ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE


Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Září 2013 (č.9)



Číslo bylo umístěno na web dne 30.9.2013 ve 23.30 hod


Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice
Ukrajinská 304
101 04 Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/
Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html
Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.html



Aktualizace:


1.10.2013 vložen odkaz na jednání při ČD KCOD Praha (ze 17.9.2013) - přístupný pod heslem
3.10.2013 do článku ze schůze klubu důchodů připsán zjištěný důvod nevpuštění do kulturního sálu -
- převzetí sálu firmou RSM
3.10.2013 přidány fotografie do článků: Jednání Republikové rady řízení provozu,
Návštěva depozitáře NTM v Chomutově a Výlet na Komáří vížku
3.10.2013 vložen odkaz na tiskovou verzi Zpravodaje ve formátu pdf
10.10.2013 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha Libeň (z 19.9.2013) - přístupný pod heslem
13.10.2013 vložen odkaz na jednání při ČD Cargo PJ Praha (z 18.9.2013) - přístupný pod heslem
16.10.2013 vložen odkaz na strojový překlad Zpravodaje do agličtiny a němčiny




   Slovo na začátek   





       Milé členky, milí členové,

       Vítám vás u dalšího – zářijového (leč ho všichni budete číst až v říjnu) čísla Vršovického Zpravodaje.

       Co vás čeká v tomto čisle? Informace z pravidelných jednání se zaměstnavateli, zmínky o kolektivním vyjednávání, přehled akcí připravovaných i články z akcí již proběhlých a popřejeme zářijovým a říjnovým jubilantům. Nyní se budu věnovat spíše organizačním záležitostem. Předem bych chtěl upozornit, že odbory „neusnuly na vavřínech“, jak si někteří z vás možná myslí. U jednotlivých zaměstnavatelů se situace mírně odlišuje – tak začněme u SŽDC. Zaměstnavatel nás v tomto případě předběhl a předložil jako první návrh nové kolektivní smlouvy. Ta byla však prakticky „ořezána“ až na základy Zákoníku práce – SŽDC navrhlo úplné zrušení 36hod. týdenní pracovní doby, ve vícesměnném pracovním režimu chce 37,5 hodiny týdně a pro ostatní zaměstnance 40 hodin, dále zrušení KOPek a zavedení jakéhosi kondičního programu – ovšem bez poskytnutí pracovního volna a pouze formou poukázek na rehabilitaci. Byl proto podán protinávrh odsouhlasený všemi OC působícími u SŽDC (víceméně vše tak jak je doposud + 10% nárůst tarifů).

       U Českých Drah je situace poněkud jiná, odbory přišly s prvním návrhem PKS, ve které se bude jednat opět v zásadě o udržení stávajícího stavu a pětiprocentním nárustu mezd. Bližší informace vám však budeme dále zprostředkovávat až budou informace stoprocentní. Situace v resortu ministerstva dopravy se nám totiž během léta dosti zkomplikovala, nový ministr dopravy Zdeněk Žák (nyní v demisi) vyměnil hodně lidí a především u mateřské ČD doslova nezůstal kámen na kameni, ale o tom jsme si mohli přečíst již mnoho informací. Především bych zmínil výměnu nejprve většiny členů dozorčí rady, která hned na první schůzi odvolala z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele pana Žaludu, místo kterého přišel pan Dalibor Zelený (ten ČD vedl již v letech 1998-2003). Ten si samozřejmě přivedl na generální ředitelství svoje lidi, tudíž byl záhy odvolán personální náměstek, ředitel odboru bezpečnosti a další lidé. Takže co se kolektivního vyjednávání týče, bude ještě zajímavé sledovat boj mezi OC a zaměstnavatelem.

       A tím se dostáváme k naší dcerce ČD Cargo, tam je situace asi nejhorší a zároveň nejméně přehledná. Ministr dopravy pan Žák i tady vyměnil za pomoci dozorčí rady nejen generálního ředitele, ale několik dalších členů dozorčí rady i generálního ředitelství. Na cargo se tedy vrací Oldřich Mazánek, kde nyní zastává pozici generálního ředitele (dříve za dob GŘ Bazaly u carga pracoval na jiné pozici), a ten se nechal slyšet, že by rád cargo vrátil do zlatých časů této společnosti. Položme si ovšem řečnickou otázku, kdy tyto časy byly, jelikož od vzniku ČD Cargo, a.s. to jde se společností jen z kopce… A jako perličku na závěr bych rád podotknul, že na posledním jednání tripartity, kdy bylo od zástupců OSŽ požadováno řešení jednoho z problémů ČD Cargo (a sice sleva za dopravní cestu na ztrátové jednotlivé vozové zásilky, která by dopravci přinesla úspory ve výši cca 300 milionů Kč), se pan ministr Žák nechal slyšet, že nemá v současné době kompetence toto řešit. Zajímavé je, že když šlo o doslova „personální rošády“, to byl pan ministr aktivní až moc. Čímž neříkám, že minulé vedení bylo nějak dokonalé, ale problémy u celé skupiny ČD je potřeba začít řešit, nejen o nich mluvit. A kolegyně i kolegové, dnes je doba, kdy na problémy není „za pět minut dvanáct“, ale obávám se, že je už pár minut po dvanácté.

       Poslední věcí, kterou bych rád zmínil, jsou chystané podzimní volby do poslanecké sněmovny. Prosím volte svědomitě, a nevěřte všemu, co se dočtete či doslechnete v médiích. Já jsem se třeba nedávno dočetl, že stínový ministr dopravy pan Chovanec (nyní hejtman plzeňského kraje) – ČSSD - pro jeden z rozhovorů uvedl: „Kdyby to šlo, všechny vlaky bych hned zrušil a nahradil bych je autobusem.“ Řeknete si, sociální demokrat, s takovýmhle názorem?? To se snad zbláznil… Nu, jenže to by nebyli novináři, aby to hezky nepřekroutili. Takže skutečnost byla taková, že hejtman toto uvedl v žertu, a hned poté dodal, že to jako žert bylo myšleno. Ale lidé – bohužel – většinou vidí jen jednu stranu mince a tu druhou nechtějí (a v tomto případě ani nemůžou) vidět. Proto prosím, u voleb dejte hlasy dle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Tentokrát se bude rozhodovat opravdu o hodně důležitém, a na výsledku voleb bude hodně záležet, kam se nejen SŽDC a skupina ČD bude dále ubírat. Já osobně mám jasno a nestydím se za to, že budu volit ČSSD.

Tak a závěrem vám přeji pokud možno pěkný podzim, doufám že se s vámi uvidím nejen na akcích pro vás, které v nejbližší době chystáme – ať už paintball, bowling (na konci října), ale i na podzimní konferenci (ta se uskuteční koncem listopadu).

              Děkuji za pozornost.
                     Jaroslav Kučera, Předseda závodního výboru ZO OSŽ žst. Praha Vršovice

             





   Jednání závodního výboru   






Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Termíny v roce 2013:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:



Vršovice



mimořádně konaná
Smíchov



Vršovice
  10.10.2013 Smíchov
  14.11.2013 Vršovice
  29.11.2013 Konference
  12.12.2013 Vršovice






   Jednání se zástupci zaměstnavatele   






OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Bc.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
Rouš Jan
o prázdninách
se nekonalo
23.-24.9.2013 29.10.2013



PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Kučera Jaroslav
Čermoch Pavel
Forman Štěpán
o prázdninách
se nekonalo



2.10.2013

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš






21.10.2013

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej
o prázdninách
se nekonalo




2.10.2013





KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra

o prázdninách
se nekonalo




8.-9.10.2013

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?





PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr

o prázdninách
se nekonalo




23.10.2013






   Schůze klubu vršovických důchodců 17.9.2013   



Schůze proběhla improvizovaně v nádražní hale


Navštívil jsem schůzi klubu vršovických důchodců. Tak jako vždy, konala se třetí úterý v měsíci, tak jako vždy. Měla se konat v kulturním sále Masarykova nádraží, tak jako vždy. Tedy měla... Nemohl uvěřit svým uším, když předseda klubu Petr Polák přišel s tím, že přednosta osobní stanice Novák (ČD KCOD) mu nedal klíče s tím, že je musel odevzdat na KCOD a jiné vhodné prostory nemá.

Předseda ZO Kučera zjistil na KCOD, že kulturní sál na Masarykově nádraží převzala dceřinná společnost ČD RSM (Regionální správa majetku).{pozn.:doplněno 3.10.}

Dejme tomu, že se někomu zastesklo nechávat důchodcům hodinku místnost zdarma, že tedy bude za to chtít peníze. To se dá pochopit. Ale nedá se pochopit, když měli důchodci domluveno, že budou chodit do tohoto sálu do konce roku, vždy přesný den v měsíci, že se nikdo neobtěžoval jim říci či vzkázat alespoň pár dní předem, že ta dohoda již neplatí. To je velmi neslušné!

No, stalo se, schůze klubu tedy proběhla v hale Masarykova nádraží. Byly sděleny zážitky z výletu na Ukrajinu těm, kteří nejeli a ukázány tam pořízené fotografie. Dále byly připomenuty akce, které se měly uskutečnit v nejbližší následující době - 25.září výlet na Komáří vížku, 26.září promítání filmu "Šmejdi"městským úřadem Praha 3, 28.září Vejvodova Zbraslav.

A nakonec to hlavní - podařilo se zajistit prostory pro nejbližší schůzi klubu. Bude se konat 15.10. (je to tradičně třetí úterý v měsíci) od 14.00 hodin v kulturním sále Smíchovského nádraží. Prostory pro další schůze se budou řešit.

zaznamenal Dvořák Pavel




   Na ČD zahájeno kolektivní vyjednávání   





Odborové centrály předběhly zaměstnavatele a historicky poprvé předložily jako první návrh Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah na rok 2014. Stalo se tak v úterý 24. září v 9.05 h, kdy společný návrh deseti odborových centrál předal na Generálním ředitelství Českých drah tajemník Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách Antonín Leitgeb. Historický okamžik okomentoval slovy: „Nejen že jsme historicky poprvé přišli s návrhem kolektivní smlouvy, ale zároveň tím, že jsme návrh předložili jako první, demonstrujeme naši jednotu.“


citováno ze stránek ústředí OSŽ




   Jednání Republikové rady řízení provozu SŽDC dne 26.9.2013   





V novém celorepublikovém poradním orgánu OSŽ máme zastoupení, proto nám bude, předpokládám a doufám, sloužit především k získávání informací od špiček odboru řízení provozu z podniku SŽDC a nyní také aktuálně k získávání informací od vyjednavačů o průběhu vyjednávání nové podnikové kolektivní smlouvy podniku SŽDC na léta 2014 až 2017.

Nyní se konalo setkání 26.září od 9.30 hodin do zhruba 14 hod. Přítomni byli za OSŽ: předseda Bc.Jaromír Pejša, předseda podnikového výboru Mgr.Martin Malý, tajemníci PV Miloš Paleček a Petr Štěpánek a dalších něco přes čtyřicet zástupců za řízení provozu. Za zaměstnavatele byli přítomni: nově pověřený náměstek generálního ředitele pro řízení provozu Ing.Tomáš Nachtman, ředitel CDP Praha Ing.Miroslav Jasenčák a ředitel odboru personálního Ing.Pavel Koucký.

Jednání se dá zhruba rozdělit do čtyř částí:
1) Úvodní slovo - Pejša
2) Kolektivní vyjednávání - Malý
3) Prezentace CDP Praha - Jasenčák
4) Diskuze

ad 1) Pejša řekl, že tři velké podniky se státní účastí (ČD, ČD Cargo, SŽDC) jsou na sobě velmi závislé, problémy jednoho se projeví časem u druhých dvou.

V Cargu je situace vážná, odboráři doufali, že ministr na jednání tripartity přijde s nějakými nápady, přišel tam však nepřipraven. Podařilo se domluvit, že do poloviny října přijde management Carga s návrhy řešení krize v podniku. Mediální prohlášení ministra o Cargu, že mrtvolu nemá cenu oživovat a neexistence finančního plánu na příští rok - to jsou špatné signály bankám, asi si budou hodně rozmýšlet financování Carga. Další nadějí je jednání odborů s vládou dne 17.10..Největší problém je neřešení nákladově náročných jednotlivých vozových zásilek, krize může způsobit propuštění až 2 500 lidí.

Na SŽDC se odkládá převzetí nádražních budov od státu nejméně o rok, neboť v rozpočtu na příští rok není potřebných 6 miliard korun.

Do roku 2009 byli ČD financovány státem, od roku 2009 byl používán k modernizaci vozového parku ukrajováno z provozního zisku ČD. Nyní začala jezdit z Prahy do Kralup ARRIVA, jedná se o dceřinnou společnost DB, dá se předpokládat, že se jedná o průnik na trh osobní železniční dopravy. Je také zajímavé, že Regiojet jezdí na trati bez výběrového řízení o 30 Kč dráž než nabízely ČD.

V Evropském parlamentu se probírá intenzivně návrh čtvrtého železničního balíčku. O co jde: pro připomenutí.
1.žel.balíček - šlo o liberalizaci mezinárodní nákladní dopravy
2.žel.balíček - liberalizace vnitrostátní nákladní dopravy
3.žel.balíček - liberalizace mezinárodní osobní dopravy
...a 4.žel.balíček - liberalizace vnitrostátní osobní dopravy

V Evropském parlamentu je nejvíce poslanců z Německa a Francie, dá se předpokládat, že si návrh přispůsobí pro potřeby svých železnic.


ad 2) O kolektivním vyjednání PKS 2014-17: Malý prohlásil, že OSŽ opustí mnohaletou praktiku mlčení kolem vyjednávání a bude podávat členům informace. Hezké předsevzetí. 8.8. rozeslalo OSŽ svůj návrh PKS ostatním OC k připomínkování, reagovaly 4 - ADP, UŽZ, FVČ a DUO, 28.8. opět rozeslán návrh se zapracovanými připomínkami, 2.9. na jednání OC se zaměstnavatelem Kolář předložil návrh zaměstnavatele, 10.9. předložen společný protinávrh OC, později neuznán pro formální chyby - je ale východiskem OC pro jednání,

NÁVRH ZAMĚSTNAVATELE:
- ZRUŠENÍ 36 HOD.PRAC.DOBY u prac. s nerovnom. prac.dobou - KOPKY - ŘEŠENO POUKAZEM V HODNOTĚ 10 000,-Kč - KOPKY JEDNOU ZA 3 ROKY MÍSTO ZA 2 - PŘESČASY JEDNOTNĚ PŘÍPLATEK 30% - ZMIZEL PŘÍPLATEK ZA KVALIFIKACI - ZMIZELO SVÁTKOVÉ PRÁVO (36 hodin) - MÍSTO 3 VYROVNÁVACÍCH OBDOBÍ 2.

NÁVRH OC:
- KOPKY PŘIDAT 1 DEN (úhrada 60,- místo 100,-) - STRAVENKY ZE 70 NA 80, PŘI SMĚNĚ NAD 9 HOD 120,- - NÁRŮST TARIFNÍCH STUP. O 10% - PŘÍPLATKY NOČNÍ Z 13 NA 15 Kč - PŘÍPLATEK STŘEŽENÍ Z 20 NA 30 Kč, - VÝK.ODMĚNY 5% - ZA POKLADNÍ ČINNOST 5 Kč za hodinu ---
/pozn.: společný návrh odborových centrál máme k dispozici/

7. až 10. října bude další vyjednávání o PKS, do 11.12. termín pro uzavření dohody, po 31.12. při neuzavření PKS hrozí Zákoník práce, ale spíše by se jelo podle meziopatření (základní věci - domluvené turnusy, prac.doba...), které by domluvily OC se zaměstnavatelem.


ad 3) CDP (Centrální dispečerské pracoviště) přinese úsporu v cílovém stavu v roce 2020 1280 (!!!) zaměstnanců ke stavu k 1.6.2013 a větší propustnost z efektu uceleného řízení tratí. Protože již existuje od roku 2006 CDP Přerov, může se vznikající CDP Praha poučit z osmi let jeho provozu. Na novou budovu v Praze na Balabence je vydáno stavební povolení, nyní bude výběrové řízení na zhotovitele stavby a v půlce roku 2014 se začne stavět. Od srpna 2015 (plánována kolaudace budovy) do konce roku 2015 se začnou zapojovat do CDP první tratě, v roce 2020 či o něco později bude CDP dokončeno. Bude zde zaměstnáno 1200 zaměstnanců (řízení provozu a infrastruktury) - ve směně zhruba 250 lidí pohromadě.


Jaká bude struktura budovy?
1.patro - šatny
2.patro - technické zázemí
3.patro - dopravní sály
4.patro - dopravní sály + dispečeři SDC
5.patro - dopravní sály + část technologie

Dopravní sál bude vypadat asi tak, že v první řadě budou sedět úsekový dispečeři (řízení stanic), za nimi řídící dispečeři (trať), za nimi operátoři (operátorky), dále provozní dispečeři - to je novinka, a místní dispečeři (obsluha tratí zaústěných do CDP). V CDP budou i uzlové stanice (Praha hl.n., Praha Smíchov). Pohotovostní výpravčí nově nebudou ovládat pouze jednu stanici, ale několik stanic najednou.

Na CDP bude také cvičný sál - pro zaškolování na poruchové stavy apod.


zaznamenal Dvořák Pavel


   Na Cargu není jednoduchá situace -   
   - odboráři poslali ministru dopravy otevřený dopis   







   Akce pro členy ZO   




Akce trvalé :







Vstupenky na hokej HC Slavia

Tak jako každý rok mají naši členové možnost navštívit hokejová utkání našich předních klubů. Tento rok jsme se vrátili k HC Slavia Praha.

Můžete podívat na stránky na program domácích zápasů Slávie:

"http://www.hc-slavia.cz/zapas.asp?stats=&sezona=2014&kde=doma&druzstvo=&souper="

Vstupenky si můžete objednat u Štěpána Formana (výpravčí žst. Praha-Braník) na tel. 9722 28855 nebo na mail - formanstepan@seznam.cz

Volné zápasy můžete sledovat přehledně i na stránkách ZO OSŽ:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"

Pavel Čermoch

Botanická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144



Zoologická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
drážní tel.: 26 144 nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
drážní tel.: 28 144 nebo: 972 2 28 144



Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově

plavenky Aquacentrum Barrandov za 75 Kč,-

Jeden člen má nárok na 2 vstupenky na čtvrtletí
Plavenky jsou určeny výlučně pro členy ZO, kteří přispívají plným příspěvkem (1% z platu) a také pro ženy (a muže) na rodičovské dovolené.
Nárok u plavenek je 2 plavenky na čtvrtletí.

Informace:

paní Charvátová
drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn.mezinárodní pokladna Praha Smíchov)





Kultura

lístky na představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail









Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.cz











Akce chystané :








24.října - Paintball
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz
leták ke stažení:








   Ohlédnutí za proběhlými akcemi   




Návštěva depozitáře Národního technického muzea v Chomutově      31.8.



...návštěvníci depozitáře z Vršovic

     Dne 31.8.2013 jsme uspořádali výlet pro všechny, kteří měli zájem – výlet do železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově. Odjezd byl v 9:02 z Masarykova nádraží rychlíkem do Lužné a odtud spěšným vlakem do Chomutova. Bohužel se ČD tak trochu „vyznamenali“, neboť na zmíněném rychlíku byla toho dne i přes silnou frekvenci – počasí bylo nádherné – nasazena regionova, což vůbec nesplňovalo požadavky na kvalitu přepravy. Vzhledem k opravdu silné frekvenci, byl vlak již z Masarykova nádraží značně přeplněn a cestou museli někteří i stát. To byl ale jediný negativní okamžik z celého výletu.


V Lužné, kde jsme přestupovali na spěšný vlak, jsme mohli pozorovat parní vlak, který se za námi vydal také do Chomutova a rovnou zavezl zájemce až do muzea. My však pokračovali pravidelným spojem, po trati, která má již své nejlepší léta za sebou.


Celkem se nás sešlo třináct, po příjezdu do Chomutova nás na nádraží přivítal předseda ZO Praha-Vršovice p. Jaroslav Kučera, který nás doprovodil a do samého depozitáře. Za opravdu lidové vstupné 40/20,-Kč jsme mohli shlédnout opravdu rozličné železniční stroje, lokomotivy i vagony, od prototypů, až po salonní vozy. Dokonce zde přibyl nový exponát – sedačka z lanové dráhy na Sněžku, a to jsme ještě nevěděli, že za necelý měsíc s podobnou sedačkou pojedeme na Komáří vížku…


Prohlídku si každý zorganizoval sám, dle svých představ. Návrat domů byl individuální a výlet se vydařil ke spokojenosti všech účastníků.

zaznamenal Hahn Josef







Cyklistická akce na Slovácku      18.9. až 21.9.



...cyklisté

     Koncem září jsem se zúčastnila tradičního cyklopobytu s partou sportovně založených kolegů nádražáků. Není nic nového, že i tento výlet byl dobře naplánován a následně zrealizován. Podívali jsme se například do krásného zámku v Miloticích. Kulturu vystřídala projížďka podél Baťova kanálu, které předcházela prohlídka květninové zahrady v Kroměříži. Přišel na řadu i náročnější sportovní výkon, v podobě výšlapu na kopec, kde si někdo, kdysi dávno, usmyslel vybudovat hrad. Tento se jmenuje Buchlov a infarktové stoupání nás mohlo odměnit parádním výhledem z věže. Kdyby tedy byla lepší viditelnost.... Prohlídkou nás provázel pravděpodobně kastelán, který se s výkladem moc nepáral. Svědčily o tom vykulené oči malých dětí, když popisoval středověké mučící praktiky. A když dodal, že se tresty nevyhnuly ani dětem, jedny oči se změnily na vyloženě vyděšené :)))) Zámek ve Strážnici byl také pěkný, jakož i Archeoskanzen v Modré. V sousedním Velehradu jsme si zase prohlédli baziliku.



...perly jižní Moravy↓


Někdo najel více, někdo trochu méně kilometrů, podle chuti, či podle blížících se večerů a s tím spojeného stmívání :) Ale řekla bych, že jsme si to všichni užili. A to, že mě za občasné excesy nikdo nezabil, považuji za pozvánku na snad další budoucí vydařené akce.




...západ slunce viděný ze sedadla bicyklu


zaznamenala Stichová Marie





Výlet na Komáří vížku      25.9.



...výletníci z Vršovic

     Ve středu 25. září 2013 jsme zorganizovali pro zaměstnance, naše členy, nečleny, důchodce, zkrátka pro kohokoliv kdo měl zájem, výlet na Komáří vížku, spojený s prohlídkou zázemí lanovky a svezením lanovkou do horní stanice Kněžiště a zpět. Ale začněme pěkně od začátku…

…již plánovaný odjezd z Prahy se proměnil v adrenalinový zážitek, rychlík do Teplic v 7:29 málem odjel bez hlavního organizátora Petra Poláka. Který, jak je jeho dobrým zvykem, přišel minutu před odjezdem. Vše se stihlo a se třemi minutami jsme se vydali na cestu.

Celkový počet účastníků se ustálil na čísle 14. V příjemné živé atmosféře jsme se blížili přes Ústí do Teplic. Cestou nás postihla nemilá událost, která podruhé málem zmařila náš výlet a to projetí návěstidla, naštěstí jsme měli mezi sebou pana Jaroslava Tetivu, který zajistil, že jsme do necelých 10 minutách pokračovali v jízdě.

V Teplicích jsme museli přestoupit na autobus dopravního podniku č. 139, který nás odvezl do nedalekého města Krupka, kde vlastně lanovka na Komáří vížku začíná. Do odjezdu autobusu zbývalo cca 40 minut a tak jsme se rozprchli po městě, někteří ulovit fotky, projít kolonádu, či obstarat si něco teplého do žaludku. Ač „nádražáci“ (většina), museli jsme k přesunu použít MHD i když cca 200 metrů od lanovky se nachází vlaková zastávka BOHOSUDOV ZASTÁVKA (dříve trať 132 Děčín – Oldřichov). Bohužel na této trati již více jak 5. let není provozovaná osobní doprava (není objednána krajem). V 10:10 vyrážíme linkou 139 do Krupky.


Po dvacetiminutové jízdě vystupujeme na zastávce Krupka, Bohosudov MěÚřad a pomalu stoupáme necelý kilometr k lanovce. Cesta je bezpečně označena ukazateli – nelze zabloudit. Procházíme také kolem opuštěné zastávky Bohosudov zastávka (viz výše). Počasí nám přeje, chvílemi svítí sluníčko, je celkem teplo, ale již brzy poznáme jak je na horách… Čeká nás posledních 24 schodů a již plníme odbavovací halu lanovky v dolní stanici – Bohosudov. Naší výpravu osobně přivítal dlouholetý náčelník lanové dráhy p. Petr Stráda, který kvůli nám přerušil i vlastní dovolenou. Dozvěděli jsme se něco o historii lanové dráhy, o tom jak to funguje v dolní stanici a o dalších plánech do budoucna. V dolní stanici byla možnost zakoupení pamětní mince, či publikace k 60. výročí provozu lanovky a pamětní razítko.


Poté jsme se přesunuli na nástupiště k sedačkám, prohlédli zázemí v dolní stanici a vyrazili po dvou nahoru na Komáří vížku. Cesta trvá neuvěřitelných 15. minut, nevěřili jsme, ale je to tak. Trasa lanovky nevede jen stále do kopce, jsou zde dva úseky, kde dokonce mírně klesáte, aby jste v zápětí opět stoupali nahoru. Dole pod sebou vidíte Teplickou aglomeraci jak na dlani. Čím výše jsme však byli, tím větší byla zima a také mlha! Do horní stanice, která je položena v 800 metrech nad zemí, jsme přijížděli za docela slušné mlhy. Kdo se neoblékl – drkotal zuby. Rozhled z Komáří vížky tedy po našem příjezdu nebyl žádný, dali jsme si tedy na hodinku rozchod. Nakonec jsme se ale všichni opět sešli, tentokrát v restauraci Pražanka. Ve smluvenou hodinu jsme se shromáždili před horní stanicí na prohlídku zázemí. Ujal se nás strojník p.Ferenc a průvodčí p. Bruch, kteří nám ukázali ovládání lanové dráhy, náhradní pohon, pomalý a rychlý pohon při mimořádnostech, dílnu, a vysvětlili a trpělivě odpovídali na naše zvídavé otázky. Mj. víte, že i na lanovce jsou výhybky???


V horní stanici jsou dokonce čtyři (jako na malém nádraží). Následovala jízda dolů, kde jsme se rozloučili a rozprchli do svých domovů.

Technické údaje o lanovce a jiné zajímavosti:

Lanová dráha Bohosudov(Krupka) – Kněžiště(Komáří vížka) je dvousedačková. Délka lanové dráhy je 2348 metrů. Dolní stanice je v nadmořské výšce 326 m, horní stanice ve výšce 806 m. Lanovka je schopna přepravit až 226 osob za hodinu. Jízdní doba v jednom směru je 15,5 minuty. Lanovka je v provozu celoročně a za svou 60 . letou existenci přepravila více než 5,6 milionu osob!

Původní návrh na vybudování lanové dráhy vzešel již v roce 1838, lanovka měla sloužit především potřebam obyvatel horských obcí, kteří byli takřka odříznutí od světa. Až v roce 1903 se započalo s proměřováním trasy a v roce 1914 byl hotový projekt. Poté vypukla první světová válka…

V roce 1932 byl vypracován nový projekt lanové dráhy, který počítal dokonce i s přepravou automobilů o lanovce, ovšem opět byl odložen, Přišla druhá světová válka… Teprve počátkem padesátých let, s rozvojem lázeňství v Teplicích bylo rozhodnuto o výstavbě lanové dráhy. Stavbu lanovky provedl tehdejší Dopravní podnik města Teplice, technologickou část lanovky dodal národní podnik Transport Chrudim v licenci švýcarského systému Von Roll. Lanovka patří mezi nejdelší jednoúsekové osobní lanovky ve střední Evropě a nejdelší v Čechách. Dolní stanice je napínací, v horní stanice je poháněcí se strojovnou a pohonným zařízením. Na trase je 29 podpěr.

Lanovka poprvé vyjela 25. 5. 1952, pod hlavičkou Dopravního podniku města Teplic. Již od 1. 5. 1953 však přišel nový majitel – ČSD. (trať Bohosudov-Kněžiště byla v jízdním řádu označena 12p, později 13d a nakonec 133).

V roce 1996 byla lanovka ČD prodána do soukromých rukou, ze kterých v roce 2009 přešla po odkoupení do vlastnictví města Krupka. V jejím vlastnictví je dodnes.

...a ve webové verzi Zpravodaje další fotky z výletu (38 fotografií) tady dole ↓ proplouvají zprava doleva:



Závěrem musím poděkovat především:

p.Jaroslavu Tetivovi – za dojednání prohlídky zázemí lanovky a doplnění některých technických údajů

p. Petru Strádovi – náčelníkovy lanové dráhy – za umožnění prohlídky lanovky

p. Petru Polákovi - za skvělý nápad na výlet

všem zaměstnancům lanové dráhy – za trpělivost, kterou s námi měli

všem účastníkům – za to že jste s námi jeli a za tu skvělou atmosféru.


zaznamenal Hahn Josef







   Narozeniny   








Přejeme vše nejlepší našim členům narozeným v září:


Gauberová Anna, Kempfová Hana, Lieblová Ludmila, Maštalíková Emilie, Šebková Jiřina,
Hánová Stanislava, Janíková Dana, Kamaryt Petr, Krištof Filip, Novotný Jiří, Petřík Bohumil,
Polák Václav, Suková Štěpánka, Parma Miloš, Grundová Růžena, Hahn Josef, Kubrová Jaroslava,
Macháček Martin, Halouzka Lubomír, Marášková Ilona a Adámek Jan.






...a pozor, v měsíci říjnu budou slavit:


Čekan Michal, Štěch Josef, Tichánková Jana, Brabenec Jaroslav, Dufková Valerie, Forejt Josef,
Gráfová Marcela, Švagrová Vlasta, Bielik Libor, Bodyová Jitka, Čepelová Zdeňka, Filek Jiří,
Hrdlička Jiří, Jareš Michal, Lacko Petr, Kučerová Michaela, Marčanová Lenka, Stainer Jan,
Stůj Jaroslav, Šedivý Vilém, Šrubař Pavel, Vitásek Jaromír, Zakouřil Pavel, Zummerová Jana,
Beneš Vojtěch, Smetanová Jana, Kácovský Ladislav, Kolářová Antonie a Roubínek Martin.


            






verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): byla dodána dne 3.10.2013

Září 2013


cizojazyčné verze Zpravodaje - (nedokonalý) strojový překlad Google:

Vrsovicky Newsletters September 2013
Information (not only) for members railway trade unions from Prague-Vršovice.

Vrsovicky Newsletters September 2013
Informationen (nicht nur) für Mitglieder Bahngewerkschaften aus Prag-Vršovice.


TOPlist