KAPITOLA V. PLATNOST PODNIKOVÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVYTato PKS se uzavírá na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá jiná doba platnosti.

V Praze dne: 9.12.2013