Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší


Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuzní fórum
webu základní organizace
"http://miniaplikace.blueboard.cz/
kniha/
24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/"
Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"Červen 2019 (č.6), webová verze vydána 16.6. 2019 a ten samý den vytvořena PDF verze

Slovo na začátek


Milí čtenáři Vršovického zpravodaje, vítám vás u předprázdninového vydání.

Období prázdnin je pro většinu z nás časem výletů, jak za poznáním, turistikou či návštěvou přátel. Předpokládám, že většina z nás využije režijní výhody a použije vlaky Českých drah. Je to poslední léto, kdy si na režijku budete moct projet značnou část České republiky.

Od 15. prosince 2019 se na českých kolejích, přesněji řečeno na kolejích SŽDC, objeví v některých oblastech, na objednávku krajů (především Liberecký, Pardubický, Ústecký a Zlínský kraj) a ministerstva dopravy (rychlíky motorové trakce v Čechách a linka Bohumín – Brno) soukromí dopravci. Tito dopravci samozřejmě režijní jízdné, ale ani pravděpodobně jízdné Českých drah uznávat nebudou. Uvidíme v budoucnu, co fragmentace veřejné osobní dopravy pro železnici přinese. Především, zda budou spokojeni daňoví poplatníci. Stát a kraje sice ušetří pár milionů, přesto občané budou platit stále stejné daně, ne-li vyšší. Uvidíme, zda tato úspora bude ve výsledku skutečnou úsporou a zda povede ke zlepšení služeb ve veřejné dopravě. Dle mého osobního názoru ne.

Opět dojde ke snížení ceny práce. Nižší úhradová cena za kilometr, kterou za své služby dopravci požadují se někde musí projevit. Na pohonných hmotách a na poplatcích za dopravní cestu nelze ušetřit. Zbývá proto pouze údržba vozidel, ale především nižší výdaje na mzdy zaměstnanců. Z toho logicky vyplývá i nižší počet zaměstnanců. Méně ohodnocený personál bývá často též méně kvalitní. Již nyní tu jsou i tendence zaměstnávat u soukromých dopravců strojvedoucí například z Bulharska či jiných zemí. Neznalost prostředí a jazyková bariéra může ohrozit i bezpečnost provozu. Kolegové, kteří přejdou k soukromým dopravcům od ČD či ČD Cargo, nebudou moct očekávat výhody a benefity vyplývající z kolektivních smluv. A možná u soukromých dopravců nebudou ani žádné odborové organizace, hájící své zaměstnance.

Sníží se ale i kvalita služeb u přepravy cestujících. Každý dopravce a kraj si bude hrát na svém písečku. Jen cesta vlakem z Prachatic do Letohradu bude pro běžného cestujícího tarifní oříšek. Prachatice - Číčenice (GWTR a.s.), Číčenice – Praha (Arriva vlaky s.r.o.), Praha – Ústí nad Orlicí (ČD a.s.), Ústí nad Orlicí – Letohrad (Leo Express Tenders s.r.o.). Vysvětlete cestujícímu, že bude muset mít na jednu cestu celkem čtyři jízdní doklady. Většina lidí asi nebude nadšena, až bude v přestupních stanicích pobíhat a zjišťovat, jestli následný dopravce zde má zřízenou pokladnu nebo automat (každý automat bude mít jiný systém prodeje) či odbavení probíhá až přímo ve vlaku. Jako bonus možná dostane ve vlaku přirážku, za to, že systém odbavení správně nerozklíčoval.

Ti, kteří dávají přednost on-line odbavení, by si měli navýšit kapacitu paměti v mobilních telefonech, protože si budou muset stáhnout několik aplikací. Část cestujících toto vícekrát chtít absolvovat nebude a příště pojede v klidu autem. A starší generace bude ještě více tápat, protože celý život si kupovali jen jednu jízdenku z Prachatic do Letohradu a nic více neřešili. Nejen individuálním cestujícím, ale i skupinám, cyklistům a vozíčkářům se značně zkomplikuje přeprava. Objednávky svých cest si budou muset zařídit u každého dopravce zvlášť. Stačí, aby jeden dopravce přepravu zamítl, a cestu si budou muset přeplánovat a u ostatních dopravců objednávku stornovat. Proč tedy nepůjde vše na jednom místě jako doposud, ale třeba nově na čtyřech? Začíná nám v českých zemích vznikat trošku šílený systém.

Ve veřejném tisku jsem četl, že řada zemí (Francie, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko...) tento úžasný experiment zkoušet zatím nebude a liberalizaci trhu oddálí. Ale Česko bude opět bruselštější než Brusel. Tímto krokem se spíše dostaneme na úroveň fungování železnice v Polsku, kde je fungování jejich rozdělené železnice velmi tristní a chaotické.

Ministerstvo dopravy samozřejmě o problému odbavení cestujících ví. Proto vytvoří systém celostátního jízdného. Tento systém za prvních 5 let fungovaní, dle vyjádření ministerstva dopravy, spolyká 254 milionů z veřejných peněz (ušetříme peníze za jakoukoliv cenu). Jízdné bude v takové úrovni, že za tento komfort v odbavení nebude mnoho cestujících ochotno zaplatit (nechci slevu zadarmo). Jenže úředníci na ministerstvu dopravy mají asi i špatné kalendáře, protože rozjezd soukromých dopravců bude od 15.12.2019, ale spuštění celostátního jízdného bude podle posledních informací až od prosince 2020. Z ministerstva dopravy by si měli vzít příklad i v Kocourkově.

Dnes to bylo delší čtení, ale toto téma se dotýká většiny z nás. Za pár let všichni zjistíme co tento trend přinesl, protože my všichni jsme uživatelé veřejné dopravy.

Přeji Vám všem báječné prázdniny. Navštivte krásná místa nejen v Česku, ale i v cizině a v září opět u Vršovického zpravodaje.

František Vaněk, člen ZV OSŽ, člen revizní komise OSŽ Praha Vršovice a osobní pokladník Praha Vršovice

Schůze závodního výboru dne 7.6.2019Schůze se konala v kanceláři ve Vršovicích, v 8.00 hod je zahájil předseda Kácovský.

1) ČD
- Chystá se rušení pevných telefonních linek, budou nahrazeny mobily
(budou se pak muset opravit kontakty - na webu)
- Avizovaná reorganizace ZAPů je odvolána

2) Cargo
- Útlum nákladní dopravy Libeň - plán mezi lety 2021-2026 - přesun práce do Kralup - SŽDC bude muset finančně přispět - je v jednání

3) SŽDC
- Na CDP Praha dojde k připojení tratě Plzeň(mimo) - Cheb(mimo) od 1.7.2019
- Chystá se modernizace trati na Dobříš - zavedení JOP = v Čísovicích ohrožena místa staničních dozorců (4 místa)
- Výluky Radotín-Smíchov září až listopad - zrušení hradel (Závodiště, Barrandov)
- Pozdržení přestavby nádraží Smíchov (nádražní budova není dimenzována na to, aby podepírala projektovaný autobusový terminál, jak bylo v projektu zamýšleno)

4) Důchodci:
- Výlet do Kutné Hory (28.května), muzeum tabáku - byl úspěšný. Bude změna (25.června) se nepojede do Poděbrad - nejezdí loď - bude náhradní místo - pravděpodobně pivovar Zbraslavice

4) Organizační a různé
- Zpravodaj nevyjde v červenci a v srpnu - vyjde až v září
- Úmrtí paní Bečvářové (55let), výpravčí z Čísovic, po operaci - zakoupena kytice, kondolence
- Úvodník do Zpravodaje napíše Vaněk František
- Dětský den - úspěšný
- Permanentky na fotbal a na hokej - budou ve stejném rozsahu jako doposud

Schůze byla ukončena v 10.00 hod, další se koná po prázdninách, dne 6.9. na Smíchově.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel

Termíny následujících schůzí v roce 2019:Mimo prázdnin vždy první pátek v měsíci,
vyjímkou je listopad, kdy bude konference (předběžný odhad 14.11.):

červenec-srpen jen mimořádně
pátek 6.9.2019 Smíchov
pátek 4.10.2019 Vršovice
čtvrtek 14.11.2019 Konference Smíchov (bude upřesněno )
pátek 6.12.2019 Vršovice

Plán akcí závodního výboru na rok 2019:


Schůze klubu důchodců dne 21.5.2019
Květnová schůze klubu důchodců se konala 21.5.2019 na Žižkově v restauraci „U Kozla“.

Schůzi zahájil předseda pan Polák, předal slovo panu Tetivovi, který nás seznámil s organizací výletu do Kutné Hory-návštěva Muzea tabáku. Odjezd je 28.5.2019 v 9.50 hod. z Prahy-Smíchova do žst.Kutná Hora hl.n., poté pěšky nebo jednu zastávku vlakem do Kutná Hora-Sedlec, kde se nachází Muzeum tabáku.Další akce v červnu-Poděbrady a lodí po Labi se konat nebude, neboť jezdí pouze jedna loď, a to jen ve středu, v sobotu a neděli. V plánu akce bylo úterý. Do příští schůze si máme rozmyslet nějakou náhradní akci.

Přivítali jsme mezi námi pana Kácovského a Skrečku. Pan Kácovský nás seznámil s problémy na Českých drahách, mimo jiné, že se musí šetřit na všech stranách. Toto se promítne i u nás, důchodců, odbory přispějí na pořádané akce pouze polovinou vstupného. I tak jsme rádi, že na nás nezapomínají. Pak jsme ještě chvíli diskutovali a poté se rozešli.

zapsala a fotila Vlasta Šulcová

Plán akcí klubu důchodců na rok 2019:

Aktuálně chystané akce:10.-13.září 2019

cyklovýlet Litovelské Pomoraví


Trvalé nabídky :
Upozornění !


Po dobu nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží

vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145
(8.00 - 14.30)

Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Pro naše členy z trati 210 bude mít pár vstupenek Pavel Čermoch (žst.Krč)
tel.737 332 290, 774 199 272
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


21.-24.května Cyklistický pobyt v Máchově kraji

Nastal nám měsíc květen a to znamená, že se přiblížil na dosah dlouhé chladné měsíce očekávaný, sportovně založený pobyt naší nádražácké bandy. Po delším období, kdy jsme měli možnost poznávat místa s kopcovitějšími terény, byl tentokrát vybrán neméně krásný kraj, dostupný i těm, co neměli možnost tolik na jaře trénovat. I prakticky nulová příprava se tedy dala uplatnit bez ztráty kytičky.

Ubytováni jsme byli ve vile Terezii ve Starých Splavech. Bylo to příjemné klidné místo, téměř na dosah Máchova jezera. Odtud jsme podnikali, jak už se stalo zvykem, více či méně společné výjezdy do okolí. První zahřívací odpolední kolečko bylo přes Bezděz na Ralsko. Jiní jeli přes Zahrádky u České Lípy do NPP Peklo. Tam je přístup povolen jen pro pěší, ale vzhledem k sesuvu skal se stejně celá trasa nedá projít. Místo je známé především na jaře, kdy tam kvete velké množství bledulí. Mezi delší výlety se dala počítat třeba jízda přes Dubou, hrad Housku, rozhlednu Vrátenská hora, Lobeč a jinou cestou zas zpět. A zbývá ještě severní strana od Starých Splavů, přes zámek v Zákupech, kde mají pěkného huňatého medvěda hnědého jménem Medoušek, dále zajímavé poutní místo Modlivý důl, k poustevně na skalách ve Sloupu. Dá se pokračovat dál na překrásnou cyklostezku Varhany, která vede přesně na železničním svršku bývalé místní dráhy Česká Lípa Střelnice – Kamenický Šenov a končí u Panské skály, dobře známé z pohádky Pyšná princezna. Prostě ve zdejším kraji člověk ani nepostřehl kilometry, které najel. Všude bylo co krásného obdivovat a vzhledem k nepříliš náročnému terénu, se dalo dostat i pěkně daleko.

Myslím, že jsme si jako vždy pobyt užili, ubytování bylo pěkné, počasí nám také docela přálo, a mnozí z nás se již teď jistě těší na příští zářijovou akci.

zapsala a foto Stichová Marie


28.5. Návštěva Muzea tabáku v Kutné Hoře

Dne 28.5.2019 se konal výlet do Kutné Hory s návštěvou Muzea tabáku.

Odjeli jsme vlakem v 9.50hod ze žst.Praha-Smíchov do Kutné Hory, kde jsme přestoupili na vlak do Zruče nad Sázavou. Svezli jsme se jen do zastávky Kutná Hora-Sedlec, kde se nedaleko zastávky nachází Muzeum tabáku. Před Muzeem jsme si udělali společné foto-sešlo se nás 17 členů. Vstup do Muzea byl zdarma.

Paní z informační kanceláře nás seznámila s historií výroby tabákových výrobků u nás. Výrobní závod se nachází v budovách bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Po opuštění kláštera mnichy klášter pomalu chátral, pak byl využíván pro potřeby bydlení, jako nemocnice, skladiště mouky nebo vlněných látek. V roce 1812 byla do zchátralé budovy bývalého kláštera přenesena výroba tabáku a tím se klášter stal centrem tabákové výroby v Čechách. Do kompletní renovace bývalého kláštera a kaple investovala až po roce 1992 společnost Philip Morris a.s. desítky milionů korun, v současné době je zde plně funkční výroba tabákových výrobků a administrativní zázemí závodu Philip Morris ČR a.s.

Dále nás paní seznámila s expozicemi v Muzeu-od pěstování tabáku až po konečný výrobek-cigarety nebo doutníky. Poté jsme si jednotlivé expozice prohlíželi samostatně-na krátkém video sestřihu jsme se rovněž mohli seznámit s výrobou tabákových výrobků.

Po skončení návštěvy v Muzeu se naše skupina jako vždy rozdělila-někteří se vydali na návštěvu nedaleké věhlasné Kostnice, jiní odjeli do centra města za dalšími památkami. Bohužel nám počasí příliš nepřálo-skoro celý den pršelo, takže na nějaké procházení po městě to nebylo. Do Prahy se každý vrátil individuelně.

zapsala a foto Šulcová Vlasta


Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"červnový"

Poslední vydaná kniha Patrika Hartla Nejlepší víkend (74%) sice nedosahuje zápletkou jeho prvotiny, ale je také čtivá a plná příběhů normálních lidí. Tentokrát se Hartl zaměřil na životní problémy kolegů v jedné agentuře, která se specializuje na prodej zážitků. Knihu opět přečtete s chutí. Hlavně se na začátku nelekněte spousty postav.

Kriminální příběh Davida Morrella Na hraně temnoty (86%) nás zavede do Londýna první poloviny 19. století. Roku 1846 se zde odehrají brutální vraždy, které takřka přesně kopírují zločiny, které se tu staly roku 1811. Vrah byl tehdy usvědčen a ve vězení spáchal sebevraždu. Tentokrát vrah postupuje přesně podle knihy Vražda jako umění spisovatele Quinceyho. Sám Quincey a jeho dcera se zapojují do vyšetřování. Morrell perfektně popisuje starý Londýn a jeho obyvatele. Navíc je tato kniha napsaná na motivy skutečných vražd, které se tehdy odehrály.

Jiří Pernes napsal roku 1994 zajímavou knihu o životě následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este Život plný nepřátel (78%). Snaží se v ní zachytit nejen poslední dny arcivévody, ale i jeho mládí, nemoci a vyvzdorovaný sňatek s chudou hraběnkou Chotkovou. Největší část knihy věnuje Pernes politickým názorům Františka Ferdinda, který se aktivně připravoval na převzetí moci v monarchii. Chtěl zabránit národnostním třenicím kontroverzní federalizací. Jeho pohled na situaci v Rakousku – Uhersku byl diametrálně odlišný, než prosazoval císař František Josef I. Bohužel (nebo bohudík?) nedostal možnost své názory uplatnit. Ač sám byl proti válce, jeho smrt znamenala rozpoutání do té doby největšího konfliktu v dějinách lidstva.

Švédský spisovatel Erik Axl Sund se u nás dostal do povědomí drsnou detektivkou Vraní dívka. Jeho další thriller Skleněná těla . (72%) bohužel není zrovna nejlepší. Spíše by se měl jmenovat Skleněné mysli. Pojednává o vlně sebevražd mladých lidí. Za všemi stojí jeden člověk. Je na detektivu Jensi Hurtigovi, aby vypátral, kdo to je. Spisovatel se opět snaží šokovat čtenáře brutalitou a popisováním podrobností, ale ve výsledku je to nemastná neslaná nuda. Dost tomu přispívá neustálé přeskakování vyprávějících osob, takže kapitolky jsou od jedné do tří stránek.

Edgar Allan Poe byl zakladatelem detektivního žánru. Psal i dobrodružné knihy. Jeho Příběhy Artura Gordona Pyma (kniha 80%) popisují dobrodružství dvou chlapců, kteří se rozhodnou pro cestu na velrybářské lodi. Na lodi propukne vzpoura, ztroskotá a pak se chlapci ocitnou mezi domorodci. Audio kniha je určitě záživnější než kniha. Čte Lukáš Hlavica.


Smutná událost

Dne 30. května 2019 nás navždy opustila naše kolegyně paní Eva Bečvářová, výpravčí z Čisovic a dlouholetá členka OSŽ. Eva začínala na začátku osmdesátých let u tehdejších ČSD jako požární technik ve stanici Praha - Vršovice a poté po složení příslušných zkoušek nastoupila jako výpravčí do stanice Čisovice. Stanice Čisovice se stala jejím druhým domovem a vedle lásky k rodině i její celoživotní láskou. Velká spousta kolegů a kolegyň, kteří za celou dobu měli možnost Evu poznat, nikdy nezapomenou na její dobrosrdečnost a vřelá slova, kterými nikdy nešetřila, nic nebylo pro Evu problém. Bude nám všem opravdu chybět.

Upřímnou soustrast pozůstalým vyjadřuje Závodní výbor Základní organizace Odborového sdružení železničářů
při železniční stanici Praha Vršovice.verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

červen 2019 PDF