ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE


Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Březen 2014 (č.3)Číslo bylo umístěno na web dne 31.3.2014 ve 21.30 hod


¨
Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice, Ukrajinská 304, 101 04, Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/

Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html

Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz
lze psát přímo z webového Zpravodaje klepnutím myší na tuto obálku:

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
pro zaměstnance SŽDC navíc:
Žádost ke strhávání příspěvků ze mzdy: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prispevky.pdf
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:11.4.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha hl.n. (z 5.3.2014) - přístupný pod heslem
11.4.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha Libeň (ze 3.3.2014) - přístupný pod heslem
11.4.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Benešov (z 5.3.2014) - přístupný pod heslem
25.4.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (z 25.3.2014) - přístupný pod heslem
30.4.2014 vložen odkaz na jednání při ČD KCOD Praha (z 5.3.2014) - přístupný pod heslem   Slovo na začátek   Úvodní projev z konference vršovické organizace konané dne 27.3.2014

       Vážené členky, vážení členové,

                     srdečně Vás vítám na jarní konferenci. Úvodem bych chtěl omluvit pana předsedu, který je trochu indisponován co se týče zubů. Takže slovo předsedy zbylo na mě. A nyní řeknu pár slov o naší organizaci - co se nám od loňské konference povedlo i nepovedlo.

                     ZO Praha Vršovce sdružuje členy ze všech složek, které na železnici pracují. To znamená, že máme členy od výpravčích až po lidi, kteří se starají o úklid. Proto každou výborovou schůzi řešíme nemalé problémy, které Vás jako členy trápí.
                     Nemůžu posoudit zda se nám to daří nebo ne, ale z některých Vašich ohlasů si myslím, že se snažíme udělat pro každého z Vás maximum. Proto nás těší, kdy po loňském úbytku členů, kteří odešli ke konkurenci, se nám hlásí do našich řad členové z jiných organizací, ať už z KCOD, ze SŽDC, ale i z Carga. To ukazuje na fakt, že jsme se nezhoršili, ba naopak zlepšili.
                     Někdy to doopravdy nejsou lehké situace, ať už to bylo propouštění zaměstnanců u Carga, kdy se nám povedlo - i když jak se říká trochu se štěstím - že z naš organizace nebyl propuštěn ani jeden člen. Je pravda, že někteří museli zvážit jestli budou dojíždět do zaměstnání dále a nebo změní úplně profesi, ale povedlo se. Z toho jsme měli ve výboru velkou radost. Vždyť jak víte, ono dnes není snadné sehnat zaměstnání.

                     Dále pro Vás zajišťujeme akce - například návštěvy divadel, muzikálů, sportovní utkání, oblíbený pivovar Nová Paka, prohlídka Železničního okruhu ve Velimi, apod. Myslím, že můžu říci, že na akce jsou na vysoké úrovni. A opět připomínám, stojí to hodně práce členů našeho výboru, toto vše zajistit. Pravidelně se také zúčastňujeme prověrek BOZP na jednotlivých pracovištích a všechny naše členy pojišťujeme tzv.na blbost, tyto pojistky za Vás platíme.
                     Velmi nás těší práce našich starších členů v klubu důchodců. Obdivuji, co všechno dokáží přesně naplánovat a zorganizovat. Tímto jim děkujeme, protože i když jsou v důchodu, všude připomínají, že jsou z Vršovic a tím naše ZO získává popularitu. Ještě jednou díky.
                     Co se nám však nepodařilo, je neochota některých nových zaměstnanců vůbec vstoupit do odborů. Dnes nikdo neslyší na právní pomoc, na podpůrný fond apod. (K čemu mi to bude, já nic nepotřebuji). Dále se nám nedaří užší komunikace mezi členy a závodním výborem a to i přes to, že máme e-mailovou adresu i diskuzní fórum na webových stránkách. Sice od loňska zde přibyly nějaké návrhy, ale také napadání našich členů. Na vulgarismy nebudeme pochopitelně reagovat. Dále se nám nedaří obnovit důvěru v OSŽ jako takové, kdy je patrná hlavně v ústředí OSŽ (jak vidíte nedorazili zástupci z vedení OSŽ), al samozřejmě my v ZV jsme pro řadové členy první na ráně.

                     Doufám, že jste si z mého projevu vzali to, co jsem chtěl říci, že klady u nás převažují nad zápory. Ale jak tuto práci děláme, musíte posoudit Vy. Přeji Vám, aby se Vám všem v práci dařilo. Těším se na setkání s Vámi na další konferenci.

                               Děkuji za pozornost.
Ladislav Kácovský, místopředseda ZO

   Jednání závodního výboru   Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Archiv schůzí závodního výboru a konferencí za rok 2013:http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html

Termíny v roce 2014:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:SmíchovVršoviceSmíchov

27.3.2014

konference
kulturní sál Smíchov

10.4.2014

Vršovice

15.5.2014

Smíchov

12.6.2014

Vršovice

11.9.2014

Smíchov

9.10.2014

Vršovice

13.11.2014

Smíchov

11.12.2014

Vršovice   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Bc.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš


29.4.2014PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán


2.4.2014

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš


26.3.2014

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej

9.4.2014

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra


doplníme

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr26.3.2014
22.4.2014
   Schůze klubu důchodců dne 18.3.2014   Potřetí v salonku žižkovské restaurace "U Kozla"


       Setkání klubu důchodců se opět konalo v salonku žižkovské restaurace. Ze Závodního výboru byl hostem pan Pavel Čermoch, který zodpověděl dotazy, týkající se hospodaření organizace. Další schůze se uskuteční třetí úterý v měsíci dubnu, tedy 15.4.
   Konference základní organizace se uskutečnila dne 27.března 2014   Tradičně v kulturním sále nádraží Praha Smíchov


       Z důvodu zdravotní indispozice předsedy ZO Jaroslava Kučery, byl vedením a moderováním konference byl pověřen Ladislav Kácovský, první místopředseda. V 15.00 hod zahájil konferenci a nejprve přivítal hosty. Dorazili pánové Krátký a Kašpar z ČD Cargo, PJ Praha, pan Minařík za SŽDC PO Praha hl.n., omluveni byli pánové Leitgeb z PV OSŽ ČD - byl na jednání dozorčí rady a pan Šmejkal z KCOD Praha, žst.Praha Smíchov - zdržel se na poradě.

       Poté místopředseda přečetl projev, který si připravil. Text projevu si můžete přečíst o pár řádek výše - v úvodním slově.

       Dále proběhlo seznámení a schválení programu konference a také volba zapisovatele. Zapisovatelem se stal pan Dvořák Pavel.

       ..a přišlo vystoupení hostů:

pan Krátký:
Konstatoval, že konečně máme novou vládu, tedy i nového ministra dopravy, namísto kontroverzního pan Žáka a situace na Cargu se stabilizovala. I když soukromníci přebírají ucelené zásilky. Ale Cargo získalo nějaké obsluhy vleček. Není to sice tak lukrativní, ale je to zajištění práce pro naše zaměstnance. Letos se nepočítá z žádným propouštěním, maximálně s převedením na jinou práci.

pan Minařík:
Do konce grafikonu se vybuduje dálkové řízení odbočky Vyšehrad, ta se bude obsluhovat ze Smíchovského nádraží. Možná letos začne i přestavba stanice Praha Hostivař, záleží na tom, zda budou peníze.

       Následovala volba mandátové komise. Schváleni byli navržení pánové Palkoska, Sekyra a paní Charvátová.

       Poté místopředseda přečetl projev činnosti Závodního výboru, který si připravil. Text projevu si můžete přečíst o pár řádek výše - v úvodním slově Zpravodaje.

       Druhým řečníkem ze Závodníhovýboru byl Josef Hahn, který má na starosti pojistky a členské příspěvky:

"Stav členské základny ZO Praha-Vršovice

       Do konce roku 2013 došlo ke stabilizaci členské základny, především u zaměstnanců SŽDC, kde docházelo od dubna 2013 k úbytku členů, kteří odešli do nově vzniklého odborového svazu ADP. Současná situace je již stabilní a naopak se někteří členové ADP vracejí zpětdo OSŽ a i do naší základní organizace.U zaměstnanců KCOD dochází naopak k nárůstu nových členů. U zaměstnanců DKV Praha je situace opačná, tito členové postupně naší základní organizaci opouštějí, neodcházejí však z OSŽ, nýbrž přestupují ve většině případů do základní organizace OSŽ u DKV Praha. U ČD Carga je v členské základně situace vyrovnaná, odchozí členové (většinou ukončení pracovního poměru), jsou nahrazeni členy novými.

počet aktivních členů ZO Praha-Vršovice:

SŽDC - 137
ČD a.s. - KCOD, RSM - 61
DKV Praha - 10
ČD Cargo - 25

Pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

V současné době je pojištěno na 90% členů naší základní organizace. Zbylé procento buď nemá zájem (mají svoji komerční pojistku) a nebo na nabídku od OSŽ vůbec nereagovalo, ač se snažíme neustále tyto členy o této možnosti informovat.
Za poslední rok jsme řešili jednu pojistnou událost, kde se podařilo celkovou škodu k úhradě, snížit pouze na minimální spoluúčast zaměstnance."


Pak pan Palkoska z mandátové komise konstatoval, že konference je usnášeníschopná a pan Čermoch - hospodář ZO předložil ke schválení účetní uzávěrku za rok 2013. Připomněl, že příjmy jsou tvořeny hlavně členskými příspěvky a pak fondy zaměstnavatelů - SF, FKSP. Schodek v rozpočtu byl způsoben odchodem některých členů do vzniklého ADP. V tu dobu měli již vybrány příspěvky na režijky a zaplacené pojistky.

Za revizní komisi prohlásil pan Vaněk, že za rok 2013 nebyly shledány nedostatky.

..a přišla diskuze, zaznělo například:

Dotaz na pana Krátkého: Ruší se vlečky. Je snad dnes nějaký tlak na likvidaci vleček?
odpověď: Zdá se mi, že SŽDC hází vlečkařům klacky pod nohy, mají na všechno velké, nesmyslné poplatky. SŽDC tak odrazuje od provozování vleček. Stát, jako majitel této státní firmy by se měl zamyslet, takhle se nedá podporovat železniční nákladní doprava.

Dotaz na pana Minaříka: Kdy se začne se zapojováním trati na Rudnou do dálkoviny?
odpověď: Zatím není ve výhledu.

Poté si vzal slovo předseda klubu důchodců Petr Polák:

Výbor OSŽ při SŽDC nás pozval na exkurzi do CDP Přerov, uskuteční se dne 16.4.2014.
Výlet důchodců do Liberce 24.4. je zrušen z důvodu výluky tramvajové trati, náhradní výlet je do Náchoda, ve stejný den. Odjezd z Prahy hlavního nádraží je rychlíkem Hradišťan v 6.52 hod.
Vzhledem k volné kapacitě je ještě možné se přihlásit k pobytu na Slapech. Součástí pobytu bude pravděpodobně také návštěva pivovaru.
Jinak hodnotil kladně zlepšení komunikace a spolupráce klubu se Závodním výborem.

.......následovala krátká desetiminutová přestávka, po níž bylo přijato usnesení, místopředseda přítomným poděkoval za účast a dále pokračoval volný program s kávou a zákusky.zaznamenal Pavel Dvořák

   Akce pro členy ZO   


Akce chystané :

9.dubna - Zkušební okruh Velim
má na starost: Jaroslav Kučera - tel. 602 60 60 94, mail: jaroslavkucera@email.cz
leták ke stažení:


24.dubna - Skocho Cup
má na starost: Štěpán Forman – tel. 608712268, mail: formanstepan@seznam.cz
leták ke stažení:


25.dubna - Pivovar
má na starost: Pavel Čermoch - tel. 737332290,774199272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:


23.až 25.května - Vodácký výlet
má na starost: Štěpán Forman – tel. 608712268, mail: formanstepan@seznam.cz
leták ke stažení:


27. až 30.května - Cyklovýlet Šumava
má na starost: Pavel Čermoch - tel. 737332290,774199272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:

Akce trvalé :

Vstupenky na hokej HC Slavia

Tak jako každý rok mají naši členové možnost navštívit hokejová utkání našich předních klubů.Tento rok jsme se vrátili k HC Slavia Praha.

Můžete podívat na stránky na program domácích zápasů Slávie:

"http://www.hc-slavia.cz/zapas.asp?stats=&sezona=2014&kde=doma&druzstvo=&souper="

Vstupenky si můžete objednat u Štěpána Formana (výpravčí žst. Praha-Braník) na tel. 9722 28855 nebo na mail - formanstepan@seznam.cz

Volné zápasy můžete sledovat přehledně i na stránkách ZO OSŽ:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Botanická zahrada v Praze Troji


Zoologická zahrada v Praze Troji


       Plavání v bazénu v Praze Podolí
Upozornění: Vstupenky do Podolí jsou rozebrány, nové budou až v druhé půlce roku (asi od září), budete včas informováni na webu organizace a ve Zpravodaji.

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově

Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail
Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.czAkce již proběhlé :

25.3.2014 Karlovy Vary a jeho lanovky

Karlovy Vary a jeho lanovky (25.3.2014) V úterý 25.3.2014 pořádal klub důchodců pod vedením Petra Poláka jeden ze svých výletů, tentokrát do Karlových Varů, za prohlídkou lanovek v tomto lázeňském městě. Úvodem se Vás tedy zeptám – kolik si myslíte, že se stavělo v Karlových Varech lanovek? Ač je to k nevíře – celkem čtyři! V současné době ale fungují pouze dvě. Ale začneme pěkně od začátku.
Ráno jsme odjížděli z hlavního nádraží v 7:29 rychlíkem Ohře přes Ústí, Chomutov do Karlových Varů. Tři hodiny ve vlaku může být pro někoho hodně, ale v dobrém kolektivu nám cesta rychle ubíhala, každý z účastníků obdržel ve vlaku povídání o lanových drahách v Karlových Varech, v Ústí jsme se mohli pokochat lanovkou z obchodního centra na vrch Větruši, zde se také zkazilo počasí a začalo pršet, ale dobrou náladu nám to nezkazilo. Do Varů jsme přijeli načas a zde nás již čekal ředitel dopravního podniku Karlovy Vary s minibusem, který byl jen pro nás přistaven, a který nás odveze přes celé město k první zdejší lanovce. Obdrželi jsme celodenní jízdenky na MHD, které současně platili i na lanovky. Autobus jsme zaplnili do posledního místečka, celkem se nás nakonec sešlo 27! A vyrazili jsme… Naše první zastávka byla u rozestavěné, ale nikdy nedokončené lanovky na „Tři kříže“, Lanovka měla vést z Vřídelní ulice (blízko dnešního infocentra), přes ulici Na vyhlídce, kde je dochovaná (dnes bohužel již vyhořelá) mezistanice a dále na vrch Tři kříže, odkud je krásný výhled na celé Karlovy Vary. Odtud jsme pokračovali autobusem k hotelu Imperial, kde se nachází horní stanice lanovky dolů na Divadelní náměstí. Lanovce se také říká Karlovarské metro – však uvidíte…


Zde jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku dění – nebo-li se podívat po sestoupení dvaceti schodů do strojovny a do velína lanovky. Zajímavostí této lanovky je, že je celá v tunelu – prostě metro. ? Tak šup do vozu a jedeme.


Cesta trvá pouze jednu minutu, a v půlce trasy je výhybna, kde se míjíme s kabinkou co jede nahoru. Dolní stanice je umístěna v obytném domě, ze kterého vycházíte chodbou jako v metru. Poté jsme se vydali prohlédnou třetí lanovku a to již zrušenou lanovku ze Slovenské ulice nahoru opět k hotelu Imperial. Horní stanice této zrušené lanovky se nachází cca 150 metrů od lanovky na Divadelní náměstí. Ač je to již řada let, co byla tato lanovka zrušena, dodnes stojí i dolní stanice a co je ještě zajímavější jsou zde stále kolejnice a výhybna v půli trati! Na kolejnicích jsou v současné době připevněné potrubí, které vedou minerální vodu do hotelu Imperial. Právě zde nás ale zradilo počasí a začalo pršet. Rychle jsme se tedy přesunuli na poslední lanovku a to na výšinu Diana. Tato nejdelší Karlovarská lanovka Vás odveze od hotelu Pupp přes mezistanici Jelení skok do horní stanice Diana. Mezistanice Jelení vrch slouží zároveň jako výhybna, která má dvě nástupiště, úplné malé nádraží. U horní stanice se nachází vyhlídková věž Diana, ze které je taky překrásný výhled do okolí Karlových Var. Můžete na ni vystoupat po 150 schodech a nebo se vyvést samoobslužným výtahem. Dále již byl program individuální, kdo chtěl zakotvil v restauraci přímo na Dianě,nebo ve světoznámém hotelu Pupp, nebo se vydal na prohlídku lázeňského města. Odpoledne se i umoudřilo počasí a vylezlo i sluníčko. Za návštěvu jistě stáli i karlovarské prameny, vřídelní kolonáda, a jen málo kdo odjížděl bez oplatek a neochutnal léčivé prameny.

Tak zase příště…

Sepsal a sestavil Josef Hahn


(níže probíhá ve smyčce dalších 13 snímků)Zvláštní poděkování : Jaroslavu Tetivovi, řediteli DP Karlovy Vary a všem zaměstnancům lanové dráhy.

Píší čtenáři:

Únorová dovolená

       Již po mnoho let jeden „zimní“ týden v roce strávím s rodinou či přáteli na některých našich horách s cílem užít si běžkového lyžování. Letos jsme si zabukovali poslední týden v únoru v Hotelu Lesní chata v Kořenově, kde to v okolí dobře známe. Bohužel, jak známo, zima se v našich končinách v podstatě letos nekonala a tak jsme onen týden strávili klasickou turistikou a též vlakovými výlety např. do Liberce a do německé Žitavy (Zittau). Právě výlet do Žitavy mě inspiroval k napsání tohoto příspěvku do našeho zpravodaje. (pravda je ale taková, že to byl nápad mé ženy)

       Už samotná cesta do Žitavy byl zážitek. Jeli jsme totiž z Kořenova po „zubačce“ do Tanvaldu a dále do Liberce přes nádherný viadukt ve Smržovce. V Liberci jsme přestoupili na vlak společnosti Trilex a ve vlaku zaplatili 152 Kč za dvě zpáteční jízdenky Liberec – Zittau a jeli peážní tratí Liberec – Varnsdorf vedoucí přes Polsko a Německo. Když jsme pak za pěkného slunného dne v Žitavě vystoupili, tak nás překvapilo, že i když není sezona, bylo otevřeno infocentrum Žitavské úzkokolejky a pak, že bylo pěkně zrekonstruováno nádražíčko této úzkokolejné dráhy. V infocentru bylo velmi mnoho zajímavých letáků i brožur k nadcházející turistické sezoně a pak i k historii a současnosti této nesporně zajímavé železniční dráhy a též prospekty jiných spřátelených drah a muzeí. Nelenil jsem a dost toho nabral pro sebe a další kamarády – fandy železnic. Pak jsme se chtěli vydat na prohlídku Žitavy a za případnými posezonními výprodeji, když jsme si všimli, že depo úzkokolejky je otevřené a některé vozy jsou vystavené venku. Naše železničářské srdce zaplesalo a hned jsme se vyrazili na průzkum. Nikde nikdo nebyl a tak jsme si v klidu mohli prohlédnout nejen venkovní, ale i vnitřní prostory depa a kolejiště. A stálo to to, protože jsme viděli řadu osobních vozů včetně salónního či vyhlídkového bez střechy a též dvě lokomotivy, jednu německou parní a druhou dieslovou, vyrobenou v Rumunsku. Teprve když jsme se pokochali touto úzkokolejnou nostalgií (a rozhodnuti se sem některé léto vrátit a Žitavskou dráhu si i projet), tak jsme šli na prohlídku tohoto malého, ale zajímavého saského městečka. Bylo příjemné, že zde mimo sezonu nebylo moc lidí a že bylo slunečno a na únor velmi teplých 7°C, což bylo počasí, které nás oblažovalo celý týden.

       Na zpáteční cestě jsme si z vlaku všimli v blízkosti Hrádku nad Nisou pěkného hradu Grabštejn; v Liberci v kolejišti hned několika sněžných pluhů (letos nepochybně nepoužitých) au depa na podstavci vystavené parní lokomotivy Adolf a z mnoha míst a úhlů také dominantu Liberce věž na Ještědu. Za vidění stojí v Liberci dále hlavní náměstí s nádhernou radnicí, botanická a zoologická zahrada se slavnými bílými tygry, pro milovníky koupání pak místní aquapark.       My jsme během týdne ještě navštívili při pěších túrách polské Jakuszyce, výletní místo Orle, Jizerku, Harrachov s Mumlavskými vodopády, rozhlednu Štěpánku a nedaleké Příchovice, kde od června roku 2013 stojí v areálu u Čápa Maják (rozhledna) a Muzeum Cimrmanovy doby (milovníkům Cimrmana rozhodně doporučuji). Za návštěvu pak jistě stojí hornické muzeum (otevřeno v letní sezoně), sklářské muzeum a pivovar – vše v Harrachově; muzeum zubačky na nádraží v Kořenově, kde vedle nádražní budovy vzniká kolejiště důlní železnice; Tanvald a Tanvaldský Špičák s rozhlednou; pivovar Vratislavice, kde dělají Svijany, Smržovka s viaduktem a zámkem, kde je mj. muzeu sklářství a dále např. již zmiňovaný Grabštejn nebo Frýdlant v Čechách, kde je hrad a zámek a též železniční muzeum. Liberecký kraj rozhodně má co nabídnout a my jsme byli rádi, že když jsme přišli o výlety na běžkách, tak jsme mohli udělat dost pěkných pěších či vlakových výletů v tomto zajímavém regionu i za hranicemi u našich polských a německých sousedů. Jako doklad přikládáme část nafocených fotografií:


(níže probíhá animace ve smyčce s 52 fotografiemi)

Doufám, že naše dovolená se stane typem na výlet pro někoho z našich kolegů. My si rádi zase přečteme zkušenosti a zážitky někoho jiného.(níže probíhá had fotografií ve smyčce s 24 snímky)


zaznamenal a fotografie dodal Jirka Vrážel s manželkou Helenou   Střípky informací   SŽDC: Posuzování psychické zátěže nejvytíženějších pracovišť řízení provozu

V měsících březnu až červnu 2014 bude na vybraných pracovištích probíhat projekt "Posuzování pracovišť řízení provozu". Hlavním předmětem projektu je vypracování odborného posudku z hlediska posouzení psychické zátěže u profese traťový dispečer a výpravčí. Cílem je posoudit psychickou zátěž dispečerů a výpravčích, popsat psychologický profil těchto profesí, vytvořit testy pro posuzování psychické způsobilosti pro výběr na pozice těchto zaměstnanců. Dále navrhnout opatření k minimalizaci psychické zátěže a navrhnout úpravy současných pracovišť z hlediska ergonomie, je-li to technicky možné.

Vypracováním odborného posudku je na základě výběrového řízení pověřen tým Univerzity Palackého v Olomouci. Subdodavatelé jsou Centrum dopravního výzkumu, Dopravní fakulta Univerzity Jana Pernera v Pardubicích a Ostravská univerzita, Při posuzování pracovišť bude prováděna analýza dostupných dokumentů, rozhovory se zaměstnanci a pozorování zaměstnanců při výkonu profese třikrát 8 hodin. Zhruba od 6.00 do 14.00, od 22.00 do 6.00, od 8.00 do 16.00 o víkendu.informace: GŘ SŽDC odbor personální, oddělení benefitů

   Z médií   19.3. Dozorčí rada ČD se otřásla, ministr se chystá i na správu železnic


       Dozorčí rada Českých drah prošla včera personálním zemětřesením. Hned pět členů se muselo z devítihlavého orgánu poroučet. Vesměs jde přitom o lidi, které do rady dosadil loni v létě předchozí ministr Zdeněk Žák, když chystal vyhazov tehdejšího generálního ředitele drah Petra Žaludy.

       Z rady sám rezignoval její předseda Zdeněk Žemlička, Ivana Kubaštová, Miroslav Svítek, Antonín Věcheta a František Žerava byli odvoláni řídícím výborem, který ve státní firmě plní funkci valné hromady.

       Nové členstvo kontrolního orgánu přitom odráží změněnou politickou situaci po sestavení vlády. Na výsluní se díky sociální demokracii a KDU-ČSL vrátili některé známé tváře minulosti. Do rady se vrátil například někdejší náměstek ministra dopravy Vojtěch Kocourek, náměstkem na MD býval i nový člen rady Antonín Tesařík.

       Ve vrcholném orgánu drah je doplní současný první náměstek ministra dopravy Milan Feranec, Milan Křístek a Michal Zdeněk. „Byla posílena role ekonomů,“ komentoval to ministr Antonín Prachař. Podle něj rada hned na svém prvním zasedání schválila nová pravidla pro uzavírání smluv.

       Napříště má platit takzvaný princip čtyř očí, tedy že veškeré drážní smlouvy musí podepsat dva členové představenstva. Dosud stačil jen předseda. Ministr se rovněž v nejbližších dnech chystá udělat průvan ve správní radě Správy železniční dopravní cesty, kde dosud sedí například nedávno „odejitý“ náměstek z MD Lukáš Hampl.

zdroj: e15.cz (20.3.2014)

24.3. Vláda vymetla správní radu SŽDC. Odchází všech sedm členů


       Nová vláda pokračuje v dosazování svých lidí do důležitých orgánů státních firem. Dnes se do hledáčku kabinetu dostala správní rada státní organizace Správy železniční dopravní cesty. Ta patří k největším tuzemským investorům do dopravní infrastruktury, ročně rozdělí při budování tratí stavebním firmám desítky miliard korun.

       Na návrh ministra dopravy Antonína Prachaře vláda dnes odvolala všech sedm dosavadních členů, místo nich jmenovala vesměs stranicky spřízněné osoby. Zatím není jasné, zda celá akce směřuje k „odstřelení“ generálního ředitele SŽDC Jiřího Koláře. O jeho konci se mluví prakticky od pádu Nečasovy vlády. Spekulace o Kolářově nástupci hovoří především o jeho prvním náměstkovi Janovi Blechovi, který je členem ČSSD.

       Je to dost pravděpodobné, neboť Kolář je považován za muže ODS, která nyní čeká na vzkříšení v opozičních lavicích. Novým předsedou rady se stal náměstek hejtmana z Vysočiny Vladimír Novotný (ČSSD), vedle něj zasedne senátor Karel Korytář (ČSSD) nebo sociálně-demokratický poslanec z Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna.

       Ministerstvo dopravy, jehož vedení třímá v rukou hnutí ANO, bude zastupovat první náměstek Milan Feranec. Za Babišovo hnutí bude v radě i poslanec Jan Volný, KDU-ČSL vyslala k hlídání železnice exnáměstka jihomoravského hejtmana Václava Horáka. Sedmičku doplní Tomáš Drmola. Ten nepřiznává ve svém životopise žádnou stranickou příslušnost Dosud působí jako oblastní zástupce německé spořitelny Raiffeisen im Stiftland v Česku.

       Z rady se naopak poroučí například někdejší náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl, který na ministerstvo přišel za ministra Víta Bárty. Končí i další exnáměstek z MD Jaroslav Deml a dosavadní předseda Adolf Jílek (TOP09). Podobně mohutným zemětřesením prošla minulý týden i dozorčí rada Českých drah.

       Post člena správní rady je honorován třiceti tisíci korun měsíčně.

zdroje: e15.cz (24.3.2014)
idnes.cz (24.3.2014)

   Kniha na závěr   

Podruhé o korupci

Korupci umíme najít, změřit, a teoreticky i minimalizovat...

díky projektu (a knize) Studie národní integrity

kniha Studie národní integrity ČR 2011 je ke stažení zde: "http://www.transparency.cz/doc/TIC_Studie_narodni_integrity_www.pdf"                 Studie národní integrity (National Integrity Systém - NIS) je zaměřena na výzkum základních institucionálních stavebních kamenů demokratického státu a vlády práva, které jsou nezbytné pro efektivní protikorupční politiku.

                 Pokud tyto pilíře fungují správně, tvoří zdravý a silný systém národní integrity, který je úspěšný v boji proti korupci.
Zkoumané základní pilíře státu


1. Parlament (anglický ekvivalent: Legislature)
2. Vláda a prezident (Executive)
3. Justice - soudy a státní zastupitelství (Judiciary)
4. Státní správa (Public Sector)
5. Policie (Law Enforcement)
6. Organizace voleb (Electoral Mgt. Body)
7. Ombudsman (Ombudsman)
8. Nejvyšší kontrolní úřad (Adult Institution)
9. Protikorupční agentura (Anti-Corruption Agencies) - pozn.: v Česku neexistuje
10. Politické strany (Political Parties)
11. Média (Media)
12. Neziskový sektor (Civil Society)
13. Podnikatelská sféra (Business)

Použitá metoda

Metodologii vyvinula nevládní organizace zabývající se zkoumáním korupceTransparency International. U každého pilíře jsu zkoumány tři dimenze:

1. Potenciál (angl.Capacity) instituce k zajištění jejích funkcí
Indikátory potenciálu jsou - Zdroje (Resources) a Nezávislost (Indenpendence)

2. Vlastní správa (Governace); tj.zajištění řízení a řádného, průhledného a odpovědného fungování instituce
Indikátory potenciálu jsou - Transparentnost (Transparency), Odpovědnost a skládání účtů (Accountability) a Integrita (Integrity)

3. Role v systému (Role); míra, jakou instituce přispívá k celkové protikorupční integritě systému
Indikátory potenciálu jsou u každého pilíře specifické - jeden až tři

U každého indiátoru je hodnoceno, jak jsou nastavena pravidla; dále jak instituce reálně funguje - tedy praxe.


Analýza vychází z právních předpisů a dalších veřejně dostupných dokumentů. Její nedílnou součástí jsou také rozhovory s odborníky na danou oblast, analýza mediálně známých kauz či vlastní dílčí výzkum autorů. Odborníci pro rozhovor jsou vybíráni tak, aby se ke každému pilíři vyjádřili pokud možno alespoň dva lidé, a to jeden, který má zkušenosti s fungováním instituce zevnitř, a jeden nezávislý odborník.

Kvantitativní hodnocení probíhá tak, že se ke každému indikátoru přiřadí bodové hodnocení na pětistupňové škále 0 - 25 - 50 - 75 - 100.
Uveďme si příklad - podívejme se například jak fungují české politické strany:Situace v politických stranách je v knize popsána na 14 stranách, z procentního hodnocení jednotlivých položek je pak vypočten aritmetický průměr, který činí výsledných 47%. (Nejlepší dosažitelný výsledek je 100%, nejhorší 0%.)A jak jsou na tom základy našeho státu celkově?1. Parlament (anglický ekvivalent: Legislature).................49%

2. Vláda a prezident (Executive).............................46%

3. Justice - soudy a státní zastupitelství (Judiciary).........soudy 65%, státní zastupitelství 40%

4. Státní správa (Public Sector)................42%

5. Policie (Law Enforcement).................43%

6. Organizace voleb (Electoral Mgt. Body)............65%

7. Ombudsman (Ombudsman)............90%

8. Nejvyšší kontrolní úřad (Adult Institution).............76%

9. Protikorupční agentura (Anti-Corruption Agencies) - pozn.: v Česku neexistuje

10. Politické strany (Political Parties)............47%

11. Média (Media)..................54%

12. Neziskový sektor (Civil Society)........56%

13. Podnikatelská sféra (Business).........51%Jak jsme na tom ve srovnání s jinými zeměmi?
zjednodušeně - Na kolik procent pracují státní instituce u nás a např. v Německu či v Řecku?


Státní instituce: Česko 2011: Německo 2012: Řecko 2011:
1. Parlament (anglický ekvivalent: Legislature)

49%

81%

45%

2. Vláda a prezident (Executive)

46%

75%

39%

3. Justice - soudy a státní zastupitelství (Judiciary)

soudy 65%
státní zastupitelství 40%
88%

41%

4. Státní správa (Public Sector)

42%

71%

44%

5. Policie (Law Enforcement)

43%

79%

nehodnoceno

6. Organizace voleb (Electoral Mgt. Body)

65%

85%

78%

7. Ombudsman (Ombudsman)

90%

neexistuje

71%

8. Nejvyšší kontrolní úřad (Adult Institution)

76%

94%

44%

9. Protikorupční agentura (Anti-Corruption Agencies)

neexistuje

neexistuje

44%

10. Politické strany (Political Parties)

47%

70%

42%

11. Média (Media)

54%

84%

39%

12. Neziskový sektor (Civil Society)

56%

73%

42%

13. Podnikatelská sféra
(Business, Private sector)
51%

72%

31%

Odkazy na některé studie národní integrity jsou k nahlédnutí zde (v angličtině):

Německo 2012: "http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/germany_2012"

Řecko 2011: "http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/greece_2011"

Itálie 2011: "http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/italy_2011"

Holandsko 2012: "http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/netherlands_2012"knihu vybral Pavel Dvořák   Narozeniny   

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!


V březnu se narodili:


Kott Josef, Hromáčková Růžena, Neckářová Vlasta, Pošustová Jaroslava, Soukupová Dagmar,
Trojan Bohumil, Bára Michal, Bešťák Jiří, Borská Petra, Čermoch Pavel, Gemperlová Alena,
Jindra Miroslav, Minařík Vratislav, Nováková Ivana, Petic Jaroslav, Svatoš Zdeňek, Vrážel Jiří,
Bodyová Daniela, Michalíková Hana, Urbanová Zdeňka, Šafařík Jaromír, Macurovski Živko,
Majevský Václav, Absolónová Libuše a Mráček Vladimír.


V dubnu se narodili:


Pokluda Rostislav, Špuláková Květoslava, Brabec Jiří, Palásková Jana, Šídlová Ludmila,
Vogelová Emilie, Crkva František, Rouš Jan, Soukup Petr, Hromádko Antonín, Plachý Pavel,
Boudová Romana, Dvorská Věra, Filipáková Eva, Folbrecht Jiří, Holík Miroslav, Jarešová Marie,
Klenovcová Miroslava, Kopáček František, Lukášová Markéta, Novák Martin, Vedralová Marcela,
Zeman Radoslav, Bejček Tomáš, Dlouhá Eliška, Forman Štěpán, Hasmanová Václava,
Hubínek Jan, Kovařík Tomáš, Kraus Bohumil, Kryže Milan, Macková Vlasta, Martínek Pavel,
Pecháčová Hana, Pšenička František, Skočdopolová Jarmila, Šmejkal Zdeněk, Vaňha Antonín
a Žaloudková Romana.


   Vzpomínáme   

       Ve čtvrtek 6.3.2014 od 15-ti hodin v Jílovém u Prahy proběhlo poslední rozloučení s důchodkyní paní Jaroslavou Hanouskovou. Dlouholetou aktivní železničářku pamatují čtenáři "Zpravodaje" především jako oblíbenou přednostku v žst Praha Braník. V téměř zaplněném Husově sboru se s ní přišli rozloučit kromě rodiny převážně bývalí pracovníci stanic celé tratě č. 210 a místní občané Jílového u Prahy, kde ji znali nejen soukromě ale i jako zastupitelku města. Na poslední cestě ji vyprovázela mohutná květinová výzdoba, ke které přispěl i ZV OSŽ Praha Vršovice a její Klub důchodců.

Z parte:

       Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše drahá maminka, tchyně, babička a prababička,

paní Jaroslava Hanousková.

Zemřela po krátké těžké nemoci ve čtvrtek dne 27.února 2014 ve věku 85 let.

   A nakonec          Tak je tu další Zpravodaj, tentokrát jsem byl zahrnut množstvím fotografií z výletů. Protože mi bylo líto je zredukovat, fotky ve webové verzi Zpravodaje všude možně proplouvají a vyplouvají ☺, aby jste je mohli všechny shlédnout. Důležitým okamžikem odborové organizace je její konference, má v čísle vyhrazeno také dost místa, včetně úvodního slova. Novým počinem je jednoduchý prográmek, který Vám umožní, v případě Vaší potřeby zanechat vzkaz v konkrétním Zpravodaji. Jen stačí si vytáhnout hranu od rámečku se vzkazy nahoru a můžete psát, či si číst vzkazy od jiných. Taktéž můžete lištu se vzkazy zcela zatlačit dolů, aby Vás nerušila. Děkuji Všem, kdož jste přispěli do nového čísla.

Mějte se, Dvořák Pavel, redaktor

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): dodána dne 3.4.2014

Březen 2014


TOPlist