Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší


Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuzní fórum
webu základní organizace
"http://miniaplikace.blueboard.cz/
kniha/
24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/"
Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"Březen 2019 (č.3), webová verze vydána 12.3. 2019, pdf verze byla zhotovena 13.3.2019

Slovo na začátek


Vážení čtenáři Vršovického zpravodaje,
v tomto článku se dozvíte novinky o chystaných akcích – zvláštních jízdách v našem regionu – jak v Praze, tak ve Středočeském kraji, v prvním pololetí roku 2019.

Jako již tradičně, i na letošní rok pro všechny malé i velké zájemce o železnici připravujeme (Regionální obchodní centrum Praha) mnoho zvláštních vlaků, nejen parních, ale také vlaky motorové a v menší míře rovněž elektrické.

Zimní přestávka je každým rokem kratší a kratší, a proto již naše první akce letošního roku je za námi. V sobotu 9. března jsme se vydali Stříbrným šípem do Stochova, odkud byla zajištěna autobusová doprava do Lán, kde navazoval další program k připomínce narození T. G. Masaryka.

Další historické vláčky chystáme na sobotu 30. března, ve Slaném a okolí proběhnou menší oslavy Dne Cyklohráčku. V tento den přijede na jeho počest z Loun historický motorák M262.043, přezdívaný „Kredenc“, poté bude celý den pendlovat mezi Zlonicemi a Slaným a jednou se vydá i do Kralup a zpět. Na vlaky Cyklohráček – Os 9780/9781/9782/9783 bude mimo klasické soupravy s Esmeraldou nasazen ještě motorový vůz 854.021 v retro nátěru.

Hned o týden později, v sobotu 6. dubna začneme s novým projektem – Párou Prahou, kdy se dvakrát denně vydáme po „Hrbaté“ do Rudné u Prahy a Hostivic, abychom se Pražským Semmeringem vrátili zpět do Smíchova severního nástupiště. Poté dojde k přestavení soupravy přes Vyšehrad zpět do Smíchovského nádraží, k ošetření lokomotivy, dozbrojení vodou. Tyto vlaky pojedou tento rok ještě třikrát.

Jednou z největších akcí letošního roku bude Středočeský železniční den v Kralupech nad Vltavou v sobotu 27. dubna. Tuto akci pořádáme již tradičně poněkolikáté, nebylo by jí možné uskutečnit bez vydatné podpory Středočeského kraje, za což mu patří velký dík. A na co se můžete těšit? Pravidelné vlaky Praha – Kralupy budou vedeny střídavě moderní elektrickou jednotkou Interpanter a historickou soupravou zelených patrových vozů Bpjo, v jejichž čele se objeví pravděpodobně Bobina E499.004. Dále bude zavedeno mnoho historických parních i motorových vlaků do Neratovic, Velvar, Slaného apod., na pravidelné vlaky do Velvar nasadíme dnes již rovněž historický motorák M240.0, přezdívaný „Singrovka“ nebo také „Kachna“. V Kralupech budou vystaveny lokomotivy motorové a elektrické, zastaví zde i parní expres Sv. Jiří. Pro bližší informace doporučujeme sledovat facebook:

https://www.facebook.com/cdnostalgie/

V červnu nás čeká tradiční akce – Den dětí v Praze Braníku, i přes velká omezení ze strany SŽDC se budeme snažit žádné návštěvníky neochudit o zážitky, jednáme o zavedení jednoho páru vlaků tažených parní lokomotivou až na vlečku Depa Kačerov.

Tento stručný článek rozhodně neměl za účel obsáhnout všechny námi pořádané akce v prvním pololetí, spíše jsem chtěl upozornit na zajímavosti, novinky apod. Jednou z dalších novinek pak je zásadní rozšíření předprodeje jízdenek na historické vlaky do všech stanic v síti ČD, kdy např. cestující v Ostravě si může zakoupit jízdenky na parní vlaky, má garantované místo k sezení. Menší vadou na „kráse“ těchto akcí však je ekonomická náročnost, udržovat historická vozidla provozuschopná stojí České dráhy v součtu ročně téměř 50 milionů Kč, proto si budeme moc vážit Vaší pomoci, podpory. Pomoci můžete i „jen“ tím, že o našich akcích řeknete svým známým, příbuzným, kteří se třeba přijdou svézt, třeba začnou používat i pravidelné vlaky…

Jsem přesvědčen, že historické vlaky poskytují velkou reklamu a propagaci železnici jako takové, a podporu si zcela jistě zaslouží, nehledě na kulturní dědictví našich předků, které si zaslouží zachovat pro další generace.Jaroslav Kučera, Regionální obchodní centrum Praha, člen ZV ZO OSŽ Praha Vršovice

Schůze závodního výboru dne 1.3.2019Schůze se konala v kanceláři organizace v žst.Praha Smíchov. Schůzi zahájil v 8.00 hod předseda Kácovský.

1) ČD
- Nedošla odpověď na doporučený dopis ohledně žádosti o navýšení platové třídy v mezinárodní pokladně na Smíchově. Proč tomu tak není, tak to se zajde zeptat předseda Kácovský osobně.

2) Cargo
- (Údajně - nutno ověřit) by se měl v budoucnu zavřít ranžír v Praze Libni, v Praze nemá být nákladní železniční doprava?
- Bude se vymýšlet, jak zlevnit provoz manipulačních vlaků (jsou prodělečné).

3) SŽDC
- projednán pracovní úraz, náš člen, uznáno a zaplaceno zaměstnavatelem, bez problémů.
- nečekaný obrat - při zrušení střežení, prac.doba 12 hod., by se měla zaplatit dražší stravenka.
- (Údajně - nutno ověřit) nejsou peníze na přestavbu žst.Praha Smíchov, na 5 let stop stav?
- Praha Krč - bude se jednat se zaměstnavatelem o zlepšení úklidu dopravní kanceláře.

4) Organizační a různé
- Úvodník do Zpravodaje Jarda Kučera.
- 12.dubna akce pivovar Náchod.
- Vstupenky do Cinema City 2 kusy za 200 Kč (150+50), zpracuje se nabídka na zveřejnění.
- Nová nabídka na divadla bude cca za týden.
- Projednáno zastupování naší organizace na prověrkách BOZP u ČD, SŽDC a Cargo.

Připomenut postup s pojistkou při MU:
- Bezprostředně po MU sjednat novou pojistku (s Hahnem)
(i když není ještě určena vina, což je trochu sporný bod, ale pojistku platíme za členy, členové to nemusí řešit)
- Při vině člena zaměstnavatel vyčíslí škodu
- Předseda zkontroluje pojištění člena a potvrdí škodu
- Člen si zajistí potvrzení o průměrném platu za poslední čtvrtletí před MU (na mzdové účtárně) a vezme pracovní smlouvu
- Zajde do kanceláře pojišťovny
- Pojišťovna vyměří výši spoluúčasti

Schůze byla ukončena v 10.00 hod, další schůze se koná první pátek v dubnu, tj.5.dubna ve Vršovicích.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel

Termíny následujících schůzí v roce 2019:Mimo prázdnin vždy první pátek v měsíci,
vyjímkou je listopad, kdy bude konference (předběžný odhad 14.11.):

pátek 5.4.2019 Vršovice
pátek 3.5.2019 Smíchov
pátek 7.6.2019 Vršovice
červenec-srpen jen mimořádně
pátek 6.9.2019 Smíchov
pátek 4.10.2019 Vršovice
čtvrtek 14.11.2019 Konference Smíchov (bude upřesněno )
pátek 6.12.2019 Vršovice

Příspěvek na režijku ve výši 1000 Kč(noví členové 500 Kč)

se bude vyplácet aktivním členům naší organizace

oficiálně od 15.ledna 2019 do konce března 2019.

Většině by měl být doručen vašimi zástupci ze závodního výboru,

případně informaci o svém příspěvku zjistíte

na tel:972226114 (od pondělí do pátku od 8:00-14:30 hod)

( případně email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz )

od paní Charvátové.

Plán akcí závodního výboru na rok 2019:


Schůze klubu důchodců dne 19.2.2019
V úterý 19.února 2019 se sešli důchodci na obvyklém místě - v žižkovské restauraci U Kozla. Předseda Klubu pan Polák zahájil setkání a sdělil několik informací. Poté hovořil p. Tetiva ohledně březnové a dubnové akce. 26.března navštívíme podle plánu sklárnu Rückl v Nižboru. 24.dubna dojde ke změně, namísto mělnického zámku a podzemí navštívíme zámek v Březnici. Jedním z důvodů změny je i špatná schůdnost podzemních prostor a také vzdálenost mezi nádražím a zámkem.

Protože ve sklárně v Nižboru i v zámku v Březnici, kde otevřou jenom kvůli nám (velké poděkování patří paní Vlastě Šulcové), potřebují vědět přesný počet účastníků, dohodli jsme se takto: na březnové schůzi každý, kdo se bude chtít podívat do sklárny a zámku, složí u pokladní pí Šulcové zálohu v hotovosti. Tím se zamezí tomu, aby mezi počtem přihlášených zájemců a skutečných účastníků nebyly rozdíly, jaké jsme zažili ve Starém Plzenci.

Příští schůze Klubu důchodců se koná v úterý 19.března 2019 ve 14 hodin na tradičním místě U Kozla v Praze na Žižkově.

zapsal Jaroslav Tetiva

Plán akcí klubu důchodců na rok 2019:
Aktuálně chystané akce:
18.března 2019

bowling Všenory
12.dubna 2019

pivovar Náchod
21.-24.kvěna 2019

cyklovýlet Máchovo jezero

Trvalé nabídky :
Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Pro naše členy z trati 210 bude mít pár vstupenek Pavel Čermoch (žst.Krč)
tel.737 332 290, 774 199 272
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"ZO přistupuje k zpoplatnění zapůjčení permic,
jejichž zapůjčení bylo doposud zdarma.
Cena jednoho zapůjčení
je od 11. března

50,- Kč

pro člena naší ZO.

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz

Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


26.2. návštěva Trabant muzea v Praze-Motole

Dne 26.2.2019 se konala druhá akce našeho klubu důchodců v tomto roce-návštěva Trabant muzea v Praze -Motole. Sešli jsme se před vchodem do muzea, který se nachází vedle budovy STK pro automobily. Celkem se nás sešlo 9 členů a 1 nečlen.

Po zakoupení vstupenek a různých suvenýrů se nás ujala průvodkyně, se kterou jsme vystoupili do prvního patra budovy, kde se nachází hlavní expozice.

Něco z historie: celý objekt, kde je zároveň i muzeum vybudoval Autosportklub Praha, který na začátku 60-tých let založil pan Mráz-známý automobilový závodník. Se vším mu pomáhala paní Huclová-úspěšná závodnice klubu na vozech Trabant a spousta dalších členů. Po uvedení vozů Trabant na československý trh napadlo pana Mráze, že tyto malé vozy by byly vhodné k závodění a po spolupráci s továrnou v bývalém NDR, položil základy závodění s Trabanty u nás.

V té době tak závodila většina jezdců klubu na vozech Trabant. Z této doby je spousta cen, diplomů a jiných artefaktů vystavena v průchozí chodbě v 1.patře.

V další místnosti je k vidění kompletní historie výroby Trabantů - od prvního předchůdce Trabanta AWZ-P70(r.1954) přes Trabant P 60(600), Trabant 601(nejběžnější a nejznámější provedení) až po nejnovějšího čtyřtaktního Trabanta 1,1 s motorem původem z VW Polo(r.1989-1991), se kterým byla výroba těchto vozů v roce 1991 ukončena. Jsou zde vystaveny téměř všechny typy Trabantů, dokonce i vojenský typ Trabant Kübel s vojenským doprovodem.

Dále je tu kompletně vybavená dobová dílna s opravovaným závodním Trabantem. Pro rodinné výlety je tu vystaven i Trabant s přívěsem s dobovými předměty. Je zde možnost si sednout i do auta a vyzkoušet si řazení rychlostí pákou(vedle volantu). Dále je tu i Trabant Combi s velkým zavazadlovým prostorem. Celkem bylo od roku 1954 až do konce roku 1991 vyrobeno 3 096 099 vozů značky Trabant.

Za vitrinami si můžeme prohlédnout předměty denní potřeby z bývalé NDR, od hraček po elektroniku-většinou dodnes funkčních. Po zajímavé prohlídce jsme se vrátili do přízemí, a šli jsme si také prohlédnout venkovní expozici, kde se nachází rovněž mnoho typů různých variant vozů Trabant. Návštěvu muzea jsme ukončili posezením v místnosti u pokladny, kde jsme se občerstvili a s pokladní(která je členkou klubu trabantistů) zavzpomínali na éru Trabantů. Pro příznivce automobilismu byla tato návštěva muzea velmi zajímavá a poučná, doporučujeme návštěvu.

zapsal a foto: J. Šulc

Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"březnový"

Ke konci ledna začal druhý program České televize uvádět seriál Babylon Berlín (90%). Jedná se o nejdražší seriál v německé historii. Zavede nás na přelom dvacátých a třicátých let 20. století. Německo po prohrané světové válce muselo splácet ohromné reparace. Lidi sužovala ohromná nezaměstnanost a chudoba. To přinášelo ohromnou příležitost sovětskému Rusku přenést revoluci i do Německa. Hlavními hrdiny seriálu je mladý policejní inspektor Gereon Rath z Kolína (nad Rýnem), který přijede do Berlína vyšetřovat původ pornografických fotografií a mladá příležitostná úřednice z policejního komisařství Charlotte Ritterová, toužící po kariéře vyšetřovatelky vražd.

V polovině února televize Prima zaútočila na nedělní večer s novým kriminálním seriálem Černé vdovy. Má jít o projekt koupený od finské televize. Po zhlédnutí prvního dílu váhám s hodnocením, ale zatím je to i pod úrovní okopírovaného Doktora Martina (originál uvedla britské televize). Tři ženy spojuje přátelství a hlavně nesnesitelní manželé, kteří vedou společně spediční firmu. Ženy se rozhodnou manželů zbavit. Na loď, na které se muži rozhodnou oslavit narozeniny jednoho z nich, umístní bombu. Bolek Polívka si opět zahraje kriminalistu, který přijede z Brna vyšetřovat okolnosti výbuchu. Samozřejmě si musí vyslechnout trapné žertíky od svých pražských kolegů.

Známý britský spisovatel Ken Follett napsal už na konci sedmdesátých let špionážní román Trojitý gambit (74%). Příběh popisuje snahu izraelské tajné služby reagovat na snahy Egypta, který se pokusil získat štěpný materiál pro výrobu atomové bomby. V popisovaném příběhu jde o boj mezi Mossadem na jedné straně a egyptskou tajnou službou, sovětskou KGB a palestinskou OOP na straně druhé. Pikantností příběhu je, že se velitelé jednotek bojujících o uran, kdysi sešli v Británii v jednom domě a dobře se znají. Komu se nakonec podařilo sestrojit atomovou bombu je dnes už jasné. Kniha by mohla mít i o pár bodíků vyšší hodnocení.

Pokud si přečtete hodnocení na knihu irského spisovatele Charlese Levera Kluk z irských močálů (93%) řeknete si, že tenhle humoristicko-dobrodružný román je to pravé na pozvednutí nálady. Humor jsem v knize nepostřehl žádný. Hrdina románu, který se odehrává někdy v polovině 19. století, je naprosto nesympatický a rozhodně se nejde s ním ztotožnit. Kon pochází z chudé irské vesnice. Jeho otec se stane pomocníkem místního soudce a nakonec je za podvody odsouzen. Mladý Kon odejde z vesnice a postupně prožívá příhody srovnatelné snad jen s baronem Prášilem. Kon od začátku lže a lidi okolo sebe jen využívá k získání vyššího společenského postavení. Navíc spisovatel vždy hrdinu uvede do nějakého dobrodružství, aby ho ihned vrhnul do dalšího, aniž by předchozí nějak dopadlo. V příběhu je takových nepravděpodobných náhod, že máte chuť knihu nedočíst. Nevím, proč byl přeložen do češtiny tento irský spisovatel 19. století. Moje hodnocení knihy - 50 %.

Dvojice amerických autorů Preston a Child v pátém pokračování detektivních příběhů o noblesním detektivovi Pendergastovi s názvem Pekelná síra (88%) opět dovedli meze možného k dokonalosti. Krátce po sobě se stanou dvě vraždy, které nemají obdoby. Těla jsou jakoby spálena zevnitř a v místnosti je cítit síra. Ohnivý otisk kopyta na podlaze překvapeným vyšetřovatelům nedává jinou možnost, než začít věřit na pekelné mocnosti. Takové zajímavé vraždy si samozřejmě geniální Pendergast, vyšetřovatel FBI, nemůže nechat ujít. Zvláště když veřejné mínění nachází vysvětlení u svérázných náboženských hlasatelů konce světa.

Čtvrté pokračování série dobrodružných příběhů o amerických agentech ze Sigma Force se rozhodně vydařilo. Kniha Jidášův kmen (88%) vás hned na začátku vtáhne do děje a rozhodně se nebudete až do konce nudit. Velitel Pierce je na návštěvě u svých rodičů, když se na příjezdovou cestu k domu přiřití motorka a havaruje. Pierce prohlédne zraněnou řidičku a pozná v ní členku teroristické organizace Bratrstva. Současně v Tichomoří vypukne záhadná epidemie. Ve Vatikánu se objeví záhadný nápis. Všechny tyhle události kupodivu spojuje Marco Polo a jeho záhadný návrat z Číny.

Rozhlasová hra Rudolfinská noc nás zavede do doby, kdy Rudolf II. vládl monarchii právě z Prahy, která se stala městem učenců i podvodníků, ale především nejsvobodnějším městem Evropy. Nedbalo se na to, kdo je protestant a kdo katolík. V Praze jsou nejvěhlasnější astronomové té doby – Jan Kepler a Tycho de Brahe. Ve hře z roku 2003 uslyšíte například Jaroslava Kepku, Lukáše Hlavicu, Miroslava Středu, Aloise Švehlíka, Tatjanu Medveckou, Hanu Maciuchovou a další. Autorem hry je Oldřich Daněk.

Rozhlasová hra podle detektivního románu německých autorů Bernharda Schlinka a Waltera Poppa Spravedlmost podle Selba (kniha 82%) nás zavede do osmdesátých let v SRN. Stárnoucí soukromý detektiv dostane zakázku od obrovského chemického koncernu, který vede jeho bývalý švagr. Má vypátrat, kdo se snaží vnést zmatek do počítačového systému na včasné varování obyvatel před možnou havárií chemičky. Příběh otevírá tabuizovanou otázku německé společnosti, která se snaží vymazat nacismus ze své historie. Je ovšem jasné, že prakticky všichni jsou nacismem nějak poznamenaní. Ve skvělém příběhu uslyšíte v hlavních rolích Jiřího Štěpničku, Václava Postráneckého a Petra Nárožného.


Próza a poezie od našeho člena


Karel Bartoň

K čemu bývaly také vlečky!


Když jsem kdysi začínal jako drážní elév, přišel jsem jednoho dne do dopravy v Braníku, tam seděl jeden nejmenovaný kolega a vechtr co měl po směně a dali mi takovou záludnou otázku, co prej piju? Tehdy ještě v Braníku bývaly vlečky jak k vinařům, tak do pivovaru a vlečkaři udržovali s nádražáky přátelské styky. A tak když jsem řekl, že raději víno, dostal jsem nalito do tupláku a bylo mi tenkrát řečeno ať to koukám vypít, jinak nejsem nádražák. Co se týká těch dobrých vztahů s vlečkaři. K vinařům do Braníka chodilo i víno hroznové z Bulharska v zetkách a v lískách, vždy nechávali něco u výpravčích v dopravní kanceláři.

V Modřanech zase bylo zvykem, že nám nosili kluci z Orionky tehdy těžce sehnatelné Bon-pary, chodily v chlaďákách do SSSR. A před vánoci přišel vlečkař z cukrovaru a ptal se, kdo potřebuje kolik cukru na cukroví a jaký. Když došel někomu ve stanici do kávy, vlečkař hned dodal a třeba i bridž, to býval koskový cukr na vývoz v podobě znaků karet na mariáš. Kluci z Orionky zase přišli a ptali se na kolekce, plný, prázdný, mléčný, hořký, nic tenkrát nebyl problém a vždy zůstalo i pro vedlejší stanice! Navíc když bývala kampaň tzv.Třtinového cukru z Kuby, chodil v sypákách a bývala domluva, že nám tam vždy nějaký nechali. Nejen ženský si to pak brali domů a když prý se dal do punčochy a trochu prohnal pračkou, krásně zbělal. Jednou nám tam ale místo ,,trochu" nechali skoro celý vagón a výhybkářka vzala za páku a na perónu mezi kolejema byla hromada větší než dospělý člověk. Chvíli se z ní bralo, ale protože tahle kampaň bývala v letních měsících, za chvíli se na hromadu slétali včely, vosy, mouchy i sršni a nebylo radno se přibližovat i kolem posunovat. Tehdy museli přijet hasiči z cisternou a zkrátka tu hromadu roztříkat vodou až do úplného rozpuštění cukru.

Na Zbraslavi zase bývalo zvykem, že jak byla zima mohli jme si brát od uhlířů grátis uhlí a lesáků na zátop dříví. Pak když přišel uhlák pro stanici, přistavil se uhlířovi a on si ho vyložil. Lesákům se zase běžně hlásili sražená, či poraněná zvířata, co nestihli sebrat čety do vlaku. A pak bývali krásné společné schůze v Papouškárně ve Zbraslavi, divím se že Pavel Čermoch o tom ještě nenapsal. Do Zbraslavi pak také vozila jedna firma kytky na rozesílání po celé republice, vždy nějaké zůstaly i pro stanici. To se pak balili krásný holky!

Tak to aby jste vy mladí věděli k čemu bývali vlečkaři a vlečky.


Karel Bartoň

Báseň o gatích zavěšených proklatě nízko
aneb
o krásné ZADNICIK Chlupáčovi slečna chodí,
za nosy nás chlapy vodí,
Klárka prý se jmenuje
a nás chlapy nervuje.

Nosí totiž volné džíny,
které má proklatě nízko,
takže nevidíš jí zadek
i když stojíš, hodně blízko.

Proč nenosí těsné džíny,
jako naše manželky?
Které tolik milujeme,
pro jejich krásné prdelky.

Proč nenosí těsné džíny,
co obepínají zadeček?
Z kterého pak někdy šílí,
mladý kluk i stařeček.

Klárka nosí ,,Nasrávačky“,
čímž nás chlapy nasere
neb nevidíme ani kousek,
z její mladé prdele.

Kde jsou doby středověku,
kdy holky sukně nosily?
Při tanci si je roztočil
a zadek viděl za chvíli.

Jó to byla krásná doba,
kdy nosily se sukně,
pod kterou se nejeden muž,
s radostí vždy jukne.

Klárka nosí volné džíny,
nic ji není vidět.
Tak si říkám:,,hergot kruci,
má se snad za co stydět?“

Kdo ví, třeba nemá holka
ty dvě krásné půlky,
pro které muž oči ztratí,
zbudou mu jen důlky.

Kdo ví, třeba nemá holka,
tak nádhernou zadničku,
na kterou i nesmělý hoch,
rád položí ručičku.

Kdo ví, třeba ona slečna,
skrývá pravdu krutou,
že tak krásně nemlaskne to,
když ji plácneš rukou.

Kdo ví, třeba ona slečna,
svou sedínku kryje
neboť nemá ráda chlapa,
co do ní stále ryje.

Třeba nemá ráda chlapy,
co po ní stále vyjíždí
a nad sklenkou vína vedou,
hloupé řeči o hýždi.

Milá Klárko, to máš těžké,
chlapy Ti pokoj nedají,
dokud nedosáhnou toho,
co už dlouho hledají.

Buď Tě za ten zadek chytí,
i když nějakou utrží,
za tu facku, jim to stojí,
to každý chlap vydrží.

Nebo budou rýpat stále,
až se zkrátka vytočíš
a ten utajený zadek,
na ně vzteky vystrčíš.

A tak Klárko, dej si říci
a nedělej drahoty.
Vezmi si šaty, mini sukni
anebo těsný kalhoty.

Neboť vidíš, jak už blbnu,
napsal jsem Ti básničku.
Ne o lásce, o přírodě,
ale pro Tvou ZADNIČKU!

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

březen 2019 PDF