ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE
Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Prosinec 2017 (č.12)Číslo bylo umístěno na web dne 31.12 2017 v 17.00 hod
Aktualizace:

2.1.2018 dodána informace potvrzení o zaplacení členských příspěvků k daním
(mezi články o Mikulášském vlaku a rubrikou o kolektivním vyjednávání)

2.1.2018 dodána tisková verze v PDF - odkaz na konci čísla

12.1.2018 všechny plavenky již k dispozici


   Slovo na začátek   Milí čtenáři,
na úvod přinášíme projev předsedy Základní organizace Ladislava Kácovského,
předneseného na konferenci dne 6.prosince:


Vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté,

     Jako vždy se zde, na Smíchově scházíme, abychom zhodnotili co se nám v loňském roce povedlo a rozhodli se, jak se náš Závodní výbor bude vyvíjet v následujícím roce.

     Naše konference se oproti minulým rokům trochu opozdila a to z důvodu voleb do ústředí OSŽ. Jak již mnozí víte, předsedou se stal pan Malý a prvním místopředsedou pan Vokoun, který je tu s námi. Vše najdete na stánkách OSŽ anebo si to můžete přečíst v Obzoru.

     Na tomto sjezdu jsme měli i my své zástupce, ač byly letos ze strany Ústředí přísné podmínky výběru delegátů. Zúčastnili se ho - Anička Charvátová za ČD, Ondra Kubart za SŽDC, a za Cargo já a Petr Skrečka. To svědčí o dobré práci naší základní organizace, ale i o dobré práci našich zástupců ve výborech vyšší úrovně. Je vidět a hlavně slyšet, že Vršovice a Smíchov mají ještě svou kvalitu. Proto bych chtěl poděkovat těmto delegátům za vzornou reprezentaci naší organizace.

     A teď ještě o naší činnosti v loňském roce. Když zde loni mluvil můj předchůdce Jarda Kučera, že předává Závodní výbor v dobré kondici, tak i nám se letos daří plnit dané úkoly jak v otázce BOZP, tak i v jednání s vedoucími pracovníky. Někdy to jde složitě, ale snažíme se dělat maximum, aby naši členové byli spokojeni na pracovišti a měli za tuto práci důstojnou odměnu. Jak jsem již zmiňoval, není to jednoduchá cesta. Po letech, kdy byl dostatek pracovníků a někdy se až nesmyslně propouštělo, dnes tyto síly chybí. Ať jsou to posunovači, pokladní ale dnes i výpravčí. Osobně jsem zvědavý a nejen já, jak letos dopadne kolektivní vyjednávání u všech hlavních zaměstnavatelů, aby nebylo ještě hůř. To je dnes nejvíce omílaná otázka u všech profesí. A je na našich vyjednávačích, aby vytvořili důstojné podmínky pro práci na železnici.

     Nejvíce na co u nás můžeme být hrdí, jsou tzv."pojistky na blbost" - pojištění škody způsobené zaměstnavateli. Jak jsou důležité jsme poznali letos v létě, kdy se naší člence podařila udělat MU. První otázka všech byla - Má pojistku? Ano, u nás jsou všichni pojištěni, a zadarmo. Na sjezdu jsem měl mnoho diskuzí s jinými kolegy na toto téma. Slyšel jsem názor, že nelze takto všechny pojistit a mít vše pod kontrolou. S pýchou jsem odpověděl že lze a za to bych zde chtěl poděkovat Pepovi Hahnovi, který tuto nelehkou agendu vede.

     Dále na co můžeme být hrdí jsou mladí lidé v naší organizaci. Na sjezdu také zaznělo, jak je zapojit do našich řad. Nevím jak jinde, ale já když jdu na nějakou naši akci, ať bowling nebo sport, ale i divadlo, vidím zde mnoho našich mladších spolupracovníků, což je dobře. Moji kolegové, za což jim patří veliký dík, se tyto snaží přesvědčit, aby vstoupili do našich řad a jednou převzali funkce po nás.

     V neposlední řadě co se nám daří, je spolupráce s důchodci, nebo abych někoho neurazil, tak se seniory. Oni před námi dělali naši práci a na nás je dnes jim tuto péči o nás vracet. Daří se nám to, a mám vždy velkou radost, když tito lidé přijdou a řeknou - "neděláte to špatně".

     A co jsme v toto roce řešili? Tak jenom něco na ukázku. Například jsme řešili pracovní prostředí pokladen na Hlavním nádraží. Proto jsme vyvolali schůzku s vedením a došli k nějakému výsledku, doufám ke spokojenosti těchto pracovníků. Další, co nás trápí, je situace výpravčích na Smíchově, Radotíně, Vršovicích, ale i v menších stanicích. Profese výpravčích je natolik náročná, že se do ní mladí moc nehrnou. I zde jednáme s vedením a budeme tlačit, ať mají tito lidé za odvedenou práci odpovídající odměnu. Ať si říká kdo chce co chce, vždy je lepší peníze mít než nemít, a o to nám jde. To jsou příklady naší práce.

     A co nás čeká v příštím roce? Asi zase nelehká odborová práce, ale i trocha sportu, kultury a akcí pro naše zaměstnance, které organizuje hlavně Pavel Čermoch, za což mu patří velký dík.

     Všem, kteří jste se zúčastnili tohoto zasedání přeji krásné Vánoce, hezký Nový rok a těším se na další setkání s Vámi. Děkuji za pozornost.
   Jednání závodního výboru v roce 2018   


Termín schůze a konference ZV OSŽ Praha Vršovice
Datum: Místo schůze:

11.1.2018

Vršovice

1.2.2018

Smíchov

1.3.2018

Vršovice

5.4.2018

Smíchov

3.5.2018

Vršovice

7.6.2018

Smíchov

6.9.2018

Vršovice

4.10.2018

Vršovice

1.11.2018

Smíchov

6.12.2018

Vršovice

   Konference   


6.prosince 2017 proběhla konference naší organizace
     Na úvod konference, která se konala tradičně v kulturním sále na nádraží Smíchov, byli předsedou p.Kácovským přivítáni členové a hosté. Za OSŽ dorazil první místopředseda a předseda PV OSŽ při ČD p.Vokoun, za ČD přednosta osobního nádraží Praha Smíchov p.Pavlík a za SŽDC dozorčí PO Praha hlavní nádraží p.Minařík.

     Dle pravidel byla zvolena mandátová komise (p.Kubart, p.Kučera a p.Sekyra) a zapisovatel (p.Dvořák). poté přednesl předseda projev - ten si můžete přečíst v rubrice "úvodní slovo".

     Jako další bod programu přišlo vystoupení hostů, které díky dotazům členů pozvolna přecházela v diskuzi, která byla původně plánovaná až v závěru konference.
     Pan Vokoun poděkoval za pozvání a hovořil o průběhu kolektivního vyjednávání u firem ČD, Cargo a SŽDC, a i obecně o situaci v těchto podnicích. Dále hovořil o problematice jízdních výhod pro režisty.
     Přednosta Pavlík mluvil o ukončení služby ČD kurýr, o novém grafikonu, o přestavbě nádraží Smíchov a o vůli ROPIDu podporovat činnost některých drážních pokladen.
     Pan Minařík hovořil o výluce Negrelliho viaduktu, o přestavbě nádraží Bubny a o modernizaci tratě přes Zličín.

     Dalším bodem konference bylo vystoupení hospodáře p.Čermocha, který přítomné seznámil se stavem hospodaření naší organizace a s jejími výhledy, poté se hlasovalo o schválení:
- účetní uzávěrky za rok 2016
- zásadách hospodaření na rok 2018
- návrhu rozpočtu na rok 2018
Vše bylo hlasováním schváleno.

     Dle jednacího řádu byla přednesena zpráva mandátové komise a byla konstatována usnášeníschopnosti konference. Dále byl předložen návrh usnesení konference. Po hlasování byl schválen a předseda ukončil oficiální část konference a následovala volná zábava a občerstvení.

zapsal Dvořák Pavel + foto Šulcová Vlasta


   Klub důchodců   
Schůze klubu dne 19.12.2017


     Dne 19.12.2017 jsme se sešli na naší poslední schůzi v tomto roce v restauraci ,,U Kozla " na Žižkově.

     Schůzi zahájil předseda pan Polák,seznámil nás s návrhy akcí na jednotlivé měsíce na rok 2018.

     Po několika připomínkách jsme jednotlivé akce na rok 2018 schválili.Ještě tyto naše akce musí schválit závodní výbor a pak na lednové schůzi každý člen dostane celkový přehled plánovaných akcí na rok 2018,aby si rozmyslel,kterých akcí se chce zúčastnit.

     Ještě jsme chvíli besedovali,pak si navzájem popřáli klidné a pokojné Vánoce a vše nejlepší do Nového roku 2018.Poté jsme se rozešli.Příští schůze se koná dne 16.1.2018.zapsala + foto Šulcová VlastaAkce trvalé :Permanentky na domácí utkání hokejistů HC Sparta Praha

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Hokej", kde je pravidelně prováděna aktualizace:

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/

Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC Sparta Praha

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Fotbal", kde je pravidelně prováděna aktualizace:

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do Podolí a na BarrandovKultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mailPojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


3.prosince Mikulášský parní vlak
     Tak zase po roce jsme se sešli v neděli 3.12.2017 v žst.Praha-Smíchov,odkud byl vypraven zvláštní Mikulášský parní vlak na svou tradiční jízdu Prahou.

     Než jsme nastoupili do vlaku,mohli jsme se podívat na výstavu železničních modelů v kulturním sále žst.Praha-Smíchov.Na prvním nástupišti jsme si rovněž mohli zakoupit upomínkové předměty se železniční tematikou, nebo se občerstvit.     Ze žst.Praha-Smíchov jsme jeli na Hlavní nádraží,dále do žst.Libeň a žst.Malešice,dále přes žst.Vršovice-čekací koleje přes žst.Krč do žst.Radotín.Ze žst.Radotín jsme pokračovali do žst.Praha-Smíchov,kde vlak svoji jízdu ukončil.

     Během jízdy vlaku přišel Mikuláš s čertem a andělem, přítomné děti odříkali nějakou básničku, nebo zazpívali písničku, za což dostali nějaké dobroty.     Během celé jízdy vlaku nám hráli pan Šilhavý a pan Tuček, my jsme si s nimi zazpívali a cesta rychle utekla. Byli jsme moc spokojeni a opět se těšíme na příští rok.


zapsala + foto Šulcová Vlasta   Daně   

Potvrzení za členské příspěvky k daňovému přiznání
   Kolektivního vyjednávání   
   články z webu OSŽ   Kolektivní vyjednávání na SŽDC: Odborové centrály setrvaly na svém stanovisku, generální ředitel SŽDC podepsal Opatření

(článek z 28.12.2017)

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017, které se konalo 27. 12. 2017 v sídle zaměstnavatele (na snímku u článku) za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého, podpisem kolektivní smlouvy neskončilo. Generální ředitel SŽDC podepsal Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2017, účinnost tohoto Opatření je od 1. 1. 2018 a bude v platnosti do data případného sjednání nové podnikové kolektivní smlouvy.

Další jednání proběhne 16. ledna 2018 v sídle zaměstnavatele.

Informace k aktuální situaci v kolektivním vyjednávání u SŽDC: „Podmínky jsou celkově nastaveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni žádnému zhoršení podmínek,“ říká předseda OSŽ Martin Malý

(článek z 29.12.2017 - Martin Malý, předseda OSŽ a vedoucí vyjednávacího týmu OSŽ při SŽDC)

Vážení zaměstnanci SŽDC, už řadu let jsme nebyli v situaci, aby se u některého z největších zaměstnavatelů na železnici nepodařilo do vypršení platnosti dosavadní Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) úspěšně uzavřít novou PKS. Nicméně, po neúspěšném jednání zástupců odborových organizací a vedení SŽDC 27. prosince 2017 nastala situace, že od 1. ledna 2018 se budou podmínky u tohoto zaměstnavatele s nejvyšším počtem členů OSŽ řídit částečně textem dosavadní PKS a částečně opatřením, které vedení SŽDC připravilo pro případ neúspěchu kolektivního vyjednávání. Podmínky jsou však celkově nastaveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni žádnému zhoršení podmínek. Naopak budou zachovány všechny dosavadní benefity a u většiny zaměstnanců dokonce dojde i k určitému (byť minimálnímu) nárůstu mzdy. Kolektivní vyjednávání však bude pokračovat i nadále a obě strany se sejdou k dalšímu jednání 16. ledna 2018.

Příčinou tohoto nestandardního stavu však v žádném případě není skutečnost, že by dosavadní výsledky kolektivního vyjednávání u SŽDC byly snad horší než v minulých letech. Naopak, podpis posledního návrhu textu PKS 2018, který jako výsledek dosavadního vyjednávání ležel 27. 12. 2017 na stole, by určitě přinesl zlepšení podmínek pro zaměstnance v případě ztráty zdravotní, psychické nebo fyzické způsobilosti, a také výraznější meziroční zlepšení mzdových podmínek, než tomu bylo u PKS v posledních letech. Nicméně, jako kolektivní vyjednavači OSŽ (shodně s kolegy z ostatních odborových centrál) se stále domníváme, že i přes tato zlepšení poslední vyjednávací návrh SŽDC stále ještě v oblasti nárůstu mezd dostatečně nereaguje na změny na trhu práce v posledním období. A to zejména na zvýšenou poptávku po zaměstnancích technických profesí a z toho plynoucí zvyšování mezd u těchto povolání v ČR.

Udržení stávajících a získávání nových zaměstnanců technických profesí na železnici (včetně zaměstnanců řízení provozu!) podle našeho názoru vyžaduje minimálně nárůst mezd shodný s nárůsty v ostatních průmyslových odvětvích národního hospodářství. V opačném případě bude v SŽDC narůstat problém nedostatku provozních zaměstnanců, který mimo jiné už nyní velice negativně dopadá na stávající zaměstnance, kteří jsou potom z provozních důvodů dlouhodobě vystaveni zvýšené potřebě přesčasové práce, což má logicky za následek zvýšenou únavu, stres, zhoršené vztahy mezi zaměstnanci a větší náchylnost k chybám při výkonu povolání. O negativním vlivu na zdravotní stav a rodinný život zaměstnanců ani nemluvě. Vzhledem k dosavadním ekonomickým výsledkům, budoucím úkolům a struktuře zdrojů financování činnosti SŽDC jsme však přesvědčeni, že je v dalším pokračování kolektivního vyjednávání ještě možné, i bez potřeby narušení sociálního smíru, v tomto směru dohodnout zlepšení podoby budoucí PKS SŽDC. Dočasná, doufejme, že krátkodobá, aplikace dosavadní PKS a provizorního opatření SŽDC se zachováním stávající úrovně nebo minimálním mzdovým nárůstem je podle našeho názoru přijatelnou cenou za možnost dosáhnout výraznějšího zlepšení mzdových podmínek pro další období.

Dokument v PDF Opatření SŽDC pro nepodpis PKS 2018 naleznete zde:

http://www.osz.org//index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o/4172-opatreni-szdc-pro-nepodpis-pks-2018

nebo zde:

http://www.railian.com/Zpravodaj_2017/material_prosinec/opatreni.pdf
České dráhy mají Kolektivní smlouvu na rok 2018!

(článek z 21.12.2017)

Vedení akciové společnosti České dráhy dnes (21. 12. 2017) po dlouhém a neobvykle náročném kolektivním vyjednávání uzavřelo se zástupci všech deseti odborových sdružení působících ve společnosti Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2018. Zaměstnancům zůstanou zachovány dosavadní benefity a dojde k mírnému růstu tarifních mezd.

„Vyjednávání bylo v letošním roce mimořádně dlouhé a velmi náročné. Teprve dnes, krátce před Vánoci, se nám podařilo dohodnout na klíčové oblasti, tedy na růstu mezd. Jsem přesvědčen, že jsme dosáhli kompromisu, který je pro České dráhy ekonomicky únosný, chrání zájmy našeho akcionáře i věřitelů, kteří financují náš rozvoj, a zároveň zaručuje našim zaměstnancům sociální jistotu. Sociální smír je pro nás prioritou a vnímáme jej jako velmi důležitý pro chod celé firmy,“ okomentoval výsledek kolektivního vyjednávání předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek. „Růst mezd bude u většiny tarifních tříd, tedy například v profesích strojvedoucí, vozmistr, posunovač nebo průvodčí, ve výši 4,5 procenta. U tarifních tříd, ve kterých jsou zařazeni administrativní pracovníci, pak bude růst mezd o 2 procenta. Zároveň bude zaměstnancům vyplacena jednorázová mimořádná odměna ve výši 6000 korun,“ dodal.

České dráhy, a. s., mají v současnosti přibližně 14 800 zaměstnanců a průměrná mzda ve společnosti přesahuje 32 000 Kč.
PKS ČD Cargo 2018 podepsána

(článek z 18.12.2017)

Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis, s nově stanovenou výši tarifních stupňů. Zaměstnancům bude zároveň vyplacena odměna za splnění hospodářský výsledek a to se mzdou za prosinec 2017. Zároveň došlo ke zvýšení benefitů, např. stravné, životní výročí atd.

   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha   Narozeniny   


Prosincoví oslavenci:


Bradová Jana, Gaubeová Marie, Janko Jindřich, Pištělák Miloslav, Gebel Miloslav,
Rohlíčková Jaroslava, Rozboudová Marie, Budiš Pavel, Klemš Ondřej, Kubart Ondřej,
Martínková Šárka, Mattis Jiří, Pavlišta Radek, Racek Jaroslav, Smiatková Marie,
Tináková Marcela, Jablonovský Peter, Klenovcová Kateřina, Ruth Martina, Kluzioková Anna,
Zeman Lubomír, Ledvinka Jan a Ratajová Silvie.


Lednoví oslavenci:


Markvartová Jana, Poláčková Jana, Nickmann Petr, Schächter Ivan, Volšička Zdeněk,
Vosecká Věra, Černoušková Helena, Hejnová Danuše, Nováková Emilie, Štěpán Václav,
Brož Luděk, Cichá Irena, Černý Karel, Honsa Jaromír, Kodýtek Jiří,
König Zdeněk, Sládková Anna, Záň Dušan, Zeman Robert, Jaroš Marek,
Křivanová Michaela, Valouchová Dagmar, Vorlová Růžena, Hálová Ivana, Šindelář Pavel,
Baxantová Danuta, Rotrekl Oldřich, Nedvěd René, Procházka Petr a Čermák Roman.
verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): prosinec 2017 PDF