2.3 FKSP2.3.1
Pro používání FKSP u SŽDC jsou zpracovávány Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace pro příslušný kalendářní rok.2.3.2 SŽDC se řídí výše uvedenými zásadami a pro použití přidělených prostředků FKSP zpracuje návrh prozatímního rozpočtu pro jeho čerpání do 31. března příslušného kalendářního roku. Se schválenými zásadami na příslušný kalendářní rok budou zaměstnanci prokazatelně seznámeni.2.3.3 Pro používání centralizované části FKSP (dále jen C-FKSP) jsou po dohodě s centrálami odborových organizací vydávány Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Se schválenými zásadami C-FKSP na příslušný kalendářní rok budou zaměstnanci seznámeni formou zveřejnění dokumentu v prostředí intranetu SŽDC.2.3.4 OS SŽDC se řídí výše uvedenými dokumenty při zpracovávání vlastních zásad hospodaření a rozpočtu FKSP.2.3.5 Zaměstnavatel předloží pololetně, nejpozději do konce následujícího měsíce, odborovým organizacím přehled plnění výše uvedených zásad a čerpání finančních prostředků FKSP na příslušný rok.