ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Říjen 2017 (č.10)Číslo bylo umístěno na web dne 31.10.2017 ve 20.00 hod
Aktualizace:   Slovo na začátek   Zdravím všechny čtenáře,
měsíc utekl a opět je tu zpravodaj se směsicí informací.
Je tu pro Vás, tak si v něm třeba něco najdete. Mějte se fajn. Pavel Dvořák, redaktor
   Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
schůze se budou konají vždy první čtvrtek v měsíci, od 8.00 hod

Datum: Místo schůze:

5.10.2017

Vršovice

2.11.2017

Smíchov

6.12.2017

schůze + konference Smíchov

   Klub důchodců   
Schůze klubu dne 17.10.2017


     Říjnová schůze důchodců proběhla dne 17.10.2017 opět na Žižkově v restauraci ,,U Kozla". Schůzi zahájil předseda pan Polák,seznámil nás s programem schůze:

     1)Probírali jsme organizaci výletu do Mariánských Lázní,který se koná již ve středu dne 19.10.2017.Odjezd vlakem Rx 766 v 6,12 hod. z Prahy hl.n.

     2) Dne 20.10.2017 je možnost navštívit divadlo ,, U hasičů",kde se svým programem vystoupí zpěvák Marcel Zmožek.

     3) Dne 23.11.2017 se koná exkurze do zázemí hasičského záchranného sboru v Příbrami a návštěva minipivovaru v Podlesí.Odjezd vlakem R 1250 v 7,42 hod. z Prahy hl.n.

     4) Dne 3.12.2017 se uskuteční Mikulášská jízda Prahou parním vlakem s muzikou a Mikulášem,čertem a andělem-všichni jsou zváni.

     Do příští schůze,která se koná dne 21.11.2017 mají členové navrhnout zajímavé výlety na příští rok.


zapsala + foto Šulcová VlastaAkce chystané :

8.listopadu 2017 bowling

má na starost: Jarda Kučera, tel.: 602 60 60 94 (jen SMS), mail: jaroslavkucera@centrum.cz
leták ke stažení:


12.listopadu 2017 ping pong

organizuje ústředí a zaměstnavatelé
má na starost: Jiří Vrážel, tel.: 739 011 597, mail: vraji@centrum.cz
leták ke stažení:


6.prosince 2017 konference

leták ke stažení:

Akce trvalé :Permanentky na domácí utkání hokejistů HC Sparta Praha

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Hokej", kde je pravidelně prováděna aktualizace: http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/

Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC Sparta Praha

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Fotbal", kde je pravidelně prováděna aktualizace: http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do Podolí a na Barrandov


! pozor plavenky do Barrandova rozebrány !
Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mailPojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


12.- 15.září 2017 - Cyklovýlet do Moravského krasu19.října 2017 - Výlet do Mariánských Lázní
         Dne 19.10.2017 se konal výlet klubu důchodců do Mariánských Lázní s prohlídkou nejmenší trolejbusové vozovny městské hromadné dopravy a parku miniaturních modelů zajímavých staveb v České republice.Sešli jsme se v počtu 18 členů,někteří přistoupili do vlaku do Mariánských Lázní během cesty.Po příjezdu se k nám přidali ještě další dva členové.Bohužel společné akce se zúčastnilo jen 14 členů,ostatních 6 se od nás oddělilo a vydali se na samostatnou prohlídku Mariánských Lázní.Od žst.jsme odjeli MHD do Dopravního podniku,kde nás očekával ředitel DP.Ten nás seznámil s historií i současností DP a provedl nás po technickém zázemí DP.V současnosti DP vlastní jen několik autobusů a trolejbusů,se kterými provozuje městskou dopravu.Několik trolejbusů má nainstalován i dieselový motor,mají možnost i zajíždět do míst,kde nevede trakční trolejové napájení.V samotném DP se provádí jen běžná údržba,pro větší opravy je nutné přistavit autobusy a trolejbusy do Plzně.Dále v samotném DP funguje jen myčka.Dnes se v budovách bývalého DP nachází několik organizací,které si navzájem vycházejí vstříc.         Z Dopravního podniku jsme odjeli do centra města na známou,, Kolonádu".Po prohlídce lázeňské Kolonády jsme odjeli autobusem k hotelu Krakonoš-kousek od hotelu je vstup do parku miniatur,,Bohemínia".Zde jsme se opět rozdělili,někteří se šli nejdříve občerstvit do nedaleké restaurace,ostatní šli na prohlídku parku.Park je známý miniaturami zajímavých staveb v ČR-jsou zde zasazeny do přírody zmenšeniny zámků,mostů ( např.zámek Červená Lhota,zámek Kynžvart,hrad Karlštejn,Ještěd i s lanovkou a mnoho dalších).Všechny miniatury jsou provedeny do nejmenších detailů.Vzhledem k rozlehlosti parku jsme zde strávili více než hodinu,ale stálo to za to-doporučujeme.Poté jsme odsud odjeli autobusem zpět do centra města,většina dále pokračovala trolejbusem na nádraží a odjela vlakem do Prahy.Někteří jedinci se ještě prošli po městě,vychutnali si známou zpívající fontánu a poté odjeli na nádraží a vlakem domů.Vyšlo nám i počasí,byl krásný slunečný den a výlet se vydařil.zapsala + foto Šulcová Vlasta


   Poslední informace z kolektivního vyjednávání   
články z webu OSŽ3. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC

– stav k 20. 10. 2017 po výjezdním kolektivním vyjednávání v Berouně

(článek z 20.10.2017)

Kolektivní vyjednávání ... pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo ke shodě v následujících oblastech:

odstupné (navýšení max. měsíční výše odstupného v bodě B) z 35 tisíc Kč na 40 tisíc Kč) a nabídky pracovního uplatnění v případě ztráty zdravotní, psychické či fyzické způsobilosti s dorovnáváním mzdy do původního průměrného výdělku po dobu jednoho roku; navýšení Odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru na:

a) nejméně jeden rok, avšak méně než pět let 10 000 Kč,

b) nejméně pět let, avšak méně než dvacet let 12 000 Kč,

c) dvacet a více let 15 000 Kč,

překážky na straně zaměstnavatele: sjednocení procentuální výše náhrady mzdy při prostojích a nemožnosti konat práci pro nepříznivé povětrnostní vlivy apod. na 85 % (písm. a) a b)); počtu pásem osobního příplatku na 8.

V rozporu zůstávají následující oblasti:

doba platnosti PKS;

možnosti prodloužení platnosti PKS;

podmínky přiměřené doby na oddech a jídlo;

výkonové odměny (minimální základní sazba; rozpětí výkonové odměny v případě dohody zaměstnavatele a odborových organizací OŘ; disponibilní výše objemu mzdových prostředků pro výkonové odměny);

výše tarifních mezd;

minimální výše osobního příplatku (v procentu vůči tarifní mzdě) a počty roků v jednotlivých pásmech;

hodnota stravenek;

kondiční program vs kondiční pobyty.


Došlo ke shodě nad textem Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC vyjma možnosti příspěvku pro rodinné příslušníky na kondičních pobytech (viz rozpor v PKS kondiční program vs kondiční pobyty).

Další jednání proběhne 2. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.

Kolektivní vyjednávání ve společnosti ČD Cargo zahájeno 3.10.2017

(článek z 4.10.2017)

3.10 2017 bylo ve společnosti ČD Cargo, a.s. zahájeno kolektivní vyjednávání, a to předáním návrhu PKS 2018 zaměstnavatelem, na jednání odborových centrál a zástupců vedení ČD Cargo.

Návrh vychází ze stávajícího znění platné kolektivní smlouvy, s drobnými změnami. Dále nám byl předán návrh na změnu Zásad pro poskytování osobního ohodnocení, které jsou nedílnou součástí PKS.

9.10 se sejde rozšířený tým kolektivních vyjednavačů OSŽ.

16.10. proběhne jednání s ostatními odborovými centrálami, k přípravě společného protinávrhu.

30.10 - 2.11 se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.

Všechny aktuální ifnormace budeme zveřejňovat na našem twitterovém účtu a na webu.

   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha
   Převzato   
Technické novinky pro SŽDC
Modernizace koridorů předbíhá stavbu vysokorychlostních tratí


         Vizi 20letého plánování a začátek stavby první vysokorychlostní tratě Českých drah v roce 2035, jakou představila vláda začátkem roku, poslanci napříč parlamentními stranami zásadně odmítli. Podle názoru sněmovny by místo postupné modernizace stávající sítě drah na rychlost do 250 km/h měla vláda naopak urychlit výstavbu vysokorychlostních tratí pro rychlosti až do 350 km/h tak, aby první (zřejmě Drážďany–Praha–Břeclav s odbočkou do Ostravy, využívající modernizace trati Brno–Přerov), byla uvedena do provozu nejpozději roku 2035! dlouho projednávané koncepci tzv. rychlého spojení a koncepčních problémech kolem VRT jsme podrobně psali v Technickém týdeníku č. 22/2016. Zatím platí plán 5 nových železničních tras pro rychlosti nad 250 km/h v napojení na úseky modernizovaných tratí s rychlostmi mezi 160 až 200 km/h. Jejich výstavba se může rozběhnout až po dokončení studie proveditelnosti a zajištěném financování. Sněmovna letos v březnu vyzvala vládu, aby do přípravy neprodleně zapojila zahraniční experty se zkušenostmi z této oblasti (z Německa, Francie a kupodivu i z Jižní Koreje). Ministr dopravy Dan Ťok zájem poslanců na konferenci 2. března o rychlejší stavbu VRT ocenil, připomněl však, že až přijde se zákony zjednodušující přípravu a výstavbu tratí, musí se proces urychlit. Zákon o tzv. liniových stavbách však stejně zůstane až na příští vládu. K rozhodujícím změnám dochází také na otevírání železničního trhu soukromým dopravcům. Politici jednají, život na železnici pokračuje Než bude na základě studií proveditelnosti definitivně rozhodnuto o výhledovém plánu nových VRT a koridorů, vozidlovém parku, harmonogramu modernizace a financování, život na našich železnicích pokračuje.

         Tunelovací fréza dokončuje druhou rouru našeho nejdelšího tunelu pod Plzní, SŽDC rozběhlo rekonstrukci několika železničních stanic, které převzalo od ČD, modernizuje se několik hlavních tratí, chystá se konverze stejnosměrné trakce na střídavých 25 kV, a rozšiřují se EU naléhavě požadované zabezpečovací a radiokomunikační systémy ETSC a GSM-R.

         O několika aktuálních novinkách konkrétně.

         Výhybky pro vysokorychlostní tratě
Zatímco výstavba vysokorychlostních tratí u nás nepřekročila projektové studie, tradiční „pilné české ruce“ zaměstnanců malé společnosti DT Prostějov testují v oblasti tzv. Dluhonické spojky pokročilé výhybky. Aby testovaná výhybka J60 s úhlem odbočení 1 : 33,5 umožnila v přímém směru jízdu rychlostí až 350 km/h a vjezd do odbočky rychlostí 160 km/h v podmínkách evropských norem a směrnic pro interoperabilitu, musí použít zcela novou konstrukci i nejspolehlivější ovládání. V odbočné větvi proto používá klotoidální přechodnice měnící lineárně svou křivost, aby se na minimum snížily dynamické vlivy při průjezdu. Většina podkladnic a kluzných stoliček (včetně rámu srdcovky) je odlita z tvárné litiny nebo lité oceli, s níž má prostějovská DT – výhybkárna a strojírna letité zkušenosti. Kolejnice R260 jsou položeny na betonové pražce, stavební délka celé výhybky činí úctyhodných 132 m. Pohon výměnové části obstarává hydraulický systém s 6 přestavníky, srdcovkovou část obsluhují 3 přestavníky se snímači polohy, jednotlivé závěry jsou umístěny nad betonovými pražci. Hydraulické propojení běží v tzv. energotunelu, sloužícímu i k vedení kabelů. Součástí výhybky je inteligentní systém elektrického ohřevu na patě opornic a jazyků. Výhybka je ovládána vícenásobným hydraulickým závěrovým systémem, zabezpečeným před výpadkem hydrauliky, a umožňuje i nezávislé ruční ovládání s optickou kontrolou závarů. Pohon hydraulického čerpadla nově přebírá třífázový elektromotor o příkonu 2200 W. Vývojáři pamatovali se stavebnicovou koncepcí na přizpůsobování výhybky připojováním či ubíráním závěrů podle požadavků budoucích zahraničních odběratelů. Superštíhlá vysokorychlostní výhybka se nyní testuje v železniční stanici Prosenice, a výrobce se zabývá možností zvýšit její odbočnou rychlost až na 230 km/h.

         Noví pomocníci SŽDC pro stavbu a údržbu trakčního vedení
Vedle opožděného budování vysokorychlostních tratí čeká českou železnici v nadcházejících 30 letech všeobecný přechod ze čtyř zavedených různých systémů napájení trolejí na jednotný systém střídavého napětí 25 kV a 50 Hz. Na střídavou trakci se již jezdí převážně na jižních relacích, stejnosměrné napětí převažuje na víc jak polovině tratí na severu, včetně hlavního koridoru Praha–Ostrava. Stejnosměrné napětí se přežilo, a přeměna trolejového systému na jediný střídavý vyjde na desítky miliard korun. Navíc si vyžádá nové elektrické lokomotivy i jednotky. S novou elektrizací se začíná na druhém tranzitním koridoru Břeclav–Přerov a na pravobřežní trati podél Labe z Kutné Hory do Děčína v rámci jejich modernizace. Pro urychlení přestavby si SŽDC objednala prozíravě u nejzkušenější rakouské společnosti Plasser@Theuer tři přesně na míru tratím ČD vybavená motorová kolejová vozidla MTW-100.013 na stavbu a údržbu trakčního vedení. Víc jak 20 m dlouhý stroj s pracovní rychlostí 5 km/h a maximem 120 km/h, byl slavnostně představen 12. dubna v Modřicích. Modulární čtyřnápravové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu je poháněno dieselem Deutz o výkonu 520 kW, a je vybaveno nákladním jeřábem s možností připojení pracovního koše, zdvíhací pracovní plošinou, rameny pro manipulaci s trolejovým vodičem nebo nosným lanem, věží pro kalibraci výšky troleje s měřicím sběračem. Soubor kamer zprostředkovává jak strojvedoucímu, tak posádce dohled na činnost zmíněných plošin, jeřábu a mechanických i měřicích systémů, i na okolí stroje na trati. Na vozidle jsou unikátně vybavené dílny s možností připojení elektrického i pneumatického nářadí, stroj si zajišťuje dokonalé osvětlení pracoviště výsuvnými LED reflektory. Automatika se stará o stabilitu jeřábů i plošin a nedovolí vysunutí do profilu vedlejší koleje.

         Radiosystém GSM-R rozšiřuje svoje funkce
K začátku letošního roku je radiosystémem GSM-R pokryto 1660 km našich tratí. Jeho další rozvoj nejnověji směřuje i k prevenci závažných železničních nehod, a dokáže dálkově zastavovat vlaky systémem označovaným jako Generální STOP. Palubním systémem GSM-R jsou vybavena všechna železniční vozidla provozovaná na 1. a 2. koridoru, a tím je zajištěna i interoperabilita se zaváděným jednotným evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Současná síť používá k šíření signálu 331 základnových stanic, a jsou propojeny na dvě centrální ústředny (MSC) v Praze a Přerově. Nejde o horkou novinku. Nápad se zrodil již roku 1993 v UIC, v Evropě spadá pod přijatý standard EIRENNE, a české dráhy se k jeho budování přihlásily memorandem již v roce 1997. Základním úkolem bylo zajištění kvalitní rádiové hlasové i datové komunikace mezi vlakem a dispečerskými centry k řízení provozu bez výpadků až do rychlosti 350 km/h. Systém umožňuje obousměrné i jednosměrné skupinové volání, výběr volaného podle polohy volajícího, a upřednostňuje tísňové volání. GSM-R využívá stožáry základnových stanic v odstupu 7–15 km podle terénních podmínek. Pro příjem dat má vyhrazena rozšířená pásma 921–925 MHz, pro vysílání dat 880–890 MHz, při šířce kanálu 200 kHz. Systém ETSC je o poloze vlaku informován přejezdem přes tzv. balízy zabudované na trati mezi kolejemi. V režimu ETCS dostávají pak strojvedoucí souhlas či nesouhlas k jízdě do dalšího traťového oddílu spolu s přikázanou rychlostí. GSM-R umožňuje hlasovou komunikaci podle tří preferencí – hovořícím, poslouchajícím a dispečerům. Většímu počtu uživatelů umožňuje účast na daném hovoru přepínáním nebo i společně formou konferenčních hovorů. Hlavními dodavateli infrastruktury GSM-R ve světě v současnosti jsou společnosti Siemens Network, Huawei a Kapsch. V různém stavu systém kromě EU zavedlo nebo zavádí a plánuje 45 zemí. Nově dochází k jeho rozšíření o řadu dalších služeb pro efektivitu a bezpečnost železničního provozu: podporu logistiky nákladní přepravy, systém Generální STOP, diagnostiku jedoucích vozidel, podporu kamerových systémů ve vlacích i stanicích, a v budoucnu bude poskytovat informace i cestujícím.

         V listopadu 2016 převzala SŽDC od společnosti ČD – Telematika na 42 lokalitách našich drah nainstalovanou technologii projektu označeného jako Diagnostika železničních vozidel. Kontrolní aparatura v těchto místech v postranní schránce se sadou počítačů a detektory na ocelovém pražci dokáže při průjezdu vlaku automaticky diagnostikovat závady na všech přejíždějících nápravách. 0sm snímacích čidel „multibeam“ rozezná nedovolené zahřátí ložisek, brzd, obručí a odhalí tzv. plosky (vlivem odskoku kol od kolejnic) na obvodu podvozkových kol. Nebezpečnou horkoběžnost nebo jiné závady počítače zaregistrují a dopravní kanceláři ohlásí třemi stupni: STOP – KONTROLA – BEZ ZÁVAD. V prvém případu přikazuje směrnice okamžité zastavení vlaku na trati. Výstupní informace jsou soustřeďovány i u dispečerů SŽDC do diagnostického informačního systému, jehož vyhodnocení pak slouží k opatřením proti výskytu závažných nehod na železnici vůbec.

         Letos v září uvede ČD – Telematika do provozu zatím na 200 lokalitách sítě GSM-R další bezpečnostní systém Generální STOP. ČD jej už používá na některých tratích vybavených analogovým traťovým rádiovým systém TRS, a bylo nutné jej přetransformovat na digitální GSM-R. Analogový systém v případě hrozícího nebezpečí (např. uvízlý automobil na přejezdu), umožňoval řídícímu dispečerovi jen bleskově zavolat strojvedoucímu blížícího se vlaku. Generální STOP však mj. umožňuje výpravčímu v místě zastavit vlaky, které se k místu blíží přímo. Zatím si to vyžádalo investicí 25 mil. korun na technické úpravy dispečerských terminálů, výměnu baterií a zdokonalení nepřerušitelného zdroje energie UPS. Generálním zhotovitelem nového systému ve spolupráci s ČD – Telematikou je společnost TTC Marconi.

         Horší je to, že systém ETCS místo na plánovaných 1300 km tratí funguje jen na několika stech km. V současnosti se zavádí v úseku Karviná–Přerov–Břeclav. Evropská unie požaduje, aby systémy GSM-R a ETSC bylo u nás pokryto 2600 km tratí, aby byl zaručen bezpečný a nerušený provoz všem dopravcům transevropského železničního systému.zdroj:

článek: web Technický týdeník / Modernizace koridorů předbíhá stavbu vysokorychlostních tratí
(autor ing.Jan Tůma, uveřejněno 25.10.2017)
https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/modernizace-koridoru-predbiha-stavbu-vysokorychlostnich-trati_42142.html   Narozeniny   V říjnu slaví:


Čekan Michal, Holý Karel, Klecák Jiří, Štěch Josef, Tichánková Jana,
Brabenec Jaroslav, Dufková Valerie, Dvořáková Eliška, Forejt Josef, Gráfová Marcela,
Šimánek Pavel, Švagrová Vlasta, Bielik Libor, Bodyová Jitka, Filek Jiří,
Hinčicová Blanka, Hrdlička Jiří, Jareš Michal, Kolářová Antonie, Marčanová Lenka,
Stainer Jan, Stůj Jaroslav, Šedivý Vilém, Šrubař Pavel, Vitásek Jaromír,
Beneš Vojtěch, Černá Hana, Halmová Jana, Smetanová Jana a Kácovský Ladislav.Listopadoví oslavenci:


Mesiaryk Jan, Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie,
Bohanusová Renata, Čejka Martin, Chýla Karel, Jelínek Petr, Sárazová Jitka,
Sekyra Lukáš, Skořepa Miroslav, Květ Petr, Lehota Ivan, Mařík Karel,
Novák František, Bezouška Tomáš, Blažekovičová Alena, Buková Helena, Hanzlík Rudolf,
Kubinová Ivana, Piskáčová Jitka, Grosman Václav, Herko Róbert, Sysel Jiří,
Popelář Jan, Šindelář Ivan a Hudečková Libuše.


verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): říjen 2017 PDF bude brzo dodána