2.3 OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje2.3.1
Zaměstnavatel zabezpečí plnění povinností při udržování OOPP v použitelném stavu. V jednotkách organizační struktury, kde čištění a údržbu OOPP nebude možno zajišťovat ve vlastních zařízeních na náklady zaměstnavatele, poskytne se zaměstnancům finanční příspěvek ve smyslu IN PERs22-B-2008 „Směrnice pro poskytování OOPP“ dle její přílohy číslo 4 „Příspěvek na čištění OOPP“, v platném znění. U profesí, kde dochází k značnému znečištění pracovních oděvů, lze po dohodě s odborovými organizacemi praní a čištění pracovních oděvů zadávat i dodavatelsky.2.3.2 Zaměstnavatel bude sledovat vývoj účinnějších a kvalitnějších OOPP ve smyslu hygienických a bezpečnostních kritérií, vylučujících zdravotní poškození zaměstnanců. Pracovní skupina pro posuzování OOPP a výstrojních součástí, jejímiž členy jsou též zástupci odborových organizací, bude v souladu se zásadami zvýšené hospodárnosti inovovat a modifikovat OOPP při zachování dosavadního rozsahu nabídky2.3.3 Zaměstnavatel bude poskytovat ochranné nápoje podle IN PERs21-B-2008 „Směrnice BOZP“ a OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky v souladu s IN PERs22-B-2008 „Směrnice pro poskytování OOPP“.