ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Květen 2017 (č.5)Číslo bylo umístěno na web dne 31.5.2017 ve 21.00 hod
Aktualizace:


4.6.2017 dodán odkaz na verzi zpravodaje v PDF - na konci čísla
14.6.2017 k článku z výletu na Ramzovou byla připojena básnička od M.Zvonařové

   Slovo na začátek   Milí čtenáři,

         a je tu další zpravodaj.

         V něm naleznete informace o dění v klubu důchodců,

         aktualizované plakátky nabízející permanentky do botanické zahrady a do ZOO

         a nabízející též plavenky, ohlédnutí za výlety do Pelhřimova, na Ramzovou,

         najdete zde výsledky turnaje v nohejbale - memoriálu Josefa Kotta, jež se konal ve Vraném nad Vltavou.

         Samozřejmě nechybí čtenářský koutek a byl převzat článek z webu OSŽ o výsledcích předsjezdových

         podnikových konferencí - samotný sjezd OSŽ se koná 10.až 11.listopadu v Ostravě.

                                                                  Mějte se, Pavel Dvořák, redaktor.
   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
schůze se budou konají vždy první čtvrtek v měsíci, od 8.00 hod

Datum: Místo schůze:

4.5.2017

Smíchov

1.6.2017

Vršovice

7.9.2017

Smíchov

5.10.2017

Vršovice

2.11.2017

Smíchov

7.12.2017

Vršovice

   Klub důchodců   
Schůze klubu dne 16.5.2017


     Květnové setkání důchodců proběhlo opět tradičně v restauraci ,, U Kozla " na Žižkově dne 16.5.2017.

     Hlavním bodem našeho jednání bylo upřesnění odjezdu a programu pobytového zájezdu do Ramzové v pensionu Pacifik.

     Předseda pan Polák si zapisoval kdo má zájem o jízdu parním vlakem do Posázaví, která se koná každým rokem, letos se uskuteční 24.června. Čas odjezdu a místo srazu bude upřesněno na červnové schůzi klubu důchodců.

     Také jsme se předběžně domluvili na tom, kdo má zájem se podívat do prostředí natáčení seriálu ,,Přístav ", které se koná 11.července 2017. Čas a místo srazu bude opět upřesněno na červnové schůzi našeho klubu.

     NEZAPOMEŇTE - červnová schůze se koná ve středu 21.června 2017.


zapsala + foto Šulcová Vlasta
Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do Podolí a na BarrandovKultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mailPojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz
Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


19.-20.dubna 2017 - Pelhřimov


text a fotografie Josef Hahn


17.-19.května 2017 - Ramzovátext a fotografie Vlasta Šulcová

básnička Marta Zvonařová


22.května 2017 - Nohejbal

text a fotografie Štěpán Forman


   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha
   Převzato   
Jaké jsou výsledky jednání tří stěžejních podnikových konferencí OSŽ?


         V úterý (16. 5.; ČD), ve středu (17. 5.; ČD Cargo) a ve čtvrtek 18. 5. 2017 (SŽDC) se v Praze, v kulturním sále pražského hlavního nádraží, konaly Podnikové konference (PK) OSŽ při ČD, ČD Cargo a SŽDC. Během tří dnů se v kulturním sále vystřídalo na 340 delegátů (Podnikové konference OSŽ ČD se ze 100 pozvaných delegátů zúčastnilo 99, ČD Cargo 105/100, SŽDC 145/141).

         Konference tří stěžejních drážních podniků mimo jiné potvrdily (respektive vzaly na vědomí) zatím známé kandidáty na funkci předsedy OSŽ a schválily (respektive vzaly na vědomí) delegáty VII. sjezdu OSŽ (celkem byla konferencemi potvrzena většina z 220 delegátů VII. sjezdu OSŽ).

Podniková konference OSŽ při ČD schválila kandidaturu Vladislava Vokouna;

Podniková konference OSŽ ČD Cargo vzala na vědomí všechny tři známé kandidáty: Vladislava Vokouna, Mgr. Martina Malého a Bc. Jaroslava Pejšu;

Podniková konference OSŽ SŽDC schválila kandidaturu Mgr. Martina Malého.

         Podnikové konference OSŽ rovněž schválily složení nových Podnikových výborů OSŽ při ČD (25 členů), ČD Cargo (21 členů) a SŽDC (počet členů PV byl navýšen z 22 na 29; PK schválila rozšíření počtu členů o jednoho zástupce geodézie, stavebních správ, TÚDC a SON, kvůli vyváženému zastoupení řízení provozu byl navýšen i počet členů zastupujících řízení provozu z 11 na 14 o zástupce tří největších OŘ), pro další volební období 2017-2021,
a jejich předsedy:

Vladislav Vokoun - PV OSŽ při ČD,

Radek Nekola - PV OSŽ ČD Cargo,

Mgr. Martin Malý - PV OSŽ SŽDC,


a také tajemníky:

PV OSŽ při ČD: Věra Nečasová a Antonín Leitgeb;

PV OSŽ ČD Cargo: Bc. Marta Urbancová;

PV OSŽ SŽDC: Miloš Paleček, Petr Štěpánek, Dušan Richter.

         Konference rovněž schválily kandidáty na členy Ústředí OSŽ za jednotlivé Podnikové výbory OSŽ, zástupce do Revizní komise OSŽ a seznam delegátů VII. sjezdu OSŽ (včetně náhradníků), sjezd se uskuteční letos v listopadu (10. a 11. 11.) v Ostravě.

         Složení Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.: Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová; Jiří Bláha, Vlasta Kovaříková, Josef Matůšů, Karel Tomeček, František Vopátek, Jiří Miklas, Miloslava Pečinková, Ivana Strbačková, Jana Štanclová, Martin Janeček, Štěpán Lev (za ZAP), Stanislav Holáčík, Zdenek Jindra, Miroslav Vorek, Martin Zatloukal, Pavel Koblížek, Zdeněk Kodalík, Jiří Běhounek, Petr Dvořák, Jaroslav Kavka (za DKV), Bc. Roman Svoboda (RSM), Alena Sulková (GŘ ČD).

         Složení Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo: Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Bořivoj Jiránek, Linda Lišková, Bc. Blanka Lomnančíková, Jiří Závora, Eva Hurychová, Zdeněk Radkovič, Tomáš Gilg, Bohumil Šafránek, Ivana Malounová, Petr Kubička, Jindřich Nohal, Ing. Věra Janáková, Eva Chovancová, Petr Doležal, Marek Kochan, Pavel Kundrik, Petr Skrečka, Rostislav Heinz, Pavel Antolič

         Složení Podnikového výboru OSŽ SŽDC: Mgr. Martin Malý, Petr Štěpánek, Miloš Paleček, Dušan Richter (za vedení PV OSŽ SŽDC); Jaromír Strýček, Helena Fabiánková, Lýdie Vatterová, František Tomeš, Jaroslav Veselý, Ing. Vladimír Petr, Jan Sekera, Bc. Zdeněk Bek, Marcel Bortl, Ing. Vladimír Vinkler, Ing, Radovan Kudělásek, Mgr. Pavel Jašek, Ing. Jan Hemala (za infrastrukturu), Marcela Kohoutová, Miroslav Maincl, Milan Blažek, Roman Polok, Pavel Ploc, Petr Řezníček, Libor Šimůnek, Pavla Krystková, Arnošt Grunt, Bedřich Bednář, Pavel Lněnička, Zbyněk Kovář (za řízení provozu)


zdroj:

web OSŽ / Zpravodajství On-line / článek: SOUHRN: Jaké jsou výsledky jednání tří stěžejních podnikových konferencí OSŽ? - zkráceno
(autor: Michael Mareš, uveřejněno 19.5.2017)
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/3883-jake-jsou-vysledky-jednani-tri-stezejnich-podnikovych-konferenci-osz
   Narozeniny   Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!


Květnoví oslavenci:


Balas Pavel, Bečvářová Eva, Benešová Romana, Čaplán Dušan, Filip Samuel,
Lammel Petr, Spilková Dana, Šilhavý Karel, Férová Renáta, Markus Boris,
Mokrohajský Miroslav, Šmahelová Jana, Vybíral Tomáš, Kuboš Petr, Mrština Jiří,
Skrečka Petr, Toman Vladimír, Kronk Jan, Priatka Oliver, Tekáčová Iva,
Benešová Jana, Brambora Josef, Gabriel Petr, Novotná Helena, Schmalz Jan,
Adámková Hana, Bojtar Václav, Jirošek Václav, Červeň Antonín a Součková Ivana.


V červnu budou slavit:


Bartová Jaroslava, Štefan Karel, Zvonařová Marta, Aubrecht Karel, Křížová Zdena,
Palán Antonín, Řípová Eva, Sanitráková Iva, Borák Karel, Dula Stanislav,
Grimová Jana, Holický Zdeněk, Orlová Gabriela, Novotný Petr, Průša Jiří,
Vaštová Jana, Zvěřina Václav, Konývková Irena, Kosinová Šárka, Pirohovičová Nicoll,
Tlustý Pavel, Huňa Jan, Lemberk josef, Špitz Tomáš, Jirásková Dana, Plíhal Martin,
Houdek Martin, Michálková Milena, Kučerová Ivana a Sekyra Miroslav.verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): květen 2017 PDF

TOPlist