2.6 Kondiční pobytyZaměstnavatel zabezpečí v roce 2014 pro zaměstnance v exponovaných povoláních (pracovních činnostech) kondiční pobyty v souladu s přílohou číslo 4 této PKS.