ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Leden 2017 (č.1)Číslo bylo umístěno na web dne 2.2.2017 ve 22.00 hod
Aktualizace:


3.2.2017 přidán rozhovor Hospodářských novin se šéfem SŽDC
5.2.2017 přidán odkaz na tiskovou verzi v PDF   Slovo na začátek   

          Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

     vydání tohoto čísla Zpravodaje jsme pozdrželi do dnešní schůze závodního výboru naší organizace,

kde se domluvily detaily výdeje příspěvku na režijku na rok 2017. Takže bylo domluveno aktivním členům

vyplatit po 800 Kč stejným způsobem jako loni:

Příspěvek na režijku bude vyplácen v žst.Praha Smíchov od 6.2.2017 do konce března 2017

paní Charvátovou Annou - email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz

Pondělí-Pátek od 8:00-14:30 hod

po předchozí domluvě - tel:972226114


Takže to je asi pro Vás nejzajímavější informace, dále v čísle informujeme o dění v klubu našich důchodců a o jejich výletě do hvězdárny v Ďáblicích, tradičně Vás zveme na akce, které organizujeme, samozřejmostí se stal čtenářský koutek, našli jsme pro Vás jistě zajímavý článek o velkém plánu k sjednocení napájecí soustavy na české železnici a nakonec přejeme k narozeninám.

                                                               Mějte se fajn, Pavel Dvořák, redaktor
   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
schůze se budou konají vždy první čtvrtek v měsíci, od 8.00 hod

Datum: Místo schůze:

2.2.2017

Vršovice

2.3.2017

Smíchov

6.4.2017
19.-20.4.2017

Vršovice
výjezdní zasedání

4.5.2017

Smíchov

1.6.2017

Vršovice

7.9.2017

Smíchov

5.10.2017

Vršovice

2.11.2017

Smíchov

7.12.2017

Vršovice

   Klub důchodců   
Schůze klubu dne 17.1.2017


     Tak jsme se sešli poprvé v novém roce 17.1.2017 na schůzi důchodců opět v restauraci " U Kozla " na Žižkově.

     Schůzi zahájil předseda klubu důchodců pan Polák.Seznámil nás s novinkami pro rok 2017.Dále nám sdělil,že stávající pokladník pan Volšička se nemůže ze zdravotních důvodů s námi scházet a vykonávat funkci pokladníka.Do této funkce byla zvolena paní Šulcová Vlasta. Pokladní knihu jí předal pan Čermoch, který se dostavil na naší schůzi, aby nám zodpověděl pár otázek ohledně hospodaření, které nás čeká v tomto roce. Dále se schůze zúčastnil pan Kácovský-předseda ZO žst.Praha Vršovice a Praha Smíchov, aby nám přiblížil dění na ČD, SŽDC a Cargu.

     Pan Polák nám rozdal plán akcí klubu důchodců na rok 2017. Hned druhý den, 18.1.2017 se koná exkurze do Ďáblic na hvězdárnu. Pozvali jsme všechny přítomné členy k účasti na této akci.

     Předběžně jsme zjišťovali, kdo by měl zájem o pobytový zájezd do Rajeckých Teplic. Tento zájezd by se konal koncem června nebo srpna. Do příští schůze zjistíme podrobnosti o ceně a volném termínu. Příští schůze se koná 21.2.2017 opět v této restauraci.


zapsala + foto Šulcová Vlasta

Akce trvalé :Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do PodolíPlavenky na Barrandov

Permanentky na hokej - HC SpartaRozpis utkání:

  pá 3.2.2017  HC Sparta Praha  HC Olomouc 18:30  
  ne 5.2.2017  HC Sparta Praha  Piráti Chomutov 17:00  
  st 15.2.2017  HC Sparta Praha  Mountfield Hradec Králové 18:30  
  ne 19.2.2017  HC Sparta Praha  HC Kometa Brno 17:00  
  ne 26.2.2017  HC Sparta Praha  HC VERVA Litvínov 15:00  
  pá 3.3.2017  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  


Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mailPojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz
Akce chystané :


   společná pozvánka od OSŽ a zaměstnavatelů   


18.února 2017 - Badminton, Praha Žižkov
má na starost: Jiří Vrážel, tel.: 793 011 597, mail: vraji@centrum.cz

Ohlédnutí za proběhlou akcí :


18.ledna 2017 - Exkurze do hvězdárny v Ďáblicích

Hned druhý den po schůzi klubu důchodců, dne 18.1.2017, se konala exkurze do hvězdárny v Ďáblicích, kterou zařídil a organizoval pan Kronberger. Mnozí z nás vůbec nevěděli, že tu hvězdárna existuje.

Sešli jsme se na konečné stanici tramvaje č.10 v Ďáblicích a odtud pokračovali dvě zastávky autobusem č.103 a asi 10 minut pěšky ke hvězdárně.

I když se tato akce konala hned druhý den po schůzi, sešlo se nás 13 členů.

Po příchodu do hvězdárny nás pracovník hvězdárny seznámil s dějinami stavby hvězdárny, s jejím vybavením i se současným stavem. Rovněž nás seznámil s používanými dalekohledy, které jsou ve hvězdárně nainstalovány.

V roce 2016 hvězdárna oslavila již 60 let své existence.V roce 1968 byla obec Ďáblice sloučena s Prahou a hvězdárna se stala součástí Štefánikovy hvězdárny na Petříně. V roce 1979 byly obě hvězdárny sloučeny s Planetáriem ve Stromovce a vznikla Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy.

Hvězdárnu tvoří dvě pozorovací kopule s otočnými střechami.,ze kterých můžeme pozorovat dalekohledy kromě běžných objektů i cizí galaxie vzdálené miliony světelných let. My jsme měli možnost pozorovat ze západní kopule Slunce s jeho erupcemi na povrchu a z východní kopule planetu Venuši.

Hvězdárna pořádá i individuální astronomická pozorování a odborné přednášky o astronomii pro širokou veřejnost. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí o astronomii, doporučujeme tuto hvězdárnu navštívit. Několik členů zakončilo tuto akci posezením v blízké restauraci.
Senioři na hvězdárně

Další z nás už dnes ví,
že hvězdárna je i v Praze na Ládví.

Než sešli jsme se na konečné v Ďáblicích,
tak klepali jsem všichni kosu,
bylo nám zima a teklo z nosu.

Stačilo ale ještě kousek busem popojet
a byl tu jiný krásný zimní svět.

I nad kopulemi modralo se nebe,
ale zas je tu zima a trochu zebe.
Slunce čekalo, až uvidíme jeho skvrny,
Venuše měla zrovna tvar jak rohlíček,
všichni zdolali jsme k dalekohledům schody,
tak ještě foto, chybí jen kávy hrneček.

V teple přednáškového sálu
z historie něco vyslechnem
a znovu rukavice a teplou šálu, at' venku nezmrznem!

Ted' bylo nás třináct, tak příště víc
at' příjde do Království železnic.text a fotografie Šulcová Vlasta, básnička je od Zvonařové Marty


   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha
   Převzato   
AC/DC na dráze za 79 miliard. Železnici čeká velké přepínání elektřiny.
         Českou železnici čeká v příštích třiceti letech proměna za desítky miliard korun, kterou přitom cestující na první pohled nepocítí a neuvidí. Proběhne totiž v trolejích. Z ministerstva dopravy vzešel plán na přechod ze čtyř různých systémů napájení elektrických vlaků na jednotný systém střídavého napětí.

         Dosud v Česku existují čtyři různé napájecí soustavy. Pro dopravce to znamená, že musí mít buď dražší vícesystémovou lokomotivu či jednotku, která umí jezdit na více typů trakcí, nebo pro každé úseky jinou lokomotivu. Centrální komise ministerstva však už schválila přechod na jednotný standard.

         Studie proveditelnosti, kterou pro ministerstvo zpracovaly společnosti Sudop Praha a Sudop Brno, doporučují, aby se přešlo na jednotný systém střídavého napětí (AC) 25 kV, 50 Hz.

         „Každé další prodlení vede k ekonomickým ztrátám,“ píší autoři v závěru studie, kterou má MF DNES k dispozici. Podle autorů se totiž i přes vstupní náklady provoz na střídavé trakci vyplatí, protože je efektivnější a výrazně snižuje ztráty energie.

         Po dlouhé době je to materiál, proti kterému nemají zásadní připomínky ani dopravci. „Budeme na toto téma ještě jednat, ale na první pohled se nám zdá materiál dobře zpracovaný a převod na jednotný napájecí systém podporujeme,“ říká například Oldřich Sládek, ředitel sdružení nákladních dopravců Žesnad.cz. Evropský účetní dvůr už dříve upozornil, že více systémů napájení je vážnou překážkou k rozvoji nákladní dopravy.

         Půjde o obří investici - studie uvádí celkové náklady až 79 miliard korun. Tato částka však zahrnuje i náklady na ostatní modernizace tratí, které by tak jako tak proběhly. Další peníze bude stát proměna vozového parku dopravců. Ti částečně počítají s tím, že bude probíhat přirozená obnova, například České dráhy chtějí některé soupravy přestavět.

         „Nákup nových vozidel počítá s tímto převodem,“ říká mluvčí ČD Petr Štáhlavský. Jako příklad uvádí nové dvousystémové jednotky pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Největšími úpravami by musely projít patrové jednotky CityElefant, kterých mají České dráhy 83. Ve hře je například možnost rozšířit je o další vůz s trafem a pohonem. Náklady na proměnu odhadují ČD na jednotky miliard korun.

         V Česku jsou dosud dvě hlavní napájecí soustavy - stejnosměrná 3 000 V a střídavá 25 kV, 50 Hz. Na stejnosměrnou trakci se jezdí zjednodušeně řečeno v severní části země, na střídavou v jižní. Stejnosměrné napětí tvoří více než polovinu elektrifikovaných tratí, ale výkonově jde o důležitější tratě, například hlavní koridor z Prahy do Ostravy. Tratě se stejnosměrným napětím přepraví většinu cestujících v osobní dopravě, ale také většinu nákladu na železnici.

         Stejnosměrné napájení (DC) se podle odborníků přežilo. Vedení má například nižší přenosovou schopnost, neumožňuje také vracet proud například z brzdění zpět do distribuční sítě. Autoři studie odhadují úspory energie až na 30 procent, což je 588 milionů za rok v cenách a výkonech roku 2015.

         Stejnosměrný proud navíc podle studie poškozuje kovové konstrukce na trati. Jde o problém takzvaných bludných proudů, stejně tak způsobuje problémy vozidlům.

         Plány počítají s tím, že při přechodu na střídavou trakci se výrazně rozšíří kilometráž elektrifikovaných tratí, protože jedna napájecí stanice dokáže zásobovat až 400 kilometrů železnice, zatímco stejnosměrná trakce potřebuje takových stanic mnohem více. Pro střídavou trakci mluví i zkušenost s ledovkou, která v prosinci 2014 paralyzovala cestování elektrickými vlaky. Zatímco na stejnosměrných tratích vlaky stály, pod střídavou trakcí jezdily.

         Slabší výkon stejnosměrné soustavy navíc některé vlaky zpomaluje, protože silnější stroje potřebují zejména při rozjezdu takový výkon, že jim je automaticky omezován.

         Jako první se podle materiálu ministerstva začne přepínat na střídavou trakci trať Nedakonice - Říkovice na koridoru Břeclav - Přerov, což umožní i elektrizaci tratí Otrokovice - Zlín - Vizovice a Staré Město - Luhačovice.

         S přepínáním už začali na Slovensku, odkud by měl postupovat další ze směrů postupného přechodu. Ten by měl zahrnovat trať podél Labe od severu tak, aby se co nejdříve vytvořila souvisle elektrizovaná trať pod střídavou trakcí Břeclav - Havlíčkův Brod - Kutná Hora - Kolín - Lysá nad Labem - Děčín - státní hranice s Německem. Přepínání bude doprovázet i celková modernizace trati. Během 30 let by měly postupně přibývat další úseky.

zdroje:

článek: ekonomika.idnes.cz.cz / článek: AC/DC na dráze za 79 miliard. Železnici čeká velké přepínání elektřiny
(autor: Jan Sůra, uveřejněno 19.1.2017)
http://ekonomika.idnes.cz/ceske-zeleznice-vlaky-elektrifikace-ministerstvo-dopravy-pau-/ekonomika.aspx?c=A170118_220516_ekonomika_fka


Rozhovor Hospodářských novin se šéfem SŽDC


Správa železniční dopravní cesty měla donedávna na starosti jen koleje, loni k nim však přibyla prakticky všechna česká nádraží. Šéf správy Pavel Surý má nyní za úkol dát všechny nádražní budovy do přijatelného stavu. Na koleje ale zapomínat nemůže. Vláda ho pověřila, aby českou železnici udělal atraktivnější pro nákladní dopravu.


HN: Jaké máte plány s hlavním nádražím v Praze? Na co se mají cestující připravit?

         Zastřešení haly by mělo skončit letos v létě. Pak začne oprava Negrelliho viaduktu a omezení na Masarykově nádraží. Hlavní nádraží by mělo být z hlediska kolejí a řízení provozu hotové.

         Jiná věc je budova, kterou jsme získali od Českých drah. Drážní úřad nám dovolil dokončit určité práce na fasádě tak, aby nedošlo k haváriím nebo škodám. V únoru plánujeme soutěž na projekt opravy exteriéru Fantovy budovy, v dubnu pak projekt na interiéry. Výsledkem by mělo být to, co měli udělat Italové - aby vnitřní, stará část nádraží vypadala pěkně a byla lákavá pro komerční využití, i když víme, že tam nikdy tolik lidí nepřijde. Počítáme, že to vyjde na 750 milionů korun a hotovo má být do roku 2020. Peníze na to jsou. Nemůžeme ale vyloučit, že to bude někdo blokovat, je to památkově chráněný objekt.


HN: Jak na tom jsou další nádraží? Horní nádraží v Karlových Varech je v hrozném stavu.

         V Karlových Varech má být úplně nová budova pro cestující. Zhotovitel má ale časový skluz. Hotovo má být koncem března. To nádraží bylo opravdu ostudou města, podobně jsou na tom České Budějovice. A ty mají spolu s Plzní prioritu.


HN: Pardubice a Česká Třebová projdou modernizací železničních uzlů. Co to znamená pro cestující?

         V České Třebové jde hlavně o zabezpečovací zařízení a řešení kolejiště. Vlastní nádraží je v dobrém stavu. Jde o největší nádraží v republice, chceme tam dostat nákladní dopravce. V Pardubicích je to jiné, je tam budova z padesátých let, kterou chceme udržet ve stylu, ve kterém byla zbudovaná. Jedná se o památkově chráněný objekt. Řeší se i nové připojení od Chrudimi, pokud se vybuduje. Kdyby vzniklo, mohlo by na nádraží přibýt nové nástupiště. Pardubicím pomůže i zdvojkolejnění tratě do Hradce Králové. Bude na 160 kilometrů v hodině, což by mělo zlepšit dopravu mezi městy zhruba na 12 minut. To by se dalo stihnout do roku 2022.


HN: V Pardubicích byl na nádraží i hotel, obnoví se?

         Řešíme, jak s tím naložit. V krajských městech máme zájem úřadů se na nádraží přesunout.


HN: Koncepce nákladní dopravy na roky 2017 až 2023 slibuje opravu řady úseků. Které přijdou na řadu nejdříve a kdy to bude?

         První budou koridory, u nichž očekáváme, že nákladní doprava převýší tu osobní. Je to zejména trať z Děčína do Kolína po pravém břehu Labe a potom Velký Osek - Hradec Králové - Choceň a Plzeň-Domažlice až hranice s Německem. Předpokládáme, že je budeme mít hotové do roku 2022, možná 2023.


HN: Jak to vypadá v současné době?

         Tyto tři velké akce jsou ve fázi projektové přípravy. Na menších projektech ale pracujeme už nyní. Jednotlivé úseky modernizujeme na trati z Brna přes Havlíčkův Brod do Kolína i na podkrušnohorské trati z Ústí nad Labem do Chebu. Patří sem i dokončování národních tranzitních koridorů - ještě není modernizován úsek Choceň - Ústí nad Orlicí, který se zpozdil kvůli složité přípravě. Dobrá zpráva je, že se počítá se zachováním současné trasy přes Brandýs nad Orlicí. Modernizace pomůže regionální i nákladní dopravě. Je to z hlediska množství vlaků nejzatíženější úsek Česka.


HN: Některé modernizace tratí stát přislíbil firmě Škoda Auto při investici do závodu v Kvasinách. Kdy přijdou na řadu?

         Preferujeme je. Uvědomujeme si, že Škoda Auto je u nás - dovolím si říct - nejlepší podnik, a chceme jí v rámci logistiky a přepravy vytvořit nejlepší možné prostředí. Ať už u mateřského závodu, kde jde o zlepšení parametrů trati z Nymburka do Mladé Boleslavi, nebo u úseku Častolovice-Solnice. Cílem těchto oprav je hlavně zvýšení kapacity trati, aby tam mohlo projíždět více delších nákladních vlaků.


HN: Už je jasné, co bude s železnicí z Prahy do Berouna?

         V tomto případě je to složitější. Ještě nebyla zahájena debata, i když ministerstvo se k tomu staví pozitivně. Je to významná dvoukolejná trať, kde je pořád staré zabezpečovací zařízení. Ve hře je stále nová trať i tunelová varianta, která by nebyla blízko Berounky. Je to součást tranzitního koridoru z Prahy do Plzně a do budoucna i vysokorychlostního spojení Praha-Mnichov. Čekat ale nemůžeme, především potřebujeme zvýšit kapacitu tratě kolem Berounky. Pokud by padlo rozhodnutí vybudovat novou trať, ta existující zůstane pro příměstskou a nákladní dopravu. Pokud by se ale rozhodlo, že nový úsek nebude, nelze čekat velké zrychlení. Jsou tam ovšem problémy s chráněnou krajinnou oblastí, takže s tendry začneme nejdříve příští rok.


HN: Co by měla přinést modernizace těchto tratí? Jejich zrychlení?

         Na většině těch úseků bychom měli dosáhnout na rychlost 100 až 140 kilometrů v hodině. A třeba na trať Brno - Havlíčkův Brod - Kolín chceme vrátit nákladní soupravy. Chystáme bonusy pro ty, kteří budou ochotni jezdit po kopcovitější trati, aby se uvolnily přetížené úseky, kde není co přidat. Nabídneme i zrychlení. Výsledkem by mělo být 120 až 140 kilometrů v hodině pro rychlíkovou dopravu, stejně rychle může jet i nákladní vlak. Těžší soupravy tažené jednou lokomotivou to ale samozřejmě budou mít vždy snadnější v rovinatém Polabí. Pendolino, které má naklápěcí skříň, by tam teoreticky mohlo jet i 150 kilometrů v hodině.


HN: Odpovídají vašim plánům i peníze? Loni vám jich ubylo.

         Po skokovém růstu financí na investice v roce 2015 přišel vloni opravdu pokles, podle nařízení vlády by ale investice měly ročně stoupat o čtyři miliardy. Letos máme 22,6 miliardy, příští rok 26,7 miliardy. To jsou národní i evropské zdroje dohromady.


HN: Jak chcete zařídit, abyste zase se vším nefinišovali až poslední rok, kdy lze ještě evropské peníze čerpat?

         Jednou z největších potíží je, že se zhotovitelé v tendrech odvolávají na stavby, se kterými se ještě nezačalo a přitom se mělo začít v roce 2015. Doufám, že situace z roku 2015 se opakovat nebude. Potíže se objevují i v projekční přípravě, hlavně u výkupů pozemků a zdlouhavých a náročných procesů EIA. Některé stavby zdržují občanská sdružení i jednotlivci, kteří blokují územní a stavební řízení.


HN: Někdy si to ale komplikujete sami. Například v létě jste zrušili tendr na modernizaci pražské železnice od Vinohradských tunelů po Hostivař kvůli pochybnostem o dostatečné kvalifikaci vítěze.

         Teď jsme otevřeli obálky v náhradním výběrovém řízení a ukázalo se, že bylo dobře, že jsme to předchozí zrušili. Nyní přihlášené firmy jsou kvalifikovanější. My ten úsek považujeme za prestižní. Řeší se tam i městské záležitosti, vazba na městské stavby. Úsek Hostivař - hlavní nádraží je navíc náročný, zahrnuje i celou přestavbu vršovické stanice či budování zcela nových kolejí. Nabídky, které se nyní sešly, už vyhovují lépe.


HN: Nemají ale někdy občanská sdružení, která podle vás stavby blokují, kousek pravdy?

         Kdyby to tak bylo, byl bych rád. Vezměte si ten nejkřiklavější případ. Modernizace úseku Brno - Zastávka u Brna. Zaslouží si zlepšení parametrů, dá se snadno zmodernizovat. Je možné dosáhnout dvakrát vyšší rychlosti a vyššího využití pro regionální dopravu, je tu možnost nasazení elektrických jednotek. Dneska chce modernizovat navazující úsek i Kraj Vysočina. A přesto dokáže tuhle stavbu, která přinese tolik dobrého, zablokovat jedinec. Josef Dvořák si založil sdružení Voda z Tetčic. Chápal bych to, kdyby ta stavba měla narušit vodu z Tetčic nebo kdyby měla porušit životní prostředí. Ale on chce, aby se na hlavní trati postavila cyklostezka. A snad aby lidé jezdili auty. Malá skupina lidí škodí mnohem větší skupině lidí. Teď tam budou dál čmoudit motoráky.


HN: Jak to vypadá s vysokorychlostními tratěmi?

         První na řadě by měla být trať Drážďany - Ústí nad Labem - Praha, která u Drážďan uhne od té současné trati a půjde 28kilometrovým tunelem pod Krušnými horami. Podpoří to i EU a saská vláda. Je tam i minimální odpor místních obyvatel, na rozdíl od plánované tratě Praha-Brno přes Vysočinu.


HN: Proč to na Vysočině nejde?

         Lidé třeba čekají na lepší možnosti výkupu pozemků, už jsme vyslali projektové manažery, aby s nimi jednali. Stejně tak s krajským úřadem v Jihlavě, který to neodmítá. Ale komunikaci je třeba vést hlavně s vesnicemi, které říkají, že je to bude ohrožovat.


HN: Vždyť ale stále ještě není rozhodnuté, zda se trať vůbec bude stavět, a pokud ano, jestli povede přes Jihlavu, nebo Havlíčkův Brod.

         To máte pravdu, mělo by se skutečně pracovat s jednou variantou. Vysokorychlostní trať by přitom byla pro Vysočinu životodárnou tepnou, stejně jako je nyní D 1.


HN: Jak je na tom rychlá železnice z Brna do Přerova?

         Tam je část přípravy hotová. Je šance na zahájení stavby v roce 2019. Uvažuje se o rychlosti 200 km za hodinu. Většina trati by mohla být hotová do roku 2022. Nejproblémovější je železniční uzel Brno, ten se v tomto období nejspíš nestihne.


HN: Vláda ale přece zatím celý záměr vysokorychlostní tratě neschválila.

         Přiznám se, že přesně nevím proč, moudřejší budu v příštích týdnech, kdy budu mít na vládě jednání s ministrem dopravy. My záměr podporujeme. Pokud se ale u nás nezmění legislativa, může to být nekonečný příběh a můžeme zaostat za zeměmi, které s tím, podobně jako my, teprve začínají. Například na Slovensku už chystají trať Kúty-Bratislava-Štúrovo, která by měla mít 200 km za hodinu, připravuje se také mezi Bělehradem a Budapeští.


HN: Budujete zabezpečení ETCS, aby se zabránilo nehodám, nebylo by lepší zůstat u výpravčích?

         Nebylo. Výpravčí by uměl zabránit jen projetí výjezdového návěstidla, jenže většinu těch nehod způsobí projetí červené u traťových návěstidel. ETCS by mělo všechno tohle odstranit. Chceme ho mít na všech tratích, ale je to běh na dlouho. Důležité také je, aby bylo i na všech vozidlech. Jinak to bude k ničemu.


HN: Jak je na tom trať na letiště?

         Rozhodnutí padlo v červenci 2015, byla vybrána jednoznačně a naposled varianta zdvojkolejnění a zmodernizování z Kladna na Masarykovo nádraží. V Praze se ale po komunálních volbách zase trochu změnil názor Prahy 7 a Prahy 6. V Kladně se nyní také objevily nějaké protesty, což by celé znovu zkomplikovalo. V každém případě ale počítáme s novostavbou z Nádraží Ruzyně na Letiště Václava Havla přes Dlouhou míli. Celkové náklady vychází na třicet miliard korun. Myslím, že Praha si to zaslouží. Dnešní trať je nezabezpečená a pomalá.


HN: Kdy se může začít stavět?

         Bez ohledu na Prahu 6, 7 a 1 už můžeme začít modernizovat pražský Semmering, abychom měli odklonovou trasu. Pak se může začít od Veleslavína nebo od Kladna nebo proti sobě. Jsem optimista, ale doufám, že to neskončí ve Veleslavíně a nebude se roky čekat, co bude dál. To jsem se bál vůbec říkat. A kdyby se to Bruselu nelíbilo, ten zbytek můžeme postavit i z národních zdrojů.


zdroje:

článek: archiv.ihned.cz / článek: Priorita jsou koridory pro nákladní vlaky,...(zkráceno)
(autoři: Martin Biben, Roman Šitner, uveřejněno 3.2.2017)
http://archiv.ihned.cz/c1-65610940-opravime-trate-pro-skodu-a-vrhneme-se-i-na-stavbu-tech-vysokorychlostnich-rika-sef-spravy-zeleznic


   Narozeniny   Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!Lednoví oslavenci:


Markvartová Jana, Poláčková Jana, Nickmann Petr, Schächter Ivan, Volšička Zdeněk,
Vosecká Věra, Černoušková Helena, Hejnová Danuše, Nováková Emilie, Štěpán Václav,
Brož Luděk, Cichá Irena, Černý Karel, Honsa Jaromír, Kodýtek Jiří,
König Zdeněk, Sládková Anna, Záň Dušan, Zeman Robert, Jaroš Marek,
Křivanová Michaela, Valouchová Dagmar, Vorlová Růžena, Hálová Ivana, Šindelář Pavel,
Baxantová Danuta, Rotrekl Oldřich, Nedvěd René, Procházka Petr a Čermák Roman.
Únoroví oslavenci:


Šperka Jan, Irová Jana, Kropíková Jana, Polák Petr, Řežábková Božena, Davidová Jiřina,
Daněk Zdeněk, Sanitrák Jaroslav, Smutný Jiří, Soldátová Marie, Čeněk Josef,
Loučan Jan, Novák Jan, Palkoska Jan, Pechková Monika, Procházková-Zámostná Monika,
Roubalová Květoslava, Sedláček Lubor, Čermochová Adéla, Najmanová Jitka, Pazderová-Melicharová Věra,
Piskač Petr, Bureš Petr, Lieblich Michal a Kučera Jaroslav.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): leden 2017

TOPlist