ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE

Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace

Leden a Únor 2018 (č.1 a 2)


Číslo bylo umístěno na web dne 6.2. 2018 ve 12.00 hod


Aktualizace:

10.2.2018 - doplněn text k fotografiím z exkurze na CDP Praha (24.1.)


Slovo na začátek


Zdravím čtenáře u nového čísla - dvojčísla - zpravodaje z Vršovic.

Proč tak pozdě? Proč dvojčíslo?

Mění se koncepce zpravodaje. Doposud fungoval jako archiv událostí za daný měsíc. Nyní bude vycházet vždy po konání schůze Závodního výboru a bude tak obsahovat aktuální informace. Původně jsem začal připravovat klasické lednové číslo, ale pak jsme se domluvili o změně, takže jsem to vyřešil vytvořením dvojčísla.

Níže ve zpravodaji je uveden seznam schůzí Závodního výboru, zde se rozhodne, co se zveřejní, a tak do týdne bude nové číslo. Zhruba tedy do poloviny každého měsíce.

A ještě něco. Vzhledem k přitvrzování v oblasti ochrany osobních údajů opouštíme přání k narozeninám.

             Mějte se, Pavel Dvořák, redaktor.Příspěvek na režijku aktivním členům naší organizace

se bude vyplácet ve výši 1000 Kč stejným způsobem jako loni:

Bude vyplácen v žst.Praha Smíchov od 15.2.2018 do konce června 2018

paní Charvátovou Annou - email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz

Pondělí-Pátek od 8:00-14:30 hod

po předchozí domluvě - tel:972226114


Ohlédnutí za kolektivním vyjednáváním


Dobojováno jest!

       13. lednem skončilo kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy (KS) ve společnosti SŽDC. Ve všech třech velkých železničních společnostech (ČD, ČD CARGO a SŽDC) jsou tedy podepsány KS na tento rok. V souvislosti s velkým optimismem zaměstnanců, podporovaným zprávami o velkém navyšování mezd v mnoha společnostech, se očekávalo vysoké zvýšení mezd i na železnici. Optimisté očekávali růst nejméně 10%, realisté (k nim se řadím i já) něco mezi 7 až 8%, no a pesimisté v našich řadách prorokovali nárůst mezd kolem 5%.

       Nakonec u ČD bude nárůst mezd někde kolem 7%.

       U SŽDC je výpočet nárůstu mezd složitější. Struktura tarifů se změnila a má podobu, na kterou jsme si zvykli už kdysi u Českých drah. To znamená jednotný základ a letové postupy. Starší zaměstnance může hřát na duši celkem slušný mzdový nárůst takřka 7%. Bohužel mladí zaměstnanci tento rok, právě díky přechodu na nový systém letových postupů, nadšení asi nejsou. Jejich mzdy budou navýšeny přibližně 1% nad očekávanou inflaci, tedy někde kolem 3,5 – 4%.

       Po zveřejnění konce kolektivního vyjednávání se především u zaměstnanců SŽDC vzedmula vlna antipatie proti kolektivním vyjednávačům a odborům celkově. Uznávám, že ani u mě nezavládlo nadšení nad výsledky kolektivního vyjednávání. Růst mezd se především v souvislosti s nedostatkem zaměstnanců na trhu práce a náročností práce na železnici očekával větší. Nevím, zda do růstu mezd v roce 2018 započítat i částku 5000 (resp. 6000), kterou jsme dostali už v prosincových výplatách. Dle mého byla tato částka ušetřena ze mzdových prostředků roku 2017. Pak by letošní navýšení mezd bylo o více jak 1% menší. Ovšem tady je důležité, že tato částka byla vůbec vyplacena a výhodnost započtení do roku 2017 nebo 2018 se ještě ukáže. Chtěl bych také vyvrátit dohady zaměstnanců o tom, že bylo vše dopředu domluveno. Začalo se mluvit jak je možné, že 11. ledna byla podepsána KS na SŽDC a 12. už byla výplata i s oněmi 5000 nejen na výplatnici, ale také na účtech většiny zaměstnanců? Kolektivní vyjednávači byli totiž postaveni před těžké dilema. Buď podepíší KS do 12. hodiny s navýšením v průměru o 4,4%, dorovnáním mezd za leden a mimořádnou částkou 5000 korun a tato částka bude vyplacena ještě v prosincovém výplatním termínu, nebo se k této částce v roce 2018 jen obtížně dostaneme, pokud vůbec. Odborové centrály se rozhodly pro příslovečného vrabce v hrsti. A tak zaměstnavatel dal pokyn k rychlému dopočítání prosincových mezd a mzdové účetní měli do pozdních odpoledních hodin o zábavu postaráno.

       Mrzí mě, že po slibně nastartované spolupráci mezi odborovými centrálami, se na stránkách ADP v komentáři ke kolektivnímu vyjednávání od pana Zazvonila dočteme: „Zásadním faktorem byla situace, že nejsilnější odborová organizace neměla zájem porušit sociální smír za cenu vyšších nárůstů mezd“. Tímto vyjádřením se tak vzdal odpovědnosti za výsledek kolektivního vyjednávání. Musím zdůraznit, že podpisy pod novou KS musely připojit všechny OC, aby byla platná. Stávka v rámci kolektivního vyjednávání je za 1) z právního hlediska velice ošemetná a za 2) běh na dlouhou trať. Tím chci říci, že než by po splnění všech předepsaných procedur ke stávce vůbec mohlo dojít, byl by červen nebo červenec. To by znamenalo, že půl roku by nebyl prakticky žádný mzdový nárůst. Pro spoustu zaměstnanců by to asi nebyl problém. Ale především pro mladé kolegy v menších stanicích, kteří mají malé děti a platí hypotéky, se zvyšující životní náklady a stagnace příjmů musí zákonitě odrazit v životní úrovni jejich rodin. Také si musíme uvědomit, že především OSŽ zastupuje nejen výpravčí, ale i signalisty, výhybkáře, hradláře, uklízečky atd.. Tedy zaměstnance s menšími příjmy.

       A z čeho osobně jsem nejvíce rozčarován? Podpora zaměstnanců byla během kolektivního vyjednávání veliká. Ve spoustě stanic převážná většina zaměstnanců odmítla například podepsat „přesčasy nad 150 hodin“. I za cenu možné hrozby pevného přidělování dovolené zaměstnavatelem, prodloužení střežení pracoviště nebo změny turnusů. Budou příště zaměstnanci takto ochotni podporovat své odborové zástupce? Rozhodně nic nevyřeší ti, kteří budou vystupovat z odborů. Oslabením odborů se mzdová situace ještě zhorší. Ve společnostech, kde jsou slabé odbory nebo dokonce nejsou žádné jsou totiž mzdy výrazně menší.

       Myslím, že příště se taktika kolektivního vyjednávání musí mnohem lépe připravit a OC musí zanechat „žabomyších“ třenic a handrkování. Pro dobro všech zaměstnanců.

Pavel Čermoch, převzato ze stránek ZO OSŽ Praha Vršovice, upraveno
Jednání závodního výboru v roce 2018

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice

Datum: Místo schůze:

1.2.2018

Smíchov

1.3.2018

Vršovice

5.4.2018

Smíchov

3.5.2018

Vršovice

7.6.2018

Smíchov

6.9.2018

Vršovice

4.10.2018

Vršovice

1.11.2018

Smíchov

6.12.2018

Vršovice

Klub důchodců


Schůze klubu dne 16.1.2018

       První letošní schůze důchodců se konala dne 16.1.2018 opět v restauraci ,,U Kozla " na Žižkově. Schůzi zahájil předseda pan Polák, který nám všem popřál do Nového roku hlavně hodně zdraví.

       Poté nám všem přítomným rozdal plán akcí klubu důchodců na rok 2018. Zároveň probíhala i diskuse k jednotlivým měsíčním akcím, pan Polák s panem Tetivou se vyjadřovali k jednotlivým akcím a zodpovídali nám naše dotazy.

       Také jsme mezi námi přivítali pana Kácovského a pana Skrečku. Pan Kácovský nás informoval o dění a problematice na železnici, o plánech na rok 2018 a v neposlední řadě i o vyjednávání o jízdních výhodách.

       První letošní akce se koná dne 24.1.2018-návštěva CDP SŽDC v Praze na Balabence. Další akce je plánovaná na den 27.2.2018-návštěva Muzea Pražské energetiky v Praze-Holešovicích. Po diskusi jsme se rozešli.

       Příští schůze se koná dne 20.2.2018 opět v restauraci ,, U Kozla ".

zapsala + foto Šulcová Vlasta
Akce chystané:


Akce trvalé :


Permanentky na domácí utkání hokejistů HC Sparta PrahaSeznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Hokej", kde je pravidelně prováděna aktualizace:

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/

Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC Sparta PrahaSeznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice "Fotbal", kde je pravidelně prováděna aktualizace:

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/

Botanická zahrada v Praze Troji

Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavenky do Podolí a na Barrandov

Kultura

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55
mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz
zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


12.prosince - Výlet za panem Naušem
aneb Malá muzika Nauše Pepíka       Musím se přiznat, že se mně líbí muzika, jakou hraje pan Nauš. Zjistil jsem, že tento hudebník, který je skladatelem, zároveň zpívá a hraje nádherné písničky o přírodě a o krásách Šumavy. Pan Nauš žije kousek od Horažďovic a tak mě to nedalo a spojil jsem se s ním, abych se dohodl na termínu mé návštěvy, aby to vyhovovalo jemu i mně. Setkali jsme se v říjnu a domluvili jsme se na další návštěvě 12.12.2017.

       Ani nevím, komu jsem se o tomto výletu zmínil, považoval jsem to jako výlet a kdo by se mnou chtěl jet není problém a tak jsem vlakem vyrazil okolo 8.hod. do Plzně, kde při přesedání jsem již několik známých tváři viděl. Jaké bylo moje překvapení, když v Horažďovicích se ke mně hlásili lidě, které jsemv životě neviděl a najednou nás bylo 19.

       Zajímavé bylo složení těchto lidí jak věkově, tak tak i profesní-strojvedoucí, vlakvedoucí, pokladní, výpravčí, ale také nejen důchodci, ale také několik aktivních pracovníků. U pana Nauše bylo příjemné posezení, včetně občerstvení a hezké muziky.

       Všemi účastníky bylo toto setkání kladně hodnoceno. Jsem rád,že to nebyl výlet za člověkem, kterého si jako hudebníka velice vážím, ale i jako výborného člověka a kamaráda.

Petr Polák předseda Klubu důchodců Praha-Vršovice (foto Karel Aubrecht + básnička Marta Zvonařová).24.ledna - Exkurze na CDP Praha

Dne 24.ledna se uskutečnila návštěva 25 zájemců (většina z řad drážních důchodců) na CDP (Centrální dispečerské pracoviště) v Praze na Balabence.

Úvodem nás přivítali provozní náměstek a vedoucí provozu v návštěvní místnosti, kde nás seznámili krátce s technologií a historií celé stavby, která byla postavena za necelé 2 roky.

V další části jsme měli možnost si prohlédnout 2 dopravní sály, dispečerské pracoviště, odkud je řízena vlaková doprava v úseku Česká Třebová - Kralupy, (mimo stanic Brandýs nad Labem, Pardubice, Kolín a Kralupy). Vyslechli jsme pozorně a se zálmem informace o technologii dispečerské činnosti, o sdělovací a zabezpečovací technice, o spolupráci s pracovišti a servisem opravy trati, trakčního vedení a vozového parku.

Závěrem jsme měli možnost nahlédnout do nově připravovaných sálů řízení dalších tratí Čech. V průběhu prohlídky nám naši průvodci odpovídali na dotazy týkající se vlakové dopravy, vlastního CDP, a o spolupráci CDP s ostatními drážními složkami. Celá akce byla velmi úspěšná.

text Petr Nickmann - foto Štefan Karel

Kolektivního vyjednávání skončilo
Jak se změnily mzdové tarify ?   staré tarifní stupně + příplatek za praxi 2017
+nové tarifní stupně + příplatek za praxi 2018
+ke stažení: text PKS Českých drah na rok 2018

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2018/material_leden/pks2018cd.pdf


staré tarifní stupně 2017nové tarifní stupně 2018
ke stažení: text PKS ČD Cargo na rok 2018

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2018/material_leden/pks2018cargo.pdf

staré tarifní stupně 2017
nové tarifní stupně + osobní příplatek 2018+ke stažení: text PKS SŽDC na roky 2018-2019

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2018/material_leden/pks2018szdc.pdf


KnihyČtenářský koutek Pavla Čermocha
"lednový"
Čtenářský koutek Pavla Čermocha
"únorový"

Převzato
Nové režijky se odkládají až na červen       Zavedení nového systému režijního jízdného na železnici se odkládá na červen. Podle loni uzavřeného memoranda se měl stát z režijek v komerčních vlacích od počátku letošního roku zaměstnanecký benefit, odklad jde ale na vrub tahanicím o penzisty. Režijky tak platí minimálně do konce května v tradiční podobě jako zákonem zajištěná sleva ve všech vlacích.

       Správa železniční dopravní cesty se dohodla s Českými drahami, že příplatek k režijkám za užití komerčních vlaků bude 690 korun ročně za zaměstnance a 350 korun za důchodce a děti mladší 15 let. SŽDC tuto částku uhradí svým zaměstnancům, kterým pak bude tato výhoda nahrána na In Kartu k základním režijkám.

       Zároveň správa železnic připravuje databázi důchodců, kteří by měli o tento benefit zájem. Výhoda se nicméně nebude vztahovat na jejich rodinné příslušníky. Podle informací deníku Zdopravy.cz přitom náběh celého systému zpožďuje mimo jiné tahanice o důchodce, konkrétně spor o to, ke které organizaci důchodce přináleží.

       Zatímco SŽDC prosazuje model, že důchodce patří firmě, od které odešel do penze, České dráhy dávají přednost profesnímu principu. Tedy například výpravčí ve výslužbě by měl mít benefit od SŽDC, i když byl penzionován jako zaměstnanec ČD. Zaměstnanci řídící provoz, například výpravčí, hláskaři, hradláři či signalisté, přešli od ČD pod SŽDC až v roce 2011. Celou věc provázejí i daňové otázky. Příplatky na režijky v komerčních vlacích budou muset zaměstnanci SŽDC zdanit, jak to ale bude u důchodců, není jasné.

zdroj:
článek: zdopravy.cz / Tahanice o důchodce: Nové režijky se odkládají až na červen (zkráceno)
(autor Jan Šindelář, uveřejněno 31.1.2018)
http://zdopravy.cz/tahanice-o-duchodce-nove-rezijky-se-odkladaji-az-na-cerven-7205/

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): leden-únor 2018 PDF