Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší


Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuzní fórum
webu základní organizace
"http://miniaplikace.blueboard.cz/
kniha/
24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/"
Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"Duben 2019 (č.4), webová verze vydána 11.4. 2019, pdf verze byla vytvořena 13.4.2019

Slovo na začátek


Jsem unavený

Po delší době na mě vyšla řada, abych napsal úvodník. O čem psát? Co třeba zavzpomínat? Dokud si ještě něco pamatuji. Před patnácti lety se ZO OSŽ Praha-Zbraslav (a některé další) spojila se ZO ve Vršovicích. Zároveň ten rok končil i stávající předseda a hospodářka. Předsedou se stala Iva Tekáčová a hospodářem kupodivu já. Sám jsem se tedy naučil základy podvojného účetnictví a pracovat s programem ABRA G2. Od té doby se už několikrát vyměnil předseda a jednou účetní program. Hospodář je ale pořád stejný.

Více jak jeden rok se snažím (samozřejmě spolu s ostatními kolegy) o zvýšení tarifního zařazení zaměstnanců především na dvou pracovištích. Je to mezinárodní pokladna na Smíchově a výpravčí v Krči. A výsledek? Po prvním odmítnutí s námi vedení ZAPu už půl roku nekomunikuje. Neodpovídá na maily, ani na doporučené dopisy. Takže nic. Ve stejné třídě zůstávají i výpravčí v Krči. Tady není problém s komunikací s vedením PO. To se snažilo (alespoň částečně) problém řešit. Problém je naprosto špatný Katalog prací. A zatím pracovní vytížení v Krči neustále stoupá. V obou případech je zvýšení tarifního ohodnocení zaměstnanců v nedohlednu.

Odbory nejsou jen kolektivní vyjednávání a řešení pracovních problémů zaměstnanců. Odbory dnes organizují spousty kulturních, společenských a sportovních akcí. Samozřejmě za podpory jednotlivých zaměstnavatelů, kteří zaměstnancům přispívají na akce finančně ze SF (ČD a ČD CARGO) nebo z FKSP (SŽDC). Vím, že je to jen taková třešnička na dortu hlavní činnosti odborů, ale spousta zaměstnanců podle uskutečněných akcí odbory hodnotí. A tak se snažíme i my. Pro naše členy (a samozřejmě nejen pro ně) kupujeme permanentky do ZOO, Botanické zahrady, na zápasy AC Sparta Praha nebo HC Sparta Praha, vstupenky do divadel, pořádáme bowling, cyklovýlety a společenské večery. Několik akcí organizuji i já. Jsem rád, že je o všechny akce zájem, protože tyto akce děláme pro spokojenost našich členů. Nejhorší na pořádání těchto akcích je následná fakturace jednotlivým zaměstnavatelům. Každý zaměstnavatel (ČD, ČD CARGO i SŽDC) má své vlastní Zásady hospodaření s prostředky SF (ČD a ČD CARGO) nebo FKSP (SŽDC), které se samozřejmě liší. Aby toho nebylo málo, tak jednotlivé organizace ve společnostech mají trochu jiné podmínky čerpání, nakládání a fakturace těchto prostředků. Tím myslím například v Českých drahách ZAP a bývalé DKV (už se ani nesnažím rozumět dalšímu členění tohoto organizačního celku) nebo v SŽDC jednotlivá OŘ a CDP. Takže z jedné akce je výstupem například šest faktur. A co je na tom všem nejhorší? Každoroční změny těchto Zásad hospodaření a změny v čerpání a způsobu fakturace.

Divíte se, že jsem ze všeho už unavený?

I když mě tato práce vždy bavila, stává se čím dál víc náročnější na čas, takže v současnosti jsem na 99% rozhodnutý, že do dalšího volebního období už kandidovat nebudu.

Pavel Čermoch

Schůze závodního výboru dne 5.4.2019Schůze se konala v kanceláři organizace v žst.Praha Vršovice. Schůzi zahájil v 8.00 hod předseda Kácovský.

1) Cargo
- Protože zaměstnavatel nedodal žádný materiál k projednání, bylo zrušeno nejbližší jednání podnikového výboru při Cargu
- V případě omezení činnosti ranžíru v Libni (není nikde oficiálně řečeno) se část práce přesune do Kralup a do Berouna

2) ČD
- Předseda bude mít schůzku na ústředí OSŽ, aby se poradil jak postupovat v případě nekomunikace vedoucích zaměstnanců

3) SŽDC
- Zličín přepnut na CDP (od 4.4.)
- Přestavba Vršovic - v další etapě zaniknou "Čekačky" a "Vjezdové koleje", vznikne "Zahradní město"

4) Organizační a různé
- Úvodník do Zpravodaje napíše Čermoch Pavel
- Schválena právní podpora OSŽ pro našeho člena
- Podepsané souhlasy členů se zpracováním osobních údajů (GDPR) jsou kompletní
- Parní vlak - bude společná akce pro děti, důchodce a další členy v červnu
- Permanentky do botanické - po zpoplatnění mohou využívat i důchodci
- Vstupenky do kina vyčerpány, budou doplněny do konce dubna
- BOZP - účastníci omluveni (na školení) - dodjí příště informace - výsledky zašlou na mail ZV
- zajímavost: poslanec Kolomazník (za ANO) narhoval zrušit režijky, naštěstí to neprošlo poslaneckým hospodářským výborem

Schůze byla ukončena v 11.00 hod, další schůze se koná první pátek v květnu, tj.3.května na Smíchově

ze zápisu vybral Dvořák Pavel

Termíny následujících schůzí v roce 2019:Mimo prázdnin vždy první pátek v měsíci,
vyjímkou je listopad, kdy bude konference (předběžný odhad 14.11.):

pátek 3.5.2019 Smíchov
pátek 7.6.2019 Vršovice
červenec-srpen jen mimořádně
pátek 6.9.2019 Smíchov
pátek 4.10.2019 Vršovice
čtvrtek 14.11.2019 Konference Smíchov (bude upřesněno )
pátek 6.12.2019 Vršovice

Plán akcí závodního výboru na rok 2019:


Schůze klubu důchodců dne 19.3.2019
Už je březen a my se scházíme opět v restauraci ,,U Kozla" na Žižkově.Schůzi zahájil předseda pan Polák, který poté předal slovo panu Tetivovi. Ten nás seznámil s organizací exkurze do skláren v Nižboru u Berouna. Akce se koná dne 26.3.2019, odjezd z Prahy hl.n. R 772 v 8,16 hod., v Berouně přestoupíme na vlak do Nižboru.

Na prohlídku skláren jsme objednáni v 10,00 hod., takže máme dosti času se přemístit ke sklárnám, které se nacházejí za železniční tratí.Pokladní paní Šulcová vybrala od každého, kdo by se chtěl uvedené akce zúčastnit 100,-Kč, aby to nedopadlo jako na výletu do Starého Plzence, kde se přihlásilo mnoho členů, a nakonec nás bylo jen 10. Poté proběhla diskuze k plánovanému výletu, po diskuzi jsme se rozešli.

Příští schůze klubu důchodců se koná dne 16.4.2019 opět v restauraci ,,U Kozla".

zapsala Vlasta Šulcová , foto Jiřina Davidová

Plán akcí klubu důchodců na rok 2019:

Aktuálně chystané akce:21.-24.kvěna 2019

cyklovýlet Máchovo jezero


28.května 2019

nohejbal Vrané5 .až 7.června 2019

pěší tůra Valašské Klobouky


Trvalé nabídky :
Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Pro naše členy z trati 210 bude mít pár vstupenek Pavel Čermoch (žst.Krč)
tel.737 332 290, 774 199 272
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz

Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


26.3. Exkurze do sklárny v Nižboru u Berouna

Dne 26.3.2019 se konal výlet s exkurzí do sklárny v Nižboru u Berouna. Sklárnu nyní vlastní firma Rückl Crystal.

Odjeli jsme vlakem z Prahy hl.n. do Berouna,kde se k nám přidali další členové. V Berouně jsme přestoupili na vlak do Nižboru. Celkem se nás této akce zúčastnilo 23 členů a 3 nečlenové našeho klubu.

Po příjezdu do Nižboru jsme se pomalu vydali ke sklárnám, které se nachází hned za železniční tratí. Během cesty nás zaujala vedle nádražní budovy výletní restaurace (upravená z bývalých skladišť a dobových vagonů), kterou provozuje známý herec. V 10,00 hod.jsme byli objednáni na prohlídku sklárny.Po zakoupení vstupenek pro nás přišel průvodce,který nám komentoval celou prohlídku.

Nižborská sklárna vyrábí rozsáhlý sortiment křišťálu zdobeného broušením,malováním a pískováním, od jednoduchých dekorů až po velmi pracně zdobené poháry, mísy a různé výrobky. Skleněné výrobky se zde vyrábějí ve všech jejich etapách tradičně stále ručně.

Úvodem nás průvodce seznámil s historií sklárny a s technologií výroby skla. Poté nás zavedl do výrobní haly. Zde jsme se seznámili s náročnou prací "foukačů skla", kdy pracovník nabere roztátou sklovinu na tzv.píšťalu a vyfukuje sklo do příslušného tvaru v dřevěné formě. Po vyfouknutí se musí skleněný polotovar postupně ochlazovat v ochlazovací peci a pak se dále zpracovává.

V dalším oddělení jsme viděli práci brusičů, kteří na daném polotovaru vybrušují jemnými kotoučky výbrusy dle nakreslených předloh. Tato práce je velmi náročná na přesnost a cit brusiče - může se stát, že by výrobek praskl.

V konečné fázi se skleněné výrobky oplachují v kyselinové lázni,aby se lehce otupily hrany výbrusů a celý výrobek se vyčistil.

80 % produkce výrobků této sklárny jde na vývoz do celého světa, pouze 20% zůstává v ČR, kde je možné si je zakoupit. Velmi rozšířená je i výroba různých pohárů pro sportovní soutěže pořádané jak v zahraničí tak i u nás. Vyrábí se tu i soška pro ocenění pro filmovou soutěž - Český lev.

Po prohlídce výrobních prostor jsme zašli i do podnikové prodejny, kde je přehled všech výrobků, které sklárna vyrábí. Někteří z nás si výrobky této sklárny zakoupili. Na závěr jsme každý dostal malý dárek-skleněného slona.

Po prohlídce skláren jsme přešli po mostě přes řeku Berounku do centra. Někteří se vydali k nedalekému zámku, který je však v tomto období uzavřen a pak skončili, jako většina z nás, v restauraci U lípy, kde jsme se zastavili na občerstvení.Prohlídka skláren byla určitě přínosem - na vlastní oči jsme viděli, jak se sklo vyrábí a co vše musí proběhnout, než se dostane k nám, ať už v podobě sklenky, mísy, vázy atd.

zapsala Šulcová Vlasta
1.společná fotka: Aubrecht Karel
ostatní fotografie: Šulcová Vlasta

Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"dubnový"

Tentokrát začnu knihou, která se trochu vymyká tomu, co jsem vám doposud předkládal. Zhruba před deseti lety jsem o evoluci přečetl vše, co jsem v knihovně sehnal. Především od britského spisovatele, profesora Oxfordské univerzity, Richarda Dawkinse. Jeho knihy jsou velice známé – např.: Sobecký gen, Slepý hodinář a jeho poslední kniha Největší show pod sluncem. Příznivci kapely Nightwish ho asi budou znát z alba "Endless Forms Most Beautiful", na kterém několikrát sám hovoří. Věda postupuje dál, takže jsem sáhl po novější knížce izraelského spisovatele Harariho Sapiens – od zvířete k božskému jedinci (92%). Spisovatel nám popisuje cestu lidstva od počátků v Africe až po dnešek a nastiňuje i budoucnost jedince a lidstva. Zabývá se vznikem zemědělství a ekonomiky. Velká část knihy pak patří filozofickým úvahám na téma – jsme šťastnější než pradávný lovec? Zajímavé čtení.

Na pozadí skutečných událostí kolem roku 1348 se odehrává další dobrodružství řeholníka Pavla ve druhém dílu historické série V tajných službách Otce vlasti od Jana Bauera. Kniha Arcibiskupův noční host (82%) nás zavede do doby, kdy Karlovi IV. umírá jeho první manželka a německý rod Wittelsbachů mu dělá problémy s volbou římského císaře. Pavel se vydává najít králi novou manželku. Kniha se čte dobře, i když tušíte, že s opravdovou historií to asi mnoho společného nemá. Takže moje hodnocení 72%.

Prvotina našeho v současnosti nejčtenějšího autora Patrika Hartla má zajímavý název – Prvok, Šampón, Tečka a Karel (82%). Jsou to jména nebo přezdívky čtyř kamarádů ze střední školy. Dnes jim táhne na čtyřicet, jejich přátelství přetrvává. Každý má jiné problémy a všichni se je snaží po svém řešit. Jednou v hospodě bilancují své životy. Krizi středního věku se rozhodnou řešit po svém – sázkou. Skvělá vtipná kniha, kterou nedáte z ruky. Klidně by mohla mít hodnocení atakující 90%.

Knihu Augustin Zimmermann (83%) od mladé české spisovatelky Zuzany Kultánové rozhodně nedoporučuji čtenářům trpícím depresemi. Děj novely se odehrává v šedesátých letech 19. století v Praze. Hlavní hrdina Zimmermann je snílek, flákač a především ožrala. Sní o tom, že se stane vážený a bohatý občan. Ve skutečnosti sebe a svou rodinu táhne čím dál více ke dnu. Půjčuje si peníze s naprostou samozřejmostí, protože ti úspěšní přece musí podporovat ty, kteří zatím štěstí neměli. A tak přichází očekávaný kolaps.

Děj audioknihy Vetřelec (kniha 81%) nepřepisuje žádný ze známých filmů o Vetřelcích. Je to úplně nový příběh, který je dějově zasazený mezi první a druhé pokračování filmových příběhů. 37 let poté co se Ripleyová uloží s kocourem do hibernace, se probudí u těžařské kolonie, která byla právě napadena Vetřelci. Ti se nacházeli v jeskyních hluboko pod povrchem. Ripleyová je nucena opět bojovat s těmito krvelačnými tvory. Svým nezaměnitelným hlasem čte Pavel Rímský.


Básnická hříčka od neznámého autora/autorky

Text se objevil na zdi v londýnské stanici metra Holloway Road. Tam si ho všiml Ronnie Joice, který nápaditou báseň sdílel na Twitteru. Text může volně přeložený do češtiny znít následovně:


Nejhorší den

Dnešek byl absolutně nejhorším dnem vůbec
Nezkoušejte mě přesvědčit, že
Na každém dnu je něco dobrého
Protože když se podíváte z blízka
Svět je pěkně zlé místo
I když
Kousek dobroty na chvilku prosvitne
Spokojenost a štěstí netrvá
A není pravda, že
Jde jenom o mysl a srdce
Protože
Opravdového štěstí se dá dosáhnout
Jenom když vás obklopuje něco dobrého
Není pravda, že dobro existuje
Jsem si jistá, že budete souhlasit s tím, že
Realita (Realitu)
Vytváří
Můj postoj
Je to mimo mou kontrolu
A neuslyšíte mě říct ani za milion let, že
Dnešek byl dobrý den


A teď pozor - při čtení ve směru odspoda nahoru dostane text úplně jiný význam. Zjistíte, že

„dnešek byl dobrým dnem“

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

duben 2019 PDF