6 PLATNOST PKS 2014Tato PKS se uzavírá na dobu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá jiná doba platnosti.

V Praze dne: 10.12.2013