ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICEInformace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace.

Únor 2017 (č.2)Číslo bylo umístěno na web dne 28.2.2017 ve 22.00 hod
Aktualizace:


5.3.2017 přidán odkaz na tiskovou verzi v pdf na konci čísla   Slovo na začátek      Jednání závodního výboru   


Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
schůze se budou konají vždy první čtvrtek v měsíci, od 8.00 hod

Datum: Místo schůze:

2.3.2017

Smíchov

6.4.2017
19.-20.4.2017

Vršovice
výjezdní zasedání

4.5.2017

Smíchov

1.6.2017

Vršovice

7.9.2017

Smíchov

5.10.2017

Vršovice

2.11.2017

Smíchov

7.12.2017

Vršovice

   Klub důchodců   
Schůze klubu dne 21.2.2017


     Únorová schůze důchodců dne 21.2.2017 se tradičně konala v restauraci U Kozla na Žižkově. Opět jsme probírali plán akcí na rok 2017.


     Paní Šulcová nás seznámila s předběžně rezervovaným termínem pobytu v hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích a finanční částkou za tento pobyt. Vzhledem k tomu, že se různily názory na délku pobytu a nedospěli jsme k dohodě, tento zájezd byl zrušen. Členům bylo doporučeno, aby si případný zájem o pobyt v hotelu Skalka domluvili individuálně s recepcí tohoto hotelu. Předseda, pan Polák, nás dále informoval o plánovaném pobytu v Ramzové v pensionu Pacifik, od 17. do 19.5.2017 .Dále nám připomněl plánovanou akci- návštěva Království železnic v Praze-Smíchově, která se koná 23.2.2017. Všichni jsou zváni.


     Na tuto schůzi se dostavila i nová členka klubu důchodců - paní Mirka Soukupová.


     Po další diskusi kolem plánovaných akcí jsme se rozešli. Příští schůze se koná dne 21.3.2017.


zapsala + foto Šulcová Vlasta

Akce trvalé :Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do PodolíPlavenky na Barrandov

Permanentky na hokej - HC SpartaRozpis utkání:

  pá 3.3.2017  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  


Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mailPojištění škody způsobené zaměstnavateli


ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz
Ohlédnutí za proběhlou akcí :


25.února 2017 - Návštěva Království železnic

Dne 23.2.2017 se konala návštěva ,,Království železnic" na Praze-Smíchově. Sešli jsme se v počtu 16-ti členů v 10.00 hod před vchodem v ulici Stroupežnického 23. Po zakoupení vstupenek jsme sjeli do suterenu budovy,kde se nachází největší modelová železnice u nás. Po odložení svršků ve skříňkách se každý vydal na prohlídku modelové železnice.

Tato modelová železnice vzniká postupně od roku 2009,zobrazuje model České republiky s modely významných staveb a míst-nyní jsou v provozu modely Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského, Středočeského, Libereckého kraje a Prahy. Expozice se stále rozšiřují. Celková plocha expozic již činí 3500 m2.

Samozřejmě nás, jako bývalé železničáře, nejvíce zajímali fungující modely lokomotiv, vagonků, ale i repliky významných nádraží v jednotlivých krajích.Vše je perfektně skloubeno do nejmenších detailů,vláčky osobní,nákladní,auta,lodě,lanovka až do nejmenších detailů-lidé,kteří sedí na lavičkách,hasiči v akci,rovněž byla k vidění expozice odstraňování nehod na železnici atd.Vše umocňuje ještě střídání dne a noci,kdy se rozsvěcí jednotlivé budovy,nádraží i jednotlivé vláčky.Vše zobrazuje současnost v modelovém měřítku.

Přesto, že mnozí z nás mají doma postavenou nějakou modelovou železnici jako fandové, zde jsme mohli jen tiše závidět a obdivovat práci všech lidí, kteří toto vytvořili.Toto je zábava nejen pro děti,ale i pro dospělé.

V postranních vitrínách jsou rovněž vystavené modely lokomotiv, vagónů, letadel, autíček od historie až po současnost.

Součástí expozice jsou rovněž písemné zprávy,které nás seznamují s provozem železnice od nejstarší doby až po současnost, rovněž jsou zde vystaveny různé předpisy, které kdysi platily na železnici, dále jsou zde informace o různých středních školách, kde se připravují noví budoucí zaměstnanci železnic a zaměření jednotlivých profesí.

Součástí této výstavy je i expozice starých panenek a pokojíčků a hraček z historie, stavebnice Merkur, stavebnice Lego, stavebnice Igráčci atd. Jedním slovem, opravdu nádhera.

Doporučujeme všem návštěvu této unikátní stálé výstavy modelů železnice.


text a fotografie Šulcová Vlasta


   Knihy   

Čtenářský koutek Pavla Čermocha
   Převzato   
Česko má plán na vybudování vysokorychlostních tratí do roku 2035


         Ministerstvo dopravy představilo osmdesátistránkový dokument "Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR", který je de-facto plánem na stavbu vysokorychlostních tratí. Vysokorychlostními vlaky bychom podle něj mohli jezdit už v roce 2035.

         Předpokládá se, že výstavba nové trati z Prahy do Drážďan by mohla započít během pěti let, nejdříve však v roce 2020. Po jejím dokončení cca kolem roku 2030 bude cesta z Prahy do Drážďan trvat přibližně jednu hodinu. Odhady nákladů na celou trasu jsou kolem 5 miliard euro.

         Zčásti bude trať vedena tunely, a to zejména v oblastech, kde je žádoucí vysoká míra ochrany životního prostředí. Přeshraniční úsek je projektován pro osobní i nákladní dopravu s max. rychlostí 230 km/h, úsek z Ústí nad Labem do Prahy pouze pro osobní dopravu a rychlost 350 km/h.


První vysokorychlostní trať v ČR
Praha - Drážďany (vizualizace):

         Nová studie pak rozvíjí plán na výstavbu VRT ještě dál. Rychlovlaky by měly propojit Prahu-Plzeň-Domažlice a směřovat opět do Německa, stejně jako Prahu a Brno přes Břeclav dál do Vídně a na Bratislavu. Počítá se také se spojením Brno-Ostrava-Katowice.

         Trasa Praha-Brno by rychlovlaku trvala asi 60 minut. Trasu Praha-Ostrava by zvládl za dvě hodiny, podobně jako trasu Praha-Vídeň. Jízdenka Praha-Brno by měla stát kolem 300 Kč. Celkové náklady na vybudování VRT v Česku se odhadují na 496 mld. až 645 mld. korun.

         Velkou část těchto nákladů by ale pomohla zajistit Evropská unie. Evropský koordinátor TEN-T koridoru Mathieu Grosch už dříve zdůraznil velký význam projektu, zejména na trase Praha-Brno, pro transevropské dopravní sítě TEN-T a aktivně jej podporuje na unijní úrovni.

         Není bez zajímavosti, že novostavba VRT Praha – Brno v celé své délce nebyla do hlavní sítě TEN-T prosazována. "Při současných procesních průtazíchv období přípravy stavby není do konce roku 2030 realizovatelná," píše se v nové studii.

         Ministerstvo dopravy k tomuto závěru dospělo na základě posouzení zkušeností ze zahraničí, kde realizace obdobně rozsáhlých projektů od zahájení přípravy po dokončení trvá obvykle 15 – 20 let.

         Podle studie je současnosti již možné v prostoru západní Evropy identifikovat základní síť budoucího celoevropského systému VRT. V oblasti střední Evropy je kromě SRN (traťová rychlost 300 km/h na vysokorychlostních tratích a 200 km/h na konvenčních tratích) její součástí zatím jen Rakousko (tratě do 250 km/h s ohledem na terénní podmínky, provoz vlaků Railjet rychlostí 230 km/h).

         Studijně jsou prověřovány možnosti budování vysokorychlostních tratí pro rychlost kolem 300 km/h v Polsku (v provozu již je konvenční trať Katowice – Warszsawa s traťovou rychlostí 200 km/h), ČR i Maďarsku.

         Při řešení modernizace železniční infrastruktury na Slovensku se předpokládá zvyšování traťové rychlosti na konvenčních tratích do 200 km/h (trať Kúty – Bratislava – Štúrovo), zřizování novostaveb VRT se na Slovensku nepředpokládá.


Studie MD ČR v PDF zde:zdroje:

článek: web hybrid.cz / Česko má plán na vybudování vysokorychlostních tratí do roku 2035 (zkráceno)
(autor: Jan Horčík, uveřejněno 10.2.2017)
http://www.hybrid.cz/cesko-ma-plan-na-vybudovani-vysokorychlostnich-trati-do-roku-2035

vizualizace Praha-Drážďany: web youtube.com / Novostavba železniční tratě Praha - Drážďany
(autor SMWA (Saské ministerstvo dopravy), uveřejněno 29.1.2017)
https://www.youtube.com/watch?v=J8Mb9PYLDbU

studie v PDF: web Ministerstva dopravy ČR / Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR
(autor: Ministerstvo dopravy ČR, uveřejněno 6.2.2017)
https://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministr-Tok-Vysokorychlostni-trate-potrebuji-novy/MD_Program-rozvoje-rychlych-spojeni-v-CR.pdf.aspx


Vybráni zhotovitelé staveb:modernizace Hostivař - Vinohradské tunely
         Výběrová komise doporučila jako zhotovitele modernizace pražského železničního uzlu sdružení společností Metrostav, Swietelsky Rail a SMP CZ. To za modernizaci koridorové trati z pražské Hostivaře k Vinohradským tunelům u hlavního nádraží nabídlo částku 3,487 miliardy korun bez DPH. ČTK to řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

         Pokud proti rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek nebudou podány námitky, předpokládá zadavatel přibližně do tří týdnů uzavření smluv o dílo, uvedl mluvčí správy železnic, která je investorem stavby. Soutěže se zúčastnilo celkem šest firem, v pořadí na druhém místě skončilo sdružení firem Eurovia, Strabag Rail a GJW Praha s cenou 3,68 miliardy Kč.

         Modernizace železničního spojení od vinohradských tunelů k Hostivaři je součástí modernizace takzvaného pražského železničního uzlu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) si od ní slibuje odstranění úseků, které už nestačí intenzitě dopravy.

         SŽDC vypsala tendr loni na podzim již podruhé. Výběrová komise loni v červnu za vítěze doporučila firmu Chládek a Tintěra s cenou 3,4 miliardy korun. SŽDC ale následně soutěž zrušila s poukazem na nejasnosti ve vlastních kvalifikačních požadavcích. Vítězná firma se následně obrátila na antimonopolní úřad, aby zakázal vypsání nové soutěže. Nakonec ale společnost vzala své podání zpět a SŽDC vyhlásila nový tendr.Oprava Negrelliho viaduktu         Hodnoticí komise vybrala k opravě pražského Negrelliho viaduktu sdružení firem Hochtief, Strabag a Avers. Cenu zakázky sdružení stanovilo na 1,046 miliardy korun bez DPH. Sdružení zvítězilo s nejnižší cenou mezi třemi uchazeči.

         Pokud se žádná z neúspěšných firem proti rozhodnutí komise neodvolá, předpokládá SŽDC podepsání smlouvy během tří týdnů, uvedl Illiaš. Podobně je to s další významnou železniční zakázkou na úpravy železničního spojení mezi pražskou Hostivaří a hlavním nádražím. Komise vybrala za vítěze sdružení Metrostav, Swietelsky a SMP CZ.

         Oprava historického Negrelliho viaduktu je součástí plánované modernizace trati na Kladno s odbočkou na pražské letiště, která bývá často označována jako rychlodráha. Součástí plánovaných oprav bude kromě výměny železničního svršku a spodku rozebrání dvou mostních oblouků na Štvanici, které poškodily povodně a jejichž stav označuje SŽDC za havarijní.

         Celá rekonstrukce Negrelliho viaduktu by měla trvat do roku 2019 a bude spojená s omezením provozu na linkách směřujících přes most na Masarykovo nádraží. Při hladkém průběhu příprav by mělo s pracemi začít letos na jaře. Cena nabízená vítězným sdružením je o téměř 150 milionů nižší, než kolik původně SŽDC předpokládala.


zdroje:

web ČTK www.ceskenoviny.cz/ článek: Komise vybrala pro stavbu pražského uzlu Metrostav a Swietelsky
(autor: čtk, uveřejněno 28.2.2017)
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komise-vybrala-pro-stavbu-prazskeho-uzlu-metrostav-a-swietelsky/1455484


   Narozeniny   Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám!

Únoroví oslavenci:


Šperka Jan, Irová Jana, Kropíková Jana, Polák Petr, Řežábková Božena, Davidová Jiřina,
Daněk Zdeněk, Sanitrák Jaroslav, Smutný Jiří, Soldátová Marie, Čeněk Josef,
Loučan Jan, Novák Jan, Palkoska Jan, Pechková Monika, Procházková-Zámostná Monika,
Roubalová Květoslava, Sedláček Lubor, Čermochová Adéla, Najmanová Jitka, Pazderová-Melicharová Věra,
Piskač Petr, Bureš Petr, Lieblich Michal a Kučera Jaroslav.Březnoví oslavenci:


Bára Michal, Bešťák Jiří, Borská Petra, Čermoch Pavel, Gemperová Alena,
Minařík Vratislav, Nováková Ivana, Petic Jaroslav, Svatoš Zdeněk, Vrážel Jiří,
Michalíková Hana, Pařezová Pavlína, Štěrbová Bohunka, Absolónová Libuše, Bodyová Daniela,
Buldrová Daniela, Červený Jaroslav, Šafařík Jaromír, Macurovski Živko, Majevský Václav,
Jindra Miroslav, Kott Josef, Hromáčková Růžena, Neckářová Vlasta, Soukupová Dagmar
a Trojan Bohumil.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): únor 2017

TOPlist