3.2 Základní principy odměňování3.2.1 Zaměstnanci jsou odměňováni podle Přílohy č. 2 této PKS – Pravidla pro odměňování zaměstnanců SŽDC.3.2.2 SŽDC do 31. března 2014 předloží k projednání centrálám odborových organizací rozpis MOON.3.2.3 Údaje o mzdovém vývoji a zaměstnanosti za SŽDC celkem budou předkládány k informaci odborovým organizacím měsíčně, nejpozději do 30. kalendářního dne po uplynutí příslušného měsíce v členění podle pokynu k informačním systémům o mzdách a zaměstnanosti dle článku 1.5 písm. b) této PKS. Zároveň budou tyto informace na žádost odborové organizace zaměstnavatelem s touto organizací čtvrtletně projednány v termínu do 45. kalendářního dne po skončení stanoveného čtvrtletí.3.3 Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům3.3.1 Poskytování cestovních náhrad je upraveno v rámci SŽDC samostatnou Směrnicí o cestovních náhradách státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění.3.3.2 Náklady na zdravotní pojištění léčebných výloh zaměstnancům při zahraničních pracovních cestách se uznávají jako nutný vedlejší výdaj ve smyslu § 164 a § 171 ZP.3.3.3 Náklady podle předchozího odstavce budou zaměstnavatelem zaměstnanci uhrazeny maximálně do výše minimální sazby příslušného pojišťovacího subjektu (vč. pojištění zavazadel), u kterého uzavřel zaměstnanec pojištění, a to za každý kalendářní den strávený na pracovní cestě.