2.8 Sociální fondZaměstnavatel tvoří sociální fond v souladu s článkem 51 Stanov akciové společnosti ČD Cargo, a.s., v platném znění, a je tvořen stanoveným přídělem z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za stanovené období schváleným valnou hromadou Základním vnitřním předpisem zaměstnavatele pro tuto oblast je IN ORz30-A-2013 „Zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD Cargo, a.s.“.