ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Listopad 2014 (č.11)Číslo bylo umístěno na web dne 30.11.2014 ve 23.45 hod


Vršovická organizace:
ZO OSŽ Praha Vršovice, Ukrajinská 304, 101 04, Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/

Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html

Email pro komunikaci se Závodním výborem:
zovrsovice@seznam.cz
lze psát přímo z webového Zpravodaje klepnutím myší na tuto obálku:

Přihláška do vršovické organizace: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
pro zaměstnance SŽDC navíc:
Žádost ke strhávání příspěvků ze mzdy: http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prispevky.pdf
Zpravodaj:
Redakce, kontakt:
zpravodaj@railian.com
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.htmlAktualizace:
5.12.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC PO Benešov (z 5.11.2014) - přístupný pod heslem
12.12.2014 vložen odkaz na jednání při ČD Cargo PJ Praha (z 28.11.2014) - přístupný pod heslem
12.12.2014 vložen odkaz na jednání při SŽDC OŘ Praha (z 25.11.2014) - přístupný pod heslem   Slovo na začátek   

       Vážené čtenářky, vážení čtenáři,


             srdečně vás vítám u listopadového čísla Vršovického Zpravodaje. Tentokráte toho napíšu více především o proběhlé konferenci, jenž se uskutečnila ve středu 12. listopadu 2014. Dovolím si použít slova z mého proslovu, jelikož účast Vás, členů, byla opět – jak to říci kulantně – dost znepokojující. Konferenci moderoval Láďa Kácovský a přivítali jsme následující hosty:

- předsedu OSŽ pana Jaroslava Pejšu,
- tajemníka PV pana Miloše Palečka,
- za ČD, a.s. přednostu osobní stanice Praha Smíchov pana Petra Pavlíka,
- za SŽDC pány Hupku (náměstek přednosty PO Praha hl. n.),
pana Minaříka (dozorčí provozu žst.Praha Vršovice),
pana Marka (dozorčí provozu žst.Praha Smíchov),
- za ČD Cargo ředitele PJ Praha pana Miloše Krátkého.


             „Jak jste si již mohli všimnout na programu konference, dnes toho na projednání a schválení nemáme mnoho. Hospodář Pavel Čermoch nám předloží návrh rozpočtu na příští rok. Dále - a to nám doufám zabere nejvíce času; nás čeká vystoupení hostů a následná diskuze.

             Ale na začátek bych rád řekl něco o naší organizaci, která vznikla před několika lety sloučením původní vršovické a smíchovské (ke které se ještě dříve připojili radotínští) V současné době naše organizace má 228 členů-zaměstnanců (ČD 74, SŽDC 129, CARGO 25) a cca 90 důchodců. Oproti loňskému roku je to tedy pokles cca o pět členů. Už máme několik zaměstnanců, kteří se k nám vrátili z ADP.

             Bohužel nás v měsíci září postihla nepříjemná událost – mimořádná událost ve výhybně Praha Vyšehrad. Tato MU se týká dvou našich členů – výpravčí a signalista St. 2. Já nebudu zacházet do detailů, jelikož ještě probíhá vyšetřování (na úrovni kriminální policie!!!), ale rád bych se zmínil o velice důležitém pojištění odpovědnosti. Na tomto případu je krásně vidět, jak důležité toto pojištění je. Zajistili jsme ve spolupráci s Ústředím OSŽ právní pomoc – právníka přímo z OSŽ, který bude zastupovat oba na MU zúčastněné zaměstnance. K tomu bych ještě dodal, že i naše organizace přispěla finanční částkou do fondu OSŽ, abychom vyjádřili jistou solidárnost a podporu. Do jisté míry chybou však bylo, že MU se stala ve čtvrtek večer, ale nikdo nás nekontaktoval, stejně tak krizovou linku OSŽ! Zaměstnanec má v tu chvíli totiž právo – NEVYPOVÍDAT! Jde především o to, aby neřekl (a toto je hned zaprotokolováno!!) něco, co by pak chtěl vzít zpět – protože to třeba řekl ve stresu a třeba do jisté míry nevědomě. Já chápu, že v této situaci člověk nemyslí na volání nějakému předsedovi nebo inspektorovi BOZP, ale apeluji na to, aby – pokud se někdo z Vás do takovéto podobné situace kdykoliv dostane – nebojte se zavolat. I od toho jsme tady!

             A teď už k příjemnějším věcem. I nadále pro Vás zajišťujeme různorodé akce pro vás - Pavel Čermoch s velkou vytrvalostí zajišťuje velmi oblíbené lístky do divadel, já dělám bowlingové turnaje několikrát ročně, novinkou letos pak hlavně díky nápadu našeho člena – pana Tomáše Bezoušky byla exkurze ve hvězdárně Ondřejov s následnou vycházkou po Mikešově stezce a mnoho dalších věcí. Pravidelně se také důsledně zúčastňujeme i prověrek BOZP na jednotlivých pracovištích.

             Stále se nám však dostatečně nedaří navázat užší komunikace mezi vámi - členy a ZV, i přesto, že byla zřízena speciální e-mailová adresa, diskuzní forum na webových stránkách přímo skomírá. Asi se budu opakovat, ale v neposlední řadě se nám nepodařilo obnovit důvěru v OSŽ jako takové, kdy je patrná hlavně nedůvěra v ústředí OSŽ, ale samozřejmě pro řadové členy jsme první na ráně my v ZV… To se nezměnilo. Osobně jsem zvědavý na letošní kolektivní vyjednávání u všech tří hlavních zaměstnavatelů, o čemž nám jistě pohovoří pan předseda Pejša. Právě v těchto dnech probíhá modernizace ZZ ve výhybně Praha-Vyšehrad, podařilo se všechny výhybkáře umístit, nikdo nebude propuštěn pro nadbytečnost! Příští rok nás bohužel čeká rovněž v rámci přestavby žst. Praha Hostivař jistá nadbytečnost provozních zaměstnanců (především signalistů) – i pro ně se budeme snažit najít uplatnění v rámci PO Praha hl.n. a PO Praha Libeň. Přeji vám všem, abyste zde strávili příjemné odpoledne, nebojte se našich hostů na cokoliv zeptat, a zároveň vás všechny srdečně zvu na podzimní zábavu, která bude od 17 hodin zde s hudbou DJ Petra Pavlíka.“

             Tak to byla tedy moje slova z konference.


             Situace posledních dní před konferencí byla lehce chaotická. V pondělí 10. listopadu byl dozorčí radou odvolán generální ředitel Českých Drah pan Daniel Kurucz. Nakolik je toto šťastný krok – obzvlášť v probíhajícím kolektivním vyjednávání, to nebudu komentovat. Novým generálním ředitelem byl jmenován Pavel Krtek, dosavadní člen představenstva. Nicméně hned o dva dny déle, ve středu (kdy se konala i naše konference) ráno oznámil ministr dopravy pan Antonín Prachař svou demisi. Co ho tedy vedlo na poslední chvíli k takto velké personální změně u našeho zaměstnavatele, to nechám na osobní fantazii každého z Vás. Novým ministrem se stane pan Dan Ťok, do nominace na ministra pracoval na pozici generálního ředitele Skansky.

             Dále bych se s Vámi rád podělil o pár informací z kolektivního vyjednávání. U ČD a. s. je situace poněkud zkomplikovaná nejdříve odvoláním generálního ředitele ČD pana Kurucze, dále odstoupením ministra dopravy pana Prachaře (jen dva dny po odvolání GŘ ČD!). Proběhlo tedy zatím první kolo. Prozatím navrhuje zaměstnavatel zachování stávájící PKS v oblasti mezd, odborové centrály by rády prosadily zvýšení mezd o 4%. Bude se jednat o navýšení hodnoty stravenek (pro zaměstnance mimo ČD upozorňuji, že dostáváme stravenky za 60,-). Naopak ke shodě došlo v otázkách pracovní doby, dovolené,KOPek a dalšího.

             U SŽDC s. o. došlo k dohodě o profesní odměně, sjednaly se principy odměňování vybraných pracovišť s nejnáročnějším pracovním zatížením. Nárůst mezd navrhuje zaměstnavatel 1,4%, zatímco OC požadují 4,1%. U SŽDC již otázka stravného byla otevřena a hledá se shoda.

             U ČD Cargo aktuální informace zatím nemáme.


             Toto číslo čtete již v době Adventu. Já Vám z celého srdce přeji, abyste ho prožili klidně, bez starostí a shonu, a těšme se na Vánoce, na období, kdy bysme měli být s těmi, které máme rádi. Zároveň slibuju, že letošní poslední – prosincové číslo Zpravodaje bude vydáno ještě před Vánoci, tak abyste si mohli počíst již přes svátky. Doufám, že pro Vás budeme mít jen samé dobré zprávy.

                               Předseda ZV, Jaroslav Kučera

   Jednání závodního výboru   Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Archiv schůzí závodního výboru a konferencí za rok 2013:http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html

Termíny v roce 2014:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,
nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:SmíchovVršoviceSmíchov

27.3.2014

konference
kulturní sál SmíchovVršoviceSmíchovVršoviceSmíchovVršoviceschůze ZV (od 14.00) + konference (od 15.00)
kulturní sál SmíchovVršovice   Jednání se zástupci zaměstnavatele   


OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš


16.12.2014PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán
Grimová Jana


17.12.2014

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš21.1.2015

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej

2.12.2014

ZAP Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra


11.12.2014

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan
(Manažer oddělení DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr


11.12.2014
   Klub důchodců   
Podeváté v salonku žižkovské restaurace "U Kozla"


       Dne 18.listopadu se konalo další setkání klubu důchodců. Na schůzi klubu se tentokráte probíral předběžný návrh akcí na příští rok, či spíše přesněji na první polovinu roku. Velmi hrubý nástin je tento - termíny jsou velmi hrubé odhady a mohou se ještě změnit - v lednu bude setkání klubu trochu slavnostnějšího rázu s obědem, v únoru bude neobvyklá exkurze do pankrácké věznice, v březnu výlet do slovenských Rajeckých Teplic, v dubnu výlet do Ústí nad Labem - na lanovku na Větruši, na hrad Střekov a do místního pivovaru. V květnu výlet do České Třebové a exkurze na zdejším seřaďovacím nádraží a zdejšího minipivovaru. Zhruba v červnu výlet na Ukrajinu a v červnu tradiční parní vlak. Letos bude poslední akce - 7.prosince - Mikulášský vlak z Braníka, po návratu je navíc zajištěn salonek v branické nádražní restauraci pro následné posezení. Příští schůze klubu bude 16.prosince, bude i s malým občerstvením. Měla by nás navštívit Iva Tekáčová, bývalá předsedkyně vršovické organizace.Petr Polák

Mikulášský vlak - neděle 7.prosince
se zamluveným vozem pro naše členy


   Konference   
Praha Smíchov 12.listopadu

       Dne 12.listopadu 2014 se konala konference naší organizace.

V úvodu promluvil předseda Jaroslav Kučera, jeho proslov si můžete přečíst v "úvodním slově" tohoto čísla.

Dále hovořili hosté, stručně:

Předseda OSŽ p.Pejša:

Když jsem byl na vaší konferenci před dvěma lety, část členů se chystala odejít do nového svazu. Nyní můžete srovnávat, co pro vás může udělat ADP, co pro vás může udělat OSŽ. Nyní například máte z ústředí OSŽ poskytnutu právní pomoc vašim členům v případě mimořádné události na Vyšehradě. Krizová linka právní pomoci pro tyto případy funguje non stop. Porovnejte si kdo má výhodnější pojistky na škody způsobené v zaměstnání, apod. Od 1.ledna začnou fungovat nové webové stránky OSŽ, taktéž od 1.ledna se z Obzoru stává čtrnáctideník. Momentálně probíhají ve státních firmách ČD a Cargo personální turbulence, dnes nevíme s kým zde budeme jednat zítra. Nicméně nová koaliční vláda deklarovala podporu železniční dopravě.

tajemník PV SŽDC p.Paleček:

Byl závazek zaměstnavatele pro lepší odměňování exponovaných pracovišť, zaměstnavatel k tomu přistoupil ale tak, že by ty peníze vzal někomu jinéme, takže od května toto bylo zablokováno. Ve 21 stanicích bylo provedeno měření zátěže, zatím z výstupů nevyplynul žádný návrh zaměstnavatele. Nyní zaměstnavatel zahájil kolektivní vyjednávání s tím, že chtěl omezit KOPky a nahradit je finančním příspěvkem 8 000,-Kč. Nyní jsou KOPky zpět vyjednány, bude stejná pracovní doba, nyní se ve vyjednávání zaměříme na zvýšení tarifů.

ředitel PJ Praha Cargo p.Krátký:

Dnes máme dvanáct dní nové vedení Carga, které přišlo z prostředí mimo železnice, včera jsme s nimi jednali, mám z nich pozitivní dojem, mají zkušenosti z byznysu. Například k jednotným vozovým zásilkám se stavějí tak, že je to největší přidaná hodnota Carga - nikdo jiný to nedělá a je třeba vyjednat lepší podmínky pro provozování této ztrátové dopravy. Od 1.1.2015 si bude firma Metrans vozit sama kontejnerové vlaky do Německa, tudíž nebude využití pro zaměstnance Carga v žst.Praha uhříněves, naštěstí vozmistři Carga budou dělat pro Metrans výchozí technické prohlídky.

přednosta stanice Praha Smíchov (ČD) p.Pavlík:

Od 1.10. probíhá reorganizace, z 13 KCOD je 7 ZAP, KCOD Praha je totožné se ZAP Praha. ROc - Regionální obchodní centra mají na starost komunikaci s objednavateli dopravy. Vše zatím funguje dobře. Parní vlaky dělám stále, nyní 6.,7. prosince mikulášské vlaky.

náměstek přednosty PO Praha hl.n. p.Hupka:

Na vedení SŽDC nyní nejsou personální změny, jsou připomínkovány změny předpisů D17, D5, ZAM1. Výhybna Vyšehrad je již řízena z Prahy Smíchova. Chystá se rekonstrukce žst.Praha Hostivař, bude nové traťové zab.zař., zruší se hradlo Železný most, odb.Záběhlice, bude se muset řešit umístění zaměstnanců, částečně je možná rekvalifikace na výpravčí. "Hrbatá" - Řeporyje - Rudná má být řízena z Berouna, zatím odloženo na rok 2016, připravuje se dálkovina do Vraného.

dozorčí žst.P.Smíchov (SŽDC) p.Marek:

Zrušení pracoviště výhybna Vyšehrad proběhlo bez problémů (až na MU). Mimořádnou událost bude chtít zaměstnavatel vyřešit do konce ledna, pak ještě řeší policie ČR a Drážní inspekce - zatím není znám termín.

Zpráva o hospodaření:

p.Čermoch - hospodář: Přednesl zásady hospodaření na rok 2015.

Návrh rozpočtu na rok 2015 byl předložen k hlasování a byl schválen.

Diskuze:

Bylo poukázáno na problémy s propustností vlaků Carga, je-li tolik výluk v Praze na síti SŽDC.
Hupka: Řeší Odbor výluk GŘ, bude výluka Hostivaře, střešní konstrukce Praha hl.n.-což bude znamenat velké omezení pro osobní dopravu.

Dotaz, bude se řešit rekonstrukce Vyšehradu, když tam byla zrušena dopravní kancelář?
Marek: Budova není ani SŽDC, ani ČD, je soukromého majitele, St.2 je majetkem SŽDC, bylo opatřeno mřížemi.
zaznamenal Pavel Dvořák   Akce pro členy ZO   Akce trvalé :

Hokej - HC Sparta Praha

Permanentky na utkání
jsou uloženy u p.Sekyry.
mail: sekyral@seznam.cz
tel: 736524661

přehled volných permanentek on-line na webových stránkách:
http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/


Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavání v bazénu v Praze Podolí

bohužel plavenky již nejsou, budou opět v příštím rocePlavání v Aquaparku v Praze Barrandově

bohužel plavenky již nejsou, budou opět v příštím roceKultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail
Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.czAkce již proběhlé :

20.listopadu 2014 Lanová dráha na Petřín

                      Tak jako každý měsíc, jsme se sešli dne 20.11.2014, tentokrát v hojném počtu v dolní stanici Újezd u pozemní lanové dráhy na Petřín. Vyjeli jsme do horní stanice Petřín. Lanová dráha je dlouhá 511 m s jednou zastávkou ve stanici Nebozízek, odkud je krásný výhled na Prahu. Ve stanici Petřín na nás čekal průvodce, který nás seznámil s historií lanové dráhy na Petřín od zahájení provozu v roce 1891 až po současnost. V roce 1985 byla lanová dráha začleněna do systému MHD v Praze.
                      Lanová dráha prochází Hladovou zdí, kterou nechal postavit císař Karel IV., své pojmenování získala na památku toho, že byla nouzovou stavbou, umožňující zaměstnat pražské obyvatelstvo.
                      Po seznámení s historií lanové dráhy jsme se odebrali do technického zázemí, kde nás průvodce seznámil s technikou, která je potřebná pro provoz lanové dráhy (od hlavního pohonného motoru, obrovská kola, přes která prochází tažná lana až po brzdovou soustavu a zabezpečení jednotlivých vozů ve stanicích). Dále jsme navštívili i velín, odkud se provoz lanové dráhy řídí-děje se téměř automaticky,bez zásahu obsluhy. Po ukončení prohlídky jsme před stanicí Petřín udělali společné foto a poté se rozešli - někteří na rozhlednu Petřín, jiní do bludiště a další sjeli zpět na Újezd. Všem se tato akce líbila, neboť není vždy možnost se podívat do technického zázemí lanové dráhy.text Vlasta Šulcová
fotografie Vlasta Šulcová a Josef Štech   Novinky v jízdním řádu 2014/2015          V neděli 14. prosince začne platit nový GVD. Další řádky tedy budou převážně o novinkách v jízdním řádu 2014/2015. Ten přinese pro někoho větší, pro jiného menší změny. Nechci se rozepisovat detailně, ostatně novinových článků a tiskových zpráv k tomuto bylo vydáno již nepřeberné množství. Takže v kostce – od nového JŘ se rozšíří boj tří dopravců – ČD, RJ a LE na trasu Praha – Košice. České Dráhy ruší tradiční denní spojení vlakem Košičan, ten bude nově jezdit pouze jako posilový v pátek po obědě z Prahy a v neděli zpět. I nadále poveze autovůz, novinkou však bude povinná rezervace v tomto vlaku. Místo Košičanu bude denní spojení zajišťováno vysokorychlostní jednotkou Pendolino, čímž se cesta zkrátí přibližně o hodinu. Na tuto linku však nasadí své soupravy i Regiojet s novými (pronajatými) lokomotivami Vectron, Leo express pojede jednotkami Flirt. Nakolik Českým Drahám soukromníci na této trase „zatopí“, to si musíme počkat. Nicméně boj minimálně cenový to bude zcela jistě. A problémy způsobí Radim Jančura i slovenským železnicím ZSSK – denně totiž bude provozovat tři páry vlaků mezi Bratislavou a Košicemi, čímž bude přímo konkurovat komerčním spojům IC ZSSK.

       S pendoliny se pojí i další změna – na rameni Cheb-Plzeň-Praha dojde k časovým změnám. Stále pojedou dva spoje, ale z Chebu jeden ráno a jeden odpoledne. A pro zajímavost - dne 23. prosince uplyne již deset let provozu pendolin pod hlavičkou ČD, tehdy začinaly zkušební provoz s cestujícími na běžných rychlících na trase Praha-Děčín. Během těch deseti let dostaly soupravy postupně zásuvky 230V na dobíjení elektroniky, připojení k wifi, zároveň s tím se spustil provoz palubního portálu, kde cestující mohou přes webkameru sledovat trať očima strojvedoucího, číst e-knihy, zpravodajství, informovat se o návazných službách ČD. Nově se zavádí i sledování filmů přímo z portálu.

       Další změnou je koncept stravování ve vlacích na lince Praha-Ostrava-Žilina, kdy na cca polovině spojů ČD nebude řazen v soupravě klasický jídelní vůz, ale servis občerstvení bude zajišťován pouze minibarem vlakuškami (např. káva zde má stát jen 10,-). Tato změna souvisí s přípravou na jízdní řád 15/16, jelikož vozy WRmee budou přesunuty na relace, které do dneška byly výsadou vozů WRmz – ty půjdou na zásadní rekonstrukci a modernizaci společně s vozy Ampz a Bmz. Rekonstrukce těchto vozů by měla být dokončena do prosince 2015 tak, aby od jízdního řádu 15/16 mohly být nasazovány dle nové smlouvy s DB na linku Praha-Drážďany-Hamburk.

       S Německem souvisí i další změna, pro někoho dost zásadní, a tou je omezení sítě nočních vlaků kategorie CNL. Vlak 456 z Prahy s odjezdem kolem půl sedmé večer již od začátku listopadu nevozí přímé vozy do dánské Kodaně, od začátku JŘ 14/15 budou zrušeny i vozy do Amsterdamu. Novou cílovou stanicí se stane Oberhausen nedaleko Duisburgu. Odsud se pak může vlaky ICE pokračovat (nejen) do Amsterdamu. Švýcarský Curych zatím zůstává, jen při zpáteční cestě do Čech (do konce března) budou vozy z Drážďan vedeny až na vlaku EC 171 (příjezd do Prahy tedy o hodinu později). Bude rozšířen počet vlaků mezi Chebem a Norimberkem o jeden pár (celkem čtyři páry vlaků) a německé dráhy chystají novou autobusovou linku Plzeň-Mnichov.

       Při cestování do Rakouska cestující pocítí největší změnu na lince do Vidně, kde budou na všech vlacích nasazeny v dvouhodinovém taktu jednotky Siemens Viaggio Comfort (známější jako railjety). Většina vlaků během dne bude vedena až do Štýrského Hradce. Railjety poprvé nabídnou tři třídy – economy, bussiness a premium. Sedadel premium je v českých soupravách šest a budou povinně místenková (cena bude ve vnitro přepravě mezi 70 a 250 Kč, do Rakouska jednotná 15 €). A nově budou od 14. prosince všechny dálkové vlaky zajíždět do stanice Vídeň hlavní nádraží, kde budou cestující moci přestupovat do všech směrů.

       Do Maďarska bude nově zaveden rovněž dvouhodinový takt, vlak Avala ve své nynější podobě zaniká a nově se bude jmenovat Csardás a pojede jen z/do Budapešti. Navíc na Slovensko bude zaveden nový posilový vlak z Břeclavi do Bratislavy v pátek a v neděli tam i zpět (čímž z Prahy vznikne za využití railjetu do Břeclavi prakticky hodinový takt směrem na Bratislavu). I v příští sezoně budou vedeny přímé lůžkové vozy do Splitu a Baru.

       V noční dopravě směr východ dochází k nasazení „nových“ lehátkových vozů ČD Bcmz (vybavené kotoučovou brzdou, klimatizací a zásuvkami 230V), nasazení starých vozů Bc by mělo býti již jen výjimkou. Zásadní změnou je zrušení vlaku Excelsior, nově na východ Slovenska pojedou tedy jen dva noční vlaky – EN Slovakia a Bohemia (ta vznikne přejmenováním Šíravy). Přímé vozy z Chebu do Košic, ať už přes Ústí n. L., nebo přes Plzeň budou vedeny i nadále, jen dojde k časovým úpravám. Oba tyto vozy budou v Praze přecházet na vlak Bohemia, ve směru zpět je situace složitější a přepojovat se budou v Pardubicích. Trochu zklamáním je příjezd vozu do Chebu (větev přes Ústí n. L.) téměř až v poledne, a je otázkou, jaký vliv to bude mít na obsazenost (a následné možné další omezování). Novinkou bude u oblíbených autovlaků stanice Humenné, kam bude ve vybrané dny veden autovůz vhodný nejen pro cestující z nejvýchodnějších částí Slovenska, ale i Ukrajiny.

       Do Polska se po roční přestávce vrací přímý denní spoj z Prahy – vlak kategorie eurocity (poveze přímý vůz Žilina-Bohumín-Varšava). Dále bude rožšířen jeden pár vlaků EC mezi Vídní a Varšavou – pojedou až do Gdynie. V regionální dopravě pak za zmínku stojí zavedení nových regionálních vlaků z Bohumína do Krakova.

===================================================================

Z pohledu vozidlového parku nás čekají tyto další změny:

       Na rameni vlaků EC Praha-Budapešť budou nasazeny nové škodovácké lokomotivy řady 380, na vlacích Praha-Vsetín-Žilina by se měly objevit slovenské rekonstruované lokomotivy řady 361.1. Do vozů Bdmpee má být instalována wifi síť, do provozu na linkách Brno-Břeclav-Olomouc, Praha-Plzeň-Klatovy by měly zasáhnout nově rekonstuované vozy Bdtee a ABpee. Vlaky na lince Praha-Plzeň-Cheb již jsou řazeny z rekonstruovaných vozů Bpee, Bee, Bbdgmee, a v příštím roce dojde tedy jen na výměnu vozů první třídy. Rovněž zde by měly být nasazeny vozy ABpee. Na ostatních tratích nedochází k žádným zásadním změnám, ty nastanou pravděpodobně až o rok později (s tím, jak začnou přicházet z rekonstrukce vozy vzniklé přestavbou vozů řady Bp). Tak to je asi v kostce vše, snad se Vám nějaké informace budou hodit .


text Jaroslav Kučera

   Zajímavé knihy   Mojmír Krejčiřík - Malý železniční pitaval


V letech 1991 až 1993 vyšli čtyři knížečky s příběhy vybrané z "černé kroniky" našich železnic. Příběhům posloužily za podklad vyšetřovací spisy, soudní, policejní či úřední protokoly a novinové zprávy o nejrůznějších nehodách, kalamitách či jiných mimořádných událostech na našich železnicích, které se udály v prvních třiceti letech existence našich železnic a které autor knížek, pan Mojmír Krejčiřík proměnil v poutavé vyprávění. V roce 2011 přibyl k edici pátý díl. Na ukázku jsem vybral příběh "Jeden za všechny..." ze druhého dílu pojednávající o spontánní akci dělníků v reakci na vyhození jednoho kolegy z práce.


vybírám z knihy:

Jeden za všechny...

       Revoluční rok 1848 se nevyhnul ani železnici...Ne, nedošlo k žádné revoluci. Náš příběh je jen svědectvím revolučního ducha té doby. A také železničářské solidarity.

       V sobotu 12.srpna 1848 našel generální sekretář Severní dráhy Heinrich Sichrovský v denní poště dopis, který okamžitě upoutal jeho pozornost. List odeslaný předešlého dne z Hulína, byl od přerovského staničního asistenta Josefa Hödla. Stěžoval si, že jej napadli dělníci přerovských strojních dílen, inzultovali ho a vyhnali z Přerova. Ze strachu o svou bezpečnost, ba i život se proto nadále zdržoval v Hulíně a žádal ředitelství o zjednání nápravy. Ze stížnosti vyplývalo, že bezprostřední příčinou incidentu se stal Hödlův konflikt s jedním ze staničních zaměstnanců, truhlářem Janotou. Přerovský asistent o něm psal:

       Janotu jsem po více než šest měsíců napomínal, ale bezvýsledně...
....V sobotu 5.srpna jsem Janotovi uložil dokončení nového výhybkářského domku a přidal jsem mu tesařského tovaryše. Když jsem se v úterý 8.srpna vrátil z grygovského lesa, kde jsem řídil obnovu čtyř mostů, prohlédl jsem jejich práci a shledal ji zcela nedostatečnou... Když jsem Janotu za toto bezmezné lajdáctví pokáral a vytknul mu málo vykonané práce, rozlítil se a odpověděl mi: "To mně ještě nikdo neřekl, kdo něčemu rozumí!" Protože si mezitím již sbalil svoje nářadí, oznámil jsem mu, že je propuštěn.
       Nato šel Janota do strojních dílen a dělníky, s nimiž jsem jaktěživ nepřišel do styku, pobouřil proti mně. Během mé nepřítomnosti - protože jsem se musel vrátit do grygovského lesa - dělníci přišli ke staničnímu inženýrovi Pečenkovi a on jim musel slíbit, že Janota bude opět přijat do práce. Druhého dne, 9.srpna, přišel ráno Janota do kanceláře a neurvalým tónem se mne zeptal: Pane asistente, mohu pracovat nebo ne? Na takto položenou otázku jsem nemohl odpovědět jinak než "Ne".
       Potom přišel pan inženýr a řekl mi o deputaci dílenských dělníků. Představil jsem si pokojnou deputaci a v návalu práce jsem už této záležitosti nevěnoval žádnou pozornost v domnění, že se vše vyřeší smírnou cestou.
       Po šesté hodině večer přišli všichni zámečníci a ostatní dělníci do kanceláře staniční inspekce, kde jsem byl sám. Vyvlekli mne ven za mordýřského křiku, strkali do mne, smýkali se mno sem a tam, nebrav ohled na mé úpěnlivé prosby o vyslechnutí a o pět minut na vzájemnou domluvu. Tak jsem byl v ohrožení života, za nespočetných ran, štulců a nadávek hnán zlobyplným davem až za hulínskou výhybku. Přitom mi natrhli kabát a důrazně mi zakázali návrat do stanice. Odešel jsem proto pěšky po kolejích do Hulína, kde se dosud nacházím.


       To bylo velmi závažné oznámení a Sichrovský o něm neprodleně informoval provozního komisaře Steinrosera. Ten si telegraficky vyžádal zprávu od Hödlova nadřízeného, přerovského inženýra Pečenky....

....Po skončení práce v obou dílnách (tj.v dílně Severní dráhy a dílně c.k.Státní dráhy) po šesté hodině večer se dělníci srotili před nádražní budovou, zvolili si čtyři mluvčí, vešli do kanceláře a žádali Pečenku "v poněkud příkrém tónu", aby byl Janota znovu přijat do práce.

"Janota porušil povinnou subordinaci svou urážlivou odpovědí asistentu Hödlovi", odpověděl jim Pečenka,"neboť takovými odpověďmi se žádný představený nemůže od svých podřízených nechat tupit. Proto jsem pro satisfakci pana asistenta jeho rozhodnutí schválil, takže Janota nebyl propuštěn z práce asistentem Hödlem, nýbrž mnou."

"Přesto si vás dovolujeme, pane inženýre, požádat," zdáli se delegáti neuspokojeni, "abyste znovu laskavě zvážil přijetí Janoty zpět do služby. Jeho odpověď panu asistentovi přece nemůže být důvodem k propuštění člověka, který zde již čtyři roky pracuje a živí ženu a čtyři děti."...

"Nemá smysl o tom diskutovat," odpověděl jim na to Pečenka. "Personál strojních dílen se nemá co vměšovat do opatření staniční inspekce."

"Janota je zrovna tak dobrý řemeslník jako my,"nedali se delegáti."My se musíme bránit všichni za jednoho a jeden za všechny a nemůžeme to jen tak nechat, když se jednomu z nás děje zjevná křivda."

Když dělníci ještě chvíli na inženýra naléhali, aby Janotu znovu přijal do práce, rozhodl nakonec Pečenka:
"Prozatím v té věci sám nemohu nic udělat. V každém případě by Janota musel nejprve pana asistenta Hödla za urážku odprosit."

       Takovou odpověď považovali delegáti za rozumnou, odešli z kanceláře a zástup čekající venku se rozešel. Na druhý den ráno oznámil Pečenka Hödlovi, co dělníkům slíbil. Asistent mu však oznámil, že s Janotou již mluvil a vyhodil ho z kanceláře.

...tentýž den navečer byl asistent Hödl inzultován a vyhnán z Přerova dílenskými dělníky...

       Ředitelství Severní dráhy se pokusilo incident vyšetřit vlastními úředníky. Do Přerova vyslalo ředitele strojní služby Felsensteina a právního zástupce firmy na Moravě, brněnského advokáta JUDr.Schindlera. Jenže oba pánové narazili na neproniknutelnou bariéru dělnické solidarity. Pro spontánní odpor nemohli vyšetřování totiž vůbec zahájit.

Ředitelství společnosti se tedy obrátilo na brněnskou policii:


       Výtržnost přerovských dělníků a inzultaci drážního úředníka je třeba kategoricky potrestat, jinak by si tito lidé mohli troufnout za nyní panujících liberálních poměrů vyhnat ze stanice také svého dílovedoucího i provozní úředníky a výpravčí. Proto k zamezení dalšího ohrožení osobní bezpečnosti železničních úředníků i cestující veřejnosti, žádá ředitelství v plné uctivosti o zahájení vyšetřování.


       Brněnský policejní ředitel vyslal do Přerova referenta pro železniční záležitosti, policejního komisaře Jana Ratolisku. Ten se 25.srpna pustil do vyšetřování. Ten si nejprve předvolal muže, kvůli němuž celé pozdvižení vzniklo, truhláře Jana Janotu (30 let). Komisaře zajímalo, proč jej Hödl propustil z práce.

       Pan asistent si už delší dobu na mne zasedl, a hrozil mi při nejbližší příležitosti propuštěním....
...Naposledy jsem měl na jeho příkaz postavit dřevěný výhybkářský domek za nádražím. Pan asistent nebyl s mou prací spokojen, protože jsem nebyl v určeném čase hotov a propustil mne z práce. To potrestání bylo pro mne tím více bolestné, že jsem potřebnou píli nezanedbal, ale práce se protáhla z viny pana asistenta. Podle plánů, které sám nakreslil, byl domek navržen příliš vysoký a já jsem ho musel třikrát seřezávat. V rozhořčení jsem panu asistentovi řekl, že mne sekýruje, protože práci nerozumí, a že raději sám nechám práce, když si na mne tak zasedl.
       Nato mi pan asistent rozzlobeně odvětil, že si mám ihned sebrat nářadí a odejít z práce, což jsem bez další odmluvy učinil. Na nádraží se mě ptali dělníci, kteří právě venku svačili, co se mi stalo. Vyprávěl jsem jim to a stěžoval si na tvrdé jednání asistenta Hödla. Řekli mi, že to přece nejde, jen tak po letech práce člověka vyhodit, a že za mne poprosí u pana inženýra Pečenky.
       Ještě téhož večera to skutečně udělali a potom mi oznámili, že mohu zase přijít do práce, když pana asistenta odprosím. Nazítří ráno jsem se proto vydal do kanceláře a řekl: "Nejponížeji prosím, pane asistente, zda mne znovu necháte pracovat nebo ne?"
       Pan asistent Hödl mně zlostným tónem odpověděl: "Vy už u dráhy nepracujete, pakujte se."Protože jsem si uvědomil, že další prosby jsou zbytečné, šel jsem pryč a smutný jsem zůstal stát před staniční budovou. Dělníci, kteří šli právě na svačinu, se ptali, zda jsem byl přijat do práce. Když jsem jim řekl, že ne, rozhořčili se, že je to hrozné a že se za mne půjdou ještě jednou přimluvit. Nato jsem šel domů a teprve večer jsem se dozvěděl, že když pan asistent tvrdošíjně odmítal vzít mne zpět do práce, vyprovodili ho z nádraží....


       Ratoliska zjistil, že výslechy dělníků jsou zbytečné, že se od nich nic nedozví. Dělníci z obou dílen se zřejmě domluvili, že budou držet pohromadě a neudají nikoho, jako organizátora či vůdce výtržnosti. Jenže komisař si věděl rady. Výtržnost na nádraží přece nemohla proběhnout beze svědků. Ti budou jistě ochotni uvést některá jména. Ratolisku však překvapily výpovědi staničních úředníků. Nikdo z nich nemohl říci nic bližšího, všechno viděli z dálky, dělníky neznají...Vyhnání asistenta Hödla se odehrálo před zraky téměř veškerého úřednictva, aniž kdokoliv zasáhl? To bylo divné.
Že budou i staniční úředníci solidární, to policejní komisař skutečně nečekal. Vždyť se dělníci dopustili násilí vůči jednomu z nich...

       Jenže z výpovědí Ratoliska brzy zjistil důvod. 23letý asistent Hödl, který v Přerově sloužil teprve deset měsíců, byl všeobecně neoblíben. 27.srpna vyslechl komisař konečně i poškozeného asistenta Hödla:


       Po mém příchodu do Přerova jsem díky svým praktickým i teoretickým znalostem rychle rozpoznal nízkou pracovní morálku zdejšího dělnického personálu. Přikročil jsem proto k postupnému napravování tohoto zlořádu...Napomínal jsem a trestal každé provinění a bylo-li to neúčinné, přikročil jsem k propouštění, nikdy jsem se nenechal přemluvit ke znovupřijetí...
       ...Pokud jde o staniční úředníky, nevím, že bych některého urazil. Ovšem, protipředpisové jednání mých kolegů jsem vždy hlásil svému nadřízenému...


       Protože dělníky neznal, předvedl mu Ratoliska k identifikaci veškerý dílenský personál. Hödl označil pět mužů, kteří mu byli v tlačenici nejblíže. Žádného z nich však nemohl obvinit z nějakých násilností, protože štulce dostával zezadu...

       A tak muselo brněnské policejní ředitelství vyšetřování uzavřít s tím, že se nepodařilo zjistit skutkovou podstatu přečinu podle ustanovení železničního policejního zákona.


z kapitoly (zkráceno) vybral Pavel Dvořák   Narozeniny   Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!V listopadu se narodili:


Mesiaryk Jan, Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie,
Bohanusová Marie, Burda Pavel, Chýla Karel, Jelínek Petr, Květ Petr,
Mařík karel, Novák František, Sárazová Jitka, Sekyra Lukáš, Skořepa Miroslav,
Bezouška Tomáš, Blažekovičová Alena, Buková Helena, Hanzlík Rudolf, Piskáčová Jitka,
Grosman Václav, Herko Róbert, Sysel Jiří, Popelář Jan a Šindelář Ivan.

V prosinci se narodili:


Bradová Jana, Gaubeová Marie, Horná Annna, Janko Jindřich, Pištělák Miloslav,
Gebel Miloslav, Rohlíčková Jaroslava, Rozboudová Marie, Budiš Pavel, Foltynová Šárka,
Kubart Ondřej, Mattis Jiří, Novotný Lubomír, Pavlišta Radek, Racek Jaroslav,
Smiatková Marie, Tináková Marcela, Jablonovský Peter, Klenovcová Kateřina, Ruth Martina,
Holakovská Věra, Míchková Iveta, Zeman Lubomír, Kačírek Jan a Ratajová Silvie.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

listopad 2014


TOPlist