2.8 Sociální fondZaměstnavatel bude tvořit sociální fond (dále jen SF) dle zákona č. 77/2002 Sb., o ČD, v platném znění, ve výši 2% ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy (mzdové náklady). Základním vnitřním předpisem zaměstnavatele pro tuto oblast jsou Zásady hospodaření se Sociálním fondem Českých drah, a.s., č. j. 58 744/2013-O10. Rozpočet Sociálního fondu Českých drah, akciové společnosti, na příslušný rok schvaluje PČD po projednání s odborovými organizacemi.