2.9 Další zaměstnanecké výhody2.9.1
2.9.1 Zaměstnavatel bude svým zaměstnancům přispívat na penzijní připojištění a vybrané produkty životního pojištění v souladu s přijatou Koncepcí částečného řešení problematiky zákona o důchodovém pojištění ze dne 09. 09. 2008 a v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Bližší podmínky pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění a vybrané produkty životního pojištění jsou uvedeny v příslušných interních normách:

- PERs34-B-2009 Poskytování příspěvků na životní pojištění, v platném znění

- PERs35-B-2009 Poskytování příspěvků na penzijní připojištění, v platném znění

- PERs26-B-2012 Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance ČD Cargo, a.s., v platném znění2.9.2 Vedoucí zaměstnanec JOS vydá po dohodě s místně příslušnými odborovými organizacemi opatření k úschově kol, motocyklů a parkování osobních automobilů, používaných zaměstnanci pro dojíždění do zaměstnání.