ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Červenec 2014 (č.7)Číslo bylo umístěno na web dne 31.7.2014 ve 22.00 hod


¨
Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice, Ukrajinská 304, 101 04, Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/

Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html

Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz
lze psát přímo z webového Zpravodaje klepnutím myší na tuto obálku:

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
pro zaměstnance SŽDC navíc:
Žádost ke strhávání příspěvků ze mzdy: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prispevky.pdf
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:7.8.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (ze 30.6.2014) - přístupný pod heslem
22.8.2014 vložena informace o nových permanentkách na utkání klubu HC Sparta
22.8.2014 vložen odkaz na tiskovou verzi čísla (formát pdf)
   Slovo na začátek   

       Vážení čtenáři,

                     vychází další Zpravodaj. V čísle najdete především Zákoník práce, který si můžete ve webové verzi čísla snadno prolistovat. Zákoník práce tvoří základní standard určený pro všechny zaměstnance. V kolektivních smlouvách jsou pak vyjednány další vymoženosti navíc. Proto bych chtěl v srpnovém čísle uvést v podobné formě podnikové kolektivní smlouvy tří nejdůležitějších železničních podniků - Českých drah, ČD Carga a SŽDC.

                               Příjemné prohlížení přeje Pavel Dvořák, redaktor

   Jednání závodního výboru   Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Archiv schůzí závodního výboru a konferencí za rok 2013:http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html

Termíny v roce 2014:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:SmíchovVršoviceSmíchov

27.3.2014

konference
kulturní sál SmíchovVršoviceSmíchovVršovice

11.9.2014

Smíchov

9.10.2014

Vršovice

13.11.2014

Smíchov

11.12.2014

Vršovice   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukášo prázdninách
se nekoná
29.9.-1.10.2014PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán
Grimová Jana


doplníme

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukášo prázdninách
se nekoná
24.9.2014

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej


o prázdninách
se nekoná
3.9.2014

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra
16.-18.6.2014
o prázdninách
se nekoná

mimoř.
28.8.2014


DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petro prázdninách
se nekoná

26.9.2014
   Akce pro členy ZO   


Akce chystané :Předběžný plán akcí klubu důchodců do konce roku 2014
16.-19.září - Českosaské Švýcarsko na kolech
má na starost: Pavel Čermoch - tel. 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:


    další předběžný návrh akcí na rok 2014:
  • srpen: železniční muzeum Chomutov (v sobotu 30.8.)
  • září: nohejbal, kola Českosaské Švýcarsko
  • říjen: den železničářů, bowling
  • prosinec: setkání zaměstnanců v Čísovicích

Akce trvalé :

Hokej - HC Sparta Praha

Permanentky na utkání
jsou uloženy u p.Sekyry.
mail: sekyral@seznam.cz
tel: 736524661

přehled volných permanentek on-line na webových stránkách:
http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/


Botanická zahrada v Praze Troji


Zoologická zahrada v Praze Troji


Plavání v bazénu v Praze Podolí

bohužel plavenky již nejsou, o možnosti nákupu nových se bude jednat na nejbližší schůzi ZVPlavání v Aquaparku v Praze Barrandově

bohužel plavenky již nejsou, budou opět v příštím roceKultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail
Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.czAkce již proběhlé :

28.6.2014 Parní vlak na Sázavu
(klub důchodců)
V sobotu 28.6. se zájemci z OSŽ Praha Vršovice (a Smíchov) sešli jako každoročně v parním vlaku, který odjížděl ze žst Praha Braník v 9,02 hod po trase Posázavského pacifiku přes Vrané, Čerčany (přestávka na zbrojení) do žst Sázava Černé Budy. Tam byla zajištěna restaurace U Libora, kde se o dobrou zábavu stejně jako ve vlaku postaral pan Karel Šilhavý a jeho harmonika. Krásné letní počasí umocnilo zážitky z hezkého výletu ve vyhrazeném vagonu.

text Petr Polák
fotografie Josef Štěch24.7.2014 Toulky Prahou historickou
Prahou provázel náš člen Tomáš Bezouška, pokochejte se krásami Prahy...fotografie zaslala Jana Grimová
   ...a pár drobných informací   O tvorbě českých zákonů


Stát reguluje určité formy chování právními normami - například zákony. Právní regulaci vyžadují především společenské vztahy obsahující sociální rozpory, hrozící konfliktními situacemi. Mezi právní normy patří kromě zákonů i ústavní zákony, nařízení vlády a vyhlášky správních orgánů apod. Návrh zákona může předkládat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (hl. m. Prahy nebo kraje).

Tvorba zákona začíná věcným návrhem - ten přehledně vyjadřuje hlavní principy navrhovaného zákona.

Návrh zákona se schvaluje ve trojím čtení v Poslanecké sněmovně. Projde-li Poslaneckou sněmovnou, čeká ho Senát.

Senát návrh zákona buď schválí, zamítne, nebo vrátí Poslanecké sněmovně s návrhy změn. K případnému přehlasování zamítnutí zákona Senátem je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců Poslanecké sněmovny.

Schválený zákon je podstoupen prezidentu republiky k podpisu. Prezident může do 15 dnů zákon vetovat. Jeho veto lze přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců.

Definitivně přijatý zákon (ale i ústavní zákony a zákonná opatření Senátu) vychází ve Sbírce zákonů, kterou vydává (během roku po částech - neboli po tzv."částkách") Ministerstvo vnitra. Dnem vyhlášení je pak den rozeslání příslušné tištěné částky Sbírky, což má být provedeno nejpozději do 30 dnů od doručení přijatého zákona ministerstvu. Tímto dnem se také přijatý zákon stává platným, součástí právního řádu. Neobsahuje-li pak ustanovení o nabytí své účinnosti, nabyde jí po 15 dnech ode dne vyhlášení.

Podle pořadí uvedení ve Sbírce jsou také zákony číslovány, např. zákon regulující vztahy "zaměstnanec - zaměstnavatel" - zákon č. 262/2006 Sb., známý jako Zákoník práce, vyšel jako 262. právní předpis od začátku roku 2006.


Poslanecká sněmovna

Senát

sídlo prezidenta na Pražském hradě


text Pavel Dvořák
Zákoník práce - neboli Zákon číslo 262/2006 Sbírky
Upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Zákoník práce ke stažení

celý zákoník uložen ke stažení zde:
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/material_cervenec/zakonik_prace.pdf

...a dostanete se na něj také přes ikonu "pdf" nahoře

Na této adrese uložený text byl naposledy aktualizován zákonem č.101/2014 Sb.
a nebude dále aktualizován


zdroj zákoníku ke stažení ze kterého bylo čerpáno:
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62694&src=dulezite&rpp=15#local-content
(portál veřejné správy)

Text uložený na portálu veřejné správy byl naposledy aktualizován zákonem č.101/2014 Sb.
a bude do budoucna průběžně aktualizován
Zákoník práce na webu

Kliknete-li ve webové verzi Zpravodaje na vybrané paragrafy, otevře se vám stránka s jejich textem.


Níže zveřejněný text byl naposledy aktualizován zákonem č.399/2012 Sb.
a nebude dále aktualizován


Úvod Hlavička zákona

Část I. Všeobecná ustanovení

Hlava 1. § 1 - § 5 Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů
Hlava 2. § 6 - § 12 Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů
Hlava 3. § 13 - § 15 zrušena
Hlava 4. § 16 - § 17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Hlava 5. § 18 - § 29 Právní úkony

Část II. Pracovní poměr

Hlava 1. § 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru
Hlava 2. § 33 - § 39 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměr
Hlava 3. § 40 - § 47 Změny pracovního poměru
Hlava 4. § 48 - § 73a Skončení pracovního poměru

Část III. § 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Část IV. Pracovní doba a doba odpočinku

Hlava 1. § 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby
Hlava 2. § 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby
Hlava 3. § 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
Hlava 4. § 90 - § 92 Doba odpočinku
Hlava 5. § 93 - § 93a Práce přesčas
Hlava 6. § 94 Noční práce
Hlava 7. § 95 Pracovní pohotovost
Hlava 8. § 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku
Hlava 9. § 100 Zmocňovací ustanovení

Část V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Hlava 1. § 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
Hlava 2. § 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
Hlava 3. § 107 - § 108 Společná ustanovení

Část VI. Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu

Hlava 1. § 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod
Hlava 2. § 113 - § 121 Mzda
Hlava 3. § 122 - § 137 Plat
Hlava 4. § 138 Odměna z dohod
Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
Hlava 6. § 140 Odměna za pracovní pohotovost
Hlava 7. § 141 - § 144 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost
Hlava 8. § 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu

Část VII. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

Hlava 1. § 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
Hlava 2. § 156 - § 172 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
Hlava 3. § 173 - § 181 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
Hlava 4. § 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách
Hlava 5. § 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

Část VIII. Překážky v práci

Hlava 1. § 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance
Hlava 2. § 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
Hlava 3. § 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Část IX. Dovolená

Hlava 1. § 211 Základní ustanovení
Hlava 2. § 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny
Hlava 3. § 215 Dodatková dovolená
Hlava 4. § 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené

Část X. Péče o zaměstnance

Hlava 1. § 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců
Hlava 2. § 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců
Hlava 3. § 236 Stravování zaměstnanců
Hlava 4. § 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

Část XI. Náhrada škody

Hlava 1. § 248 - § 249 Předcházení škodám
Hlava 2. § 250 - § 264 Odpovědnost zaměstnance za škodu
Hlava 3. § 265 - § 271 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Hlava 4. § 272 - § 274 Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu
Hlava 5. § 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Část XII. Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlava 1. § 276 - § 277 Základní ustanovení
Hlava 2. § 278 - § 280 Informování a projednání
Hlava 3. § 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Hlava 4. § 286 - § 287 Působnost odborové organizace
Hlava 5. § 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím

Část XIII. Společná ustanovení

Hlava 1. § 300 Množství práce a pracovní tempo
Hlava 2. § 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti
Hlava 3. § 305 - § 306 Vnitřní předpis
Hlava 4. § 307 Mzdová, platová a ostatní práva
Hlava 5. § 308 - § 309 Agenturní zaměstnávání
Hlava 6. § 310 - § 311 Konkurenční doložka
Hlava 7. § 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
Hlava 8. § 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
Hlava 9. § 317 - § 319 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie
Hlava 10. § 320 - § 323 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích
Hlava 11. § 324 zrušena
Hlava 12. § 325 - § 328 Zajištění závazků a smrt zaměstnance
Hlava 13. § 329 - § 333 Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby
Hlava 14. § 334 - § 337 Doručování
Hlava 15. § 338 - § 345 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Hlava 16. § 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Hlava 17. § 347 - § 350 Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů
Hlava 18. § 351 - § 362 Průměrný výdělek
Hlava 19. § 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit

Část XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava 1. § 364 - § 394 Přechodná ustanovení
Hlava 2. § 395 - § 396 Závěrečná ustanovení

Příloha Charakteristiky platových tříd

Poznámky pod čarou


zdroj zákoníku on-line ze kterého bylo čerpáno:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/
(portál http://business.center.cz/)

Text uložený na portálu http://business.center.cz/ byl naposledy aktualizován zákonem č.399/2012 Sb.
a bude do budoucna průběžně aktualizován

Modřanka, rozuměj trať č.210, byla zrozena díky cukru?
ukázka z knihy Pavla Schreiera "České železnice"


Známý popularizátor historie české železnice vydal v roce 2013 v nakladatelství Mladá fronta další poutavou knihu o zajímavostech železničních reálií z celé České republiky. Kniha obsahuje 28 kapitol, tedy 28 zajímavých míst, rarit a památek české železnice. Jedna z kapitol se jmenuje "Posázavský pacifik,od cukrovarky k trampingu", kde mimo jiné popisuje okolnosti vzniku trati Praha - Vrané - Čerčany (a Dobříš). Přijměte ukázku z kapitoly jako návnadu k četbě celé knihy:


....stalo se zvykem trať nazývat "Posázavský pacifik".

Kde se tohle pojmenování vzalo? Především neprovází zdejší koleje od jejich počátků. Ty rozhodně postrádaly podobu železnice, vzývající v trampských písních znějících u táborových ohňů. Žádná dnes módním označením "kultovní" dráha, ale prostá cukrovarská vlečka. Nevěříte? Ale ano: za zrodem dnešního "pacifiku" vystopujeme zcela prozaický zájem cukrovaru pánů Urbánka a Waynera na zefektivnění provozu. Podnikání se dařilo, a tak v roce 1861 přesídlil podnik ze stísněných zbraslavských prostor do rozlehlého někdejšího mlýna v Modřanech. Jeden problém si však firma přinesla s sebou i sem: dopravu. A to jak surovin potřebných k výrobě, tak i expedici finálních výrobků. Koňské potahy, trmácejí se dlouhou cestou k nejbližšímu nádraží (Radotín na České západní dráze), nedokázaly s firemními potřebami držet krok.

...dlouho, předlouho zůstalo v Modřanech u koňských potahů. Až roku 1880 blýsklo se na lepší časy. V tom roce vyšel totiž zákon, umožňující budování levných, provozně nenáročných tratí. Lokálek. Že mezi mnohými, kteří nové možnosti hodlali využít, byl i modřanský cukrovar, netřeba asi zdůrazňovat. Ve společnosti České obchodní dráhy našel zdatného partnera: již roku 1881 se mezi Vršovicemi a Modřany začala v terénu objevovat neklamná stopa budoucích kolejí. Dokonce i 94 metry dlouhého tunelu, kterým nová trať protnula Bohdalecký kopec. A spěchalo se - schylovalo se k začátku řepné kampaně a modřanský cukrovar měl na brzkém zahájení provozu dráhy pochopitelný zájem. Legenda vypravuje, že v listopadu 1881 se lokomotivě prvního devítivozového vlaku dostalo od ředitele cukrovaru netradičního uvítání: políbení. Věřte nevěřte, zní to hezky.

Všeobecný provoz (tedy i doprava osob) na trati Vršovice - Modřany se datuje ke dni 1.března 1882. Vystačilo se zprvu s jedním vlakem denně; vlakem smíšeným, čili osobním vozem, připojeným k nákladní soupravě. A čas běžel: trať nejenom změnila majitele (1885) a došlo i k postátnění (1894), ale začaly se objevovat tendence k jejímu prodloužení z Modřan dále na jih...


vybral Pavel DvořákČeský stát - mašina na okrádání občanů?
ukázka z knihy senátora Libora Michálka "Zničte to, nebo to zničí vás..."


V roce 2013 v institutu Williama Wilberforce vyšla kniha pana Michálka, popisující podrobně tunelování a odklánění státních peněz do kapes politiků a politických stran, ke kterému se pan Michálek dostal nejprve jakožto makléř ve státním Fondu národního majetku v divokých devadesátých letech, později jako ředitel Státního fondu životního prostředí v době nedávné, kdy se již tunelování muselo provádět skrytěji a rafinovaněji. Pan Michálek jako čestný a věřící člověk odmítal spolupracovat na těchto lumpárnách, proto ho vždy čekala šikana od nadřízených a vyhazov ze zaměstnání. Částečnou satisfakcí pro něj může být to, že byl v roce 2012 zvolen senátorem na období 2012 až 2018.

...a opět ukázka z knihy:


Komise pro cenné papíry podala za osm let své existence několik desítek trestních oznámení. Jeden z mála funkčních úřadů vzniknul koncem minulého století. Byla to doba velkého rozčarování z vytunelování privatizačních fondů, doba, kdy alespoň někteří politici podpořili vytvoření nezávislé instituce, která rozkrádání aspoň zpomalí, když nezastaví.

Zatímco za dva roky před vytvořením Komise se z privatizačních fondů vykradlo skoro 10 miliard korun, za 8 let hlídání finančního trhu se z fondů kolektivního investování neztratila ani miliarda. Naopak se podařilo skoro 2 miliardy podílníkům a akcionářům vrátit.

Michal dostal v Komisi příležitost vést řadu správních řízení, které pomohly poškozeným investorům v úsilí o navrácení ukradených investic...

...Zpočátku existence Komise se různí finanční šarlatáni nedokázali smířit se skutečností, že jejich snahy o odírání klientů někdo maří. A už vůbec nebylo obvyklé, aby nějaký správní úřad požadoval navrácení ukradených peněz.

Jak ale roky běžely a Komise před Vrchním soudem a později Nejvyšším správním soudem vyhrávala téměř všechny soudní spory, i renomovaní advokáti začali svým klientům radit, aby se do křížku s Komisí nepouštěli.

Kamenem úrazu se pro Komisi stal až zásah u obchodníka s cennými papíry, který pracoval pro politiky. Tento obchodník měl svéráznou strategii. Denně uzavíral na burzách stovky obchodů, některé ztrátové, jiné ziskové. Na tom by nebylo nic zvláštního. Zajímavý byl způsob, jakým se po uzavření obchodního dne přidělovaly obchody jednotlivým klientům.

Přestože okolo tisícovky klientů dosahovalo průměrného zhodnocení 2% ročně, asi 950 klientům majetek stále ubýval. Jakoby měli smůlu, že jim neviditelná ruka trhu přiřazuje více ztrátových obchodů než ziskových. Pro Komisi šlo o ruku viditelnou. Ruku manažera, který transakce klientům zpětně "přiděloval".

"Ano, pane poslanče, dnes máte opět všechny obchody ziskové. Od počátku roku dělá váš výnos 38,7%...ne omlouvám se, to jsem se díval na data pana senátora... Vy jste úspěšnější, 45,1% přepočtená roční výkonnost 78%," šveholil do telefonu správce individuálních portfolií.

Komisi se zpětné připisování ziskových obchodů politikům a lobbistům nelíbilo. Politikům se zase přestala líbit Komise. Nebylo možné tolerovat, aby nějaký úřad dohledu postupoval nezávisle a před soudy vítězil i s renomovanými advokáty. A tak byla Komise pro cenné papíry v roce 2006 zrušena.

Vše bylo pochopitelně třeba odůvodnit zvyšováním efektivity. Proč mít na trhu jeden úřad, který dohlíží na nebo má dohlížet na pojišťovny a důchodové fondy, jiný úřad na dohled nad investičními společnostmi a obchodníky s (pro někoho) cennými papíry a vedle toho ještě třetí úřad pro banky a družstevní záložny?

Na slučování úřadů dohledu nemuselo být nic špatného. Tedy pokud by sloučení neproběhlo pod křídla té instituce, jejíž vedení bylo nejméně důrazné při postihu nekalých praktik na finančním trhu...


vybral Pavel Dvořák
   Narozeniny   Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!
V červenci se narodili:


Hricák Libor, Hůlková Anna, Nadějová Ivana, Cvečková Bohuslava, Klimtová Ludmila,
Šulcová Vlasta, Závorková Eva, Baigar Robert, Kacálek Pavel, Míček Stanislav,
Musil Stanislav, Myška Stanislav, Řezáč Vladimír, Sedláčková Iveta, Štěchová Mária,
Šimek Pavel, Šípová Alena, Vaněk František, Grundman Lukáš, Mašurka Dušan,
Mišek Vladimír a Herman Tomáš.


V srpnu se narodili:


Čuchalová Emilie, Hanzlová Marie, Hospodka Jindřich, Černá Marie, Gajdoš Ladislav,
Charvátová Anna, Konyová Marta, Kubena Roman, Mikysek Martin, Vandrová Zlata,
Vaněčková Oldřiška, Dusíková Jitka, Dvořák Pavel, Hyklová Milena, Matys Martin,
Otmarová Helena, Vinický Luboš, Skrečka Petr, Jindra Jiří, Lacmanová Hana
a Stichová Marie

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

červenec 2014


TOPlist