Přílohy PKS ČD Cargo 2014

1.UPLATŇOVÁNÍ PRACOVNÍ DOBY, PRACOVNÍ POHOTOVOST A DOVOLENÉ (formát doc)

2.SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI(formát doc)

2.1 A Mzdové tarify v Kč (formát jpg)

2.1 B,C,D,E,F Tabulky - příplatky (formát jpg)

2.1 G,H,I,M,N Tabulky - příplatky, odměny (formát jpg)

2.1 P Tabulka - odměna za nepravidelný nástup (formát jpg)

3.STRAVOVÁNÍ A NÁHRADY VÝDAJŮ(formát doc)

4.POSKYTOVÁNÍ KONDIČNÍCH POBYTŮ ZAMĚSTNANCŮM ČDC (formát doc)

5.VYBRANÁ ZAMĚSTNÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ ODSTUPNÉHO
DLE PÍSMENA B) BODU 3.2.2 ZÁKLADNÍHO TEXTU PKS(formát jpg)


6.POKYN K UPLATŇOVÁNÍ STĚŽEJNÍCH BODŮ PKS(formát doc)

7.SOUVISEJÍCÍ NORMY (formát doc)