidelném provozu samozřejmě nikdy tyto vozy bistro oddíl neměly).

Fronta na jízdu na stanovišti

Posunovací mašinky řad 703.7 a 799

Lego 353.001, vzadu A219.0001 a 799       Mimo tuto soupravu byla k vidění i další více či méně známá vozidla, kdy se na paprscích u točny sešly jak stroje ČD Cargo – Zamračená 749.018, Brejlovec 753.777, velké Lego 708.702, tak za ČD pak Čmelák 770.085, ozubnicová Rakušanka T426.001, motorový vůz Kredenc 831.043 a malý Hektor T435.0111. Dále ještě „domácí“ mašinky – Adéla 799.037, Asynchronka 353.001 (německé označení, poslední vyrobený typ lokomotivy v ČKD), Akumulačka A219.001, jejichž majitelem je přímo DPOV. Opodál jsme mohli shlédnout vzorně udržovanou Zamračenou T478.1010, majetek NTM, která rovněž zde prošla generální opravou a nyní jí provozuje Výzkumný ústav železniční ve Velimi, a rekordmanku – lokomotivu 124.601 (rovněž v majetku VUZ), která dosáhla rychlosti 219 km/h a do roku 2004 byla nejrychlejším hnacím vozidlem v České republice (pak jí překonalo pendolino s rychlostí 237 km/h).

Druhá a poslední akumulátorová
lokomotiva z ČKD A219.0001


Nový měřící motorový vůz
pro SŽDC


Vozy čekající tu na soustruh,
tu na renovaci...
       Pro děti nechyběla kavalkáda lokomotiv a možnost svézt se na stanovišti strojvedoucího, ani atrakce v podobě skákacího hradu, stánky se soutěžemi, občerstvením a pro tatínky s točeným pivem. Velkému zájmu těch nejmenších se těšil Kinematovlak, kde ve vyřazeném voze řady Da byly promítány dětské filmy, především pro dospělé pak byly vždy prokládáné dokumenty o železnici a lokomotivách a ve vedlejším voze BDs se děti i s tatínky mačkali u pěkně zpracovaného modelového kolejiště. Největší lahůdkou pro „šotouše“ pak nebyl bohužel ani Kyklop – T499.0002 (ten se zde nyní podrobuje opravě a následnému zprovoznění) ani legendární motorový vůz Stříbrný šíp M290.0, nýbrž rekonstruovaný motorový vůz původní řady ČD 851 (ex M286.1), do kterého byla dosazena klimatizace, zcela nový dieselový motor, skříň doznala rovněž mnoha změn, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii (mimo jiné na čelech LED osvětlení a infračervené kamery) a bude dodán SŽDC pro účely zjištění prostorové průchodnosti. Závěrem si troufám říci, že na to, že den železnice se zde konal poprvé, myslím, že organizátoři mohou být spokojeni, návštěvníků přišlo hodně, u mašinek se stály fronty na svezení u strojvedoucího, kolejiště i dětské kino bylo stále v obležení dětí. Přejme si tedy, aby takovéto akce pro veřejnost přibývaly, nebo alespoň neubývaly, jak je tomu v poslední době zvykem...

Velký Hektor T458.1190
při příjezdu z Prahy


Vzorně renovovaný Bix
s poštovním oddílem


Jeřáb Čenda - EDK 300 v plné parádě

Prezentace národního dopravce

Modelové kolejiště ve voze BDs

Kinematovlak

Zleva Zamračená T478.1010,
Velký Hektor T458.1190
a rekordmanka 124.601


A ještě výstava dobových fotografií


zaznamenal Kučera Jaroslav


   Den železnice, kdy se slaví a kde se vzal?  


V návaznosti na předchozí článek - víte kdy je Den železnice? Je to 27.září. V ten den, či spíše o víkendech před či po tomto dni se konají oslavy, tradičně spojené s vystavováním železniční techniky a nostalgickými jízdami. Proč zrovna 27.září? Podívejme se do historie.

Parní stroj - hlavní hybatel průmyslové revoluce přišel (mimochodem i tak jako vlastní kolejová doprava) z dolů. Voda neustále zaplavující šachty byla překážkou rozvoje těžby surovin. První prakticky použitelný parní stroj bylo čerpadlo důlní vody zvané "Přítel horníků" pana Saveryho. Parní stroj vylepšil Thomas Newcomen a i tak se stále používal k čerpání vody z dolů. Až skotský inženýr James Watt udělal svými inovacemi z parního stroje hospodárný a univerzální stroj pro všestranné použití.

Schéma parního stroje

Prvním, kdo sestrojil lokomotivu a přivedl tak parní stroj na koleje byl roku 1804 Richard Travisthick. Jeho lokomotiva Invicta (Nepřemožitelná) odvezla 10 tun rudy na 16 km dlouhém úseku z Penydarrenu do Abercynonu průměrnou rychlostí 8 km/h. (Tato lokomotiva se bohužel přestala brzo používat, protože její provoz byl nerentabilní. Pod těžkou lokomotivou totiž praskaly kolejnice a bylo je neustále nutno nahrazovat novými.)

Pak bylo sestrojeno mnoho parních lokomotiv, které sloužily pro potřeby dolů a průmyslových podniků a nahrazovaly tam koňské síly. Dnešním jazykem bych řekl, jezdily na "podnikových vlečkách". Například výrazná osobnost železnice - George Stephenson, který byl nejschopnějším konstruktérem parních lokomotiv, sestrojil svoji první lokomotivu nazvanou Blücher (po pruském generálovi, hrdinovi napoleonských válek) v roce 1814 pro doly v Kilingworthu.

Až majitel dolů Edward Pease dostal vládní povolení upravit 39 km dlouhou, doposud koněspřežnou železnici vedoucí mezi městy Stockton a Darlington pro parní provoz.

Akcie železnice Stockton - Darlington, prodána již roku 1823, vpravo detail z akcie,
kde je vidět jak vypadala kolejová doprava před příchodem parních lokomotiv


A tak 27.září 1825 vyrazil první skutečný vlak tažený lokomotivou sestrojenou Stephensonem (a pojmenovanou jednoduše - Locomotion) průměrnou rychlostí 10 km/h. Soupravu tvořilo 33 vozů se 450 cestujícími a také vezoucí náklad uhlí a mouky. Cesta skončila úspěchem a na památku této události se 27.září slaví jako Den železnice.

Ke stému výročí jízdy prvního vlaku
byla v roce 1925 v Anglii uspořádána jízda repliky prvního vlaku

zdroje ilustrací k článku:
schéma parního stroje: http://www.parnistroj.czweb.org/schema.html
akcie společnosti Stockton&Darlington Railway: http://www.tschoepe.de/infomationen/stockton_darlington.htm
fotografie nostalgické jízdy prvního vlaku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Locomotion_(1925_cavalcade).jpg


zaznamenal Dvořák Pavel
   Akce pro členy ZO   
Akce trvalé :

Vstupenky na hokej HC Slavia

Tak jako každý rok mají naši členové možnost navštívit hokejová utkání našich předních klubů. Tento rok jsme se vrátili k HC Slavia Praha.

Můžete podívat na stránky na program domácích zápasů Slávie:

"http://www.hc-slavia.cz/zapas.asp?stats=&sezona=2014&kde=doma&druzstvo=&souper="

Vstupenky si můžete objednat u Štěpána Formana (výpravčí žst. Praha-Braník) na tel. 9722 28855 nebo na mail - formanstepan@seznam.cz

Volné zápasy můžete sledovat přehledně i na stránkách ZO OSŽ:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Botanická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144Zoologická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově

plavenky Aquacentrum Barrandov za 75 Kč,-

Jeden člen má nárok na 2 vstupenky na čtvrtletí
Plavenky jsou určeny výlučně pro členy ZO, kteří přispívají plným příspěvkem (1% z platu) a také pro ženy (a muže) na rodičovské dovolené.
Nárok u plavenek je 2 plavenky na čtvrtletí.

Informace:

paní Charvátová
drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn.mezinárodní pokladna Praha Smíchov)

Kultura

lístky na představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.czAkce chystané :
24.října - Paintball
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz
leták ke stažení:


6.listopadu - Bowling
má na starost: Jaroslav Kučera, tel.: 606 089 020 (jen SMS), mail: jaroslavkucera@email.cz
leták ke stažení:


29.listopadu - Konference
má na starost: Jaroslav Kučera, tel.: 606 089 020 (jen SMS), mail: jaroslavkucera@email.cz
leták ke stažení:


   Narozeniny   

Přejeme vše nejlepší našim členům narozeným v říjnu:


Čekan Michal, Štěch Josef, Tichánková Jana, Brabenec Jaroslav, Dufková Valerie, Forejt Josef,
Gráfová Marcela, Švagrová Vlasta, Bielik Libor, Bodyová Jitka, Čepelová Zdeňka, Filek Jiří,
Hrdlička Jiří, Jareš Michal, Lacko Petr, Kučerová Michaela, Marčanová Lenka, Stainer Jan,
Stůj Jaroslav, Šedivý Vilém, Šrubař Pavel, Vitásek Jaromír, Zakouřil Pavel, Zummerová Jana,
Beneš Vojtěch, Smetanová Jana, Kácovský Ladislav, Kolářová Antonie a Roubínek Martin.V listopadu se narodili:


Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie, Bohanusová Renata,
Burda Pavel, Jelínek Petr, Mařík Karel, Novák František, Sekyra Lukáš,
Sárazová Jitka, Chýla Karel, Hanzlík Rudolf, Herko Róbert, Sysel Jiří,
Popelář Jan, Skořepa Miroslav, Šindelář Ivan a Hudečková Libuše.


            


verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): platná ke dni 23.10.2013

Říjen 2013


TOPlist