ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Březen 2016 (č.3)Číslo bylo umístěno na web dne 31.3.2016 ve 20.00 hod
Aktualizace:


10.4.2016 dodán odkaz na tiskovou verzi zpravodaje ve formátu PDF

   Slovo na začátek   

   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
vždy od 8.00 hod, vždy první čtvrtek v měsíci, nebude-li stanoveno jinak
zbývající termíny v roce 2016:
Datum: Poznámka:

7.4.2016
Smíchov

5.5.2016
Vršovice

2.6.2016
Smíchov

1.9.2016
Vršovice

6.10.2016
Smíchov

3.11.2016
Smíchov

1.12.2016
Vršovice   Jednání se zástupci zaměstnavatele   
OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
2.2.2016 1.3.2016 5.4.2016PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán
3.2.2016
2.3.2016
6.4.2016

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš
25.2.2016 30.3.2016 27.4.2016

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej 3.2.2016 2.3.2016 6.4.2016

ZAP Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra
18.2.2016
16.3.2016
14.-17.4.2016

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Kupec Miroslav
(Vrchní přednosta DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
18.2.2016
17.3.2016
21.-22.4.2016
   Klub důchodců   


15.3. Schůze klubu :


       Dne 15.3.2016 jsme se opět sešli kde jinde, než v restauraci ,,U Kozla " na Žižkově.

       Po zahájení schůze předsedou panem Polákem, jsme probírali náplň a zážitky ze zájezdu do Rájeckých Teplic, který se vydařil a všem účastníkům se líbil. Doufejme, že tento zájezd se podaří příští rok zopakovat.

       Dále nás pan Polák informoval o týdenním pobytu v Líchovech u Sedlčan, zapsal si seznam členů,kteří se tohoto pobytu chtějí v letošním roce zúčastnit. Během tohoto pobytu je naplánována i exkurze do příbramských dolů.

       Dále nám připomenul akci v neděli 20.3.2016-návštěva muzea pražského vodárenství ve vodárně v Podolí. Ještě připomenul exkurzi do plynárny v Michli-sraz je 14.4.2016 v 11.00 hod před vchodem do plynárny.

       Také jsme byli seznámeni s akcí ve dnech 17.-19.6.2016 v České Kamenici (festival dechových hudeb), na kterou jsou všichni zváni.

       Příští schůze se koná 19.4.2016 opět v restauraci ,,U Kozla".

schůzi zaznamenala a fotografie dodala Vlasta ŠulcováAkce klubu do konce roku 2016:

! ještě přibyla exkurze 14.dubna do plynárny Michle !

3.3.- 6.3. Zájezd seniorů do Rajeckých Teplic
sepsala a fotografie dodala Vlasta Šulcová, básničku vytvořila Marta Zvonařová
20.3. Návštěva Muzea vodárenství v Praze Podolí       Dne 20.3.2016 se konala dle plánu akce ,,návštěva muzea pražského vodárenství''- vodárny v Podolí. Této akce se bohužel zúčastnilo pouze 6 členů.Měli jsme sraz před vrátnicí budovy vodárny v Podolí. V roce 1996 byla v budovách vodárny vybudována nová expozice Muzea pražského vodárenství, která funguje dodnes.

       V muzeu jsme se seznámili s vývojem pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12.století až po současné zásobování hl.m. Prahy vodou. Celou výstavu v muzeu doplňují historické předměty-např.vodovodní potrubí z antického období, hradní vodovod z dob Rudolfa II., čerpací stroj klatovské vodárny z roku 1830 atd. Seznámili jsme se i s druhy vodovodních potrubí, s uzavíracími kohouty a s dalšími historickými přístroji a nástroji používaných ve vodárenství jak v minulosti, tak i v současnosti.. Vzhledem k tomu, že se spotřeba vody zároveň i měřila, k výstavě patří i unikátní sbírka vodoměrů jak z ciziny, tak i z Čech. Rovněž jsme se seznámili s budováním unikátního díla na Želivce a se zásobováním různých částí Prahy vodou, ať už ze Želivky, nebo z jiných zdrojů-Káraného, atd.

       Součástí výstavy je rovněž videoprojekce, kde je možné se detailně seznámit s úpravou vody až ke konečnému spotřebiteli-nám. Rovněž jsme se dozvěděli např.to, že v roce 2014 byla průměrná spotřeba vody na jednu osobu na den, ačkoliv se to nezdá, 106 litrů vody. Vzhledem k omezeným zdrojům vody, je opravdu nutné vodou šetřit.

       Výstava byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.sepsala a fotografie dodala Vlasta Šulcová
Akce trvalé :Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do bazénu v Praze Podolí

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově

Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Akce chystané :


Akce do konce roku 2016:22.dubna 2016 - Pivovar Kácov
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:
27.až 29.dubna 2016 - Toulky Podyjím
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz
leták ke stažení:


17.-20.května 2016 - Cyklovýlet Poodří
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:


Ostatní :

30.dubna 2016 - Oblastní turnaj železničářů v badmintonu

leták s dalšími informacemi ke stažení:


   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha
   Další informace   
24.března - zasedání Podnikového výboru OSŽ SŽDC


           Ve čtvrtek 24. března se v zasedací místnosti domu Bohemika sešel Podnikový výbor OSŽ SŽDC ke svému pravidelnému jednání. Z důvodu zahraniční cesty předsedy PV Mgr. Martina Malého byl vedením jednání pověřen tajemník Miloš Paleček, který přivítal mj. předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu a po kontrole úkolů mu předal slovo.

       Předseda OSŽ okomentoval situaci v SŽDC vzhledem k úternímu zásahu (22. 3.) protikorupční policie ČR v budově GŘ SŽDC, informoval o nabídce dalšího soukromého provozovatele GW TRAIN REGIO na provozování dopravy na trati Plzeň - Most i o tom, že transpoziční novela Zákona o drahách prošla prvním čtením, o jednání pléna tripartity (svolaném na 25. dubna), které by se mělo zabývat železnicí, i o nehodě v Golčově Jeníkově, která opět zdůraznila téma jednoznačné identifikace strojvedoucích. Informace o nabídce miliardáře Radovana Vítka na odkoupení nabízených budov Českých drah za 4 mld. Kč povede podle slov J. Pejši jen k dalším průtahům a termín i samotný převod k SŽDC je ohrožen.

       JUDr. Petr Večeř byl požádán o informaci k návrhu novelizace zákoníku práce, jejímž připomínkováním se jeho oddělení intenzivně zabývá. Novelizace by neměla více omezovat práva zaměstnanců a odborů, ale právě naopak. Jednou z hlavních změn je, jak dále uvedl, demokratičtější úprava práv zástupců většiny při kolektivním vyjednávání, ošetření možnosti práce z domova, atd. Je tedy na zákonodárcích, v jaké podobě bude novelizace schválena. V současnosti byl v Senátu Parlamentu ČR přijat návrh na zrušení tzv. karenční doby, tzn. neplacení prvních tří dní nemoci zaměstnance.

       A protože se zástupci zaměstnavatele z jednání omluvili, tajemník Petr Štěpánek informoval o jednání odborových centrál (OC) se zaměstnavatelem, které se uskutečnilo dne 16. března. Zaměstnavatel na něm informoval o již v OŘ Praha probíhajícím pilotním projektu společnosti WorkAbility CZ, která se zabývá otázkami AGE Managementu. Hlavním cílem projektu je na základě dobrovolného průzkumu (za využití dotazníku WAI) u cca 500 zaměstnanců SŽDC zjistit případné rizikové faktory, které mohou vést k postupnému snižování pracovní způsobilosti u starších zaměstnanců na vytipovaných pracovních pozicích a navrhnout zaměstnavateli možná opatření k eliminaci takového nežádoucího vývoje. Zaměstnavatel projednal s OC rozpis plánu mzdových prostředků na rok 2016, okomentoval plnění akcí BOZP roku 2015 a přehled plánů akcí BOZP a investic na rok 2016. OC odsouhlasily příděl FKSP na organizační jednotky i rozpočet centrálního FKSP, ze kterého jsou hrazena mj. i oblastní a obvodní kola sportovních soutěží i soutěže mezinárodní. Na jednání se prezentovala firma Cheque Déjeuner na téma možného čerpání zaměstnaneckých benefitů (zejména FKSP) prostřednictvím šekových poukázek nebo nově také prostřednictvím čipové karty Gallery Beta a správy benefitů každého zaměstnance prostřednictvím elektronické aplikace ve stylu cafeteria benefit. Většina zaměstnanců ale dle diskuse na jednání PV preferuje zachování stávajících benefitů, které jsou šité na míru přímo zaměstnancům.

       V bodě „různé“ se debatovalo o změně koncepce v zapojování jednotlivých úseků do CDP (Centrální dispečerské pracoviště). Tuto informaci účastník jednání OC se zaměstnavatelem Petr Štěpánek nepotvrdil, neboť o převedení některých uzlů dosud nebylo rozhodnuto. Tajemník Miloš Paleček navrhl možnost pozvání zainteresovaných zástupců zaměstnavatele na jednání PV SŽDC, případně na zasedání Republikové rady řízení provozu.zdroj:
úryvek čerpán z webu OSŽ - www.osz.org, článek 31. zasedání Podnikového výboru OSŽ SŽDC (30.3.2016), autorka Petra Sojková, zkráceno
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/35-zol-reportaze/3355-31-zasedani-podnikoveho-vyboru-osz-szdc
   Převzato z médií   Legenda se vrací na koleje


       Stříbrný šíp, unikátní historický motorový vlak, který je vedle Slovenské strely vrcholem předválečného umění československých železničních konstruktérů, opět vyjel na české koleje. Stalo se tak 15.března v Nymburce v továrně Dílny pro opravy vozidel.

       Rychlíkový motorový vůz Stříbrný šíp s typovým označením M260.001 vyrobila továrna ČKD Praha. Poprvé vyjel na koleje těsně před okupací Československa v únoru 1939. Vzápětí ale vypikla válka a po jejím skončení zase technický stav tratí u nás příliš nepřál expresním spojům. Do provozu pak už nebyl nasazen. Až v lednu 2011 byl Stříbrný šíp převezen do Nymburka k radikální rekonstrukci. Oprava a znovuuvedení do provozu stály přibližně dvacet miliónů korun.

       Stříbrný šíp je čtyřnápravový motorový vůz se samonosnou vozovou skříní, která byla aerodynamicky tvarována. Vylehčená kostra z ocelových profilů byla elektricky svařena a oplechována hliníkovými plechy. Vůz byl vybaven dvěma osmiválcovými naftovými motory ČKD o výkonu 168 kW. Motory byly umístěny samostatně v podvozcích a hnaly po jedné nápravě prostřednictvím mechanické šestistupňové planetové převodovky Praga-Wilson s hydrodynamickou spojkou. konstrukce převodovky byla převzata z vyvíjeného středního tanku Praga. Na šestý stupeň mohl vůz dosáhnout 130 km/h, pro nevyhovující brzdy měl však povolenu maximální rychlost 90 km/h.zdroj:
informace čerpány ze zpravodaje Středočech (duben 2016), autor Jiří Kubík, zkráceno
http://www.stredocech.net/hejtman-milos-petera-se-stal-patronem-unikatniho-motoroveho-vozu-stribrny-sip-ktery-po-vice-nez-50-letech-opet-vyjel-na-ceske-trate/       Původní motory dlouhá léta sloužily jako záložní zdroje energie v Karlínském divadle, po povodních v roce 2002 se ale po nich slehla zem. Nejdříve se proto uvažovalo o osazení motorů Tatra, nakonec se ale opraváři rozhodli pro jabloneckou značku Tedom, jejíž motory pohánějí například Regionovy. Obnova interiéru (z velké části jde o novou výrobu) se děje hlavně na základě dobových fotografií.

       M 260.001 je nejluxusnějším a architektonicky nejzajímavějším motorovým vozem, který kdy ČKD Praha vyrobilo. Je majetkem Českých drah a po renovaci bude využíván k hvězdicovým jízdám kolem Prahy a na objednávku cestovních kanceláří pro jízdy po našich krásných tratích a zajímavých koutech naší vlasti.zdroj:
úryvek čerpán z http://zpravy.e15.cz/ Dráhy letos vrátí na koleje legendární Stříbrný šíp (17.1.2013!!), autor Jan Šindelář, zkráceno
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/drahy-letos-vrati-na-koleje-legendarni-stribrny-sip-949312obrázky:
z http://zpravy.e15.cz/ Stříbrný šíp nabral roční zpoždění, na koleje se dostane v září (11.2.2014), autor sin
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/stribrny-sip-nabral-rocni-zpozdeni-na-koleje-se-dostane-v-zari-1060070

   Změny v zapojování CDP Praha   


       Nyní probíhá spor, zda zapojovat uzlové stanice do dálkového řízení CDP Praha (zapojovat - názor vedení CDP Praha), či je ponechat mimo (názor náměstka generálního ředitele pro řízení provozu Ing. Hendrycha). Ve sporu zatím, zdá se, vede strana ing.Hendrycha, nic ale ještě není definitivně rozhodnuto.

zdroj:
informace čerpány z informací zaměstnavatele při jednáních s odbory, Pavel Dvořák
   Narozeniny   Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!
Březnoví oslavenci:


Bára Michal, Bešťák Jiří, Borská Petra, Čermoch Pavel, Gemperová Alena,
Minařík Vratislav, Nováková Ivana, Petic Jaroslav, Svatoš Zdeněk, Vrážel Jiří,
Michalíková Hana, Pařezová Pavlína, Štěrbová Bohunka, Absolónová Libuše, Bodyová Daniela,
Buldrová Daniela, Červený Jaroslav, Šafařík Jaromír, Macurovski Živko, Majevský Václav,
Jindra Miroslav, Kott Josef, Hromáčková Růžena, Neckářová Vlasta, Soukupová Dagmar
a Trojan Bohumil.Dubnoví oslavenci:


Bejček Tomáš, Dlouhá Eliška, Forman Štěpán, Hasmanová Václava, Hrozek Jaroslav,
Hubínek Jan, Kovařík Tomáš, Kraus Bohumil, Kryže Milan, Macková Vlasta,
Martínek Pavel, Pecháčová Hana, Pšenička František, Roh Michal, Skočdopolová Martina,
Šmejkal Zdeněk, Uherek Filip, Vaňha Antonín, Žaloudková Romana, Boudová Romana,
Budilová Ivana, Dvorská Věra, Filipáková Eva, Folbrecht Jiří, Holík Miroslav,
Jarešová Marie, Kachník Pavel, Klenovcová Miroslava, Kopáček František, Lukášová Markéta,
Mikysková Dana, Novák Martin, Svobodová Hana, Vedralová Marcela, Zeman Radoslav,
Veselková Jitka, Plachý Pavel, Soukup Petr, Pokluda Rostislav, Špuláková Květoslava,
Brabec Jiří, Palásková Jana, Šídlová Ludmila a Vogelová Emilie.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): březen 2016

TOPlist