2.3 OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje2.3.1
Zaměstnavatel zabezpečí plnění povinnosti při udržování OOPP v použitelném stavu. V organizačních složkách, kde čištění a údržbu OOPP nebude možno zajišťovat ve vlastních zařízeních na náklady zaměstnavatele, poskytne se zaměstnancům finanční příspěvek ve smyslu Metodického pokynu ředitele O9 GŘ k poskytování příspěvku na čištění OOPP č. j. 2832/2012-O9, v platném znění. U profesí, kde dochází ke značnému znečistění pracovních oděvů, lze po dohodě s odborovými organizacemi praní a čistění pracovních oděvů zadávat i dodavatelsky.2.3.2 Zaměstnavatel bude sledovat vývoj účinnějších a kvalitnějších OOPP ve smyslu hygienických a bezpečnostních kritérií vylučujících zdravotní poškození zaměstnanců. Pracovní skupina pro posuzování OOPP a výstrojních součástí, jejímiž členy jsou též zástupci odborových organizací, bude v souladu se zásadami zvýšené hospodárnosti inovovat a modifikovat OOPP při zachování dosavadního rozsahu nabídky.2.3.3 Zaměstnavatel bude poskytovat ochranné nápoje podle Opatření generálního ředitele Českých drah, a.s., o zdravotní péči o zaměstnance, č. j. 55 267/2009-O9, v platném znění.