Jednání Závodního výboru v roce 2013

Členové závodního výboru (o některých více z rozhovorů pro Zpravodaj):
Jaroslav Kučera (předseda), Ladislav Kácovský , Pavel Dvořák, Pavel Čermoch, Josef Hahn, Lukáš Sekyra,
Štěpán Forman, Ondřej Kubart, Petr Skrečka, Anna Charvátová, Věra Dvorská, Jan Palkoska,
Jan Rouš, Petr Polák, Vlasta Macková (pak Jana Grimová)

dále pod novým heslem :

(poznámka: jednání 24.6. a 25.10.byly mimořádné)Konference v roce 2013(poznámka: konference nejsou zaheslovány, jsou veřejné; 28.3.byla volební)