Přílohy PKS ČD 2014

1.PRACOVNÍ DOBA, PRACOVNÍ POHOTOVOST A DOVOLENÁ(formát doc)

2.ŘÁD PRO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČD (formát doc)

2.1 A Mzdové tarify v Kč(formát jpg)

2.1 B Tabulky Kč za hod (formát doc)

2.1 C,D,E,F Tabulky - příplatky (formát jpg)

2.1 G Tabulka - příplatek za režim práce (formát jpg)

2.1 H,I Tabulky - příspěvek na udržení způsobilosti, odměna za pohotovost (formát doc)

3.STRAVOVÁNÍ A NÁHRADY VÝDAJŮ (formát doc)

4.POSKYTOVÁNÍ KONDIČNÍCH POBYTŮ ZAMĚSTNANCŮM ČD (formát doc)

5.VYBRANÁ ZAMĚSTNÁNÍ PRO POSKYTNUTÍ ODSTUPNÉHO
DLE ODSTAVCE E) BODU 3. 2. 3 ZÁKLADNÍHO TEXTU PKS (formát jpg)


6.ODMĚNY ZA ZABRÁNĚNÍ ÚNIKU TRŽEB
A KONTROLU ELEKTRONICKY NESENÝCH DAT O JÍZDNÍCH DOKLADECH (formát doc)


7.STANOVENÍ DÉLKY DOBY ZAPOČITATELNÉ PRAXE (formát doc)

8.ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÁ MAJÍ STANOVENOU TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBU
DLE PŘÍLOHY Č. 1, ČLÁNKU 2, BODU 3 (formát doc)


9.SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY (formát doc)

Metodický pokyn k PKS ČD, a.s. na rok 2014 (formát doc)