ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE


Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Leden 2014 (č.1)Číslo bylo umístěno na web dne 31.1.2014 ve 20.30 hod


¨
Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice, Ukrajinská 304, 101 04, Praha 10

Webové stránky:http://www.zovrsovice.estranky.cz/

Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html

Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz
lze psát přímo z webového Zpravodaje klepnutím myší na tuto obálku:

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
pro zaměstnance SŽDC navíc:
Žádost ke strhávání příspěvků ze mzdy: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prispevky.pdf
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:1.2.2014 vložena nabídka divadel na měsíc březen
2.2.2014 vložen odkaz na tiskovou verzi Zpravodaje ve formátu pdf
10.2.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha hlavní n.(z 8.1.2014) - přístupný pod heslem
10.2.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Praha Libeň (ze 6.1.2014) - přístupný pod heslem
10.2.2014 vložen odkaz na jednání při ČD KCOD Praha (ze 16.1.2014) - přístupný pod heslem
14.2.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Benešov (ze 15.1.2014) - přístupný pod heslem
15.2.2014 vložen odkaz na jednání Závodního výboru (ze 13.2.2014) - přístupný pod heslem
25.2.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (z 28.1.2014) - přístupný pod heslem
26.2.2014 vložen odkaz na jednání při ČD Cargo PJ Praha (z 29.1.2014) - přístupný pod heslem   Slovo na začátek          Dobrý den,

                     Tento úvodník jsem se rozhodl napsat po nečekaně ostrých odezvách některých členů ADP na minulý úvodník našeho předsedy ZO. (Podtrhuji slovo některých.) Hned na úvod chci říci, že rozhodně nechci rozdmýchávat nějaké meziodborové přenice. Jsem si vědom, že jedině tlak silných odborů, může přinést užitek svým členům a vlastně všem zaměstnancům.

       Jak dobře víte (a neustále to opakuji), ne vše je v OSŽ tak, jak bychom chtěli. Naše ZO se na to neustále snaží upozorňovat. Co nás ale všechny zaráží, je naprosto nekritické hodnocení své činnosti odborového svazu ADP. Z úst některých členů ADP vyznívá, že nebýt ADP u kolektivního vyjednávání, došlo by k velkému propadu mezd u zaměstnanců SŽDC. O tom se odvažuji pochybovat. Kolektivní smlouva je vždy výsledkem kompromisů (větších či menších) všech zúčastněných stran, které se podílely na kolektivním vyjednávání.

       U kolektivního vyjednávání jsem nebyl, takže se budu držet faktů.

       ADP byla založena na jaře minulého roku. Důvodem byla nespokojenost velké části členské základny v některých ZO OSŽ, s výsledkem kolektivního vyjednávání OSŽ v roce 2012, které přineslo navýšení mezd o zhruba 1% v minulém roce. Do ADP tedy přešli někteří zaměstnanci provozu, kteří ve vzniku  nového odborového svazu spatřovali splnění svých požadavků. To je větší navýšení mezd, než je inflace a větší mzdový rozdíl mezi velkými a malými stanicemi.

       Takže berme výsledek kolektivního vyjednávání – Kolektivní smlouvu na rok 2014 – jako fakt, na kterém se podílela i ADP.

       Navýšení základních mezd o 0,9% tj. v průměru o 240,- Kč na zaměstnance. Zaměstnavatel však nenavýší celkový objem vyplacených mzdových prostředků. Vzhledem ke zvýšeným prémiím v posledním čtvrtletí minulého roku zaměstnavatel nemusí peníze na letošní zvýšení nikde hledat. Ovšem na vysoké prémie na konci tohoto roku raději zapomeňme.

       A jak je to letos s rozdílem mezd mezi malou a velkou stanicí? Vezmeme si pro příklad třeba Davli (9. třída) a Prahu Vršovice os. n. (11. třída). Výpravčí v Davli, kde je v noci střežení pracoviště, musí měsíčně odpracovat asi o tři směny více. Toto střežení pracoviště dá měsíčně kolem 2.000 Kč. Rozdíl mezi výpravčím v 9. a výpravčím v 11. třídě je asi 3.000 Kč hrubého. Další rozdíly (prémie, příplatky atd.) jsou už zanedbatelné. Takže rozdíl v platech je přibližně 1.000 Kč hrubého. V nové kolektivní smlouvě navíc výpravčí prodávající lístky dostane nově 250,- Kč za měsíc. Takže rozdíl je už jen někde kolem 750,- Kč hrubého. Vím, že je přislíben dialog mezi odbory a zaměstnavatelem, který se bude týkat zvýšení tarifní třídy výpravčím v největších stanicích na 12. třídu. Moc bych jim přál, aby to vyšlo. Ale pokud zaměstnavatel dopředu řekl, že nezvýší objem vyplacených mzdových prostředků, nevidím to moc růžově.

       Takže to už je vše. Tímto úvodníkem jsem jen chtěl jen upozornit na to, že kolektivní vyjednávání se jmenuje kolektivní od toho, že všichni bez rozdílu dresů, mají za tuto podepsanou kolektivní smlouvu, která je důležitá pro všechny zaměstnance, kolektivní zodpovědnost. Nová kolektivní smlouva rozhodně není špatná, ale co se týče skutečného nárůstu mezd, je již několik let tak nějak zamrzlá.Ti co čekali od ADP svěží vítr v kolektivním vyjednávání (i já jsem v to doufal), se zatím dočkali jen slabého vánku.
Pavel Čermoch, hospodář ZO

   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Archiv schůzí závodního výboru a konferencí za rok 2013:http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html

Termíny v roce 2014:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:SmíchovVršovice

13.3.2014

Smíchov

27.3.2014

konference
kulturní sál Smíchov

10.4.2014

Vršovice

15.5.2014

Smíchov

12.6.2014

Vršovice

11.9.2014

Smíchov

9.10.2014

Vršovice

13.11.2014

Smíchov

11.12.2014

Vršovice   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Bc.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
Rouš Jan


26.2.2014PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán


5.2.2014

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš
v prosinci
se nekonalo
3.2.2014

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej

6.2.2014

KCOD Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra


5.2.2014

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr


26.2.2014
   Schůze klubu důchodců dne 21.1.2014   Tentokráte v salonku žižkovské restaurace "U Kozla"       Setkávání klubu se koná vždy třetí úterý v měsíci, lednové třetí úterý bylo 21.ledna. Nově se setkání událo v salonku restaurace "U Kozla", který členové vršovické organizace znají jako místo, kde se dříve konaly konference. Do této žižkovské restaurace, ač vzdálené od železnice (nepočítám Nákladové nádraží Žižkov, které je naproti) je velice dobré spojení i od vlaku; například přijedete-li do žst.Praha hlavní nádraží, jste tam tramvají číslo 9 či 26 za osm minut. Přesně ve dvě hodiny odpoledne zahájil předseda, Petr Polák jednání. Hlavním bodem bylo představení a debata k plánu akcí na rok 2014. Následovala podrobnější debata k první chystané akci; návštěvě Ekologického muzea v Bubenči. Dodám, že akce klubu jsou otevřeny i aktivním členům, ale je třeba se nahlásit předem Petru Polákovi, neboť jejich účast je v některých případech hrazena (či nehrazena) podle jiných pravidel. Dále byl nabízen zájemcům Senior Pas, s tím, že by do šesti týdnů byla zařízena registrace. Poté následovalo občerstvení dle individuální objednávky a volná zábava. Příjemnou atmosféru spoluvytvářel i pan Šilhavý hrou na harmoniku. A poděkování určitě zaslouží ochotný a pohotový personál restaurace.Upozornění:
na květnový pobyt v Líchovech na Slapské přehradě je třeba se přihlásit do konce února.zaznamenal Pavel Dvořák

   Rozhovor s Petrem Polákem, předsedou klubu důchodců a členem ZV            Schůze klubu důchodců jsem využil pro rozhovor s Petrem Polákem, předsedou klubu a členem závodního výboru vršovické organizace OSŽ. Díky jeho schopnostem nenásilně stmelovat lidi, připravovat pro ně zajímavé akce a organizační schopnosti klub jen vzkvétá. My mladší se od něho máme co učit.


Tak nám Petře řekni něco o sobě.

         Jsem narozen v Praze, od mala jsem bydlel v Nuslích, v Čestmírově ulici číslo 19. A právě díky místu bydliště jsem měl možnost z okna kuchyně sledovat posun na vršovickém nádraží. Takže už od dětství jsem měl jasno, chtěl jsem pracovat na dráze. Další silnou motivací byly návštěvy bratrance v České Kamenici, kam jsme jezdili vlakem a ve stanici Jedlová jsme se pravidelně křižovali s protijedoucím rychlíkem. Sledoval jsem z okna vlaku výpravčího a připadala mi ta jeho práce při organizování dopravy hodně zajímavá. Hned jak jsem se naučil číst, dokonale jsem se naučil pracovat s jízdním řádem a při organizování školních výletů vlakem jsem býval pověřen učiteli nalezením vhodného spojení. Po devítiletce jsem studoval dopravní průmyslovku v Masné ulici v Praze, ale protože nás bylo v ročníku málo, musel jsem si maturitu dodělat v České Třebové.

         Pak jsem nastoupil na Hlavní nádraží jako signalista. Brzo jsem přešel na Vyšehrad, taktéž jako signalista. Jezdil jsem též jako průvodčí osobních vlaků. Pak jsem se vrátil na Hlavní jako signalista, dělal jsem tam také dozorčího přepravy. První směnu jako výpravčí jsem odsloužil v Ledečku a pak následovala spousta stanic: Měšice u Prahy, Kojetice, Satalice, Stránčice, Hostivař, Mníšek pod Brdy, Čísovice, Měchenice, Luka pod Medníkem, Davle, Vrané nad Vltavou, Zbraslav a nakonec Malešice. Poté jsem odešel do invalidního důchodu.


Jak jsi se dostal k práci v odborech?

         V odborech, tedy v ROH, jak bylo tehdy zvykem, byly všichni, tedy i já. Tuším, že od roku 1960. Když se po listopadu 1989 rušilo ROH, tak jsme se v Malešicích, kde jsme byli jako jeden z dílenských výborů patřící pod Vršovice odtrhli a založili jsme první základní organizaci OSŽ v Praze. Dařilo se nám, podnikali jsme akce a výlety. Protože byly vidět výsledky naší práce, přicházeli stále noví členové. Na naší práci se jezdil dívat i Dušek, pozdější předseda OSŽ.

         Poté co jsem odešel do invalidního důchodu, přestal jsem dělat v odborech a organizace v Malešicích začala upadat. Dávali půjčky členům, ti je nespláceli a to táhlo organizaci ke dnu. Mrzelo mě to, protože jsem práci v odborech věnoval hodně času. Když jsem mluvil s tehdejším předsedou vršovické organizace, Michalem Rodákem, navrhl mi, abych šel k nim a pomáhal organizovat jejich akce. Od té doby pracuji pod Vršovicemi a časem jsem se stal předsedou klubu důchodců.


Jak vidíš současnou situaci v odborech?

         Rád vidím, že je v odborech stále hodně funkcionářů, kteří si váží lidí, mají k nim vztah a jsou ochotni pro ně něco ve svém volnu udělat. Především jsem rád, že dobře funguje náš klub důchodců a lidé si odnášejí hezké vzpomínky na společné akce. Nyní se mohou scházet v příjemném prostředí restaurace "U Kozla", kde máme veškerý servis, a kde si nás personál váží. Teď už nemusíme platit za holý sál, kde na nás navíc koukali jako na obtížný hmyz.

         V této souvislosti mne mrzí, že jsem odeslal stížnost panu předsedovi OSŽ p.Pejšovi na to, že jsme nebyli vpuštěni na naši pravidelnou schůzi do sálu na Masarykově nádraží (pozn.17.9.2013), a ten se doposud neozval. (Ozvala se pouze jeho sekretářka, že se předseda ozve, až bude mít čas). Ani nás nepřišel podpořit na naši konferenci. Mám dojem, že se organizují konference jenom proto, abychom našemu vedení odhlasovali další setrvání ve funkcích. Očekával bych od funkcionářů větší angažovanost.

         Nechci hodnotit to, že někteří členové odešli k ADP, to je každého osobní volba, ale určitě je to silný signál k tomu, že by se měli v ústředí zamyslet nad tím, zda aparát OSŽ dobře funguje.


Můžeš srovnat současnou železnici s tou, kterou jsi zažil ve svém mládí?

         Je to tedy propastný rozdíl, dnes jsou prázdná nádraží, manipulační vlaky jezdí s jedním či dvěma vozy. Dříve fungovaly továrny, překladiště, vlečky, dnes je to vše zavřené nebo zničené. Dříve toho také museli výpravčí mnoho umět. Dnes železnice upadá, lidé v provozu ubývají. Zaměstnanci nákladní firmy ČD Cargo nevědí co bude zítra, zda ještě budou mít práci. Mimochodem úbytek lidí v provozu (a tedy i členů odborů) byl i jedním z důvodů spojení vršovické a smíchovské odborové organizace. Tady bych zdůraznil, že ústředí sice podporuje spojování základních organizací, ale poté co se to povede, tak další pomoc a spolupráce pro ně končí.

ptal se Pavel Dvořák   Akce pro členy ZO   


Akce chystané :

26.února - Bowling
má na starost: Jaroslav Kučera, tel.: 773 452 596 (jen SMS), mail: jaroslavkucera@email.cz
leták ke stažení:

    další předběžný návrh akcí na rok 2014:

  • březen: taneční zábava (nebude)
  • duben: pivovar Nová Paka, taneční zábava (nebude)
  • květen: paintball, kola Šumava, rafty
  • červen: bowling, hvězdárna Ondřejov
  • srpen: železniční muzeum Chomutov
  • září: den železničářů, nohejbal, kola Česko-saské Švýcarsko
  • říjen: bowling
  • prosinec: setkání zaměstnanců v Čísovicích

Akce trvalé :

Vstupenky na hokej HC Slavia

Tak jako každý rok mají naši členové možnost navštívit hokejová utkání našich předních klubů.Tento rok jsme se vrátili k HC Slavia Praha.

Můžete podívat na stránky na program domácích zápasů Slávie:

"http://www.hc-slavia.cz/zapas.asp?stats=&sezona=2014&kde=doma&druzstvo=&souper="

Vstupenky si můžete objednat u Štěpána Formana (výpravčí žst. Praha-Braník) na tel. 9722 28855nebo na mail - formanstepan@seznam.cz

Volné zápasy můžete sledovat přehledně i na stránkách ZO OSŽ:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Botanická zahrada v Praze Troji


permanentky uloženy v:

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
denně v době od 6:30 – 11:30, 12:30 – 17:30, 18:30 – 23:00

drážní tel.: 26 144nebo: 972 2 26 144

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
denně od 5:00 – 11:30 a 12:30 – 23:00 hod

drážní tel.: 28 144nebo: 972 2 28 144Zoologická zahrada v Praze Troji


permanentky - max. 4 vstupy na jedno zapůjčení.
Vstupenky jsou k vyzvednutí proti podpisu v

1) žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
denně v době od 6:30 – 11:30, 12:30 – 17:30, 18:30 – 23:00

drážní tel.: 26 144nebo: 972 2 26 144
případně p.Hahn: 606 655 831

2) žst.Praha Vršovice, osobní pokladna
denně od 5:00 – 11:30 a 12:30 – 23:00 hod

drážní tel.: 28 144nebo: 972 2 28 144
případně p.Hahn: 606 655 831       Plavání v bazénu v Praze Podolí

Plavenky

Plavenky jsou určeny výlučně pro aktivní členy ZO
(rozuměj ti, kteří přispívají plným příspěvkem (1% z platu) a také pro ženy (a muže) na rodičovské dovolené.)
Nárok u plavenek je 2 plavenky na čtvrtletí.

Informace:

žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
denně v době od 6:30 – 11:30, 12:30 – 17:30, 18:30 – 23:00

drážní tel. 261 44
nebo pan Hahn Josef: mobil 606 655 831Již brzy:       Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově        počítáme zhruba od 15.února 2014budou k dispozici v:

žst.Praha Smíchov, mezinárodní pokladna
denně v době od 6:30 – 11:30, 12:30 – 17:30, 18:30 – 23:00

drážní tel. 261 44
nebo pan Hahn Josef: mobil 606 655 831Kultura

lístky na představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail


divadla na únor 2014:


divadla na březen 2014:

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.cz

   Střípky informací   Chcete dostat u SŽDC do výplaty odměnu 250,-Kč za prodej jízdenek?

Tak to musíte odpracovat alesoň jednu směnu s prodejem jízdenek v daném měsíci:

Nová podniková kolektivní smlouva SŽDC, str.58 (Příloha 2, článek 38):

bod 3. Zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících, se dále poskytuje profesní odměna ve výši 250 Kč měsíčně.

bod 4. Profesní odměna náleží zaměstnancům, kteří odpracovali v zúčtovacím měsíci v některém z výše uvedených zaměstnání počet hodin, který odpovídá obvyklé délce směny na příslušném pracovišti.Ze školení

ČD: žádné zjednodušování tarifu, Zelený odejde brzy z vedení ČD, tedy vše zůstane při starém; vlakové čety budou moci prodávat místenky z POPu; budou se měnit UNIPOKy - druhá generace - do konce roku 2015; PTV (Přepravní a tarifní věstník) bude existovat pouze v elektronické podobě; nestihnete-li do hodiny zanulovat jízdenku, než napíšete zdůvodnění volejte na OPT; zboží, které se prodává v pokladnách vybírá ředitel KCOD; jízdenky z UNIPOKu nejsou nyní zjednodušenými daňovými doklady, z POPu a z eShopu však ano.Nabídka dotované rekreaceČeské dráhy, a.s. (dále jen ČD), ČD Cargo, a.s. (dále jen ČD Cargo) a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) ve spolupráci s ČD travel, s.r.o. a ostatními cestovními kancelářemi pro Vás připravily nabídku letních rekreací, zájezdů a táborů dětí a mládeže, na které je poskytován příspěvek (dotace) z prostředků sociálního fondu (SF) ČD, ČD Cargo a z centralizovaných prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP) SŽDC.

Leták s nabídkou ubytování (formát pdf)
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/material_leden/hotely.pdf

Objednávka pobytu (formát pdf)
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/material_leden/objednavka.pdf

Ceník (formát excel)
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/material_leden/dotace.xls
   Z médií   V nákladní železniční dopravě lze dobře podnikat, ale zřejmě jen za své, ne za peníze poplatníků


       Petr Žaluda, odvolaný z vedení státem vlastněné společnosti České dráhy, pod kterými skomírala dceřinná společnost ČD Cargo, zabývající se nákladní železniční dopravou, vidí paradoxně právě v tomto sektoru velký potenciál pro svoje soukromé podnikání. Alespoň podle toho, co jsme přečetli v médiích:


Cituji z rozhovoru s panem Žaludou:

Jeden ze zásadních problémů drah je úpadek její dceřiné firmy ČD Cargo. Z někdejšího ziskového podniku je firma na zavření. Proč?

       My jsme řešili problém Carga dva roky. Moje chyba byla, že jsem si vždycky nechal nadiktovat, kdo bude jeho ředitelem. V tom jsem měl být důraznější. V okamžiku, kdy jsem to převzal já, tak jsme představili restrukturalizační plán, který říkal, že jsou jen dva modely. Buď stát rozhodne, že je pro něj vozit náklad po kolejích strategické a podpoří to, nebo ne a my musíme propustit tři čtyři tisíce lidí. Pokud by toto rozhodnutí padlo, tak ta firma v klidu žije dál. Nyní se ale čeká na Godota, ministr Cargo vůbec neřeší a čeká se na velký průšvih. Ta firma takhle dál fungovat nemůže a zdechne.

Co děláte vlastně teď?

Teď něco začínáme s kolegy, chceme jít do nákladní dopravy.

Takže proti skomírajícímu Cargu?

To není proti Cargu. Vidíme tam jen obrovský potenciál. A co se týče Carga, pro něj je největším konkurentem ono samo.

zdroj: www.tyden.cz, vydáno: 21.12.2013
celý text najdete na webu: (autor:Josef Kolina)
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/petr-zaluda-soucasne-vedeni-drah-jen-kuta-a-kuta_292600.html

Z dalšího článku:

       Řady podnikatelů v těchto dnech rozšíří i Petr Žaluda, který do loňského léta působil jako generální ředitel Českých drah. V čele národního dopravce strávil pět let...Bude to zábava, těší se napodnikání Petr Žaluda. Se společníky zakládá firmu, která se má specializovat na nákladní dopravu po železnici.Chceme být pružní, dynamičtí a budeme působit mezinárodně, propojíme region střední Evropy, plánuje Žaluda. Jméno pro svoji společnost zatím nemá definitivně vybrané, ale tým 10 lidí, s nimiž podnikání rozjede, už ano.

zdroj: týdeník Ekonom, číslo 2/2014, vydáno: 9.1.2014
článek: Život po manažerském životě, (autoři: Eva Hníková, David Tramba)
Tak tedy prosadí se pan Žaluda jako podnikatel v železniční nákladní dopravě? Uvidíme.
zaznamenal Pavel Dvořák


   Z historie   roku 1944
vyšla ekonomovi Friedrichu Augustovi Hayekovi kniha Cesta do otroctví
                 Hayek prožil zhruba polovinu svého života v rodném Rakousku (*1899 Vídeň) a druhou polovinu v Anglii a ve Spojených státech. Po vypuknutí druhé světové války si uvědomil, že značné nepochopení politického systému fašistického (neboli nacionálně socialistického) Německa a Itálie, ale i tehdejšího spojence ve válce, stalinského Ruska, představuje nebezpečí pro Anglii v tom smyslu, že bude po válce experimentovat způsobem, který v jiných zemích zničil svobodu. Sepsal tedy tuto knihu ve které vysvětluje ekonomickou podstatu totalit jako varování pro svobodný svět.

Prolistujme tedy stručně knihu a citujme několik zajímavých myšlenek z knihy:Od renesance docházelo v Evropě ke stále většímu růstu svobody a tím i růstu bohatství:

                 Když jeden nacistický předák charakterizoval německou nacionálněsocialistickou revoluci jako kontrarenesanci, byl možná blíže pravdě, než sám tušil. Šlo o rozhodující krok k destrukci civilizace, kterou moderní člověk budoval od doby renesance. Během celého moderního období evropských dějin směřoval vývoj společnosti obecně k osvobození jednotlivce z pout, která ho vázala k zavedeným a předepsaným způsobům běžného života. Snad nejvýznamnějším důsledkem uvolnění energie jednotlivce byl fantastický rozvoj věd, který kráčel ve stopách šířící se osobní svobody od Itálie až po Anglii a ještě dále.

                 Výsledek tohoto růstu překonal všechna očekávání. Kdekoli byly odstraněny překážky stojící v cestě volnému uplatňování lidské důmyslnosti, naučil se člověk rychle uspokojovat stále větší okruh svých tužeb. (Například) nemůže být pochyb, že na začátku dvacátého století dosáhl pracující člověk v západním světě takového stupně pohodlí, bezpečnosti a osobní nezávislosti, jaký by se ještě před sto lety zdál nemyslitelný.


Přímo úměrně s úspěchy svobodné společnosti se však vynořovaly i její negativní stránky:

                 ...spolu se stoupající životní úrovní se brzy ostřeji ukázala temná místa ve společnosti - místa, která lidé přestávali být ochotni tolerovat... Spolu s úspěchy rostla i ctižádost - a člověk byl k ctižádosti navýsost oprávněn. To co dříve bylo inspirativním příslibem, už náhle přestávalo stačit; tempo pokroku se zdálo příliš pomalé. A zásady, které tento pokrok v minulosti umožnily, začaly být vnímány spíše jako překážky bránící rychlejšímu pokroku, jež je třeba rychle odstranit. Následkem již dosaženého úspěchu začal být člověk stále méně ochoten tolerovat zlo, které sice existovalo odjakživa, ale náhle se jevilo jako neúnosné a zbytečné. Postupně se šířilo přesvědčení, že další pokrok je možný ...naprosto novým formováním společnosti. Nešlo už o to, rozšířit nebo vylepšit stávající mechanismus, ale úplně jej smést a nahradit novým. V praxi jsme se rozhodli nahradi neosobní a anonymní mechanismus trhu kolektivním a uvědomělým řízením všech sil ve společnosti směrem k vědomě zvoleným cílům.


(Zastaralý) hospodářský liberalismus:

                 (Hospodářský liberalismus) se zakládá na přesvědčení, že pokud lze někde vytvořit skutečnou soutěž, lepší způsob vedení úsilí jednotlivců neexistuje. Hospodářskou soutěž považuje za nadřazenou nejen proto, že za většiny okolností jde o nejefektivnější známou metodu, ale především proto, že jde o jedinou metodu, která umožňuje, aby se naše aktivity vzájemně přizpůsobovaly, aniž do nich shora zasahuje násilná či svévolná moc.


Velká utopie:

                 "Jestli byl stát někdy peklem na zemi, bylo to jedině proto, že se z něj člověk snažil udělat nebe" F.Hölderlin

                 (Socialismus) může jednak znamenat - a často skutečně označuje - pouze ideály sociální spravedlnosti, větší rovnosti a jistoty, které jsou konečným cílem socialismu.

                 Zároveň však znamená konkrétní metodu, jíž většina socialistů hodlá těchto cílů dosáhnout... V tomto smyslu znamená socialismus zrušení soukromého podnikání, soukromého vlastnictví výrobních prostředků a vytvoření systému plánovaného hospodářství, v němž je podnikatel usilující o zisk nahrazen centrálním plánovacím orgánem. Ekonomickou činnost musíme centrálně řídit, například tehdy, chceme-li, aby rozdělení příjmů odpovídalo současným idejím sociální spravedlnosti. Plánování je tudíž cílem všech, kteří žádají, aby místo výroby za účelem zisku byla dosazena výroba pro užitek.


Hezké ideály, ale pozor:

                 Stejné plánování je však nezbytné i tehdy, má-li být rozdělení příjmů řízeno způsobem, který se nám jeví jako pravý opak spravedlnosti. Ať už bychom si přáli, aby více dobrých věcí tohoto světa dostala nějaká rasová elita (třeba nordická rasa nebo příslušníci určité politické strany či aristokracie).


Buďte si jisti, že nahoru se dostávají ti nejhorší, proto čím více je společnost řízena (totalita), tím hůře to dopadne:

                 Existují tři hlavní důvody, proč taková početná a silná skupina nevznikne z těch nejlepších, ale spíše z těch nejhorších prvků v každé společnosti.

1) ...chceme-li dosáhnout vyššího stupně uniformity a podobnosti postojů, musíme sestoupit do nižších mravních a intelektuálních měřítek, kde převažují primitivní a obyčejné pudy a záliby. Je-li zapotřebí početná skupina, dost silná, aby dokázala ostatním vnutit své názory na životní hodnoty ...budou to spíše ti, kteří tvoří masy...
2) ...diktátor by musel být schopen získat podporu všech, kdo jsou poslušní a dají se vodit za nos, nemají žádné vlastní názory, ale jsou ochotni přijmout prefabrikovaný systém hodnot, pokud se jim často a hlasitě vtlouká do hlavy.
3) A právě ve spojení se záměrnou snahou obratného demagoga vybudovat okolo sebe těsně soudržný a homogenní okruh přívrženců přichází na scénu třetí a možná nejdůležitější negativní kritérium úspěchu v totalitní společnosti. K lidské povaze zřejmě neodmyslitelně patří, že se lidé dokáží shodnout spíše na negativním programu - na nenávisti k nepříteli, závisti vůči těm, kdo jsou na tom lépe než oni - než na jakémkoli pozitivním úkolu.


vybral Pavel Dvořák   Narozeniny   


V lednu se narodili:


Markvartová Jana, Poláčková Jana, Schächter Ivan, Vosecká Věra, Nickmann Petr, Volšička Zdeněk,
Černoušková Helena, Hejnová Danuše, Nováková Emilie, Štěpán Václav, Cichá Irena, Černý Karel,
Kodýtek Jiří, König Zdeněk, Sládková Anna, Záň Dušan, Jaroš Marek, Nedvěd René,
Pacholík Zdeněk, Procházka Petr, Hálová Ivana, Rotrekl Oldřich, Řezáč Jaroslav, Šindelář Pavel,
Baxantová Danuta a Čermák Roman.


V únoru se narodili:


Irová Jana, Kropíková Jana, Polák Petr, Řežábková Božena, Davidová Jiřina, Sanitrák Jaroslav,
Smutný Jiří, Soldátová Marie, Daněk Zdeněk, Loučan Jan, Novák Jan,Palkoska Jan,
Pechková Monika, Roubalová Květoslava, Sedláček Lubor, Srogončík Milan, Steklý Vojtěch, Střížová Zdeňka,
Šperka Jan, Zámostná Monika, Kučera Jaroslav, Bureš Petr, Lieblich Michal a Toman Vít.                   Přejeme Vám vše nejlepší!
   Na závěr   


Zdravím čtenáře!


V úvodu se zamýšlí hospodář ZO Pavel Čermoch nad přínosem ADP pro kolektivní vyjednávání. Vršovická organizace OSŽ má specifické postavení vůči ADP v tom, že ADP považuje za své svaté právo přetáhnout co nejvíce členů z řízení provozu pod svá křídla, naopak členové ZV považují za své svaté právo své členy ochránit před propagandou konkurenčního svazu. Tak snad na sebe Pavel Čermoch svojí kritikou nepřivolá osobní (či snad ne až fyzické) útoky .

Následuje tradiční soupis schůzí a přehled akcí vršovické organizace.

Dostala se mi do ruky zajímavá kniha pana Hayeka, která měla varovat Angličany před dobrovolným experimentováním s totalitou, u nás máme opačný problém, my se z totalitního chování nemůžeme vyhrabat; v knize je citován Francouz de Tocqueville, který popisuje špatný vliv "mírné" formy totality na člověka:
Poté, co svrchovaná moc uchopí postupně každého člena společnosti do svého mocného sevření a přizpůsobí ho svým představám, rozprostře svůj vliv na celé společenství. Pokryje povrch společnosti sítí drobných složitých pravidel, miniaturních a uniformních, které brání i těm nejoriginálněji uvažujícícím a nejenergičtějším lidem vyčnívat z davu. Lidská vůle se nezlomí, ale změkne, zohýbá se a přispůsobí; lidé nebudou nuceni jednat, ale neustále se jim bude v jednání bránit. Je to moc, která neničí, ale brání v existenci; netyranizuje lid, ale stlačuje ho, vyčerpává, umlčuje a otupuje ho, až se z národa stane stádo krotkých a pracovitých zvířat, jehož pastýřem je vláda.

A Hayek pokládá řečnickou otázku:
Je tedy přehnaným optimismem obávat se, že generace odkojená těmito podmínkami se jen těžko sama zbaví pout,
na která si uvykla?

A já odpovídám:
Bude to trvat zřejmě několik generací,
a do té doby bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vládnout blbá nálada.


Mějte se, Dvořák Pavel
verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

Leden 2014


TOPlist