Základní odborová organizace
Odborového sdružení železničářů
PRAHA VRŠOVICE
Vám přináší


= informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizaceBřezen 2018 (č.3)


Číslo bylo umístěno na web dne 14.3.2018 v 17.00 hod


aktualizace:
17.3.2018 přidán odkaz na verzi Zpravodaje v PDF (na konci čísla)


Slovo na začátek


             Zdravím čtenáře u březnového čísla.

       Co zde najdete? V hlavičce Zpravodaje se nově objevily dva nové odkazy. Jednak na web naší základní organizace a další odkaz míří přímo na na diskuzní fórum (alias návštěvní knihu) základní organizace.

Začínáme také přinášet pár informací ze schůze závodního výboru, stane se to pravidelnou rubrikou. Tak, jako se stal pravidlem i zápis ze schůze klubu důchodců, který následuje.

       Najdete tradičně přehled akcí chystaných i trvalých nabídek pro naše členy. Je zde i ohlédnutí za návštěvou muzea Pražské energetiky v pražských Holešovicích. A básničky - od Marty Zvonařové a Karla Bartoně. Dále je zde zmínka o přicházející "čtvrté průmyslové revoluci", která může znamenat, že nás v budoucnu připraví stroje o naši dnešní práci.

Nesmí samozřejmě chybět knižní koutek Pavla Čermocha. Převzaté články Vám mají přiblížit pojem "cloudový systém" (na příkladu použití na železnici), dále Vás mají informovat o nové nabídce pojišťovny Kooperativa pro členy OSŽ a vysvětlit problematiku režijek.

             Mějte se, Pavel Dvořák, redaktor.
Příspěvek na režijku aktivním členům naší organizace

se bude vyplácet ve výši 1000 Kč stejným způsobem jako loni:

Bude vyplácen v žst.Praha Smíchov od 15.2.2018 do konce června 2018

paní Charvátovou Annou - email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz

Pondělí-Pátek od 8:00-14:30 hod

po předchozí domluvě - tel:972226114


Závodní výbor


Schůze závodního výboru dne 1.3.2018


       Jednání závodního výboru se uskutečnilo v žst.Praha Vršovice od osmi hodin. Projednávaly se výsledky proběhlých prohlídek BOZP a obsazení následujích prohlídek našimi zástupci.
       Probrala se činnost klubu seniorů, který uskutečnil návštěvu CDP Praha a návštěvu muzea Pražské energetiky v Praze Holešovicích. Senioři mají v plánu jako další akci podniknout výlet motorákem na "Pražský Semmering " 28.března.
       Zde ovšem pozor, v plánovaném termínu se pravděpodobně koná na dané trati výluka, takže toto se musí prověřit, případně se zajistí náhradní program. Vše bude definitivně známo na další schůzi klubu seniorů dne 20.dubna!
       Dále se např. probíralo zvýšené zatížení výpravčích v žst.Radotín (SŽDC), pokladních v mezinárodní pokladně v žst.Praha Smíchov (ČD), a jednalo se o návrzích k jejich lepšímu finančnímu ohodnocení, jež jsou adresovány zaměstnavatelům.
       Pojišťovna Kooperativa, jež poskytuje členům OSŽ "pojistky na blbost" přišla s nabídkou výhodného pojištění i na jiné produkty - pro členy OSŽ. Samotné "pojistky na blbost" od Kooperativy se nově budou vztahovat i na nehmotnou škodu.
       Režijky-vzhledem k posunutí prolongačního období mohou nastat zmatky - je nutno aktualizovat režijky, buď u průvodčího či na pokladně. Zvláště před cestou na Slovensko.
       Na všechny akce spolufinancované z FKSP (fondu SŽDC) se zaměstnanci musí přihlásit na portále STKR, naštěstí byl hospodář autorizován k tomu aby zájemce zaregistroval. Takže buď přihlášení v STKR nebo přes Pavla Čermocha (jako doposud).
Schůze byla ukončena v jedenáct hodin.

informace ze schůze vybral Pavel Dvořák...následující jednání závodního výboru v roce 2018

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice

Datum: Místo schůze:

5.4.2018

Smíchov

3.5.2018

Vršovice

7.6.2018

Smíchov

6.9.2018

Vršovice

4.10.2018

Vršovice

1.11.2018

Smíchov

6.12.2018

Vršovice

Klub důchodců


Schůze klubu dne 20.2.2018

       Únorová schůze klubu důchodců se konala dne 20.2.2018 v restauraci ,, U Kozla " na Žižkově.
Schůzi zahájil předseda pan Polák,přivítal novou členku paní Helenu Čejkovou. Poté probíhala diskuze k jednotlivým výletům plánovaných na další období. V únoru proběhne exkurze do Muzea Pražské energetiky. Sraz je v úterý 27.2.2018 v 9.45 hod.na stanici metra Holešovice.
       V březnu se koná projížďka vlakem Pražským Semmeringem, odjezd vlaku je 28.3.2018 v 9.54 hod. z Prahy-hl.n. směr do Hostivic.
       Po diskuzi vybrala paní Šulcová ještě od několika členů členské příspěvky na letošní rok. Příští schůze se koná 20.3.2018.

zapsala + foto Šulcová Vlasta


Akce chystané:


20.dubna 2018 pivovar Trutnov

má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz
leták ke stažení: "http://railian.com/Zpravodaj_2018/material_brezen/pivovar.pdf"Akce trvalé :
Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC Sparta PrahaSeznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Fotbal", kde je pravidelně prováděna aktualizace:

permanentky na fotbal AC Sparta Praha naleznete na stránce:

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do Podolí a na Barrandov

Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


27.února - návštěva muzea Pražské energetiky

       Dne 27.2.2018 se uskutečnila plánovaná exkurze do muzea Pražské energetiky v Holešovicích ( prostory holešovické rozvodny ). Sešli jsme se v počtu devíti členů na stanici metra Holešovice, odkud jsme šli pěšky do muzea Pražské energetiky. Zde se k nám později přidali ještě dva další členové. Toto muzeum dokumentuje historii výroby, rozvodu a distribuci elektřiny od počátku minulého století až do současnosti. Po příchodu nás přivítal průvodce pan Jiránek, který nás provázel po muzeu a k jednotlivým expozicím nám podal odborný výklad.

       Expozice jsou rozděleny do několika oblastí:
-dokumenty o elektrifikaci Prahy, měřící přístroje vysokého a nízkého napětí
-elektroměry,spínací přístroje
-vypínače vysokého napětí od 30.let minulého století do současnosti, transformátory
-nové exponáty-rozvodna 110 kV-původní rozvaděč včetně řezů jednotlivých komponentů
dále unikátní sbírka telefonních přístrojů od starých telefonů po současný stav

       Mezi nejzajímavější exponáty patří měřící přístroje-výrobky do 50.let minulého století, zakládací listina Elektrických podniků královského hl.m.Prahy z roku 1897, kapalinový elektroměr, mincovní elektroměr (dodává elektřinu přesně v takovém množství,jakou hodnotu mincí do něj odběratel vloží), a mnoho dalších. Mezi exponáty byla i taková zařízení, která jsou si lidé schopni vymyslet, aby se vyhnuli legálnímu odběru elektřiny z rozvodné sítě. Nakonec jsme si prohlédli výstavku historických exponátů na el.energii-vysavače, fény, pračky, radiopřístroje atd.-mnohé slouží dodnes. Na závěr jsme poděkovali průvodci za odborný výklad, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí.

       Po společném foto před budovou muzea jsme se rozešli.zapsala a foto : Šulcová V. (Šulc J.)

...a ještě básnička k tématu od Marty Zvonařové:
...tři básničky Karla Bartoně, výpravčího ze Mstětic
(a který sloužil dlouhá léta v Modřanech)
Průmysl 4.0 aneb Čtvrtá průmyslová revoluce přicházíNejprve shrnutí - od první průmyslové revoluce až ke čtvrté

První průmyslová revoluce

- za její začátek je považováno spuštění prvního mechanizovaného stavu v roce 1784. Konec první průmyslové revoluce již nelze vymezit tak přesně, probíhala po celé 19.století, kdy postupně došlo k přechodu od ruční výroby v manufakturách k tovární strojní velkovýrobě. Skončila tak staletí trvající období, kdy základem byla převažující zemědělská výroba. Nástup průmyslové výroby byl spojen s řadou nových technických objevů, zejména s vynálezem parního stroje. První parník sestavil v roce 1803 Američan Robert Fulton a o rok později spatřila světlo světa první parní lokomotiva, pohybující se po kolejích, kterou zkonstruoval Angličan Richard Trevithick. Z dalších významných vynálezů lze připomenout například šlapací šicí stroj, který uvedla na trh firma Singer v roce 1832. Nové technologie a stroje se šířily také v zemědělství, kde se zvýšily hektarové výnosy a užitkovost zvířat. Výroba strojů a strojních součástek vedla k rozvoji celé řady odvětví a oborů: strojírenství, hutnictví, těžařství. Nástup železniční dopravy znamenal kvalitativní změnu v dopravě. Od 30.let 19.století bylo také možné prostřednictvím telgrafní sítě posílat zprávy.


Druhá průmyslová revoluce

v podstatě navázala na předchozí vývoj. Bývá spojována především s elektrifikací a pásovou (masovou) velkovýrobou. V této souvislosti byly významné zejména dvě události: v roce 1879 vynalezl T.A.Edison žárovku a v roce 1870 společnost Cincinnati instalovala ve svém závodě první montážní linku (ještě neelektrifikovanou). Někdy bývá počátek druhé průmyslové revoluce spojován až s rokem 1913, kdy byla zavedena první elektrifikovaná pásová linka v automobilovém průmyslu, ve společnosti Ford Motor Company, která byla až do konce 30.let největším světovým výrobcem automobilů.


Třetí průmyslová revoluce

je charakterizovaná automatizací, elektronikou a rozvojem informačních technologií. Přinesla automatizaci výrobních linek s využitím počítačové techniky. Její počátek nelze jednoznačně určit, neboť obdobně jako byl přechod od používání parní energie k elektrické spojitý, daný postupným technickým vývojem, také přechod od mechanické výroby k automatům byl výsledkem spíše přirozeného evolučního vývoje. Nejčastěji je jako počátek tohoto období uváděn rok 1969, kdy byl vyroben první programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller - PLC). Jeho vývoj je opět spojen s výrobou automobilů, a to s firmou General Motors.Zde se začali počátkem 60. let zabývat myšlenkou, že by bylo vhodné nahradit reléové řídící systémy s pevnou logikou počítačovými systémy, které by byly schopné pružněji reagovat na potřebné změny ve výrobě. PLC je v podstatě malý průmyslový počítač, používaný k řízení strojů nebo výrobních linek v továrně.


Čtvrtá průmyslová revoluce

(Industry 4.0, Průmysl 4.0) je označení pro současné trendy spojené s procesem digitalizace. Koncept Industry 4.0 byl poprvé představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Podstatou tohoto konceptu je vznik "inteligentních továren", které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, kdy by mohla být ohrožena zaměstnanost osob u kterých počítače s novými řídícími/rozhodovacími systémy či těmito systémy řízené robotické systémy nahradit lidskou sílu (příkladem může být diagnostické lékařské systémy, právnické u vyšších kvalifikací nebo universální výrobní linky, které nahradí pracovníky s nižší kvalifikací). Měla by vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.

Základní pojmy průmyslu 4.01.Kyber-fyzikální systémy (anglicky Cyber-Physical System, CPS)

Toto označení se poprvé objevuje před deseti lety v USA a označuje systém, který se skládá z fyzických entit řízených počítačovými algoritmy. CPS vyžaduje transdisciplinární přístup – spojuje v sobě teorii kybernetiky, mechatroniky, konstrukční a výrobní vědy.

Základem je tedy spolupráce samostatných řídicích (výpočetních) jednotek, které jsou schopny se autonomně rozhodovat, řídit svěřený technologický celek a zejména se stát samostatným a plnohodnotným členem komplexních výrobních celků.

Příklady takových systémů můžeme spatřovat například v řízení dopravy, autonomních automobilových systémech, smart gridech, senzorových sítích, letectví, koordinovaných skupinách robotů, vojenství, automatických výrobních linkách a skladech či systémech údržby.

2.Internet věcí (anglicky Internet of Things, IoT)

je síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu. Experti odhadují, že Internet věcí bude v roce 2020 zahrnovat přibližně 30 miliard zařízení.

Příklad: Sledování polohy vagónů. Společnost IoT.smart vyvinula systém, kterým pro provozovatele železničních vozů monitoruje jejich polohu, pohyb a poškození. Díky optimalizaci výkonu dokáže podle výrobce instalované zařízení na voze spolehlivě fungovat až 10 let bez potřeby výměny baterie. Řešení rovněž počítá i s dočasnou nedostupností sítě. Zařízení veškeré hodnoty zaznamenává a předává je hromadně v okamžiku, kdy je síť dostupná. Komerční provoz tohoto projektu byl zahájen v létě 2017 a v současné době se monitoruje již přes 100 vozů pro společnosti AX Benet a Railco. Systém umožňuje předávat tyto informace jak provozovateli vozu, tak jeho nájemci nebo přímo konečnému zákazníkovi (přepravci) a každý z nich má pak přehled, kde se jejich vůz či zboží naložené ve voze nachází. Dané informace pomáhají např. v plánování údržby vozů, nebo sledování jejich využití.
Od listopadu 2016 je instalováno zařízení firmy IoT.smart pro sledování polohy na vybrané železniční vozy ČD Cargo. Po společnostech AX BENET a Railco se tak tato společnost stala dalším uživatelem produktu Smart tracking.

3.Internet služeb (anglicky Cloud computing)

je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Za předpokladu, že služba je placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití.

Příklad: viz článek "Švýcarskou vysokohorskou trať Gornegrat Bahn řídí cloudový systém" o něco níže

4.Digitální ekonomika

je označení pro revoluční způsob alokace zdrojů, jenž hojně využívá informačních a komunikačních technologií. Díky nim se mění celá struktura řízení podniků a vznikají i nová odvětví. Jedná se o proces, který prostupuje celou společností a je provázán s koncepcí informační společnosti. Pro její rozvoj je klíčový přístup k internetu.

Příklad:
Odstranění prostředníků směny. Jednou z výhod je odstraňování mezičlánků směny jako jsou agenti nebo velkoobchodníci. Pomocí srovnávacích a aukčních internetových portálů se posiluje role spotřebitele. Pokud je možnost koupit si zboží přímo od výrobce, je pak pravděpodobné, že jeho marže bude nižší, než když mezi ním a zákazníkem bude stát ještě prostředník, což činí pozici zprostředkovatele na trhu nadbytečnou.


Dopady procesu digitalizace na trh práce
Železničáři jsou ohrožený druh?V současné době je k dispozici několik studií, které se pokoušejí nějakým způsobem změřit dopady digitalizace na trh práce. Za klíčovou lze považovat studii Freye a Osborna (2013), kteří vytvořili metodologii odhadu pravděpodobnosti digitalizace jednotlivých profesí na americkém pracovním trhu. Na uvedenou studii navázala také studie Chmelaře a kol.(2015), v níž je publikován tzv. index ohrožení digitalizací současných profesních kategorií na českém pracovním trhu, a to v horizontu patnácti až dvaceti let.

Proces nahrazování práce technikou nebude pravděpodobně probíhat kontinuálně, ale v určitých vlnách. Frey a Osborne odhadují, že nejdříve budou zasaženy profese v dopravě a logistice (samořiditelné vozy), většina podpůrných administrativních pracovníků (algoritmizace dat umožní nahradit jejich činnost speciálními počítačovými programy; typicky např. účetnictví) a pracovní síla ve výrobě (postupující proces výroby včetně distribuce). Změny se projeví také ve službách, v prodeji a stavebnictví. tuto první vlnu nahrazování práce kapitálem vystřídá zpomalení tohoto procesu, nicméně bude docházet k dalšímu rozvoji technologií, které umožní postupně překonat další bariéry nahrazování práce technikou, spojené zejména s kreativitou a sociální inteligencí. V dlouhodobém horizontu lze očekávat další vlnu nahrazování práce, která bude spojena se zaváděním samo-řídících a auto-optimalizačních systémů a umělé inteligence. A bude se týkat vysoce kvalifikovaných a sofistikovaných pracovních činností.

Pokud jde o Českou republiku, studie uvádí, že v průběhu následujících 20 let bude vysoce ohroženo automatizací 10% pracovních míst a dalších 35% pracovních míst projde podstatnými změnami. v absolutních číslech to znamená, že ohroženo bude cca 408 tisíc pracovních míst a k podstatné změně dojde přibližně u 1,4 mil.pracovních míst.

Chmelař a kol. navázali na studii Freye a Osborna, když výsledky týkající se pravděpodobnosti ohrožení digitalizací převedli z americké klasifikace povolání na mezinárodní klasifikaci používanou v České republice.

Nejohroženější profese digitalizací:
(index ohrožení je 0 až 1, čím vyšší hodnota, tím větší ohrožení)

index ohrožení:
Úředníci pro zpracování číselných údajů 0,98
Všeobecní administrativní pracovníci 0,98
Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 0,98
Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 0,97
Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 0,97
Kováři, nástrojáři a příbuzní pracovníci 0,97
Ostatní úředníci 0,96
Sekretáři (všeobecní) 0,96
Obsluha pojízdných zařízení 0,96
Chovatelé zvířat pro trh 0,95
Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,95
Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 0,94
Úředníci v logistice 0,94
Montážní dělníci výrobků a zařízení 0,93
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 0,93
Pracovníci s odpady 0,93
Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz,
inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
0,93
Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 0,92
Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 0,92Nejohroženější ekonomické sektory z hlediska digitalizace profesí:
(index ohrožení je 0 až 100, čím vyšší hodnota, tím větší ohrožení)

index ohrožení:
Doprava a skladování 80
Těžba a dobývání 80
Zemědělství, lesnictví a rybářství 70 - 80
Zpracovatelský průmysl 70 - 80
Stavebnictví 70 - 80
Zásobování vodou 70 - 80
Administrativní a podpůrné činnosti 70 - 80
Velkoobchod a maloobchod; Opravy a údržba 60 - 70
Ubytování, stravování a pohostinství 60 - 70
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla 60 - 70
Činnost v oblasti nemovitostí 60 - 70
Veřejná správa a obrana 60 - 70
zdroje ke 4.průmyslové revoluci:

Sborník studií na téma: Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců
část 2: Dopady digitalizace práce na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců
(autoři: Pavel Kohout (Robot Asset Management, SICAV) a Marcela Pelíšková (Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha)
(sborník vydala Asociace samostatných odborů, Praha 2017)

základní pojmy Průmyslu 4.0 - web Wikipedie: Průmysl 4.0
"https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl_4.0"

pojem Kyberfyzikální systémy - web iot-portal.cz
"https://www.iot-portal.cz/2016/08/22/kyberfyzikalni-systemy/"

ilustrace pocházejí z webu německého sdružení VDMA:
"https://humans-machines-progress.com/reportage/work-4-0-humans-at-its-heart/"

KnihyČtenářský koutek Pavla Čermocha
"březnový"

Převzato
Švýcarskou vysokohorskou trať Gornegrat Bahn řídí cloudový systém       Ve Švýcarsku, na železniční trati, která vede z Zermattu na vrchol Gornegratu, jenž se tyčí do výšky 3 089 m n.m., funguje od loňského roku první cloudový řídicí systém vlakové dopravy. Do oblak tak nevystoupaly jen vlaky a jejich pasažéři, ale díky řídicímu systému, IT infrastruktuře a aplikačnímu softwaru od společnosti Siemens, i celý drážní systém.

       Centralizovaný a automatizovaný dopravní řídicí systém s názvem „Iltis“ využívají Švýcarské spolkové dráhy a řada dalších soukromých železničních společností již 20 let. Iltis zajišťuje vysoce automatizovaný provoz železniční dopravy – řídí a monitoruje provoz vlakové dopravy v celém jeho rozsahu.

       Především umožňuje sledování a řízení provozu v jednotlivých železničních stanicích na dálku. Dříve se drážní provoz řídil z více než 25 regionálních míst po celém Švýcarsku. Dnes se veškerá jejich činnost soustředila do pouhých čtyř operačních středisek v Lausanne, v Oltenu, na letišti v Curychu a v Pollegiu.

       Přínosy této centralizace se nejlépe ukážou, jakmile dojde na železnici k nějakému problému. Mnohem jednodušeji a rychleji se předávají informace, přijímají nápravná opatření a koordinují další akce, které vedou k obnovení provozu na postiženém úseku.

       Řídicí a informační systém Iltis je nasazen je i na vysokohorské železnici Gornegrat Bahn, která spojuje Zermatt s vrcholkem Gornegratu. Tato druhá nevýše položená železnice v Evropě byla vybudovaná již v roce 1898 a vlaky na ní během 33 min trvající jízdy překonávají převýšení téměř 1 500 m.

       Úplnou novinkou na této trati je nedávná virtuální implementace řídicího systému do cloudového prostředí. Je to vůbec poprvé na světě, kdy železnice začala využívat této služby.

       Nový cloudový systém je známý pod názvem „Iltis jako služba“. Říká se mu tak proto, že se z řídicího systému, který si dosud zákazník musel koupit a instalovat, stala služba, kterou mu poskytuje výrobce v rámci licenční smlouvy.

       Provozovatel železniční tratě, v tomto případě Gornegrat Bahn, tak nemusel na počátku vůbec investovat ani do hardwaru ani do softwaru.

       Veškeré funkce dopravního řídicího systému dostal ve formě licencí pro tuto službu a s nimi samozřejmě i záruku pravidelné údržby a nezbytných oprav, které rovněž zajišťuje společnost Siemens prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců.

       Dispečer, který sídlí v Zermattu, teď již pouze dohlíží na řízení a kontrolu celého systému. Veškerá technologie, na které je systém Iltis vystavěn, a veškerý počítačový výkon jsou umístěny v datovém centru Siemens ve švýcarském Wallisellenu.

       Povolení k implementaci systému „Iltis jako služba“ vydal švýcarský Federální úřadu pro dopravu v červnu 2016. Zkušenosti získané v průběhu testovací fáze, která trvala od srpna do prosince 2016, jsou vysoce pozitivní.

       Přechod do cloudu bezezbytku splnil všechna očekávání. Pravidelný provoz v cloudovém režimu, který byl zahájen na začátku roku 2017, znovu potvrdil provozuschopnost a spolehlivost tohoto nového řešení.


zdroj:
článek: web Hybrid.cz / Švýcarskou železnici řídí cloudový systém... (zkráceno)
(autor tisková zpráva, předseda OSŽ, uveřejněno 4.4.2017)
"http://www.hybrid.cz/svycarskou-zeleznici-ridi-cloudovy-system"
Odborové sdružení železničářů podepsalo s Kooperativa pojišťovnou Dohodu, obsahuje exkluzivní podmínky pro členy OSŽ       Odborové sdružení železničářů podepsalo s Kooperativa pojišťovnou, a. s., „Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění” (dále jen „Dohoda”) pro členy OSŽ. Tato dohoda obsahuje exkluzivní a výhodné podmínky pro členy OSŽ. Výhodnost podmínek je podmíněna zejména skutečností, že tento produkt je nabízen všem členům OSŽ. Jedná se o soukromá produktová zvýhodnění u následujících produktů, které nesouvisí s výkonem práce:
pojištění majetku a odpovědnosti občanů,
pojištění motorových vozidel,
cestovní pojištění.

Bližší podrobnosti k následujícím produktům naleznete na webových stránkách OSŽ v sekci „Pojištění“ nebo je vám sdělí předseda vaší ZO OSŽ.zdroj:
článek: web OSŽ / Odborové sdružení železničářů podepsalo s Kooperativa pojišťovnou Dohodu... (zkráceno)
(autor Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ, uveřejněno 19.2.2018)
"http://www.osz.org/index.php/ zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/ 4243-odborove-sdruzeni-zeleznicaru-podepsalo-s-kooperativa-pojistovnou-dohodu-obsahuje-exkluzivni-podminky-pro-cleny-osz"

...trocha info k pojištění:


Vokoun: „Výměna průkazek bez QR kódu a prolongace jsou dvě odlišné věci.“       Personální odbor Generálního ředitelství Českých drah vydal koncem února informaci pro držitele jízdních výhod o výměně In karet 1. generace za In karty s MAP strukturou. Z této informace vyplývá, že koncem května přestávají platit In karty (železniční průkazky, tzv. režijky), které na své zadní straně nemají tzv. MAP strukturu (QR kód – na snímku) a jejichž číslo má pouze deset číslic. (Podrobné informace o této problematice zveřejňuje ve svém čísle 5 i časopis Obzor). Co to znamená pro držitele jízdních výhod ČD, jakou má tato informace spojitost s prolongací železničních průkazek („režijek“) a jaké jsou další novinky v připravované prolongaci, jsme se zeptali I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna.

Má výměna starých železničních průkazek (bez QR kódu) nějakou spojitost s chystanou prolongací železničních průkazek?

Zdánlivou spojitost to má pouze v tom, že výměna těchto „starých režijek“ se časově kryje s datem (31. 5. 2018), k němuž by měla být podle dosavadních předpokladů ukončena prolongace zaměstnaneckých průkazek. Ve skutečnosti jde ale o dvě zcela odlišné a na sobě nezávislé věci: ten, kdo ještě vlastní onu kartu 1. generace (bez QR kódu), měl by si ji do konce května vyměnit, protože po tomto datu přestane platit. K vlastní prolongaci pak bude vydán samostatný pokyn. Výměna průkazek bez QR kódu a prolongace jsou tak dvě odlišné věci.

Znamená to tedy, že vlastníci In karet 1. generace (bez QR kódu) budou muset k pokladním přepážkám dvakrát?

V zásadě ano, protože výměna „staré“ In karty za novou probíhá shodou okolností ve stejném období jako prolongace. Po dobu vyřízení „nové“ In karty bude mít žadatel k dispozici za poplatek 100 Kč duplikát, tzv. předběžnou In kartu, kterou se bude ve vlaku prokazovat do doby vystavení nové průkazky (s QR kódem). Po vyhlášení nového prolongačního období bude muset uhradit prolongační poplatek, aby byla tato nová průkazka nadále platná. Podrobné pokyny k prolongaci budou personálním oddělením ČD včas sděleny tzv. „prolongačním rozkazem“.

Ví se již, jak bude řešena otázka tzv. komerčních vlaků, tj. vlaků, k nimž si dnes musí držitel železniční průkazky pořizovat evidenční lístky?

Pokud se nic nezmění, při prolongaci železniční průkazky sdělí žadatel o prolongaci u pokladní přepážky, zda bude chtít jezdit komerčními vlaky, či ne. Podle toho mu bude na jeho železniční průkazce načten příslušný údaj. Poplatek za komerční vlaky za něj v drtivé většině zaplatí firma (např. ČD, SŽDC), on sám pak zaplatí příslušnou částku za prolongaci.

V souvislosti s prolongací průkazek se objevují také dotazy na změnu, týkající se přepravy jízdních kol. Jaká je situace v této oblasti?

Vzhledem ke všeobecně stále rostoucí poptávce po přepravě jízdních kol a omezené kapacitě se České dráhy dostaly do situace, kdy dle jejich vyjádření již není možno poskytovat bezplatnou přepravu kol na železniční průkazku. Určitou výjimku – v souvislosti s dojížděním do a ze zaměstnání - bude tvořit přeprava jízdních kol zaměstnanců ČD, a. s., a SŽDC, s. o., pro niž se v tuto chvíli dolaďují podmínky. Ostatní držitelé budou za přepravu kol platit stejně jako ostatní „běžní“ cestující. Chápu, že je to nepříjemné, zejména pro železničáře - seniory, ale kapacity Českých drah pro přepravu jízdních kol jsou omezené a České dráhy argumentují tím, že přeprava kol zdarma by mohla být na úkor platících cestujících, kteří by se mnohdy do vlaku s kolem nedostali.

Otázka na závěr: změní se něco při cestách na Slovensko?

Prozatím nemám žádné informace o tom, že by se něco mělo měnit, platí stejné podmínky jako v roce 2017. Doporučuje se před první jízdou na Slovensko aktualizovat u osobní poklady svoji železniční průkazku, to je ostatně známá praxe. Pokud dojde ke změnám, budou držitelé jízdních výhod včas informováni.

zdroj:
článek: web OSŽ / Vokoun: „Výměna průkazek bez QR kódu a prolongace jsou dvě odlišné věci.“... (zkráceno)
(autor Miroslav Čáslavský, uveřejněno 1.3.2018)
"http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/34-zol-rozhovory/4255-vokoun-vymena-prukazek-bez-qr-kodu-a-prolongace-jsou-dve-odlisne-veci"

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): březen 2018 PDF