ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Leden 2016 (č.1)Číslo bylo umístěno na web dne 31.1.2016 ve 12.00 hod
Aktualizace:


3.2.2016 přidán leták s nabídkou plavenek do bazénu na Barrandově
3.2.2016 přidán odkaz na tiskovou verzi (PDF)

   Slovo na začátek          Važení čtenáři - co naleznete v novém Zpravodaji?

             Na začátku tradiční přehled schůzí - to je pro naše členy. Pokud máte něco k projednání, kontaktujte svého zástupce a pověřte ho, ať Vaši záležitost na nejbližší schůzi projedná.

             Následuje sekce Klubu důchodců, kde Vás paní Šulcová informuje nejen o posledním setkání klubu tradičně v restauraci U Kozla, ale i o výletě do Muzea hlavního města Prahy, kde je ke shlédnutí výstava o zaniklém nádraží Praha Těšnov.

             Dále následuje informace o distribuci příspěvku na režijku - letos je vydáván na nádraží Praha Smíchov paní Charvátovou. Opakuje se i informace k potvrzení k daním, máte čas do konce února.

             Trvalé akce - každým dnem čekejte nové plavenky do bazénu v Praze Barrandově (pozn.aktualizace - již jsou). Akce chystané - právě byl vyhotoven plán akcí na rok 2016 (je to plán, jsou možné změny).

             Davelské nástěnné noviny, zajímavý fenomén, zůstane na stránkách Zpravodaje (alespoň zlomek) uchován pro budoucnost. Tedy další série materiálů z archivu pana Miroslava Skořepy.

             Dále opět, jako v minulém čísle doporučuje knihy knihomol (a pokladník organizace) Pavel Čermoch.

             Informace o zahájení zkušebního provozu pražského Centrálního dispečerského pracoviště; do budoucna bude ovládat hlavní tratě v Čechách, bude to znamenat konec tradičního řízení jízd vlaků, kdy si posílají výpravčí vlaky od stanice ke stanici (tedy i konec jejich pracovních míst).

             A nakonec přejeme vše nejlepší k narozeninám.

                                                              Pavel Dvořák, redaktor Zpravodaje
   Jednání závodního výboru   Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Termíny v roce 2016:
vždy od 8.00 hod, vždy první čtvrtek v měsíci, nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:

14.1.2016
Vršovice
(druhý čtvrtek)

4.2.2016
19.2.2016
Smíchov
Vyšší Brod

3.3.2016
Vršovice

7.4.2016
Smíchov

5.5.2016
Vršovice

2.6.2016
Smíchov

1.9.2016
Vršovice

6.10.2016
Smíchov

3.11.2016
Smíchov

1.12.2016
Vršovice   Jednání se zástupci zaměstnavatele   
OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro provoz)
Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš
16.12.2015 5.1.2016 2.2.2016PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Cibulka František
(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán
2.12.2015
6.1.2016
3.2.2016

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO)
Sekyra Lukáš
30.11.2015 25.1.2016 25.2.2016

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO)
Kubart Ondřej 2.12.2015 6.1.2016 3.2.2016

ZAP Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub
(manažer - zástupce ředitele)
Duroň Tomáš
(vedoucí přídělu služby)
případně další
Charvátová Anna
Dvorská Věra
17.12.2015
14.1.2016
18.2.2016

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Kupec Miroslav
(Vrchní přednosta DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili
jsme se
neúčastníme
se
?

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo setkání Aktuální termín Příští setkání
Ing.Krátký Miloš
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin
(vedoucí specializovaného střediska)
Kácovský Ladislav
Skrečka Petr
17.12.2015
22.1.2016
18.2.2016
   Klub důchodců   


19.1. Schůze klubu :


       Dne 19.1.2016 jsme se opět sešli na Žižkově v restauraci U Kozla, tentokrát opravdu v hojném počtu 42 členů. Schůze se zúčastnili nejen stálí členové, kteří se zapojují do našich akcí, ale i další členové s vidinou zaplaceného oběda, který se letos nekonal. V předchozích letech byl realizován. Vloni jsme si však na schůzi odsouhlasili, že finance, které bychom v lednu 2016 utratili za oběd, raději použijeme na některý z výletů po naší krásné vlasti.

       Schůzi zahájil jako vždy předseda pan Polák, seznámil nás s plánem akcí klubu důchodců na jednotlivé měsíce v roce 2016. První akce v tomto roce bude 23.1.2016 - návštěva Muzea hl.m.Prahy, kde probíhá mimo jiné výstava o bývalém nádraží Praha-Těšnov.

       Pozval všechny přítomné k návštěvě Muzea, sraz byl stanoven na 11,00 hod před Muzeem. Dále nás informoval o zájezdu do Rajeckých Teplic - prodloužený víkendový pobyt v hotelu Skalka - v termínu od 3.3-6.3.2016. Na schůzi si zapsal i závazné přihlášení jednotlivých členů na tento zájezd. Po diskusi byla schůze ukončena a postupně jsme se rozešli.

      
Příští schůze se koná 16.2.2016 opět v restauraci U Kozla.

schůzi zaznamenala a fotografie dodala Vlasta Šulcová

Návštěva Muzea hlavního města Prahy 23.1.           Dne 23.1.2016 jsme se sešli na první akci v tomto roce-návštěva Muzea hl.m.Prahy. V Muzeu mimo jiné probíhala výstava o bývalém nádraží Praha-Těšnov, které bylo kvůli výstavbě magistrály v roce 1985 zbouráno. Měli jsme sraz v Muzeu v 11,00 hod. Této akce se zúčastnili většinou členové, kteří se pravidelně zúčastňují i dalších pořádaných akcí. Vzhledem k tomu, že k ceně vstupenky do Muzea patřilo i promítání ve 3D-procházka Prahou-Langweilovým modelem Prahy v určitou hodinu, prohlédli jsme si postupně všechny expozice, které byly v Muzeu k vidění (osídlení pravěké Prahy-archeologické vykopávky na Zličíně, středověká Praha a její uspořádání atd.). Velmi nás zaujal Langweilův model Prahy - papírový model města Prahy z let 1826-1837, který patří mezi nejcennější památky.

           Poté jsme došli až k expozici o bývalém nádraží Praha-Těšnov, které si někteří účastníci pamatovali v reálné podobě. Někteří dokonce na tomto nádraží pracovali a seznámili ostatní s podrobnostmi, které na této výstavě nebyly k vidění. Výstava o nádraží se všem líbila, připomněli jsme si dávné časy za našich mladých let.

           Po shlédnutí výstavy jsme navštívili kino, kde nám byla promítnuta ve 3D (s brýlemi) procházka starou Prahou (Langweilovým modelem Prahy). Toto promítání bylo opravdu vyvrcholením této akce, mnozí jsme takovéto promítání viděli poprvé a moc se všem líbilo.

           V předsálí kina nám byla rovněž promítnuta historie nádraží Praha-Těšnov až po jeho zbourání v roce 1985.

           Poté jsme se rozešli.Akce se vydařila.

sepsala a fotografie dodala Vlasta Šulcová
   Pro členy ZO   


Příspěvek na prolongaci režijek pro aktivní členy ve výši 600,- Kč
bude distribuován zhruba po 20.lednu 2016.
(Nově příchozí členové, přihlášení po 1.lednu 2016 dostanou 500,- Kč)
Místem vyplácení je hlavní pokladna žst. Praha-Smíchov (paní Charvátová).
kancelář ČD na 1.nástupišti (za nocležnami)
v pracovní dny zhruba od 8.00 do 15.00,
drážní telefon 261 14 (odjinud 9722 261 14)Potvrzení na daně

Zdravím Vás,

Jako každý rok si při ročním zúčtováním daní můžete odečíst částku zaplacenou za členské příspěvky za celý rok. Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků vydává ZO kde je člen evidován, kde si potom toto potvrzení o výši zaplacené částky můžete vyzvednout - viz přehled. Toto se týká i členů, kteří si platí členský příspěvek v hotovosti.

Zaměstnanci SŽDC (všechny org. jednotky) - stejně jako loni na mzdové účtárně - naše základní organizace zašle na mzd.účtárny potvrzení začátkem měsíce ledna.

Zaměstnanci ČD Cargo - stejně jako loni na mzdové účtárně. Potvrzení jsou zaslány na účtárny centrálně z ústředí OSŽ.

Zaměstnanci ČD DKV Praha - stejně jako loni na mzdové účtárně. Naše základní organizace zašle na mzdovou účtárnu potvrzení do konce roku 2015.

Zaměstnanci ČD ZAP Praha a ROJ Praha - POZOR - nově Vám potvrzení proti podpisu předáme začátkem ledna - místa výdeje:

Praha-Smíchov výběrčí tržeb pí. Charvátová - pro zaměstnance ZAP Praha na Smíchově + Radotín

Praha hl. n. výběrčí tržeb pí. Dvorská - pro zaměstnance ZAP Praha na hlavním nádraží

Praha-Vršovice osobní pokladna - pro zaměstnance ZAP Praha ve Vršovicích a na trati 221 a 210).

Ostatní nezařazené p.Hahn - Smíchov Na Knížecí - po telefonické domluvě A je na Vás aby jste si je při ročním zúčtování daní potom přinesli.

Zaměstnanci ČD GŘ - stejně jako loni na mzdové účtárně. Naše základní organizace zašle na mzdovou účtárnu potvrzení na začátku ledna 2016.

Případné dotazy směrujte na p.Hahn - tel. 606 655 831.

Upozorňujeme že není v našich silách vydávat případné duplikáty a u složek kde bude potvrzení již odesláno na mzdovou účtárnu si je vyzvednete pouze tam!Akce trvalé :Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do bazénu v Praze Podolí

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově

Hokej - permanentky HC Sparta

Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Akce chystané :

19.února 2016 - Výlet do Vyššího Brodu
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení:
Ostatní :   Ukázky z davelských nástěnných novin (pokračování)              Od davelského výpravčího a železničního nadšence Miroslava Skořepy jsem dostal materiál ke zveřejnění ve Zpravodaji již k minulé uzávěrce; rozsah tohoto materiálu mě však přinutil ho rozdělit do dvou částí.

           V minulém čísle jste si mohli prohlédnout témata: Železničářský slang, Zastávky na trati 210 a Víte, že...

           V tomto - lednovém čísle jsou témata: Železniční plakáty, Železniční razítka, Železnice a film a Na kolejích ve Skotsku. Ještě dodávám, že nynější várka z "nástěnných davelských novin" je naskenována s vyšší kvalitou.
Pavel Dvořák
Železniční plakáty


Železniční razítka


Železnice a film
Na kolejích ve Skotskunafoceno z archívu Miroslava Skořepy   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha


   Převzato z médií   V pondělí 18. ledna začal zkušební provoz CDP Praha


       Pětipodlažní budova CDP Praha již stojí na Balabence, v trianglu tratí Praha-Libeň - Praha hl. n., Praha-Libeň – Praha-Holešovice a Praha hl. n. – Praha-Vysočany. Po vstupu kolem recepce v přízemí najdete šatny pro zaměstnance, prostory pro gastroprovoz a kanceláře pro administrativní zaměstnance s velkou zasedací místností. První patro je vyhrazeno pro kompletní technologie nejenom pro zapojení traťových úseků, ale i pro provoz samotné budovy. Ve druhém, třetím a čtvrtém patře jsou rozmístěny sály, ze kterých bude řízen provoz.


       „Ve druhém patře je umístěn i cvičný sál, kterým si projdou všichni, kteří se samotným řízením jednotlivých traťových úseků budou zabývat. Obsazování jednotlivých sálů bude postupné, tak jak bude dobudovávána potřebná technologie na těchto úsecích,“ přibližuje tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček.

       Zkušební provoz budovy začal 18. ledna, podle plánovaného harmonogramu by se první zaměstnanci úseku Beroun (mimo) – Rokycany měli jít zacvičovat do cvičného sálu v průběhu měsíce února. Začátkem března by se pak měli přesunout na svůj tzv. "ostrý sál", tedy na své nové pracoviště, které by již mělo být aktivováno. „Po uvolnění cvičného sálu se na něj přijdou zacvičovat vybraní zaměstnanci z traťového úseku Praha–Uhříněves (mimo) až Olbramovice, kteří po cca měsíčním zacvičení přejdou do svého sálu. A po nich kolegové z traťového úseku Česká Třebová (odbočka Zádulka) až Kolín,“ dodává Miloš Paleček s tím, že toto opatření se zatím netýká zaměstnanců železničních stanic Česká Třebová, Brandýs nad Orlicí a Pardubice. „Ti by se měli na svá pracoviště přesunout koncem května a uvolnit místo kolegům z traťového úseku Kolín (mimo) až Kralupy nad Vltavou (mimo). To by měl být konec první etapy plánované na letošní rok.“

       Provoz na těchto traťových úsecích by v rámci této první etapy mělo řídit 109 pracovníků na pozici traťový dispečer a 36 na pozici operátor.


zdroj:
informace čerpány z webu OSŽ: článek autora Michala Mareše: V pondělí 18. ledna začne zkušební provoz CDP Praha
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/3277-v-pondeli-18-ledna-zacne-zkusebni-provoz-cdp-praha
obrázek: Pavel Dvořák
   Narozeniny   Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!

Lednoví oslavenci:


Markvartová Jana, Poláčková Jana, Nickmann Petr, Schächter Ivan, Volšička Zdeněk,
Vosecká Věra, Černoušková Helena, Hejnová Danuše, Nováková Emilie, Štěpán Václav,
Brož Luděk, Cichá Irena, Černý Karel, Honsa Jaromír, Kodýtek Jiří,
König Zdeněk, Sládková Anna, Záň Dušan, Zeman Robert, Jaroš Marek,
Křivanová Michaela, Valouchová Dagmar, Vorlová Růžena, Hálová Ivana, Šindelář Pavel,
Baxantová Danuta, Rotrekl Oldřich, Nedvěd René, Procházka Petr a Čermák Roman.


Únoroví oslavenci:


Šperka Jan, Irová Jana, Kropíková Jana, Polák Petr, Řežábková Božena, Davidová Jiřina,
Daněk Zdeněk, Sanitrák Jaroslav, Smutný Jiří, Soldátová Marie, Čeněk Josef,
Loučan Jan, Novák Jan, Palkoska Jan, Pechková Monika, Procházková-Zámostná Monika,
Roubalová Květoslava, Sedláček Lubor, Čermochová Adéla, Najmanová Jitka, Pazderová-Melicharová Věra,
Piskač Petr, Bureš Petr, Lieblich Michal a Kučera Jaroslav.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): leden 2016

TOPlist