ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Listopad 2017 (č.11)Číslo bylo umístěno na web dne 1.12.2017 v 19.00 hod
Aktualizace:

4.12.2017 dodána tisková verze v PDF - odkaz na konci čísla

   Slovo na začátek   Milí čtenáři
Vítejte u dalšího čísla Vršovického Zpravodaje.

     Jak jistě všichni víte, na začátku listopadu proběhl sjezd OSŽ v Ostravě. Tohoto významného a pro nás velice důležitého setkání jsem se zúčastnil já, Ondřej Kubart, Petr Skrečka a Anička Charvátová. I když byl udělán OSŽ složitý klíč a nebylo jednoduché se dostat na sjezd, naše organizace nakonec získala čtyři mandáty. Což je dost vysoké ocenění pro naši práci. Na setkání jsem hovořil s mnoha předsedy i lidmi, kteří dělají práci v odborech a všichni jsme se shodli, že je je problém se zaměstnaností (výpravčí, ved. posunu atd). Ale v jednom máme od ostatních hrozně navrch. Mnozí si stěžovali, že nemají mladé lidi a získávání budoucích odborářů není lehké. Dal jsem jim za pravdu i když u nás je to trochu jiné. Vidím na různých akcích mnoho mladých lidí kteří se zajímají jak a co děláme. V tomto vidím velikou výhodu proti ostatním a jeto dobrá vizitka mých kolegů z ZV, že svou práci neodbývají a dělají ji opravdu dobře. Výsledky voleb asi všichni znáte a uvidíme jak se bude vedení dařit plnit zásady sjezdu.

     První veliký problém již je na obzoru a tím jsou REŽIJKY. Dnes není nic jednoduchého vyjednávat s vládou (jedni něco slíbí druzí o ničem neví), snad vše dobře dopadne a my všichni budeme dál využívat vlaky jako dřív. Jako již je zvykem blíží se konec roku, mnozí se těší na Vánoce, ale u nás je to trochu jinak.

     Od začátku listopadu nastává kolektivní vyjednávání a letos to bude pořádná práce pro naše vyjednávače. Není nic jednoduchého dnes jednat s lidmi kteří tvrdí, že nejsou peníze (a o to tady přece nejvíc jde) a přidávají si kde můžou. Doufám, že vše dobře dopadne a podmínky na železnici se velice zlepší. V naší ZO to také není lehké, problémy se vrší o práci výpravčích již není takový zájem a proto se snažíme jim vybojovat co nejlepší podmínky aby byli v práci spokojeni. Věřte mi není to jednoduché přesvědčit zaměstnavatele o tom ,že takhle to nepůjde. Mnozí lidé z vedení jak ČD, SŽDC, i ČD CARGO poznali že budeme bojovat za každého člověka i za každou korunu kterou zaměstnanec dostane. Jsou to někdy tvrdé střety, ale daří se nám přesvědčit vedoucí pracovníky o opaku co oni požadují. Ostatně o všem si můžete popovídat na Závodní Konferenci a to 6.12.2017. v 15:00 na kterou Vás upřímně zvu.

     Na závěr bych chtěl vyslovit takové nemalé přání. celý rok se o Vás Závodní výbor stará nevím jestli dobře nebo špatně a mým přáním je aby byl v prosinci plný sál. Vím někteří mají služby atd., ale myslím si zase není takový spěch, aby člověk neobětoval jedno odpoledne a neřekl svůj názor o naší práci i vedoucích pracovníků. Přeji příjemné počtení a doufám, že se Vám náš Zpravodaj stává dobrým měsíčníkem do kterého rádi nahlédnete
Těším se na setkání na Smíchově
Ladislav Kácovský , Předseda ZV OSŽ Praha Vršovice
   Jednání závodního výboru   


Termín schůze a konference ZV OSŽ Praha Vršovice
Datum: Místo schůze:

6.12.2017

schůze + konference Smíchov

   Klub důchodců   
Schůze klubu dne 21.11.2017


     Dne 21.11.2017 jsme se sešli v restauraci ,,U Kozla '',abychom probrali plán výletů na příští rok. Poslední akce tohoto roku se koná v neděli 3.12.2017-jízda parním vlakem s čertem a Mikulášem, odjezd vlaku ve 13,39 ze žst.Praha-Smíchov.jízní řád parního vlakuzapsala Šulcová VlastaPODZIMNÍ AKCE KLUBU DŮCHODCŮ


     V podzimních měsících, kromě již ve Zpravodaji zmíněném zájezdu do Mariánských Lázní, uspořádal Klub důchodců pro své členy i další akce.


     Dne 1. října 2017 jsme odjeli vlakem do Českých Budějovic, odkud nás odvezl pro nás vyslaný autobus do obce Dubné. V Dubném má sídlo i hudební studio známá osobnost české současné hudby pan Peterka, který v tento den pořádal Den otevřených dveří. Prohlédli jsme si studio, zúčastnili doprovodného programu a ve večerních hodinách odjeli domů.


     V pátek 20. října jsme navštívili Divadlo U Hasičů, kde koncertoval Marcel Zmožek. Jeho vystoupení sklidilo úspěch. Všichni přítomní byli pozváni na koncert 24. dubna 2018 pořádaný p. Zmožkem při příležitosti jeho padesátin.


     Podle plánu akcí jsme ve čtvrtek 23. listopadu 2017 navštívili stanici Hasičského záchranného sboru v Příbrami. Skutečnost předčila naše očekávání. Hasiči se nám věnovali co nejvíce mohli a jak nejlépe mohli. Jen kvůli naší návštěvě povolali do Příbrami odborníka z Berouna! Viděli jsme nejen hasičskou techniku, ale dostali jsme se i do míst, do kterých se běžný občan nepodívá: tělocvična vybavená nejmodernějšími simulátory (jen namátkou "nekonečný" žebřík, průlezy v zadýmeném prostoru). Zde jsou přezkušováni zájemci o hasičskou profesi. Pro možnost nastavení různých stupňů obtížnosti na kterémkoliv z těchto zařízení využívá tyto prostory v rámci výcviku i Útvar rychlého nasazení Policie ČR. Odpolední část návštěvy v Příbrami jsme ztrávili v místním minipivovaru v Podlesí, kde proběhla i prohlídka pivovaru spojená s ochutnávkou. Měli jsme možnost ochutnat pivo, které na trh přijde teprve během několika týdnů. Při odjezdu z Příbrami jsme pozorovali Svatou Horu osvětlenou zapadajícím sluncem.


     V prosinci nás čeká tradiční Mikulášská jízda parním vlakem.


     zapsali Petr Polák a Jaroslav Tetiva


↓ fotografie dodala Jiřina Davidová:

Příbram - výlet důchodců do záchraného hasičského sboruv této místnosti nás přivítali osvěžujícím šálkem a přednesli nám zajímavý výkladvšichni zůčastnění poslouchali zajímavému výkladu

těch aut je tu dost mají zde i lodětady máme lodějedno auto hezčí než druhé a čisté

stará hasičská stříkačka

minipivovar Podlesí zde jsme měli prohlídku pivovaru někteří i s ochutnánkou

minipivovar se sládkem
Akce chystané :

6.prosince 2017 konference

leták ke stažení:

Akce trvalé :Permanentky na domácí utkání hokejistů HC Sparta Praha

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Hokej", kde je pravidelně prováděna aktualizace: http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/

Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC Sparta Praha

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Fotbal", kde je pravidelně prováděna aktualizace: http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do Podolí a na Barrandov


! pozor plavenky do Barrandova rozebrány !
Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mailPojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


13.října 2017 sklípek Zaječí
   Poslední informace z kolektivního vyjednávání a informace o režijkách   
   články z webu OSŽ   6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC

– stav k 15. 11. 2017

(článek z 15.11.2017)

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 15. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil návrh výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu PKS u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd.

Odborové organizace souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd.

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh tarifních mezd a výkonové odměny, který znamená celkový nárůst mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů o 4,4 %. Návrh tarifních mezd a výkonové odměny předložený odborovými organizacemi znamená nárůst 13,73 % mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů.

Zaměstnavatel seznámil odborové organizace s připravenými pokyny k výplatě mimořádné jednorázové odměně generálního ředitele splatné se mzdou za měsíc listopad ve výši 2 000 Kč v souladu s dohodou uzavřenou při sjednání 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 – 2017.

Zaměstnavatel informoval odborové organizace o nové evidenci FKSP na personálním portálu (STKR) a požádal o definování garantů akcí po 1. 1. 2018 (těch, kteří nejsou zaměstnanci SŽDC).

Odborové organizace byly seznámeny s aktuálním průběhem vývoje problematiky jízdních výhod mj. i navržené nové období platnosti od 1. 1. 2018 do 14. 12. 2018. Odborové organizace a zaměstnavatel se shodli na nutnosti otevřít již dohodnutý text kolektivní smlouvy a podmínky upravit v PKS pro rok 2018.

Další jednání proběhne 7. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Kolektivní vyjednávání na ČD, a. s.: Zaměstnavatel v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušil kolektivní vyjednání

(článek z 29.11.2017)

České dráhy v reakci na článek v tisku Federace strojvůdců dočasně přerušily kolektivní vyjednání, vyplývá to z dnes zveřejněné Souhrnné informace z průběhu kolektivního vyjednávání podepsané I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s.

V pondělí 21. 11. proběhlo za účasti všech zainteresovaných stran první kolo kolektivního vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy (PKS) ČD, a. s., na rok 2018. Po úvodních procedurálních záležitostech se účastníci navzájem informovali o svých návrzích v základním textu PKS. Po krátké diskusi došlo ke shodě s textem kapitoly I. (spolupráce s odborovými organizacemi). Text je v zásadě identický s PKS pro rok 2017. Drobné změny spočívají v upřednostnění zasílání materiálů k projednání v elektronické podobě.

V kapitole II. (BOZP, sociální oblast, zaměstnanecké výhody) zůstal po rozpravě rozpor ve výši částky na zlepšení pracovního prostředí. Odborové centrály (OC) navrhují částku ve výši 40 mil. Kč, zaměstnavatel prozatím trvá na částce 32 mil. Kč. Další drobné rozpory trvají ohledně lhůt na konání a vyhodnocování akcí BOZP a prověrek. Zaměstnavatel dále akceptoval návrh OC na bezúplatnou přepravu kol při dojíždění do zaměstnání.

V kapitole III. (Zaměstnanost a mzdová politika) je pouze jediný rozpor, a to ve stanovení výše započtené částky pro účely zvýšeného odstupného. Zaměstnavatel si vyžádal čas na analýzu návrhu OC.

V kapitole IV., V. a VI. (Pracovní doba, všeobecná ustanovení a platnost PKS) nejsou žádné rozpory. Všechna ustanovení jsou stejná jako v letošním roce.

V příloze č. 1 PKS (pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená) byl odsouhlasen požadavek OC na zařazení povolání komandující do 36hodinového týdenního fondu pracovní doby (předpoklad nepřetržitého provozu). Dílčí rozpory zůstávají ohledně délky směn, rozsahu dělené směny, nepřetržitého odpočinku mezi směnami a odpočinku v týdnu. Po vzájemné dohodě byl zrušen institut střežení pracoviště. V praxi už se téměř nepoužíval. Po projednání přílohy č. 1 bylo kolektivní vyjednávání pro tento den ukončeno.

Další kola kolektivního vyjednávání se uskutečnily ve dnech 27. 11. a 28. 11. v dopoledních hodinách. Hlavními body jednání bylo projednání zbývajících příloh PKS (2 až 9).

Příloha č. 2 (Mzdový řád)

K dohodě došlo:

- zvyšuje se příplatek za zaškolování (dosud 6–12 %) na 10-15 %

- zvyšuje se příplatek za práci přesčas (dosud 33 %) na 35 %

- příplatek za dělenou směnu se sjednocuje na 50 % průměrného výdělku (dosud 50/35 %) - přidání nového letového pásma 35+ (plošné zvýšení o 100 Kč v TS 5-16)

Zůstávají rozpory:

- osobní ohodnocení, příplatek za režim práce, příspěvek za udržení kvalifikace, výkonová odměna (zaměstnavatel navrhuje tyto příplatky sloučit - OC zásadně nesouhlasí)

- odměna za odpočinek mezi dvěma směnami (zaměstnavatel zásadně nesouhlasí s navrženým způsobem řešení)

- sazby mzdových tarifů (zaměstnavatel navrhuje zvýšení o 1 % - OC o 12 %)

Příloha č. 3 (Stravování a náhrady výdajů)

- ruší se možnost poskytování hluboce mražené stravy (po úděsných zkušenostech)

- nominální hodnota stravenky se zvedá na 100 Kč (dnes 80 Kč)

Příloha č. 4 (Kondiční pobyty)

Pro naprosté rozdíly v názoru OC (několika menších) zůstávají podmínky a rozsah KOP ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v letošním roce.

Příloha č. 5 - 9 – prakticky stejné jako v letošním roce. K dílčím úpravám došlo pouze v reakci na změnu reálného stavu.

V závěru jednání došlo k prohlášení zaměstnavatele, že dočasně přerušuje kolektivní vyjednání. Toto zdůvodnil jako reakci na článek v tisku Federace strojvůdců - doprovázený hanlivou karikaturou, který považuje za znevážení managementu ČD. Jednání přerušuje do doby, kdy mu bude poskytnuto uspokojivé vysvětlení, že článek není totožný s názorem vedení Federace strojvůdců.

Očekávám, že v krátké době dojde k vysvětlení celé situace a opět zasedneme za jednací stůl.

Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.
Informace z kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo

(článek z 2.11.2017)

Ve dnech 30.10 - 2.11 2017 v hotelu EA Kraskov proběhlo internátní kolektivní vyjednávání, a to za účasti zástupců zaměstnavatele (Předseda představenstva Ivan Bednárik, člen představenstva Ing. Zdeněk Škvařil, finanční ředitel Ing. Martin Šimek, ředitel odboru 01 Ing. Tomáš Tóth, ředitel O10 Ing. Mojmír Bakalář a vedoucí oddělení sociální a mzdové Mgr. Pavla Kreischová) a zástupců jednotlivých odborových centrál.

V rámci tohoto čtyřdenního jednání byly vysvětleny všechny návrhy a názory jednotlivých delegací a došlo ke shodě nad některými články v PKS ČD Cargo 2018 (Osobní ohodnocení, Komplexní ozdravné pobyty - které budou od příští roku v samostatné interní normě a některé mzdové příplatky).

Část odborových organizací (na návrh OSŽ) předložilo v letošním roce zcela nový systém navýšení tarifních stupňů. Ovšem samotný nárůst mezd se zatím nepodařil uzavřít.

Dále jen pro připomenutí, ve společnosti ČD Cargo jsou Zásady hospodaření se Sociálním fondem uzavřeny na dobu neurčitou, a tudíž jsou v platnosti stávající. Samotný rozpočet je vždy uzavírán na začátku nového roku.

16.11 2017 bude pokračovalo kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.
MALÝ: Jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce

(článek z 1.12.2017)

Jednání o pokračování zaměstnaneckých jízdních výhod po roce 2017, které mezi odborovými organizacemi, MD, ČD, ČD Cargo a SŽDC probíhalo už od července letošního roku, se nám v posledních dnech podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Podpisem připraveného memoranda o zajištění sociálního smíru na železnici budou jízdní výhody všech držitelů zachovány i po roce 2017, pouze se mění způsob jejich zajištění. Namísto dosavadního stavu, kdy „režijka“ opravňovala držitele k užívání všech vlaků ČD, bude nově „režijka“ (prolongaci platí držitel) opravňovat pouze k užívání stávajících vlaků vedených Českými dráhami v závazku veřejné služby. K používání komerčních vlaků, lanovky ČD a vlaků, které budou v budoucnu České dráhy provozovat v závazku veřejné služby na základě úspěchu v nabídkovém řízení, budou držitelé „režijek“ potřebovat ještě časový příplatek, který svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům, dokoupí jako benefit jejich zaměstnavatel (SŽDC, ČD a jejich dceřiné společnosti).

Tento nový kombinovaný způsob zajištění jízdních výhod fakticky nijak nezhoršuje postavení jejich držitelů, ale současně také, na rozdíl od stávajícího stavu, nebude České dráhy znevýhodňovat v konkurenci s ostatními železničními dopravci. Pokud se týká ceny prolongace „režijky“, tato bude podle memoranda v letech 2018 a 2019 na rok činit 1100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč pro děti a důchodce a 1250 Kč pro dospělé rodinné příslušníky.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha
   Převzato   
Kellnerova PPF koupila plzeňskou Škodu Transportation


     Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera podepsala smlouvu o nákupu 100 procent akcií plzeňské strojírenské společnosti Škoda Transportation. Oznámila to mluvčí skupiny Zuzana Migdalová. Cenu transakce, kterou ještě musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale neuvedla. Podle odhadů zaplatí PPF více než deset miliard korun. Jde o jeden z největších obchodů roku.

     „Skupina PPF oznamuje, že podepsala smlouvu o koupi 100 procent akcií společnosti Škoda Transportation včetně dalších aktiv souvisejících s činností Škoda Transportation; zejména ochranných známek Škoda a nemovitostí využívaných pro provoz společnosti. Součástí transakce je i závazek skupiny PPF poskytnout společnosti Škoda Transportation provozní úvěr za účelem financování nezbytných potřeb společnosti,“ uvedla mluvčí PPF.

     O tom, že Kellnerova PPF kupuje plzeňskou skupinu dopravního strojírenství, informoval v pátek server iHNED.cz. Právě ten bez uvedení zdrojů napsal, že podle odhadů zaplatí PPF za plzeňskou Škodu přes deset miliard korun.

     Skupina Škoda Transportation s více než 5300 zaměstnanci je největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Vyrábí tramvaje, příměstské elektrické vlaky, lokomotivy, soupravy metra, trolejbusy nebo elektrobusy.

     Patří do ní plzeňské firmy Škoda Transportation, Škoda Electric a Movo, ostravská Škoda Vagonka, Pars Nova Šumperk a pražský výrobce výkonové elektroniky Poll. V Maďarsku je to podnik Ganz-Škoda, v Novosibirsku výrobce motorů Sibelektroprivod, v Německu Škoda Transportation Deutschland a předloni ovládla také finského výrobce kolejových vozidel TransTech.

     Před prodejem Škodu Transportation podle serveru Hlidacipes.org ovládalo prostřednictvím spleti patnácti firem devět fyzických osob. Hlavními akcionáři jsou Tomáš Krsek, Michal Korecký, Marek Čmejla a Jiří Diviš.

     Skupina PPF působí v bankovnictví a finančních službách, v oblasti telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti i zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii i Severní Americe. Skupina podle Migdalové vlastnila k polovině letošního roku aktiva dosahující téměř 35 miliard eur a celosvětově zaměstnávala 155.000 lidí, z toho v Česku téměř 9000 zaměstnanců. Do jejího portfolia patří mimo jiné Home Credit, Air Bank Cetin nebo O2.

     Mezi zájemci o převzetí Škody Transportation byl skoro rok za favorita považován největší výrobce kolejových vozidel na světě, Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) z Číny. Poté do hry vstoupil konkurenční německý Siemens. Na začátku listopadu pak česká média také s odvoláním na nejmenované zdroje přišla s informací, že Škodu Transportation koupí Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského.zdroj:

článek: iDnes.cz / Kellnerova PPF koupila plzeňskou Škodu Transportation. Cenu neuvedla
(autor ČTK, uveřejněno 25.11.2017)
https://ekonomika.idnes.cz/skoda-transportation-ppf-petr-kellner-daniel-kretinsky-p2a-/ekoakcie.aspx?c=A171125_122813_ekoakcie_elkaZátopek může konečně jezdit do Německa, ČD tam už ale počítají s vectrony


     České dráhy získaly s několikaletým zpožděním všechna potřebná povolení pro provoz lokomotiv řady 380 se svými soupravami v Německu až do rychlosti 200 kilometrů v hodině.

     „Je to pravda, nakonec se nám podařilo všechna potřebná povolení získat,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Lokomotivy nazvané Emil Zátopek od Škody Transportation měly původně od výrobce povolení německého drážního úřadu EBA, ale pouze pro provoz bez vagónů.

     V případě provozu se soupravou narazily České dráhy na problém u majitele německé železniční sítě, společnosti DB Netz. Podle nich mohla lokomotiva nadměrně opotřebovat německý kolejový svršek nebo mosty. Šlo o problémy s takzvanou kvazistatickou vodící silou. Problém měly DB Netz především s mostem přes Labe v Drážďanech. ČD si musely povolení získávat samy, podmínkou kontraktu se Škodou bylo schválení německým drážním úřadem EBA. Ten ho vydal, ale současně stanovil i podmínku zvláštní dohody se správcem infrastruktury.

     I kvůli tomu České dráhy nakonec rozhodly, že lokomotivy nenasadí do Německa, jak se původně plánovalo. Namísto toho dopravce vypsal soutěž na desetiletý pronájem deseti lokomotiv. Soutěž vyhrála společnost European Locomotive Leasing s lokomotivou Siemens Vectron.

     „Nemohli jsme riskovat, že nebudeme plnit závazky vůči Deutsche Bahn v rámci projektu Praha – Berlín – Hamburk, proto jsme přistoupili k pronájmu vectronů. Ten je součástí business plánu pro tento projekt, a je tedy plně kryt,“ řekl Joklík.

     Škoda Transportation má aktuálně lokomotivy řady 380 schválené kromě Česka a Německa v Polsku, Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. České dráhy je využívají hlavně pro spoje na Slovensko, do Maďarska a Rakouska. Kvůli prohrané arbitráži jde o nejdražší lokomotivy na světě. Škoda s nimi zatím není příliš úspěšná, kromě zakázky pro ČD jezdí dvě na Slovensku a ze stejné koncepce vychází lokomotivy u soupravy pro německý NIM Express.zdroj:

článek: Zdopravy.cz / Zátopek může konečně jezdit do Německa, ČD tam už ale počítají s vectrony
(autor Jan Sůra, uveřejněno 30.11.2017)
http://zdopravy.cz/zatopek-muze-uz-jezdit-do-nemecka-cd-tam-uz-ale-pocitaji-s-vectrony-5011/   Narozeniny   


Listopadoví oslavenci:


Mesiaryk Jan, Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie,
Bohanusová Renata, Čejka Martin, Chýla Karel, Jelínek Petr, Sárazová Jitka,
Sekyra Lukáš, Skořepa Miroslav, Květ Petr, Lehota Ivan, Mařík Karel,
Novák František, Bezouška Tomáš, Blažekovičová Alena, Buková Helena, Hanzlík Rudolf,
Kubinová Ivana, Piskáčová Jitka, Grosman Václav, Herko Róbert, Sysel Jiří,
Popelář Jan, Šindelář Ivan a Hudečková Libuše.


Prosincoví oslavenci:


Bradová Jana, Gaubeová Marie, Janko Jindřich, Pištělák Miloslav, Gebel Miloslav,
Rohlíčková Jaroslava, Rozboudová Marie, Budiš Pavel, Klemš Ondřej, Kubart Ondřej,
Martínková Šárka, Mattis Jiří, Pavlišta Radek, Racek Jaroslav, Smiatková Marie,
Tináková Marcela, Jablonovský Peter, Klenovcová Kateřina, Ruth Martina, Kluzioková Anna,
Zeman Lubomír, Ledvinka Jan a Ratajová Silvie.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): listopad 2017 PDF