Přílohy PKS SŽDC 2014

1. PRACOVNÍ DOBA, PRACOVNÍ POHOTOVOST, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI (formát doc)

2.PRAVIDLA PRO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SŽDC(formát doc)

2.1 1.Tarifní mzda v Kč (formát jpg)

2.1 2.Odměna z dohody pro pracovníka dozoru (formát jpg)

2.1 3.až 7.Příplatky (formát jpg)

2.1 8.až 10.Příplatky (formát jpg)

3. STRAVOVÁNÍ A NÁHRADY VÝDAJŮ(formát doc)

4.KONDIČNÍ POBYTY ZAMĚSTNANCŮ(formát doc)