Základní odborová organizace
Odborového sdružení železničářů
PRAHA VRŠOVICE
Vám přináší


= informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace


Listopad 2018 (č.11)


Číslo bylo umístěno na web dne 14.11.2018 v 18.00 hodaktualizace:
15.11. vložen odkaz na tiskovou verzi Zpravodaje v PDF
(na konci čísla)


Slovo na začátek


Vážení čtenáři, přichází k Vám další číslo Zpravodaje a jako úvodní slovo je zde citována úvodní řeč předsedy na konferenci, jež proběhla dne 6.11.:

Vážení kolegyně kolegové, vážení hosté.

Jako vždy se zde na Smíchově scházíme, abychom zhodnotili co se nám v loňském roce povedlo a rozhodli jak se náš Závodní výbor bude vyvíjet v tom následujícím roce.

Naše konference se jako vždy koná v listopadu a tak je tomu i letos. V loni jsem zde mluvil o volbách do OSŽ a byl jsem trochu naivní jak vše bude fungovat. Ale opak je pravdou. Po volbách zaběhlo vše do starých kolejí Předsednictvo OSŽ nechává mnoho jejich rozhodnutí na závodních výborech a když se nějaký člen ozve, hned je nějak upozorněn, ať se zklidní vždyť na železnici vládne smír (to je i můj případ).

Je pravda, že naší konferenci máme už v nevhodnou dobu a to vzláště letos kdy probíhají volby do dozorčích rad a hlavně jako každý rok je již kolektivní vyjednávání. Což je příklad Ládi Vokouna který k nám vždy rád zavítal. Letos byl pozván i předseda OSŽ pan Malý, ale asi i on má mnoho práce. Nevím na mé pozvání nereagoval.

A teď již o naší činnosti v loňském roce.

Náš Zv je v dobré kondici a daří se nám plnit dané úkoly jak v otázce BOZP, tak v spolupráce s vedoucími pracovníky. Někdy to jde složitě, ale snažíme se dělat maximum aby naší členi byli spokojeni na pracovišti a měli za tuto práci důstojnou odměnu. Není to jednoduchá cesta . Po letech kdy bylo dostatek pracovníků a někdy až nesmyslně se propouštělo dnes tyto síly chybí. Ať jsou to posunovači, pokladní, ale dnes již i výpravčí. Osobně jsem zvědaví a nejen já, jak letos dopadne kolektivní vyjednávání u všech hlavních zaměstnavatelů, aby nebylo ještě hůř. To je dnes nejvíce omílaná otázka u všech profesí. A je na naších vyjednávačích aby vytvořili důstojné podmínky pro práci na železnici. Vloni se to moc nepovedlo a byla velká kritika hlavně u SŽDC a ČD. A tak doufám, že letos bude lépe.

V naším Zv jme se letos nejvíce zabývali pokladnami na Hlavním nádraží kde v létě bylo i třicet ve stínu a hlavě nedýchatelno. Snažili jsme se to nějak řešit na místě s vedením někdy k užitku jindy ne ,ale myslím si že nakonec vše dobře dopadlo a naši zaměstnanci mohli v klidu pracovat. Dále celý rok řešíme pokladny na Smíchově zde chceme aby měli tyto pracovníci vyšší plat který jím z katalogu prací náleží. V první fázi jsme byli odmítnuti ale snažíme se to dotáhnout do konce a snad se dílo podaří. V neposlední řadě také řešíme výpravčí v Praze Krči. Zde jsme se se dokonce spojili s ADP abychom byli ve větší síle i zde se nám nedaří zaměstnavatele přesvědčit o naší pravdě. Avšak pokračujeme v jednání a nepovolíme no myslím si že to také dotáhneme k dobrému konci. A co se nám nejvíce daří a na co můžeme být hrdí jsou pojistky na tzv blbost.

Opakovaně slyším, že nelze takto všechny pojistit a mít vše pod kontrolou. S pýchou všem odpovídám že to udělat lze a za to bych chtěl zde poděkovat Pepovi Hahnovi, který tuto nelehkou agendu vede. Letos se k nám hlásí mnoho lidí a to nejen kvůly pojistce ale také proto, že máme mnoho akcí jak se zabavit ať již je to Bowling (kde se schází hlavně mladší zaměstnanci) a nebo ZOO, návštěva divadel, pernamentky jak na hokej tak na fotbal atd. Protože nejen prací je člověk živ. To vše dělají moji kolegové a i jim za to patří veliký poděkování.

V neposlední řadě co se nám daří je spolupráce s důchodci tedy abych nikoho neurazil se seniory, kteří jsou již ve věku, když již zaslouženě odpočívají, organizují spoustu akcí, kterých se můžeme zúčastňovat i my. Za to jim chci poděkovat.

A co nás v příštím roce čeká. Asi zase nelehká práce hlavně práce s lidmi a mnoho výměny názorů se zaměstnavatelem, ale i snad trocha sportu kultury, a akciček pro naše zaměstnance. Všem kteří jste se dnes zúčastnili tohoto zasedání přeji aby jste se zde cítili jako doma a po konferenci se i trochu pobavili a za rok se těším na další setkání s Vámi.

Děkuji za pozornost

Ladislav Kácovský, předseda


Závodní výbor
Schůze závodního výboru dne 6.11.2018

Schůze závodního výboru se konala od 13 hodin v kulturním sále a plně se věnovala přípravě nastávající konference. Znamenalo to přípravu občerstvení, nápojů, rozestavení stolů a židlí, rozdání letáčků na stoly, instalace zvukové aparatury apod. Další schůze Závodního výboru proběhne 6.12. v kanceláři organizace v žst.Praha Vršovice.

--- Konference dne 6.11.2018 ---

Uvítání hostů a členů

Předseda, Láďa Kácovský zahájil konferenci v 15.00 hod. Uvítal přítomné členy v obecenstvu a hosty konference, z Českých drah pana Pavlíka, přednostu žst.Praha Smíchov a z ČD Cargo ředitele PJ Praha pana Krátkého.

Volba mandátové komise, schválení programu konference

Dále následovala úvodní procedura, kde se hlasovalo o navržených členech mandátové komise a o programu této konference. Navržení členové komise i program byl hlasováním přítomných členů schválen.

Projev předsedy ZO

Následoval projev předsedy, Láďi Kácovského, který je celý uveden v "úvodním slově" dnešního Zpravodaje.

Vystoupení hostů

Pan Petr Pavlík, přednosta žst.Praha Smíchov (ČD)
Zmínil se např.:
Od nového grafikonu na trati 210 přibudou dva vlaky do Mníšku; ve směru na Čerčany dojde k dopracování taktové dopravy, na trati 171 dojde také k mírnému navýšení spojů. Spěšné vlaky na Benešov převezmou od Arrivy České dráhy (naopak Arriva převezme Městskou linku Roztoky - Praha Hostivař).
České dráhy trápí nedostatek zaměstnanců, především strojvedoucích a vlakvedoucích, pokladních je kupodivu momentálně dost.
Pod taktovkou SŽDC probíhají rekonstrukce stanic a tratí. V žst.Praha Smíchov vznikne nové, čtvrté nástupiště, DVI se ze Smíchova odstěhuje, ČD bude od příštího roku pouze v části budovy. Na Knížecí se brzy začnou stavět nové obytné domy. Probíhá i rekonstrukce žst.Beroun; budou tam štíhlejší výhybky, tím i kratší koleje, takže i menší počet výhybek.

Pan Miloš Krátký, ředitel PJ Praha (ČD Cargo)
Zmínil se např.:
Jestli bude privatizace Carga? Ne, to je spíše soukromé přání ministra Ťoka, určitě dlouho nebude.
Cargo konečně po letech začalo investovat peníze, má osm nových Vectronů, můžete je vidět např.na tratích v relaci Beroun - Děčín, dále jezdí v zahraničí, budou se kupovat čtyři nové. Dále Cargo nakoupí dvacet novýc Traxxů od Bombardiera, a od firmy CZ Loko nakoupí deset dieselových posunovacích lokomotiv.
Cargu samozřejmě chybí zaměstnanci, tak jako všude.

Hlasování: o účetní uzávěrce za rok 2017, o návrhu rozpočtu na rok 2019 a o zásadách hospodaření na rok 2019

Dále proběhlo hlasování o dokumentech, jejichž kopie měli účastníci k dipozici na stolech od začátku konference. S jejich obsahem všechny ještě seznámil hospodář Pavel Čermoch. Takže účetní uzávěrka za rok 2017 - se schodkem 37 152,- Kč byla schválena. (Pozn.: přes tento schodek má naše organizace má našetřeny velké peněžní rezervy, které se dají použít například pro případ stávky). Dále byl schválen návrh rozpočtu na rok 2019, který je navržen jako vyrovnaný. Rovněž byly schváleny zásady hospodaření organizace na rok 2019 - text je uveden níže.

Závěr a Společenský večer

Konference pokračovala diskuzí a dotazy na hosty, zprávou mandátové komise o usnášeníschopnosti konference a schválením usnesení konference. Usnesení zní: "Členská konference ZO OSŽ Praha Vršovice dne 6.11.2018 schvaluje program konference a bere na vědomí: zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2019 a zásady hospodaření na rok 2019." Poté předseda konferenci ukončil a následoval společenský večer s hudbou a občerstvením. Na konferenci dorazilo 78 členů.zaznamenal Dvořák Pavel
Klub důchodců
Schůze důchodců dne 16.10.2018

Dne 16.10.2018 se konala schůze důchodců, tradičně v restauraci ,, U Kozla " na Žižkově. Schůzi zahájil předseda pan Polák.

Schůze se zúčastnila nová členka klubu důchodců - bývalá výpravčí z výhybny Praha-Vyšehrad. Pokladní paní Šulcová rozdala přítomným členům příspěvek 100,-Kč za vstupenku do Muzea řemesel v Letohradě.

Dalším bodem byla náplň jednání Konference,která se koná v kulturním sále žst.Praha-Smíchov dne 6.11.2018. V době konání Konference je možnost u pokladní paní Šulcové zaplatit příspěvky na rok 2019.

23.11.2018 se koná exkurze do Starého Plzence-výroba Bohemia sekt-možnost ochutnávky a koupě vyráběného sektu.Odjezd z Prahy.hl.n.je v 8,03 hod. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Další akcí je 28.11.2018 návštěva Muzea výroby svíček v Šestajovicích,jsme objednáni na prohlídku v 10,00 hod., na příští schůzi dne 20.11.2018 bude upřesněno místo srazu případných zájemců.

Poté následovala diskuse k jednotlivým akcím a schůze byla ukončena.

zapsala + foto Šulcová Vlasta
Akce chystané:
2.prosince 2018
Mikulášský vlak

Akce trvalé :
Permanentky na fotbal
na domácí utkání klubu AC Sparta

rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz
Permanentky na hokej
na domácí utkání klubu HC Sparta

rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz
Botanická zahrada v Praze Troji
Zoologická zahrada v Praze Troji

Vstupenky u výběrčích Praha hl.n. již došly, budou až po novém roce,
v pokladnách ve Vršovicích a na Smíchově vstupenky stále jsou.
Plavenky do Podolí a na Barrandov
Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz

Zásady hospodaření
Základní organizace OSŽ žst.Praha Vršovice
na rok 2019Zásady hospodaření ke stažení :

Kolektivní vyjednávání


SŽDC, státní organizace

(Vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy (PKS platí od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019))

Zahájeno 15.října 2018 předložením návrhu zaměstnavatele.
Proběhli vyjednávání:
15.října
30.října
6.listopadu
12.listopadu
13.listopadu


5. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 13. 11. 2018
Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:
1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018
2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. od 35 let do 40 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.
Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o cca 3 %.
OC odsouhlasily dnešní návrh zaměstnavatele na navýšení počtu pásem osobního příplatku a navýšení sazeb v každém pásmu o 0,5 % (odpovídá původnímu protinávrhu OC). Dále je otevřena otázka použití sazby B.
Po nesouhlasném stanovisku OC k ostatním bodům návrhu zaměstnavatele (požadavek na přeřazení 4 profesí z periody 3 let do periody 2 let a nesouhlas jedné odborové organizace se spoluúčastí účastníka 100 Kč/pobytový den) byl předložen další návrh zaměstnavatele, který obsahoval:
1. Kondiční pobyty v rozsahu 2018 + přeřazení 4 profesí (dispečer ŽDC, vedoucí dispečer, operátor železniční dopravy a provozní dispečer) do dvouleté periody při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu a zachování finanční spoluúčasti účastníka 100 Kč/pobytový den.
2. Zavedení zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.
Na konci jednání došlo ke shodě nad novou podobou kondičních pobytů v roce 2019 dle druhého návrhu zaměstnavatele. U ostatních (finančních) bodů nedošlo k výraznému sblížení představ jednajících stran.

Následující vyjednávání bude 19.listopadu 2018.ČD Cargo, akciová společnost

(Vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2019)

Zahájeno 30.října 2018 předložením návrhu zaměstnavatele.

První vyjednávání bude 19.listopadu 2018.České dráhy, akciová společnost

(Vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2019)

Zahájeno 30.října 2018 předložením návrhu zaměstnavatele.

První vyjednávání bude 20.listopadu 2018.

Knihy


Čtenářský koutek Pavla Čermocha
"listopadový"

Americký spisovatel Noah Hawley napsal zajímavý román Před pádem (65%). Tentokrát mě zaráží nízké hodnocení této knihy. Možná je to způsobené nezvyklým způsobem psaní, kterým autor příběh vypráví. Ten začíná nástupem do soukromého letadla, které má přepravit rodinu milionáře s členem ochranky, postarší bohaté manžele a malíře obrazů. Letadlo se zřítí a zachrání se pouze malíř a malý chlapec. Kniha popisuje snahy bulvárních médií nalézat na všem špínu, zatímco vyšetřovatelé hledají důvod zřícení letadla. Spisovatel zpětně popisuje, poslední dny jednotlivých členů posádky a cestujících. Moje hodnocení – 82%.

Další detektivku napsala Tami Hoag, také pocházející ze Spojených států. Kniha Ledové srdce (79%) by měla být šestou v pořadí, kde hlavní roli vytváří detektivní dvojice Kovac a Lisková. O těch se v knize prakticky nedočtete. Kniha začíná, když Danu, mladou televizní reportérku, unese sériový vrah. Dana ale dokáže svého únosce zabít. Po prožitém mučení je Dana nucena se vrátit do rodného městečka, aby se opět dala psychicky dohromady. Uvědomí si, že prakticky zapomněla na svou nejlepší kamarádku ze střední školy. Casey zmizela už před sedmi lety a nikdo ve městečku o ní nic nevěděl. Dana se domnívá, že se mohla stát také obětí nějakého vraha a začne po ní pátrat na vlastní pěst. Kniha velice slušně napsaná, ale v poslední době se stává přímo pravidlem, že příběh je uměle protahován pořád dokola omílanými podrobnostmi. Asi jsou spisovatelé placeni za každé slovo.

Kniha dalšího amerického spisovatele Chrise Pavoneho Nehoda (62%) se čte zpočátku jedním dechem. U jednoho vydavatele se objeví k vydání nový rukopis knihy neznámého autora. Kniha obsahuje informace o životě jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších Američanů. Ten se to dozví a snaží se nejen zamezit vydání, ale i odstranit všechny, kdo vlastní kopii rukopisu. Pavone se často vrací do minulosti, až je toho v závěru knihy přespříliš. Pak nechápete, proč vlastně jednotlivý aktéři jednají, tak jak jednají a čtenář chce už jen jediné – aby byl konec.

Dívka, která si říkala Tuesday (75%) je přesně taková kniha, po které sáhnete, když si chcete prostě jenom užívat příběh. Angličan Stephen Williams napsal thriller, který se odehrává v Londýně. Obyvatelé si stěžují na zvýšené množství vražd, znásilnění a prodej drog v ulicích. Policie je dost liknavá a tak přijde neočekávaná spása od mladičké dívky, která se kdysi stala sama obětí. Začíná se brutálně mstít za všechny znásilněné a zavražděné mladé lidi a dá tak obyvatelům Londýna naději ke změně.

Rozhlasová hra Pavla Kohouta Pech pod střechou vypráví o dvou postarších milencích. Pech se konečně rozhoupe a pozve Marii do svého bytu. Do jejich schůzky ovšem osudově zasáhne tajná policie. V této smutné komedii hrají: Miroslav Táborský, Barbora Hrzánová a Václav Postránecký.

Četba na pokračování, která vyšla v Radioservisu a nese název románu Gabriela García MárquezeSto roků samoty (kniha 86%) je nejznámějším dílem tohoto kolumbijského spisovatele. Román je zčásti autobiografický a vypráví o rodu Buendiů, kteří zasahovali do dějin celé země. Spisovatel popisuje společenské události a války velmi syrově a jakoby samozřejmě patřily k životu. Velmi poutavě tuto audioknihu čte Jiří Adamíra.
Prolongace


Prolongace režijek na rok 2019

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD na rok 2019 je stanoveno období od 1.11. do 8.12.2018.

Držitelé jízdních výhod v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2019 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy.

Provedením úhrady prolongační částky bude prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě do 14.12.2019.


Zaměstnanci..................1100 Kč


Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři)...1250 Kč


Pozůstalí (vyjma sirotků)...1250 Kč


Důchodci...........................600 Kč


Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirtotci)...600 Kč


Prolongační částku lze uhradit u pokladní přepážky ČD s UNIPOK ("univerzální pokladna" ČD pro elektronický výdej jízdenek) hotově, platební kartou, nebo EPIK ("elektronická peněženka na In Kartě"),
nebo v eShop ČD prostřednictvím platební karty nebo účtu ČD Kredit na webové adrese https://www.cd.cz/eshop/.více informací ČD k prolongaci :
verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

listopad 2018 PDF