2.7 Jízdné ve vlacích ČDMinisterstvo dopravy podle § 33 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů v roce 1993 vydalo „Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy“, (dále jen Tarif).

Společnost ČD Cargo, a.s., přebírá veškerá opatření, informace a opravy znění Tarifu, předpisu ČD Ok 10 „Prováděcí předpis k Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy, které jsou ve společnosti ČDC zapracovány v IN PERs-10-B-2011 „Poskytování vnitrostátních zaměstnaneckých jízdních výhod“ a předpisu ČD Ok 12 „Předpis o zaměstnaneckých zahraničních jízdních výhodách“.