Základní odborová organizace
Odborového sdružení železničářů
PRAHA VRŠOVICE
Vám přináší


= informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizaceČerven 2018 (č.6)


Číslo bylo umístěno na web dne 21.6.2018 v 19.00 hod


aktualizace:

PDF verze již hotova, viz odkaz na konci čísla


Slovo na začátek


Dobrý den. Dnes vás zdravím za České dráhy a také železniční stanici Praha Smíchov.

Co nového? V budově stanice Praha Smíchov jsou dodělány všechna nová okna a dveře.

V brzké době má začít přestavba celého nádraží a ČD budou nuceny uvolnit některé stávající prostory a přejít do nových kanceláří. Nové prostory pro ČD budou v části objektu u 1. nástupiště, např. v místnostech bývalých ordinací lékařů. Pokladny zůstanou v současných prostorách.

Asi se leckoho z vás dotklo, že naši lékaři dostali výpověď a již tu nejsou. Nocležna tu také již není.

V této době dostali výpověď i další nájemci. Koncepce nádraží by měla být dost odlišná od stávající. Mj. by tu měla být velká prodejna potravin.

Dále bych se chtěla zmínit, že letošní prolongace byla trochu složitější, ale doufám, že ji máte úspěšně zaplacenu a jezdíte dále bez problémů. Jen pozor, letošní prolongační částka platí pouze do 8. 12. 2018, tj. do doby počátku jízdního řádu 2018/19.

Dalším velkým problémem je nedostatek pracovníků. Chybí pokladníci, vlakvedoucí a průvodčí vlaků. U SŽDC je situace obdobná. Stále se řeší mj. nedostatek výpravčích. Nedostatek pracovníků je celostátní, proto je nabídka míst velká. U ČD jsou na pracovníky kladeny velké nároky na znalosti, směnný provoz, u průvodčích špatné nástupy a stálé jednání s nespokojenými cestujícími. Tratě kolem Prahy jsou přetížené, vznikají častá zpoždění. Naši zákazníci si ale často neuvědomují, že interval vlaků např. do Řevnic je ve špičce podobný MHD, ale ve vlaku pohodlně sedí a má komfort.

Přeji vám všem krásnou dovolenou, abyste načerpali mnoho sil na naší obtížnou práci.

Anna Charvátová, výběrčí tržeb Praha Smíchov


Příspěvek na režijku aktivním členům naší organizace

se bude vyplácet ve výši 1000 Kč stejným způsobem jako loni:

Bude vyplácen v žst.Praha Smíchov od 15.2.2018 do konce června 2018

paní Charvátovou Annou - email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz

Pondělí-Pátek od 8:00-14:30 hod

po předchozí domluvě - tel:972226114


Závodní výbor


Schůze závodního výboru dne 13.6.2018

Schůze závodního výboru se konala od 8 hodin v naší kanceláři v žst.Praha Smíchov. Vedl ji předseda p.Kácovský. A co se projednávalo?

České dráhy - je v řešení pracovní prostředí pokladen na Hlavním nádraží (klimatizace), stále si dopisujeme ohledně navýšení platové třídy u mezinárodní pokladny na Smíchově s jejich vedením.
Cargo v Praze řeší nedostatek provozních zaměstnanců, dobrou zprávou pro ně může být, že dostanou nějaké peníze navíc do výplaty za květen a červen. Dneska prostě "nejsou lidi", mohou si tedy více vybírat, kam půjdou pracovat.
Na SŽDC mají podobný problém, probíral se např. nedostatek výpravčích v Provozní oblasti Benešov. Přednosta PO nemůže dostatečně zaplatit konkrétní lidi v konkrétní stanici, aby mu neutekli, protože na to nemá dostatečné pravomoci.

A pro naše členy organizační věci - v souvislosti s novým nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), budou našim členům dány k podepsání příslušné formuláře. Kdo je přes nás pojištěn a musel by řešit pojistnou událost z "pojistky na blbost", nebude se obracet přímo na pojišťovnu Kooperativa, ale na zprostředkovatelskou společnost CEB (Central European Brokers), kontakt vám dodá p.Hahn (spojení na p.Hahna viz níže - rubrika Akce trvalé - pojištění). V nejbližších dnech se zakoupí permanentky na novou sezónu na fotbal a hokej (Sparta).

Naši aktivní důchodci absolvovali dva úspěšné výlety - jeden do Pardubic, druhý na Ramzovou. 23.6. by měl být pro nás rezervován vůz na parním vlaku Posázavských linek z Braníka do Ledečka.
Schůze skončila v deset hodin.výběr provedl Dvořák Pavel...následující jednání závodního výboru v roce 2018

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice

Datum: Místo schůze:

6.9.2018

Vršovice

4.10.2018

Vršovice

1.11.2018

Smíchov

6.12.2018

VršoviceKlub důchodců


Schůze klubu dne 15.5.2018

Schůze klubu důchodců se konala 15.5.2018 jako obvykle v restauraci „U Kozla“ na Žižkově. Předmětem schůze byla organizace budoucích výletů do Pardubic a pobytový zájezd do Ramzové. Výlet do Pardubic se koná ve středu 23.5.2018. Odjezd je vlakem v 9,58 hod. z Prahy-hl.n. Po příjezdu do Pardubic nás před nádražím bude čekat náměstek ředitele dopravního podniku pan ing.Podivín s historickým trolejbusem nebo autobusem a vydáme se s ním již potřetí na projížďku Pardubicemi. Po skončení projížďky nás čeká předem objednaná plavba výletní lodí po Labi.

Ve dnech 10.-12.6.2018 se koná pobytový zájezd do Ramzové-pensionu Pacifik. Odjezd je v neděli 10.6.2018 v 7.24 hod vlakem z Prahy hl.n. do Zábřehu na Moravě a dále do Ostružné,kde probíhá výluka na trati a budeme do Ramzové přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Po diskusi k jednotlivým zájezdům byla schůze ukončena.

Další schůze se koná až po prázninách, tradičně třetí úterý v září, tedy osmnáctého. Zde se budou probírat chystané výlety: za uměleckými řemesly do Letohradu, a do Starého Plzence na návštěvu výrobce sektů.

zapsala + foto Šulcová Vlasta
Akce chystané:23.června 2018
Parní vlak do Ledečka

Pojeďte parním vlakem s klubem důchodců,
všichni jsou zváni,
je rezervován poslední vůz.
Nahlaste se u vlaku Petru Polákovi.

11. - 14.září 2018
Cyklistický výlet na DyjiAkce trvalé :
Botanická zahrada v Praze TrojiZoologická zahrada v Praze TrojiPlavenky do Podolí a na BarrandovKultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


23.května - Výlet klubu důchodců do Pardubic

Dne 23.5.2018 se uskutečnil výlet klubu důchodců do Pardubic a projížďka historickým trolejbusem po Pardubicích, tentokráte spojená s plavbou na výletní lodi,, Arnošt z Pardubic" po Labi.

Sraz účastníků byl v žst.Praha-hl.n., odkud jsme odjeli v 9,58 hod.do Pardubic. Před budovou pardubického nádraží nás očekával náměstek dopravního podniku ing.Podivín s historickým trolejbusem ze 60-tých let, který kdysi v Pardubicích jezdil. Po přestupu do trolejbusu jsme se usadili na historických sedačkách, v trolejbusu je i nadále zachováno místo pro průvodčího a prodej jízdenek-někteří členové si toto místo ihned vyzkoušeli. Po seznámení s novotami u městské dopravy v Pardubicích jsme se vydali na okružní jízdu po Pardubicích. Během poslední doby došlo k rozšíření trolejbusové dopravy až do Ohrazenic, kam jsme nejdříve zamířili. Na konečné v Ohrazenicích jsme využili krátké pauzy k dotazům na ing.Podivína na technické parametry jak historického trolejbusu tak i na novou trať, která byla uvedena do provozu teprve nedávno.

Poté jsme se vydali zpět do Pardubic, kde jsme se však otočili a kolem průmyslové zóny a podniku Explozia (vyrábí se zde trhavina Semtex), jsme dojeli do Lázní Bohdaneč. Zde jsme měli delší pauzu, navštívili jsme restauraci u lázní, kde jsme se občerstvili. Někteří se vydali na prohlídku lázní s přilehlou zahradou.

Po odpočinku a nasednutí do trolejbusu jsme přejeli přes centrum Pardubic až na opačný konec Pardubic, do Pardubiček, na otočku U zámečku. Během jízdy přes Pardubice jsme byli středem pozornosti, neboť jízda historického trolejbusu po městě je neobvyklá nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky města, kteří si trolejbus fotografovali. Po zastavení na otočce jsme měli chvíli odpočinek, museli jsme pustit trolejbusy MHD neboť v přilehlém podniku končila směna, byla velká frekvence cestujících a MHD má přednost. Po odjezdu z otočky zastavujeme hned na první zastávce,kde se nachází zámeček. Opouštíme trolejbus i s ing.Podivínem, který jde s námi na venkovní prohlídku zámečku, seznamuje nás s jeho pohnutou historií. Po prohlídce se vracíme k trolejbusu a přes centrum Pardubic jedeme až do blízkosti přístaviště, kde kotví výletní loď „Arnošt z Pardubic“, na které máme objednánu projížďku po Labi. Zde se loučíme s ing.Podivínem, který nás povozil v historickém trolejbusu a celou dobu se nám věnoval. Děkujeme mu za bezpečnou jízdu a neobvyklý zážitek.

Po příchodu do přístaviště zjišťujeme, že výletní loď je zakotvena u přístavního mola a začíná se již plnit cestujícími. Ačkoliv odjezd lodi na plavbu po Labi je až v 15,30 hod., museli jsme být předem objednáni - o plavbu je velký zájem z veřejnosti.

Po usazení na otevřené horní palubě se někteří členové po domluvě s kapitánem lodi podívali do strojovny lodi a seznámili se s pohonem a technickými parametry lodi. V 15.30 hod. vyplouváme proti proudu Labe na projížďku. Během několika minut od vyplutí nás čeká zdymadlo, kde se loď po uzavření vraty zvedá na vyšší úroveň hladiny Labe - pro některé členy to byl neobyčejný zážitek, po vyrovnání výšky hladin se vrata otevírají a my vyplouváme po vyšší hladině proti proudu Labe. Během plavby nás zdraví majitelé přilehlých chat - je krásné počasí a kolem Labe jsou již chataři. Doplouváme až ke Kunětické hoře, kde loď přistává a poté se otáčí zpět do Pardubic.

Před touto konečnou zastávkou nás členové obsluhy upozorňují, abychom setrvali na svých místech, protože kvůli průjezdnosti pod mostem přes Labe, musí snížit výšku střechy. Po otočení lodi a průjezdu pod mostem zvedají střechu do původní výšky. Během celé plavby máme možnost se občerstvit a sníst něco dobrého, což téměř všichni využívají. Vzhledem k tomu,že plujeme zpět po proudu Labe, zpáteční cesta utíká rychleji. Před Pardubicemi nás čeká opět zdymadlo, kde klesáme na nižší hladinu Labe a po chvíli zakotvíme v 18,30 u přístavního mola, odkud jsme vypluli. Celá plavba trvala téměř tři hodiny, ale stálo to za to. Po vystoupení z lodi někteří využívají MHD k přesunu na žel.stanici, jiní jdou pěšky a odjíždíme z Pardubic vlakem do Prahy.

Oba nevšední zážitky - jak jízda historickým trolejbusem, tak i plavba lodí se povedly a počasí nám rovněž přálo. Velké poděkování patří průvodci panu ing.Podivínovi, vedení dopravního podniku města Pardubic a panu Tětivovi a Polákovi za organizaci tohoto výletu. Děkujeme i všem účastníkům, kteří se této akce zúčastnili.napsala a foto: Šulcová V.
...a ještě básnička od Marty Zvonařové:
10.-12.června - Pobytový zájezd do Ramzové

Sraz účastníků zájezdu byl v žst.Praha hl.n., odkud jsme odjížděli v 7,24 hod. do Zábřehu na Moravě. Cesta ubíhala dobře až na výluky a nečekanou překážku na trati mezi žst.Poříčany a Kolínem. Z Poříčan jsme proto jeli odklonem přes žst.Nymburk do Kolína a do Zábřehu na Moravě jsme dojeli se zpožděním asi 35 minut. Plánovaný přípoj do Ramzové nám ujel a v Zábřehu na Moravě jsme čekali jeden a půl hodiny na další vlak do Ramzové. Této nečekané pauzy jsme využili k občerstvení v nádražní restauraci. Pak jsme pokračovali do žst.Ostružná, kde je dlouhodobá výluka a dále jsme pokračovali do Ramzové náhradní autobusovou dopravou.

Po příchodu k pensionu Pacifik asi ve 12.45 hod., jsme byli zklamáni zjištěním, že ubytováni můžeme být až po 15-té hodině. Po domluvě se správcem pensionu jsme si alespoň zavazadla mohli nechat ve vstupní místnosti. Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, tak jsme se šli občerstvit do restaurace chaty,, Ramzovské sedlo". Po občerstvení část členů odjela přes Lipová-lázně vlakem do Javorníku (prošli se k zámku a zpět) a vrátili se zpět do Ramzové. Menší část účastníků se odebrala v 15.30 hod. do pensionu, kde jsme se ubytovali. Zbylí členové se ubytovali až po příjezdu z Javorníku.

Večer se většina členů sešla ve společenské místnosti, kde jsme probírali nějaký plán na druhý den, neboť dopředu nic nebylo naplánováno. Vše se upřesní až ráno dle počasí.

Druhý den se většina členů rozhodla pro návštěvu Priessnitzových lázní v Jeseníku a dle času i prohlídku města. Ráno odjeli do žst.Jeseník a odtud autobusem do lázní. Prohlédli si lázně, vyzkoušeli si koupel nohou v bazénech s léčivými účinky, potom se občerstvili v lázeňské restauraci a vrátili se zpět do žst.Jeseník, odkud jeli do Ramzové. Někteří zůstali ještě ve městě a vrátili se do Ramzové později.

Menší část odjela do lázních v Lipové. Prošli jsme si většinu Lipové a seznámili se s malými klidnými lázněmi,které se zde nacházejí. Léčí se zde pohybové ústrojí, kožní onemocnění a nervové poruchy. Po prohlídce lázní jsme se občerstvili v lázeňské restauraci, poseděli u fontánky v parku a poté šli pomalu na nádraží a odjeli zpět do Ramzové.Po příjezdu do Ramzové, jelikož bylo krásné počasí, prošli jsme si ještě okolí, občerstvili se a došli do pensionu.

Večer jsme se opět sešli ve společenské místnosti a probírali jsme jednotlivé zážitky z prožitého dne.

Jelikož nebyl třetí den stanoven čas odjezdu, někteří odjeli již brzy ráno, další kolem deváté hodiny a poslední až kolem jedenácté hodiny po domluvě se správcem pensionu. Z Ramzové jsme opět odjeli náhradní autobusovou dopravou do Ostružné, odtud vlakem do Zábřehu na Moravě a poté do Prahy.

Zájezd se všem líbil, děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.

napsala a foto: Šulcová V.


KnihyČtenářský koutek Pavla Čermocha
"červnový"

Převzato


Na pivo do Velkých Popovic každou neděli z Prahy vlakem

Od 1. července se totiž na železniční vlečku mezi Strančicemi a Velkými Popovicemi vrátí vlaky. Motorák po ní bude jezdit každou neděli z pražského hlavního nádraží. Přeprava vozem s označením 810, je určena zatím pouze pro návštěvníky pivovaru. Tomu odpovídá i cena jízdenky 390 korun, která v sobě zahrnuje zpáteční jízdenku, prohlídku pivovaru a krátkou školu čepování v místní Kozlovně. Pro pivovar má obnovení vlečky dvojnásobně důležitý význam – kromě pohodlné přepravy návštěvníků z centra Prahy znamená také možnost do budoucna znovu po železnici přepravovat pivo.

Pivovar vznikl díky dráze

Možnost napojení na dráhu císaře Františka Josefa spojující Prahu s Českými Budějovicemi byla jedním z důvodů, proč pivovar barona Františka Ringhoffera vznikl v roce 1874 právě ve Velkých Popovicích. První jednání o vzniku vlečky se uskutečnila ještě na konci 19. století, k vlastní stavbě železničních kolejí ze Strančic do Velkých Popovic však došlo až v letech 1903 až 1905.

Trať sloužila k dopravě surovin i expedici piva

Obnovení provozu se trať dočká po 13 letech. Na 5,5 kilometru dlouhé železniční odbočce ze Strančic se provoz po 103 letech zastavil 1. dubna 2005. Ještě v 90. letech tudy vagony do velkopopovického pivovaru přivážely slad a odvážely střepy, pamětníci vzpomínají i na občasné vlaky s Radegastem z Nošovic. Na vlečku pak několikrát vyrazily i parní spoje v rámci oslav Dne Kozla. Historicky se vlečkou do pivovaru dováželo především uhlí, ječmen nebo led a bednářské dříví. Z pivovaru potom odjíždělo pivo určené zejména na export v chladírenských vagonech na Slovensko. Zajímavostí pak bylo v roce 2000 vypravení vlaku plného piva až do Mongolska.

Pravidelná osobní doprava zatím ne

Trať však nikdy nesloužila podle dříve platných předpisů z bezpečnostních důvodů k přepravě osob, i když zde byly četné snahy, aby tomu tak bylo. Místní radní o to neúspěšně usilovali v roce 1919 i na půdě Národního parlamentu. Využití tratě k pravidelné dopravě osob nevidí příznivě ani středočeská hejtmanka, podle níž by pro účely osobní dopravy bylo nutné trať částečně přetrasovat a vybudovat železniční zastávku jinde než v rámci nákladních prostor areálu pivovaru. Trať také postrádá elektrifikaci pro možnost využití elektrických vlakových jednotek, které se ze Strančic do Prahy používají. Také není zcela výhodná tzv. železniční úvrať ve Strančicích, kvůli níž by se musela vlaková jednotka obracet. K efektivnímu využívání vlečky pro osobní dopravu by však bylo potřeba velkých investic a příprava takového projektu a realizace by trvala řadu let.

Zprovoznění vlečky jen za půl roku

Plzeňský Prazdroj provedl rekonstrukci vlečky na vlastní náklady. Práce na její opravě probíhaly od loňského podzimu, kdy podepsal memorandum s Českými drahami, na jehož základě byla zprovozněna pivovarská vlečka a zaveden pravidelný spoj.
Jednalo se o výměnu pražců, návěstidel, propustku, opravy a úpravy přejezdů a také o úpravy křovin a porostů podél tratě. Bylo třeba zlikvidovat i několik černých přejezdů v polích, kde si je vytvořili sami zemědělci, kteří brali jako realitu, že vlak už po vlečce nejezdí. Poprvé v novodobé historii vlečka ožila 17. května při technické jízdě, 7. června si ji vyzkoušeli novináři a v sobotu 9. června na Den Kozla vyjel z Prahy speciální historický vlak tažený dieselovou lokomotivou Karkulka z konce 50. let minulého století.

Pojďte se projet

Jak taková jízda vypadá? Vyjíždíme z pražského hlavního nádraží, abychom se zhruba po 40 minutách jízdy dostali do Strančic. Zde se náš motorový vůz na železniční úvrati mění směr a pokračuje dále po 5,5 kilometru dlouhé vlečce až před brány velkopopovického pivovaru. Trať vede nejprve poli a pak v poslední části lesem, motoráček jede pomalu, vzdálenost ze Strančic ujede asi za deset minut.
Do pivovaru se vlakem nedostaneme, musíme vystoupit na asfaltový peron a pivovar obejít kolem velkopopovického rybníka na druhou stranu, kde je teprve vchod. Ne nepříjemná cesta si vyžádá dalších 20 minut, ale konečně jsme v cíli naší cesty.verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

červen 2018 PDF