Jednání Závodního výboru v roce 2014

Členové závodního výboru (o některých více z rozhovorů pro Zpravodaj):
Jaroslav Kučera (předseda), Ladislav Kácovský , Pavel Dvořák, Pavel Čermoch, Josef Hahn, Lukáš Sekyra,
Štěpán Forman, Ondřej Kubart, Petr Skrečka, Anna Charvátová, Věra Dvorská, Jan Palkoska,
Jan Rouš, Petr Polák, Vlasta Macková (pak Jana Grimová)

Konference v roce 2014(poznámka: konference nejsou zaheslovány, jsou zde odkazy na články ve Zpravodaji, kde je o nich pojednáno)