2.10 Stravování a náhrady výdajůZaměstnavatel je povinen umožnit stravování zaměstnancům ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 ZP ve všech směnách, v souladu s přílohou číslo 3 této PKS.